Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
23/05/2019
Tây Ninh
1096
Bình Thuận
4395
An Giang
6402
Thứ tư
22/05/2019
Sóc Trăng
9136
Đồng Nai
8835
Cần Thơ
5645
Thứ ba
21/05/2019
Vũng Tàu
3654
Bến Tre
6068
Bạc Liêu
4358
Thứ hai
20/05/2019
TP Hồ Chí Minh
7512
Đồng Tháp
3073
Cà Mau
8440
Chủ nhật
19/05/2019
Tiền Giang
0692
Kiên Giang
0317
Đà Lạt
9413
Thứ bảy
18/05/2019
Long An
7377
TP Hồ Chí Minh
6008
Hậu Giang
4578
Bình Phước
4306
Thứ sáu
17/05/2019
Vĩnh Long
2858
Trà Vinh
2153
Bình Dương
1767
Thứ năm
16/05/2019
Tây Ninh
0369
Bình Thuận
0170
An Giang
7573
Thứ tư
15/05/2019
Sóc Trăng
5195
Đồng Nai
6570
Cần Thơ
8611
Thứ ba
14/05/2019
Vũng Tàu
7198
Bến Tre
6876
Bạc Liêu
0667
Thứ hai
13/05/2019
TP Hồ Chí Minh
5875
Đồng Tháp
0460
Cà Mau
0243
Chủ nhật
12/05/2019
Tiền Giang
4280
Kiên Giang
1268
Đà Lạt
0868
Thứ bảy
11/05/2019
Long An
3767
TP Hồ Chí Minh
0677
Hậu Giang
9828
Bình Phước
3533
Thứ sáu
10/05/2019
Vĩnh Long
3285
Trà Vinh
5713
Bình Dương
8868
Thứ năm
09/05/2019
Tây Ninh
7310
Bình Thuận
3736
An Giang
0892
Thứ tư
08/05/2019
Sóc Trăng
1930
Đồng Nai
6370
Cần Thơ
4915
Thứ ba
07/05/2019
Vũng Tàu
1710
Bến Tre
6799
Bạc Liêu
1633
Thứ hai
06/05/2019
TP Hồ Chí Minh
6829
Đồng Tháp
6819
Cà Mau
4626
Chủ nhật
05/05/2019
Tiền Giang
0652
Kiên Giang
2022
Đà Lạt
0387
Thứ bảy
04/05/2019
Long An
3314
TP Hồ Chí Minh
7262
Hậu Giang
2436
Bình Phước
7682
Thứ sáu
03/05/2019
Vĩnh Long
4341
Trà Vinh
4732
Bình Dương
5496
Thứ năm
02/05/2019
Tây Ninh
1703
Bình Thuận
0011
An Giang
3639
Thứ tư
01/05/2019
Sóc Trăng
9320
Đồng Nai
0538
Cần Thơ
6686
Thứ ba
30/04/2019
Vũng Tàu
7643
Bến Tre
1154
Bạc Liêu
0717
Thứ hai
29/04/2019
TP Hồ Chí Minh
0896
Đồng Tháp
8376
Cà Mau
0699
Chủ nhật
28/04/2019
Tiền Giang
4446
Kiên Giang
9669
Đà Lạt
2278
Thứ bảy
27/04/2019
Long An
2741
TP Hồ Chí Minh
1433
Hậu Giang
9987
Bình Phước
4967
Thứ sáu
26/04/2019
Vĩnh Long
6108
Trà Vinh
6657
Bình Dương
2001
Thứ năm
25/04/2019
Tây Ninh
7182
Bình Thuận
6989
An Giang
1490
Thứ tư
24/04/2019
Sóc Trăng
8200
Đồng Nai
4630
Cần Thơ
1483

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
23/05/2019
Tây Ninh
1096
Bình Thuận
4395
An Giang
6402
Thứ tư
22/05/2019
Sóc Trăng
9136
Đồng Nai
8835
Cần Thơ
5645
Thứ ba
21/05/2019
Vũng Tàu
3654
Bến Tre
6068
Bạc Liêu
4358
Thứ hai
20/05/2019
TP Hồ Chí Minh
7512
Đồng Tháp
3073
Cà Mau
8440
Chủ nhật
19/05/2019
Tiền Giang
0692
Kiên Giang
0317
Đà Lạt
9413
Thứ bảy
18/05/2019
Long An
7377
TP Hồ Chí Minh
6008
Hậu Giang
4578
Bình Phước
4306
Thứ sáu
17/05/2019
Vĩnh Long
2858
Trà Vinh
2153
Bình Dương
1767
Thứ năm
16/05/2019
Tây Ninh
0369
Bình Thuận
0170
An Giang
7573
Thứ tư
15/05/2019
Sóc Trăng
5195
Đồng Nai
6570
Cần Thơ
8611
Thứ ba
14/05/2019
Vũng Tàu
7198
Bến Tre
6876
Bạc Liêu
0667
Thứ hai
13/05/2019
TP Hồ Chí Minh
5875
Đồng Tháp
0460
Cà Mau
0243
Chủ nhật
12/05/2019
Tiền Giang
4280
Kiên Giang
1268
Đà Lạt
0868
Thứ bảy
11/05/2019
Long An
3767
TP Hồ Chí Minh
0677
Hậu Giang
9828
Bình Phước
3533
Thứ sáu
10/05/2019
Vĩnh Long
3285
Trà Vinh
5713
Bình Dương
8868
Thứ năm
09/05/2019
Tây Ninh
7310
Bình Thuận
3736
An Giang
0892
Thứ tư
08/05/2019
Sóc Trăng
1930
Đồng Nai
6370
Cần Thơ
4915
Thứ ba
07/05/2019
Vũng Tàu
1710
Bến Tre
6799
Bạc Liêu
1633
Thứ hai
06/05/2019
TP Hồ Chí Minh
6829
Đồng Tháp
6819
Cà Mau
4626
Chủ nhật
05/05/2019
Tiền Giang
0652
Kiên Giang
2022
Đà Lạt
0387
Thứ bảy
04/05/2019
Long An
3314
TP Hồ Chí Minh
7262
Hậu Giang
2436
Bình Phước
7682
Thứ sáu
03/05/2019
Vĩnh Long
4341
Trà Vinh
4732
Bình Dương
5496
Thứ năm
02/05/2019
Tây Ninh
1703
Bình Thuận
0011
An Giang
3639
Thứ tư
01/05/2019
Sóc Trăng
9320
Đồng Nai
0538
Cần Thơ
6686
Thứ ba
30/04/2019
Vũng Tàu
7643
Bến Tre
1154
Bạc Liêu
0717
Thứ hai
29/04/2019
TP Hồ Chí Minh
0896
Đồng Tháp
8376
Cà Mau
0699
Chủ nhật
28/04/2019
Tiền Giang
4446
Kiên Giang
9669
Đà Lạt
2278
Thứ bảy
27/04/2019
Long An
2741
TP Hồ Chí Minh
1433
Hậu Giang
9987
Bình Phước
4967
Thứ sáu
26/04/2019
Vĩnh Long
6108
Trà Vinh
6657
Bình Dương
2001
Thứ năm
25/04/2019
Tây Ninh
7182
Bình Thuận
6989
An Giang
1490
Thứ tư
24/04/2019
Sóc Trăng
8200
Đồng Nai
4630
Cần Thơ
1483