Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
20/10/2019
Tiền Giang
6479
Kiên Giang
8207
Đà Lạt
2144
Thứ bảy
19/10/2019
Long An
7885
TP Hồ Chí Minh
4443
Hậu Giang
8172
Bình Phước
6332
Thứ sáu
18/10/2019
Vĩnh Long
8209
Trà Vinh
0685
Bình Dương
9591
Thứ năm
17/10/2019
Tây Ninh
8917
Bình Thuận
3412
An Giang
9263
Thứ tư
16/10/2019
Sóc Trăng
7876
Đồng Nai
8802
Cần Thơ
5711
Thứ ba
15/10/2019
Vũng Tàu
7835
Bến Tre
6757
Bạc Liêu
4250
Thứ hai
14/10/2019
TP Hồ Chí Minh
9966
Đồng Tháp
6793
Cà Mau
4697
Chủ nhật
13/10/2019
Tiền Giang
4994
Kiên Giang
3059
Đà Lạt
9697
Thứ bảy
12/10/2019
Long An
7796
TP Hồ Chí Minh
1418
Hậu Giang
9949
Bình Phước
1344
Thứ sáu
11/10/2019
Vĩnh Long
2499
Trà Vinh
2075
Bình Dương
8830
Thứ năm
10/10/2019
Tây Ninh
2763
Bình Thuận
1328
An Giang
3588
Thứ tư
09/10/2019
Sóc Trăng
4671
Đồng Nai
5915
Cần Thơ
1455
Thứ ba
08/10/2019
Vũng Tàu
3017
Bến Tre
4705
Bạc Liêu
5847
Thứ hai
07/10/2019
TP Hồ Chí Minh
0954
Đồng Tháp
3994
Cà Mau
9756
Chủ nhật
06/10/2019
Tiền Giang
6144
Kiên Giang
6207
Đà Lạt
6730
Thứ bảy
05/10/2019
Long An
8362
TP Hồ Chí Minh
9134
Hậu Giang
0444
Bình Phước
8880
Thứ sáu
04/10/2019
Vĩnh Long
4355
Trà Vinh
7307
Bình Dương
9295
Thứ năm
03/10/2019
Tây Ninh
3518
Bình Thuận
8522
An Giang
3087
Thứ tư
02/10/2019
Sóc Trăng
3789
Đồng Nai
3400
Cần Thơ
0317
Thứ ba
01/10/2019
Vũng Tàu
2558
Bến Tre
8264
Bạc Liêu
8287
Thứ hai
30/09/2019
TP Hồ Chí Minh
1125
Đồng Tháp
3787
Cà Mau
0825
Chủ nhật
29/09/2019
Tiền Giang
1405
Kiên Giang
4467
Đà Lạt
8636
Thứ bảy
28/09/2019
Long An
1324
TP Hồ Chí Minh
6249
Hậu Giang
4429
Bình Phước
2958
Thứ sáu
27/09/2019
Vĩnh Long
2632
Trà Vinh
6930
Bình Dương
9641
Thứ năm
26/09/2019
Tây Ninh
2818
Bình Thuận
1850
An Giang
2109
Thứ tư
25/09/2019
Sóc Trăng
2837
Đồng Nai
6585
Cần Thơ
4112
Thứ ba
24/09/2019
Vũng Tàu
8550
Bến Tre
1545
Bạc Liêu
3291
Thứ hai
23/09/2019
TP Hồ Chí Minh
3730
Đồng Tháp
8549
Cà Mau
1036
Chủ nhật
22/09/2019
Tiền Giang
4770
Kiên Giang
3326
Đà Lạt
5046
Thứ bảy
21/09/2019
Long An
5048
TP Hồ Chí Minh
4103
Hậu Giang
4233
Bình Phước
4644

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
20/10/2019
Tiền Giang
6479
Kiên Giang
8207
Đà Lạt
2144
Thứ bảy
19/10/2019
Long An
7885
TP Hồ Chí Minh
4443
Hậu Giang
8172
Bình Phước
6332
Thứ sáu
18/10/2019
Vĩnh Long
8209
Trà Vinh
0685
Bình Dương
9591
Thứ năm
17/10/2019
Tây Ninh
8917
Bình Thuận
3412
An Giang
9263
Thứ tư
16/10/2019
Sóc Trăng
7876
Đồng Nai
8802
Cần Thơ
5711
Thứ ba
15/10/2019
Vũng Tàu
7835
Bến Tre
6757
Bạc Liêu
4250
Thứ hai
14/10/2019
TP Hồ Chí Minh
9966
Đồng Tháp
6793
Cà Mau
4697
Chủ nhật
13/10/2019
Tiền Giang
4994
Kiên Giang
3059
Đà Lạt
9697
Thứ bảy
12/10/2019
Long An
7796
TP Hồ Chí Minh
1418
Hậu Giang
9949
Bình Phước
1344
Thứ sáu
11/10/2019
Vĩnh Long
2499
Trà Vinh
2075
Bình Dương
8830
Thứ năm
10/10/2019
Tây Ninh
2763
Bình Thuận
1328
An Giang
3588
Thứ tư
09/10/2019
Sóc Trăng
4671
Đồng Nai
5915
Cần Thơ
1455
Thứ ba
08/10/2019
Vũng Tàu
3017
Bến Tre
4705
Bạc Liêu
5847
Thứ hai
07/10/2019
TP Hồ Chí Minh
0954
Đồng Tháp
3994
Cà Mau
9756
Chủ nhật
06/10/2019
Tiền Giang
6144
Kiên Giang
6207
Đà Lạt
6730
Thứ bảy
05/10/2019
Long An
8362
TP Hồ Chí Minh
9134
Hậu Giang
0444
Bình Phước
8880
Thứ sáu
04/10/2019
Vĩnh Long
4355
Trà Vinh
7307
Bình Dương
9295
Thứ năm
03/10/2019
Tây Ninh
3518
Bình Thuận
8522
An Giang
3087
Thứ tư
02/10/2019
Sóc Trăng
3789
Đồng Nai
3400
Cần Thơ
0317
Thứ ba
01/10/2019
Vũng Tàu
2558
Bến Tre
8264
Bạc Liêu
8287
Thứ hai
30/09/2019
TP Hồ Chí Minh
1125
Đồng Tháp
3787
Cà Mau
0825
Chủ nhật
29/09/2019
Tiền Giang
1405
Kiên Giang
4467
Đà Lạt
8636
Thứ bảy
28/09/2019
Long An
1324
TP Hồ Chí Minh
6249
Hậu Giang
4429
Bình Phước
2958
Thứ sáu
27/09/2019
Vĩnh Long
2632
Trà Vinh
6930
Bình Dương
9641
Thứ năm
26/09/2019
Tây Ninh
2818
Bình Thuận
1850
An Giang
2109
Thứ tư
25/09/2019
Sóc Trăng
2837
Đồng Nai
6585
Cần Thơ
4112
Thứ ba
24/09/2019
Vũng Tàu
8550
Bến Tre
1545
Bạc Liêu
3291
Thứ hai
23/09/2019
TP Hồ Chí Minh
3730
Đồng Tháp
8549
Cà Mau
1036
Chủ nhật
22/09/2019
Tiền Giang
4770
Kiên Giang
3326
Đà Lạt
5046
Thứ bảy
21/09/2019
Long An
5048
TP Hồ Chí Minh
4103
Hậu Giang
4233
Bình Phước
4644