Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
22/07/2019
TP Hồ Chí Minh
5659
Đồng Tháp
0229
Cà Mau
3894
Chủ nhật
21/07/2019
Tiền Giang
0901
Kiên Giang
0436
Đà Lạt
9973
Thứ bảy
20/07/2019
Long An
4872
TP Hồ Chí Minh
7156
Hậu Giang
1845
Bình Phước
6304
Thứ sáu
19/07/2019
Vĩnh Long
8078
Trà Vinh
7414
Bình Dương
4665
Thứ năm
18/07/2019
Tây Ninh
9587
Bình Thuận
7034
An Giang
6436
Thứ tư
17/07/2019
Sóc Trăng
9568
Đồng Nai
8057
Cần Thơ
7177
Thứ ba
16/07/2019
Vũng Tàu
7360
Bến Tre
9177
Bạc Liêu
1281
Thứ hai
15/07/2019
TP Hồ Chí Minh
3471
Đồng Tháp
3791
Cà Mau
5284
Chủ nhật
14/07/2019
Tiền Giang
5618
Kiên Giang
6271
Đà Lạt
6206
Thứ bảy
13/07/2019
Long An
2806
TP Hồ Chí Minh
3502
Hậu Giang
6445
Bình Phước
8354
Thứ sáu
12/07/2019
Vĩnh Long
3674
Trà Vinh
9457
Bình Dương
4528
Thứ năm
11/07/2019
Tây Ninh
0932
Bình Thuận
7391
An Giang
7618
Thứ tư
10/07/2019
Sóc Trăng
1477
Đồng Nai
7505
Cần Thơ
4720
Thứ ba
09/07/2019
Vũng Tàu
8094
Bến Tre
7470
Bạc Liêu
6299
Thứ hai
08/07/2019
TP Hồ Chí Minh
8179
Đồng Tháp
0158
Cà Mau
0104
Chủ nhật
07/07/2019
Tiền Giang
4279
Kiên Giang
6649
Đà Lạt
8724
Thứ bảy
06/07/2019
Long An
9298
TP Hồ Chí Minh
7107
Hậu Giang
6758
Bình Phước
8095
Thứ sáu
05/07/2019
Vĩnh Long
1024
Trà Vinh
9799
Bình Dương
5985
Thứ năm
04/07/2019
Tây Ninh
4916
Bình Thuận
3962
An Giang
7179
Thứ tư
03/07/2019
Sóc Trăng
5621
Đồng Nai
7336
Cần Thơ
9981
Thứ ba
02/07/2019
Vũng Tàu
3924
Bến Tre
5108
Bạc Liêu
7353
Thứ hai
01/07/2019
TP Hồ Chí Minh
1134
Đồng Tháp
3905
Cà Mau
5975
Chủ nhật
30/06/2019
Tiền Giang
8396
Kiên Giang
7740
Đà Lạt
6558
Thứ bảy
29/06/2019
Long An
4419
TP Hồ Chí Minh
2096
Hậu Giang
2193
Bình Phước
4839
Thứ sáu
28/06/2019
Vĩnh Long
1721
Trà Vinh
9750
Bình Dương
5703
Thứ năm
27/06/2019
Tây Ninh
3567
Bình Thuận
1372
An Giang
7273
Thứ tư
26/06/2019
Sóc Trăng
2818
Đồng Nai
3204
Cần Thơ
4767
Thứ ba
25/06/2019
Vũng Tàu
1195
Bến Tre
0942
Bạc Liêu
2379
Thứ hai
24/06/2019
TP Hồ Chí Minh
7790
Đồng Tháp
2048
Cà Mau
9593
Chủ nhật
23/06/2019
Tiền Giang
0566
Kiên Giang
4497
Đà Lạt
0973

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
22/07/2019
TP Hồ Chí Minh
5659
Đồng Tháp
0229
Cà Mau
3894
Chủ nhật
21/07/2019
Tiền Giang
0901
Kiên Giang
0436
Đà Lạt
9973
Thứ bảy
20/07/2019
Long An
4872
TP Hồ Chí Minh
7156
Hậu Giang
1845
Bình Phước
6304
Thứ sáu
19/07/2019
Vĩnh Long
8078
Trà Vinh
7414
Bình Dương
4665
Thứ năm
18/07/2019
Tây Ninh
9587
Bình Thuận
7034
An Giang
6436
Thứ tư
17/07/2019
Sóc Trăng
9568
Đồng Nai
8057
Cần Thơ
7177
Thứ ba
16/07/2019
Vũng Tàu
7360
Bến Tre
9177
Bạc Liêu
1281
Thứ hai
15/07/2019
TP Hồ Chí Minh
3471
Đồng Tháp
3791
Cà Mau
5284
Chủ nhật
14/07/2019
Tiền Giang
5618
Kiên Giang
6271
Đà Lạt
6206
Thứ bảy
13/07/2019
Long An
2806
TP Hồ Chí Minh
3502
Hậu Giang
6445
Bình Phước
8354
Thứ sáu
12/07/2019
Vĩnh Long
3674
Trà Vinh
9457
Bình Dương
4528
Thứ năm
11/07/2019
Tây Ninh
0932
Bình Thuận
7391
An Giang
7618
Thứ tư
10/07/2019
Sóc Trăng
1477
Đồng Nai
7505
Cần Thơ
4720
Thứ ba
09/07/2019
Vũng Tàu
8094
Bến Tre
7470
Bạc Liêu
6299
Thứ hai
08/07/2019
TP Hồ Chí Minh
8179
Đồng Tháp
0158
Cà Mau
0104
Chủ nhật
07/07/2019
Tiền Giang
4279
Kiên Giang
6649
Đà Lạt
8724
Thứ bảy
06/07/2019
Long An
9298
TP Hồ Chí Minh
7107
Hậu Giang
6758
Bình Phước
8095
Thứ sáu
05/07/2019
Vĩnh Long
1024
Trà Vinh
9799
Bình Dương
5985
Thứ năm
04/07/2019
Tây Ninh
4916
Bình Thuận
3962
An Giang
7179
Thứ tư
03/07/2019
Sóc Trăng
5621
Đồng Nai
7336
Cần Thơ
9981
Thứ ba
02/07/2019
Vũng Tàu
3924
Bến Tre
5108
Bạc Liêu
7353
Thứ hai
01/07/2019
TP Hồ Chí Minh
1134
Đồng Tháp
3905
Cà Mau
5975
Chủ nhật
30/06/2019
Tiền Giang
8396
Kiên Giang
7740
Đà Lạt
6558
Thứ bảy
29/06/2019
Long An
4419
TP Hồ Chí Minh
2096
Hậu Giang
2193
Bình Phước
4839
Thứ sáu
28/06/2019
Vĩnh Long
1721
Trà Vinh
9750
Bình Dương
5703
Thứ năm
27/06/2019
Tây Ninh
3567
Bình Thuận
1372
An Giang
7273
Thứ tư
26/06/2019
Sóc Trăng
2818
Đồng Nai
3204
Cần Thơ
4767
Thứ ba
25/06/2019
Vũng Tàu
1195
Bến Tre
0942
Bạc Liêu
2379
Thứ hai
24/06/2019
TP Hồ Chí Minh
7790
Đồng Tháp
2048
Cà Mau
9593
Chủ nhật
23/06/2019
Tiền Giang
0566
Kiên Giang
4497
Đà Lạt
0973