Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
18/07/2019
An Giang
6436
Bình Thuận
7034
Tây Ninh
9587
Thứ tư
17/07/2019
Cần Thơ
7177
Đồng Nai
8057
Sóc Trăng
9568
Thứ ba
16/07/2019
Bạc Liêu
1281
Bến Tre
9177
Vũng Tàu
7360
Thứ hai
15/07/2019
Cà Mau
5284
Đồng Tháp
3791
TP Hồ Chí Minh
3471
Chủ nhật
14/07/2019
Đà Lạt
6206
Kiên Giang
6271
Tiền Giang
5618
Thứ bảy
13/07/2019
Bình Phước
8354
Hậu Giang
6445
TP Hồ Chí Minh
3502
Long An
2806
Thứ sáu
12/07/2019
Bình Dương
4528
Trà Vinh
9457
Vĩnh Long
3674
Thứ năm
11/07/2019
An Giang
7618
Bình Thuận
7391
Tây Ninh
0932
Thứ tư
10/07/2019
Cần Thơ
4720
Đồng Nai
7505
Sóc Trăng
1477
Thứ ba
09/07/2019
Bạc Liêu
6299
Bến Tre
7470
Vũng Tàu
8094
Thứ hai
08/07/2019
Cà Mau
0104
Đồng Tháp
0158
TP Hồ Chí Minh
8179
Chủ nhật
07/07/2019
Đà Lạt
8724
Kiên Giang
6649
Tiền Giang
4279
Thứ bảy
06/07/2019
Bình Phước
8095
Hậu Giang
6758
TP Hồ Chí Minh
7107
Long An
9298
Thứ sáu
05/07/2019
Bình Dương
5985
Trà Vinh
9799
Vĩnh Long
1024
Thứ năm
04/07/2019
An Giang
7179
Bình Thuận
3962
Tây Ninh
4916
Thứ tư
03/07/2019
Cần Thơ
9981
Đồng Nai
7336
Sóc Trăng
5621
Thứ ba
02/07/2019
Bạc Liêu
7353
Bến Tre
5108
Vũng Tàu
3924
Thứ hai
01/07/2019
Cà Mau
5975
Đồng Tháp
3905
TP Hồ Chí Minh
1134
Chủ nhật
30/06/2019
Đà Lạt
6558
Kiên Giang
7740
Tiền Giang
8396
Thứ bảy
29/06/2019
Bình Phước
4839
Hậu Giang
2193
TP Hồ Chí Minh
2096
Long An
4419
Thứ sáu
28/06/2019
Bình Dương
5703
Trà Vinh
9750
Vĩnh Long
1721
Thứ năm
27/06/2019
An Giang
7273
Bình Thuận
1372
Tây Ninh
3567
Thứ tư
26/06/2019
Cần Thơ
4767
Đồng Nai
3204
Sóc Trăng
2818
Thứ ba
25/06/2019
Bạc Liêu
2379
Bến Tre
0942
Vũng Tàu
1195
Thứ hai
24/06/2019
Cà Mau
9593
Đồng Tháp
2048
TP Hồ Chí Minh
7790
Chủ nhật
23/06/2019
Đà Lạt
0973
Kiên Giang
4497
Tiền Giang
0566
Thứ bảy
22/06/2019
Bình Phước
1592
Hậu Giang
1626
TP Hồ Chí Minh
2863
Long An
0316
Thứ sáu
21/06/2019
Bình Dương
4408
Trà Vinh
2006
Vĩnh Long
3859
Thứ năm
20/06/2019
An Giang
5352
Bình Thuận
3117
Tây Ninh
9382
Thứ tư
19/06/2019
Cần Thơ
9379
Đồng Nai
7706
Sóc Trăng
6196

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
18/07/2019
An Giang
6436
Bình Thuận
7034
Tây Ninh
9587
Thứ tư
17/07/2019
Cần Thơ
7177
Đồng Nai
8057
Sóc Trăng
9568
Thứ ba
16/07/2019
Bạc Liêu
1281
Bến Tre
9177
Vũng Tàu
7360
Thứ hai
15/07/2019
Cà Mau
5284
Đồng Tháp
3791
TP Hồ Chí Minh
3471
Chủ nhật
14/07/2019
Đà Lạt
6206
Kiên Giang
6271
Tiền Giang
5618
Thứ bảy
13/07/2019
Bình Phước
8354
Hậu Giang
6445
TP Hồ Chí Minh
3502
Long An
2806
Thứ sáu
12/07/2019
Bình Dương
4528
Trà Vinh
9457
Vĩnh Long
3674
Thứ năm
11/07/2019
An Giang
7618
Bình Thuận
7391
Tây Ninh
0932
Thứ tư
10/07/2019
Cần Thơ
4720
Đồng Nai
7505
Sóc Trăng
1477
Thứ ba
09/07/2019
Bạc Liêu
6299
Bến Tre
7470
Vũng Tàu
8094
Thứ hai
08/07/2019
Cà Mau
0104
Đồng Tháp
0158
TP Hồ Chí Minh
8179
Chủ nhật
07/07/2019
Đà Lạt
8724
Kiên Giang
6649
Tiền Giang
4279
Thứ bảy
06/07/2019
Bình Phước
8095
Hậu Giang
6758
TP Hồ Chí Minh
7107
Long An
9298
Thứ sáu
05/07/2019
Bình Dương
5985
Trà Vinh
9799
Vĩnh Long
1024
Thứ năm
04/07/2019
An Giang
7179
Bình Thuận
3962
Tây Ninh
4916
Thứ tư
03/07/2019
Cần Thơ
9981
Đồng Nai
7336
Sóc Trăng
5621
Thứ ba
02/07/2019
Bạc Liêu
7353
Bến Tre
5108
Vũng Tàu
3924
Thứ hai
01/07/2019
Cà Mau
5975
Đồng Tháp
3905
TP Hồ Chí Minh
1134
Chủ nhật
30/06/2019
Đà Lạt
6558
Kiên Giang
7740
Tiền Giang
8396
Thứ bảy
29/06/2019
Bình Phước
4839
Hậu Giang
2193
TP Hồ Chí Minh
2096
Long An
4419
Thứ sáu
28/06/2019
Bình Dương
5703
Trà Vinh
9750
Vĩnh Long
1721
Thứ năm
27/06/2019
An Giang
7273
Bình Thuận
1372
Tây Ninh
3567
Thứ tư
26/06/2019
Cần Thơ
4767
Đồng Nai
3204
Sóc Trăng
2818
Thứ ba
25/06/2019
Bạc Liêu
2379
Bến Tre
0942
Vũng Tàu
1195
Thứ hai
24/06/2019
Cà Mau
9593
Đồng Tháp
2048
TP Hồ Chí Minh
7790
Chủ nhật
23/06/2019
Đà Lạt
0973
Kiên Giang
4497
Tiền Giang
0566
Thứ bảy
22/06/2019
Bình Phước
1592
Hậu Giang
1626
TP Hồ Chí Minh
2863
Long An
0316
Thứ sáu
21/06/2019
Bình Dương
4408
Trà Vinh
2006
Vĩnh Long
3859
Thứ năm
20/06/2019
An Giang
5352
Bình Thuận
3117
Tây Ninh
9382
Thứ tư
19/06/2019
Cần Thơ
9379
Đồng Nai
7706
Sóc Trăng
6196
X