Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
29/09/2019
Đà Lạt
8636
Kiên Giang
4467
Tiền Giang
1405
Thứ bảy
28/09/2019
Bình Phước
2958
Hậu Giang
4429
TP Hồ Chí Minh
6249
Long An
1324
Thứ sáu
27/09/2019
Bình Dương
9641
Trà Vinh
6930
Vĩnh Long
2632
Thứ năm
26/09/2019
An Giang
2109
Bình Thuận
1850
Tây Ninh
2818
Thứ tư
25/09/2019
Cần Thơ
4112
Đồng Nai
6585
Sóc Trăng
2837
Thứ ba
24/09/2019
Bạc Liêu
3291
Bến Tre
1545
Vũng Tàu
8550
Thứ hai
23/09/2019
Cà Mau
1036
Đồng Tháp
8549
TP Hồ Chí Minh
3730
Chủ nhật
22/09/2019
Đà Lạt
5046
Kiên Giang
3326
Tiền Giang
4770
Thứ bảy
21/09/2019
Bình Phước
4644
Hậu Giang
4233
TP Hồ Chí Minh
4103
Long An
5048
Thứ sáu
20/09/2019
Bình Dương
5720
Trà Vinh
5843
Vĩnh Long
3769
Thứ năm
19/09/2019
An Giang
6496
Bình Thuận
6478
Tây Ninh
0580
Thứ tư
18/09/2019
Cần Thơ
1332
Đồng Nai
5908
Sóc Trăng
4283
Thứ ba
17/09/2019
Bạc Liêu
1162
Bến Tre
6782
Vũng Tàu
4283
Thứ hai
16/09/2019
Cà Mau
8691
Đồng Tháp
3209
TP Hồ Chí Minh
0267
Chủ nhật
15/09/2019
Đà Lạt
2278
Kiên Giang
3409
Tiền Giang
9146
Thứ bảy
14/09/2019
Bình Phước
0040
Hậu Giang
7061
TP Hồ Chí Minh
3455
Long An
8075
Thứ sáu
13/09/2019
Bình Dương
1801
Trà Vinh
6873
Vĩnh Long
8848
Thứ năm
12/09/2019
An Giang
3489
Bình Thuận
0982
Tây Ninh
3668
Thứ tư
11/09/2019
Cần Thơ
6920
Đồng Nai
7972
Sóc Trăng
3901
Thứ ba
10/09/2019
Bạc Liêu
1423
Bến Tre
0149
Vũng Tàu
1298
Thứ hai
09/09/2019
Cà Mau
8525
Đồng Tháp
6160
TP Hồ Chí Minh
8798
Chủ nhật
08/09/2019
Đà Lạt
7814
Kiên Giang
3262
Tiền Giang
0287
Thứ bảy
07/09/2019
Bình Phước
5574
Hậu Giang
6339
TP Hồ Chí Minh
5513
Long An
5283
Thứ sáu
06/09/2019
Bình Dương
7526
Trà Vinh
6893
Vĩnh Long
6632
Thứ năm
05/09/2019
An Giang
2388
Bình Thuận
2793
Tây Ninh
6597
Thứ tư
04/09/2019
Cần Thơ
3897
Đồng Nai
2881
Sóc Trăng
8319
Thứ ba
03/09/2019
Bạc Liêu
6727
Bến Tre
5843
Vũng Tàu
3042
Thứ hai
02/09/2019
Cà Mau
4393
Đồng Tháp
6314
TP Hồ Chí Minh
2329
Chủ nhật
01/09/2019
Đà Lạt
3756
Kiên Giang
1063
Tiền Giang
6854
Thứ bảy
31/08/2019
Bình Phước
8007
Hậu Giang
6278
TP Hồ Chí Minh
9225
Long An
9100

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
29/09/2019
Đà Lạt
8636
Kiên Giang
4467
Tiền Giang
1405
Thứ bảy
28/09/2019
Bình Phước
2958
Hậu Giang
4429
TP Hồ Chí Minh
6249
Long An
1324
Thứ sáu
27/09/2019
Bình Dương
9641
Trà Vinh
6930
Vĩnh Long
2632
Thứ năm
26/09/2019
An Giang
2109
Bình Thuận
1850
Tây Ninh
2818
Thứ tư
25/09/2019
Cần Thơ
4112
Đồng Nai
6585
Sóc Trăng
2837
Thứ ba
24/09/2019
Bạc Liêu
3291
Bến Tre
1545
Vũng Tàu
8550
Thứ hai
23/09/2019
Cà Mau
1036
Đồng Tháp
8549
TP Hồ Chí Minh
3730
Chủ nhật
22/09/2019
Đà Lạt
5046
Kiên Giang
3326
Tiền Giang
4770
Thứ bảy
21/09/2019
Bình Phước
4644
Hậu Giang
4233
TP Hồ Chí Minh
4103
Long An
5048
Thứ sáu
20/09/2019
Bình Dương
5720
Trà Vinh
5843
Vĩnh Long
3769
Thứ năm
19/09/2019
An Giang
6496
Bình Thuận
6478
Tây Ninh
0580
Thứ tư
18/09/2019
Cần Thơ
1332
Đồng Nai
5908
Sóc Trăng
4283
Thứ ba
17/09/2019
Bạc Liêu
1162
Bến Tre
6782
Vũng Tàu
4283
Thứ hai
16/09/2019
Cà Mau
8691
Đồng Tháp
3209
TP Hồ Chí Minh
0267
Chủ nhật
15/09/2019
Đà Lạt
2278
Kiên Giang
3409
Tiền Giang
9146
Thứ bảy
14/09/2019
Bình Phước
0040
Hậu Giang
7061
TP Hồ Chí Minh
3455
Long An
8075
Thứ sáu
13/09/2019
Bình Dương
1801
Trà Vinh
6873
Vĩnh Long
8848
Thứ năm
12/09/2019
An Giang
3489
Bình Thuận
0982
Tây Ninh
3668
Thứ tư
11/09/2019
Cần Thơ
6920
Đồng Nai
7972
Sóc Trăng
3901
Thứ ba
10/09/2019
Bạc Liêu
1423
Bến Tre
0149
Vũng Tàu
1298
Thứ hai
09/09/2019
Cà Mau
8525
Đồng Tháp
6160
TP Hồ Chí Minh
8798
Chủ nhật
08/09/2019
Đà Lạt
7814
Kiên Giang
3262
Tiền Giang
0287
Thứ bảy
07/09/2019
Bình Phước
5574
Hậu Giang
6339
TP Hồ Chí Minh
5513
Long An
5283
Thứ sáu
06/09/2019
Bình Dương
7526
Trà Vinh
6893
Vĩnh Long
6632
Thứ năm
05/09/2019
An Giang
2388
Bình Thuận
2793
Tây Ninh
6597
Thứ tư
04/09/2019
Cần Thơ
3897
Đồng Nai
2881
Sóc Trăng
8319
Thứ ba
03/09/2019
Bạc Liêu
6727
Bến Tre
5843
Vũng Tàu
3042
Thứ hai
02/09/2019
Cà Mau
4393
Đồng Tháp
6314
TP Hồ Chí Minh
2329
Chủ nhật
01/09/2019
Đà Lạt
3756
Kiên Giang
1063
Tiền Giang
6854
Thứ bảy
31/08/2019
Bình Phước
8007
Hậu Giang
6278
TP Hồ Chí Minh
9225
Long An
9100
X