Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
29/10/2019
Bạc Liêu
8553
Bến Tre
5044
Vũng Tàu
7398
Thứ hai
28/10/2019
Cà Mau
0966
Đồng Tháp
3945
TP Hồ Chí Minh
5575
Chủ nhật
27/10/2019
Đà Lạt
7724
Kiên Giang
3748
Tiền Giang
8739
Thứ bảy
26/10/2019
Bình Phước
0781
Hậu Giang
2598
TP Hồ Chí Minh
3729
Long An
3424
Thứ sáu
25/10/2019
Bình Dương
0758
Trà Vinh
4974
Vĩnh Long
1598
Thứ năm
24/10/2019
An Giang
8499
Bình Thuận
4359
Tây Ninh
9282
Thứ tư
23/10/2019
Cần Thơ
6910
Đồng Nai
5642
Sóc Trăng
2396
Thứ ba
22/10/2019
Bạc Liêu
6205
Bến Tre
4995
Vũng Tàu
6503
Thứ hai
21/10/2019
Cà Mau
9010
Đồng Tháp
0496
TP Hồ Chí Minh
3574
Chủ nhật
20/10/2019
Đà Lạt
2144
Kiên Giang
8207
Tiền Giang
6479
Thứ bảy
19/10/2019
Bình Phước
6332
Hậu Giang
8172
TP Hồ Chí Minh
4443
Long An
7885
Thứ sáu
18/10/2019
Bình Dương
9591
Trà Vinh
0685
Vĩnh Long
8209
Thứ năm
17/10/2019
An Giang
9263
Bình Thuận
3412
Tây Ninh
8917
Thứ tư
16/10/2019
Cần Thơ
5711
Đồng Nai
8802
Sóc Trăng
7876
Thứ ba
15/10/2019
Bạc Liêu
4250
Bến Tre
6757
Vũng Tàu
7835
Thứ hai
14/10/2019
Cà Mau
4697
Đồng Tháp
6793
TP Hồ Chí Minh
9966
Chủ nhật
13/10/2019
Đà Lạt
9697
Kiên Giang
3059
Tiền Giang
4994
Thứ bảy
12/10/2019
Bình Phước
1344
Hậu Giang
9949
TP Hồ Chí Minh
1418
Long An
7796
Thứ sáu
11/10/2019
Bình Dương
8830
Trà Vinh
2075
Vĩnh Long
2499
Thứ năm
10/10/2019
An Giang
3588
Bình Thuận
1328
Tây Ninh
2763
Thứ tư
09/10/2019
Cần Thơ
1455
Đồng Nai
5915
Sóc Trăng
4671
Thứ ba
08/10/2019
Bạc Liêu
5847
Bến Tre
4705
Vũng Tàu
3017
Thứ hai
07/10/2019
Cà Mau
9756
Đồng Tháp
3994
TP Hồ Chí Minh
0954
Chủ nhật
06/10/2019
Đà Lạt
6730
Kiên Giang
6207
Tiền Giang
6144
Thứ bảy
05/10/2019
Bình Phước
8880
Hậu Giang
0444
TP Hồ Chí Minh
9134
Long An
8362
Thứ sáu
04/10/2019
Bình Dương
9295
Trà Vinh
7307
Vĩnh Long
4355
Thứ năm
03/10/2019
An Giang
3087
Bình Thuận
8522
Tây Ninh
3518
Thứ tư
02/10/2019
Cần Thơ
0317
Đồng Nai
3400
Sóc Trăng
3789
Thứ ba
01/10/2019
Bạc Liêu
8287
Bến Tre
8264
Vũng Tàu
2558
Thứ hai
30/09/2019
Cà Mau
0825
Đồng Tháp
3787
TP Hồ Chí Minh
1125

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
29/10/2019
Bạc Liêu
8553
Bến Tre
5044
Vũng Tàu
7398
Thứ hai
28/10/2019
Cà Mau
0966
Đồng Tháp
3945
TP Hồ Chí Minh
5575
Chủ nhật
27/10/2019
Đà Lạt
7724
Kiên Giang
3748
Tiền Giang
8739
Thứ bảy
26/10/2019
Bình Phước
0781
Hậu Giang
2598
TP Hồ Chí Minh
3729
Long An
3424
Thứ sáu
25/10/2019
Bình Dương
0758
Trà Vinh
4974
Vĩnh Long
1598
Thứ năm
24/10/2019
An Giang
8499
Bình Thuận
4359
Tây Ninh
9282
Thứ tư
23/10/2019
Cần Thơ
6910
Đồng Nai
5642
Sóc Trăng
2396
Thứ ba
22/10/2019
Bạc Liêu
6205
Bến Tre
4995
Vũng Tàu
6503
Thứ hai
21/10/2019
Cà Mau
9010
Đồng Tháp
0496
TP Hồ Chí Minh
3574
Chủ nhật
20/10/2019
Đà Lạt
2144
Kiên Giang
8207
Tiền Giang
6479
Thứ bảy
19/10/2019
Bình Phước
6332
Hậu Giang
8172
TP Hồ Chí Minh
4443
Long An
7885
Thứ sáu
18/10/2019
Bình Dương
9591
Trà Vinh
0685
Vĩnh Long
8209
Thứ năm
17/10/2019
An Giang
9263
Bình Thuận
3412
Tây Ninh
8917
Thứ tư
16/10/2019
Cần Thơ
5711
Đồng Nai
8802
Sóc Trăng
7876
Thứ ba
15/10/2019
Bạc Liêu
4250
Bến Tre
6757
Vũng Tàu
7835
Thứ hai
14/10/2019
Cà Mau
4697
Đồng Tháp
6793
TP Hồ Chí Minh
9966
Chủ nhật
13/10/2019
Đà Lạt
9697
Kiên Giang
3059
Tiền Giang
4994
Thứ bảy
12/10/2019
Bình Phước
1344
Hậu Giang
9949
TP Hồ Chí Minh
1418
Long An
7796
Thứ sáu
11/10/2019
Bình Dương
8830
Trà Vinh
2075
Vĩnh Long
2499
Thứ năm
10/10/2019
An Giang
3588
Bình Thuận
1328
Tây Ninh
2763
Thứ tư
09/10/2019
Cần Thơ
1455
Đồng Nai
5915
Sóc Trăng
4671
Thứ ba
08/10/2019
Bạc Liêu
5847
Bến Tre
4705
Vũng Tàu
3017
Thứ hai
07/10/2019
Cà Mau
9756
Đồng Tháp
3994
TP Hồ Chí Minh
0954
Chủ nhật
06/10/2019
Đà Lạt
6730
Kiên Giang
6207
Tiền Giang
6144
Thứ bảy
05/10/2019
Bình Phước
8880
Hậu Giang
0444
TP Hồ Chí Minh
9134
Long An
8362
Thứ sáu
04/10/2019
Bình Dương
9295
Trà Vinh
7307
Vĩnh Long
4355
Thứ năm
03/10/2019
An Giang
3087
Bình Thuận
8522
Tây Ninh
3518
Thứ tư
02/10/2019
Cần Thơ
0317
Đồng Nai
3400
Sóc Trăng
3789
Thứ ba
01/10/2019
Bạc Liêu
8287
Bến Tre
8264
Vũng Tàu
2558
Thứ hai
30/09/2019
Cà Mau
0825
Đồng Tháp
3787
TP Hồ Chí Minh
1125
X