Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
28/12/2019
Bình Phước
7796
Hậu Giang
2045
TP Hồ Chí Minh
2169
Long An
3794
Thứ sáu
27/12/2019
Bình Dương
7206
Trà Vinh
1483
Vĩnh Long
7877
Thứ năm
26/12/2019
An Giang
8816
Bình Thuận
0133
Tây Ninh
7027
Thứ tư
25/12/2019
Cần Thơ
7716
Đồng Nai
7978
Sóc Trăng
7451
Thứ ba
24/12/2019
Bạc Liêu
3294
Bến Tre
7493
Vũng Tàu
8168
Thứ hai
23/12/2019
Cà Mau
3220
Đồng Tháp
0200
TP Hồ Chí Minh
5479
Chủ nhật
22/12/2019
Đà Lạt
1928
Kiên Giang
1474
Tiền Giang
8746
Thứ bảy
21/12/2019
Bình Phước
8015
Hậu Giang
4065
TP Hồ Chí Minh
4595
Long An
6753
Thứ sáu
20/12/2019
Bình Dương
7917
Trà Vinh
4610
Vĩnh Long
0330
Thứ năm
19/12/2019
An Giang
8920
Bình Thuận
2811
Tây Ninh
3564
Thứ tư
18/12/2019
Cần Thơ
7151
Đồng Nai
9069
Sóc Trăng
7334
Thứ ba
17/12/2019
Bạc Liêu
4118
Bến Tre
4892
Vũng Tàu
4208
Thứ hai
16/12/2019
Cà Mau
4336
Đồng Tháp
5084
TP Hồ Chí Minh
4868
Chủ nhật
15/12/2019
Đà Lạt
2055
Kiên Giang
1204
Tiền Giang
8889
Thứ bảy
14/12/2019
Bình Phước
0764
Hậu Giang
8125
TP Hồ Chí Minh
2349
Long An
4845
Thứ sáu
13/12/2019
Bình Dương
6699
Trà Vinh
0139
Vĩnh Long
2338
Thứ năm
12/12/2019
An Giang
1173
Bình Thuận
2653
Tây Ninh
9291
Thứ tư
11/12/2019
Cần Thơ
9346
Đồng Nai
4019
Sóc Trăng
5912
Thứ ba
10/12/2019
Bạc Liêu
6537
Bến Tre
7945
Vũng Tàu
9663
Thứ hai
09/12/2019
Cà Mau
8674
Đồng Tháp
3600
TP Hồ Chí Minh
1874
Chủ nhật
08/12/2019
Đà Lạt
7013
Kiên Giang
4130
Tiền Giang
8376
Thứ bảy
07/12/2019
Bình Phước
0195
Hậu Giang
5708
TP Hồ Chí Minh
4118
Long An
0570
Thứ sáu
06/12/2019
Bình Dương
7948
Trà Vinh
0516
Vĩnh Long
2842
Thứ năm
05/12/2019
An Giang
6201
Bình Thuận
9187
Tây Ninh
7299
Thứ tư
04/12/2019
Cần Thơ
5172
Đồng Nai
8495
Sóc Trăng
0220
Thứ ba
03/12/2019
Bạc Liêu
4419
Bến Tre
3763
Vũng Tàu
8733
Thứ hai
02/12/2019
Cà Mau
6789
Đồng Tháp
8511
TP Hồ Chí Minh
1984
Chủ nhật
01/12/2019
Đà Lạt
4624
Kiên Giang
2138
Tiền Giang
2504
Thứ bảy
30/11/2019
Bình Phước
9437
Hậu Giang
7771
TP Hồ Chí Minh
0098
Long An
9060
Thứ sáu
29/11/2019
Bình Dương
2960
Trà Vinh
6004
Vĩnh Long
5086

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
28/12/2019
Bình Phước
7796
Hậu Giang
2045
TP Hồ Chí Minh
2169
Long An
3794
Thứ sáu
27/12/2019
Bình Dương
7206
Trà Vinh
1483
Vĩnh Long
7877
Thứ năm
26/12/2019
An Giang
8816
Bình Thuận
0133
Tây Ninh
7027
Thứ tư
25/12/2019
Cần Thơ
7716
Đồng Nai
7978
Sóc Trăng
7451
Thứ ba
24/12/2019
Bạc Liêu
3294
Bến Tre
7493
Vũng Tàu
8168
Thứ hai
23/12/2019
Cà Mau
3220
Đồng Tháp
0200
TP Hồ Chí Minh
5479
Chủ nhật
22/12/2019
Đà Lạt
1928
Kiên Giang
1474
Tiền Giang
8746
Thứ bảy
21/12/2019
Bình Phước
8015
Hậu Giang
4065
TP Hồ Chí Minh
4595
Long An
6753
Thứ sáu
20/12/2019
Bình Dương
7917
Trà Vinh
4610
Vĩnh Long
0330
Thứ năm
19/12/2019
An Giang
8920
Bình Thuận
2811
Tây Ninh
3564
Thứ tư
18/12/2019
Cần Thơ
7151
Đồng Nai
9069
Sóc Trăng
7334
Thứ ba
17/12/2019
Bạc Liêu
4118
Bến Tre
4892
Vũng Tàu
4208
Thứ hai
16/12/2019
Cà Mau
4336
Đồng Tháp
5084
TP Hồ Chí Minh
4868
Chủ nhật
15/12/2019
Đà Lạt
2055
Kiên Giang
1204
Tiền Giang
8889
Thứ bảy
14/12/2019
Bình Phước
0764
Hậu Giang
8125
TP Hồ Chí Minh
2349
Long An
4845
Thứ sáu
13/12/2019
Bình Dương
6699
Trà Vinh
0139
Vĩnh Long
2338
Thứ năm
12/12/2019
An Giang
1173
Bình Thuận
2653
Tây Ninh
9291
Thứ tư
11/12/2019
Cần Thơ
9346
Đồng Nai
4019
Sóc Trăng
5912
Thứ ba
10/12/2019
Bạc Liêu
6537
Bến Tre
7945
Vũng Tàu
9663
Thứ hai
09/12/2019
Cà Mau
8674
Đồng Tháp
3600
TP Hồ Chí Minh
1874
Chủ nhật
08/12/2019
Đà Lạt
7013
Kiên Giang
4130
Tiền Giang
8376
Thứ bảy
07/12/2019
Bình Phước
0195
Hậu Giang
5708
TP Hồ Chí Minh
4118
Long An
0570
Thứ sáu
06/12/2019
Bình Dương
7948
Trà Vinh
0516
Vĩnh Long
2842
Thứ năm
05/12/2019
An Giang
6201
Bình Thuận
9187
Tây Ninh
7299
Thứ tư
04/12/2019
Cần Thơ
5172
Đồng Nai
8495
Sóc Trăng
0220
Thứ ba
03/12/2019
Bạc Liêu
4419
Bến Tre
3763
Vũng Tàu
8733
Thứ hai
02/12/2019
Cà Mau
6789
Đồng Tháp
8511
TP Hồ Chí Minh
1984
Chủ nhật
01/12/2019
Đà Lạt
4624
Kiên Giang
2138
Tiền Giang
2504
Thứ bảy
30/11/2019
Bình Phước
9437
Hậu Giang
7771
TP Hồ Chí Minh
0098
Long An
9060
Thứ sáu
29/11/2019
Bình Dương
2960
Trà Vinh
6004
Vĩnh Long
5086
X