Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
21/08/2019
Sóc Trăng
0706
Đồng Nai
5220
Cần Thơ
9006
Thứ ba
20/08/2019
Vũng Tàu
4875
Bến Tre
5135
Bạc Liêu
6469
Thứ hai
19/08/2019
TP Hồ Chí Minh
4985
Đồng Tháp
6609
Cà Mau
6600
Chủ nhật
18/08/2019
Tiền Giang
0763
Kiên Giang
8879
Đà Lạt
5670
Thứ bảy
17/08/2019
Long An
3939
TP Hồ Chí Minh
9799
Hậu Giang
1208
Bình Phước
9587
Thứ sáu
16/08/2019
Vĩnh Long
1422
Trà Vinh
7460
Bình Dương
8519
Thứ năm
15/08/2019
Tây Ninh
0001
Bình Thuận
9279
An Giang
5209
Thứ tư
14/08/2019
Sóc Trăng
4168
Đồng Nai
3035
Cần Thơ
3998
Thứ ba
13/08/2019
Vũng Tàu
9787
Bến Tre
8982
Bạc Liêu
8485
Thứ hai
12/08/2019
TP Hồ Chí Minh
4490
Đồng Tháp
9881
Cà Mau
6379
Chủ nhật
11/08/2019
Tiền Giang
7559
Kiên Giang
1589
Đà Lạt
1202
Thứ bảy
10/08/2019
Long An
8601
TP Hồ Chí Minh
1533
Hậu Giang
3530
Bình Phước
7505
Thứ sáu
09/08/2019
Vĩnh Long
7548
Trà Vinh
3253
Bình Dương
5391
Thứ năm
08/08/2019
Tây Ninh
3483
Bình Thuận
0196
An Giang
2909
Thứ tư
07/08/2019
Sóc Trăng
4010
Đồng Nai
4988
Cần Thơ
5835
Thứ ba
06/08/2019
Vũng Tàu
8016
Bến Tre
8550
Bạc Liêu
1787
Thứ hai
05/08/2019
TP Hồ Chí Minh
8047
Đồng Tháp
2849
Cà Mau
7145
Chủ nhật
04/08/2019
Tiền Giang
5458
Kiên Giang
2985
Đà Lạt
9737
Thứ bảy
03/08/2019
Long An
4876
TP Hồ Chí Minh
4001
Hậu Giang
9399
Bình Phước
5102
Thứ sáu
02/08/2019
Vĩnh Long
2853
Trà Vinh
7617
Bình Dương
0444
Thứ năm
01/08/2019
Tây Ninh
8218
Bình Thuận
1749
An Giang
3817
Thứ tư
31/07/2019
Sóc Trăng
1074
Đồng Nai
9543
Cần Thơ
6637
Thứ ba
30/07/2019
Vũng Tàu
4590
Bến Tre
9286
Bạc Liêu
1621
Thứ hai
29/07/2019
TP Hồ Chí Minh
7020
Đồng Tháp
8762
Cà Mau
8177
Chủ nhật
28/07/2019
Tiền Giang
3042
Kiên Giang
4274
Đà Lạt
4147
Thứ bảy
27/07/2019
Long An
4816
TP Hồ Chí Minh
0797
Hậu Giang
8447
Bình Phước
2131
Thứ sáu
26/07/2019
Vĩnh Long
0162
Trà Vinh
2400
Bình Dương
3178
Thứ năm
25/07/2019
Tây Ninh
4607
Bình Thuận
9893
An Giang
0652
Thứ tư
24/07/2019
Sóc Trăng
0110
Đồng Nai
1464
Cần Thơ
1382
Thứ ba
23/07/2019
Vũng Tàu
4548
Bến Tre
3459
Bạc Liêu
6657

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
21/08/2019
Sóc Trăng
0706
Đồng Nai
5220
Cần Thơ
9006
Thứ ba
20/08/2019
Vũng Tàu
4875
Bến Tre
5135
Bạc Liêu
6469
Thứ hai
19/08/2019
TP Hồ Chí Minh
4985
Đồng Tháp
6609
Cà Mau
6600
Chủ nhật
18/08/2019
Tiền Giang
0763
Kiên Giang
8879
Đà Lạt
5670
Thứ bảy
17/08/2019
Long An
3939
TP Hồ Chí Minh
9799
Hậu Giang
1208
Bình Phước
9587
Thứ sáu
16/08/2019
Vĩnh Long
1422
Trà Vinh
7460
Bình Dương
8519
Thứ năm
15/08/2019
Tây Ninh
0001
Bình Thuận
9279
An Giang
5209
Thứ tư
14/08/2019
Sóc Trăng
4168
Đồng Nai
3035
Cần Thơ
3998
Thứ ba
13/08/2019
Vũng Tàu
9787
Bến Tre
8982
Bạc Liêu
8485
Thứ hai
12/08/2019
TP Hồ Chí Minh
4490
Đồng Tháp
9881
Cà Mau
6379
Chủ nhật
11/08/2019
Tiền Giang
7559
Kiên Giang
1589
Đà Lạt
1202
Thứ bảy
10/08/2019
Long An
8601
TP Hồ Chí Minh
1533
Hậu Giang
3530
Bình Phước
7505
Thứ sáu
09/08/2019
Vĩnh Long
7548
Trà Vinh
3253
Bình Dương
5391
Thứ năm
08/08/2019
Tây Ninh
3483
Bình Thuận
0196
An Giang
2909
Thứ tư
07/08/2019
Sóc Trăng
4010
Đồng Nai
4988
Cần Thơ
5835
Thứ ba
06/08/2019
Vũng Tàu
8016
Bến Tre
8550
Bạc Liêu
1787
Thứ hai
05/08/2019
TP Hồ Chí Minh
8047
Đồng Tháp
2849
Cà Mau
7145
Chủ nhật
04/08/2019
Tiền Giang
5458
Kiên Giang
2985
Đà Lạt
9737
Thứ bảy
03/08/2019
Long An
4876
TP Hồ Chí Minh
4001
Hậu Giang
9399
Bình Phước
5102
Thứ sáu
02/08/2019
Vĩnh Long
2853
Trà Vinh
7617
Bình Dương
0444
Thứ năm
01/08/2019
Tây Ninh
8218
Bình Thuận
1749
An Giang
3817
Thứ tư
31/07/2019
Sóc Trăng
1074
Đồng Nai
9543
Cần Thơ
6637
Thứ ba
30/07/2019
Vũng Tàu
4590
Bến Tre
9286
Bạc Liêu
1621
Thứ hai
29/07/2019
TP Hồ Chí Minh
7020
Đồng Tháp
8762
Cà Mau
8177
Chủ nhật
28/07/2019
Tiền Giang
3042
Kiên Giang
4274
Đà Lạt
4147
Thứ bảy
27/07/2019
Long An
4816
TP Hồ Chí Minh
0797
Hậu Giang
8447
Bình Phước
2131
Thứ sáu
26/07/2019
Vĩnh Long
0162
Trà Vinh
2400
Bình Dương
3178
Thứ năm
25/07/2019
Tây Ninh
4607
Bình Thuận
9893
An Giang
0652
Thứ tư
24/07/2019
Sóc Trăng
0110
Đồng Nai
1464
Cần Thơ
1382
Thứ ba
23/07/2019
Vũng Tàu
4548
Bến Tre
3459
Bạc Liêu
6657