Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
22/06/2019
Long An
0316
TP Hồ Chí Minh
2863
Hậu Giang
1626
Bình Phước
1592
Thứ sáu
21/06/2019
Vĩnh Long
3859
Trà Vinh
2006
Bình Dương
4408
Thứ năm
20/06/2019
Tây Ninh
9382
Bình Thuận
3117
An Giang
5352
Thứ tư
19/06/2019
Sóc Trăng
6196
Đồng Nai
7706
Cần Thơ
9379
Thứ ba
18/06/2019
Vũng Tàu
1062
Bến Tre
4270
Bạc Liêu
1512
Thứ hai
17/06/2019
TP Hồ Chí Minh
8886
Đồng Tháp
0531
Cà Mau
3885
Chủ nhật
16/06/2019
Tiền Giang
7276
Kiên Giang
7620
Đà Lạt
7729
Thứ bảy
15/06/2019
Long An
7550
TP Hồ Chí Minh
9081
Hậu Giang
7360
Bình Phước
9153
Thứ sáu
14/06/2019
Vĩnh Long
8487
Trà Vinh
5591
Bình Dương
3057
Thứ năm
13/06/2019
Tây Ninh
5488
Bình Thuận
3479
An Giang
9559
Thứ tư
12/06/2019
Sóc Trăng
6040
Đồng Nai
2944
Cần Thơ
2686
Thứ ba
11/06/2019
Vũng Tàu
8299
Bến Tre
4563
Bạc Liêu
1732
Thứ hai
10/06/2019
TP Hồ Chí Minh
6106
Đồng Tháp
9711
Cà Mau
4147
Chủ nhật
09/06/2019
Tiền Giang
1232
Kiên Giang
8289
Đà Lạt
1308
Thứ bảy
08/06/2019
Long An
1491
TP Hồ Chí Minh
2479
Hậu Giang
4455
Bình Phước
8729
Thứ sáu
07/06/2019
Vĩnh Long
7303
Trà Vinh
8908
Bình Dương
7431
Thứ năm
06/06/2019
Tây Ninh
7037
Bình Thuận
4340
An Giang
6702
Thứ tư
05/06/2019
Sóc Trăng
8504
Đồng Nai
6991
Cần Thơ
9363
Thứ ba
04/06/2019
Vũng Tàu
1938
Bến Tre
0391
Bạc Liêu
3529
Thứ hai
03/06/2019
TP Hồ Chí Minh
6219
Đồng Tháp
3185
Cà Mau
9312
Chủ nhật
02/06/2019
Tiền Giang
2925
Kiên Giang
9956
Đà Lạt
6181
Thứ bảy
01/06/2019
Long An
4694
TP Hồ Chí Minh
6149
Hậu Giang
1410
Bình Phước
3488
Thứ sáu
31/05/2019
Vĩnh Long
7329
Trà Vinh
5095
Bình Dương
7329
Thứ năm
30/05/2019
Tây Ninh
0693
Bình Thuận
5653
An Giang
8467
Thứ tư
29/05/2019
Sóc Trăng
4930
Đồng Nai
6253
Cần Thơ
5807
Thứ ba
28/05/2019
Vũng Tàu
1697
Bến Tre
3968
Bạc Liêu
5595
Thứ hai
27/05/2019
TP Hồ Chí Minh
1410
Đồng Tháp
8522
Cà Mau
9228
Chủ nhật
26/05/2019
Tiền Giang
8330
Kiên Giang
0723
Đà Lạt
6378
Thứ bảy
25/05/2019
Long An
6004
TP Hồ Chí Minh
0553
Hậu Giang
9142
Bình Phước
7752
Thứ sáu
24/05/2019
Vĩnh Long
1717
Trà Vinh
5176
Bình Dương
4246

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
22/06/2019
Long An
0316
TP Hồ Chí Minh
2863
Hậu Giang
1626
Bình Phước
1592
Thứ sáu
21/06/2019
Vĩnh Long
3859
Trà Vinh
2006
Bình Dương
4408
Thứ năm
20/06/2019
Tây Ninh
9382
Bình Thuận
3117
An Giang
5352
Thứ tư
19/06/2019
Sóc Trăng
6196
Đồng Nai
7706
Cần Thơ
9379
Thứ ba
18/06/2019
Vũng Tàu
1062
Bến Tre
4270
Bạc Liêu
1512
Thứ hai
17/06/2019
TP Hồ Chí Minh
8886
Đồng Tháp
0531
Cà Mau
3885
Chủ nhật
16/06/2019
Tiền Giang
7276
Kiên Giang
7620
Đà Lạt
7729
Thứ bảy
15/06/2019
Long An
7550
TP Hồ Chí Minh
9081
Hậu Giang
7360
Bình Phước
9153
Thứ sáu
14/06/2019
Vĩnh Long
8487
Trà Vinh
5591
Bình Dương
3057
Thứ năm
13/06/2019
Tây Ninh
5488
Bình Thuận
3479
An Giang
9559
Thứ tư
12/06/2019
Sóc Trăng
6040
Đồng Nai
2944
Cần Thơ
2686
Thứ ba
11/06/2019
Vũng Tàu
8299
Bến Tre
4563
Bạc Liêu
1732
Thứ hai
10/06/2019
TP Hồ Chí Minh
6106
Đồng Tháp
9711
Cà Mau
4147
Chủ nhật
09/06/2019
Tiền Giang
1232
Kiên Giang
8289
Đà Lạt
1308
Thứ bảy
08/06/2019
Long An
1491
TP Hồ Chí Minh
2479
Hậu Giang
4455
Bình Phước
8729
Thứ sáu
07/06/2019
Vĩnh Long
7303
Trà Vinh
8908
Bình Dương
7431
Thứ năm
06/06/2019
Tây Ninh
7037
Bình Thuận
4340
An Giang
6702
Thứ tư
05/06/2019
Sóc Trăng
8504
Đồng Nai
6991
Cần Thơ
9363
Thứ ba
04/06/2019
Vũng Tàu
1938
Bến Tre
0391
Bạc Liêu
3529
Thứ hai
03/06/2019
TP Hồ Chí Minh
6219
Đồng Tháp
3185
Cà Mau
9312
Chủ nhật
02/06/2019
Tiền Giang
2925
Kiên Giang
9956
Đà Lạt
6181
Thứ bảy
01/06/2019
Long An
4694
TP Hồ Chí Minh
6149
Hậu Giang
1410
Bình Phước
3488
Thứ sáu
31/05/2019
Vĩnh Long
7329
Trà Vinh
5095
Bình Dương
7329
Thứ năm
30/05/2019
Tây Ninh
0693
Bình Thuận
5653
An Giang
8467
Thứ tư
29/05/2019
Sóc Trăng
4930
Đồng Nai
6253
Cần Thơ
5807
Thứ ba
28/05/2019
Vũng Tàu
1697
Bến Tre
3968
Bạc Liêu
5595
Thứ hai
27/05/2019
TP Hồ Chí Minh
1410
Đồng Tháp
8522
Cà Mau
9228
Chủ nhật
26/05/2019
Tiền Giang
8330
Kiên Giang
0723
Đà Lạt
6378
Thứ bảy
25/05/2019
Long An
6004
TP Hồ Chí Minh
0553
Hậu Giang
9142
Bình Phước
7752
Thứ sáu
24/05/2019
Vĩnh Long
1717
Trà Vinh
5176
Bình Dương
4246