Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
24/03/2019
Tiền Giang
6946
Kiên Giang
4594
Đà Lạt
7876
Thứ bảy
23/03/2019
Long An
9074
TP Hồ Chí Minh
6807
Hậu Giang
7227
Bình Phước
1866
Thứ sáu
22/03/2019
Vĩnh Long
8967
Trà Vinh
1382
Bình Dương
8584
Thứ năm
21/03/2019
Tây Ninh
1048
Bình Thuận
9571
An Giang
3199
Thứ tư
20/03/2019
Sóc Trăng
3856
Đồng Nai
4493
Cần Thơ
7727
Thứ ba
19/03/2019
Vũng Tàu
3515
Bến Tre
3423
Bạc Liêu
2528
Thứ hai
18/03/2019
TP Hồ Chí Minh
6160
Đồng Tháp
5620
Cà Mau
0510
Chủ nhật
17/03/2019
Tiền Giang
2742
Kiên Giang
5038
Đà Lạt
9152
Thứ bảy
16/03/2019
Long An
1620
TP Hồ Chí Minh
1939
Hậu Giang
4226
Bình Phước
8957
Thứ sáu
15/03/2019
Vĩnh Long
4835
Trà Vinh
8220
Bình Dương
9600
Thứ năm
14/03/2019
Tây Ninh
1843
Bình Thuận
7987
An Giang
7861
Thứ tư
13/03/2019
Sóc Trăng
7380
Đồng Nai
6634
Cần Thơ
6128
Thứ ba
12/03/2019
Vũng Tàu
8785
Bến Tre
3731
Bạc Liêu
6597
Thứ hai
11/03/2019
TP Hồ Chí Minh
8785
Đồng Tháp
6243
Cà Mau
4532
Chủ nhật
10/03/2019
Tiền Giang
9334
Kiên Giang
6587
Đà Lạt
0684
Thứ bảy
09/03/2019
Long An
0808
TP Hồ Chí Minh
9700
Hậu Giang
0257
Bình Phước
7235
Thứ sáu
08/03/2019
Vĩnh Long
2813
Trà Vinh
3455
Bình Dương
1182
Thứ năm
07/03/2019
Tây Ninh
0841
Bình Thuận
8735
An Giang
3629
Thứ tư
06/03/2019
Sóc Trăng
5064
Đồng Nai
8330
Cần Thơ
8791
Thứ ba
05/03/2019
Vũng Tàu
9520
Bến Tre
4721
Bạc Liêu
9026
Thứ hai
04/03/2019
TP Hồ Chí Minh
6810
Đồng Tháp
7057
Cà Mau
0770
Chủ nhật
03/03/2019
Tiền Giang
0191
Kiên Giang
0251
Đà Lạt
3523
Thứ bảy
02/03/2019
Long An
6744
TP Hồ Chí Minh
9238
Hậu Giang
7146
Bình Phước
2717
Thứ sáu
01/03/2019
Vĩnh Long
5757
Trà Vinh
9139
Bình Dương
6280
Thứ năm
28/02/2019
Tây Ninh
3011
Bình Thuận
5911
An Giang
1641
Thứ tư
27/02/2019
Sóc Trăng
6157
Đồng Nai
8718
Cần Thơ
2536
Thứ ba
26/02/2019
Vũng Tàu
5857
Bến Tre
2419
Bạc Liêu
5473
Thứ hai
25/02/2019
TP Hồ Chí Minh
4156
Đồng Tháp
9412
Cà Mau
7480
Chủ nhật
24/02/2019
Tiền Giang
4947
Kiên Giang
5485
Đà Lạt
3375
Thứ bảy
23/02/2019
Long An
0005
TP Hồ Chí Minh
3448
Hậu Giang
0879
Bình Phước
4021

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
24/03/2019
Tiền Giang
6946
Kiên Giang
4594
Đà Lạt
7876
Thứ bảy
23/03/2019
Long An
9074
TP Hồ Chí Minh
6807
Hậu Giang
7227
Bình Phước
1866
Thứ sáu
22/03/2019
Vĩnh Long
8967
Trà Vinh
1382
Bình Dương
8584
Thứ năm
21/03/2019
Tây Ninh
1048
Bình Thuận
9571
An Giang
3199
Thứ tư
20/03/2019
Sóc Trăng
3856
Đồng Nai
4493
Cần Thơ
7727
Thứ ba
19/03/2019
Vũng Tàu
3515
Bến Tre
3423
Bạc Liêu
2528
Thứ hai
18/03/2019
TP Hồ Chí Minh
6160
Đồng Tháp
5620
Cà Mau
0510
Chủ nhật
17/03/2019
Tiền Giang
2742
Kiên Giang
5038
Đà Lạt
9152
Thứ bảy
16/03/2019
Long An
1620
TP Hồ Chí Minh
1939
Hậu Giang
4226
Bình Phước
8957
Thứ sáu
15/03/2019
Vĩnh Long
4835
Trà Vinh
8220
Bình Dương
9600
Thứ năm
14/03/2019
Tây Ninh
1843
Bình Thuận
7987
An Giang
7861
Thứ tư
13/03/2019
Sóc Trăng
7380
Đồng Nai
6634
Cần Thơ
6128
Thứ ba
12/03/2019
Vũng Tàu
8785
Bến Tre
3731
Bạc Liêu
6597
Thứ hai
11/03/2019
TP Hồ Chí Minh
8785
Đồng Tháp
6243
Cà Mau
4532
Chủ nhật
10/03/2019
Tiền Giang
9334
Kiên Giang
6587
Đà Lạt
0684
Thứ bảy
09/03/2019
Long An
0808
TP Hồ Chí Minh
9700
Hậu Giang
0257
Bình Phước
7235
Thứ sáu
08/03/2019
Vĩnh Long
2813
Trà Vinh
3455
Bình Dương
1182
Thứ năm
07/03/2019
Tây Ninh
0841
Bình Thuận
8735
An Giang
3629
Thứ tư
06/03/2019
Sóc Trăng
5064
Đồng Nai
8330
Cần Thơ
8791
Thứ ba
05/03/2019
Vũng Tàu
9520
Bến Tre
4721
Bạc Liêu
9026
Thứ hai
04/03/2019
TP Hồ Chí Minh
6810
Đồng Tháp
7057
Cà Mau
0770
Chủ nhật
03/03/2019
Tiền Giang
0191
Kiên Giang
0251
Đà Lạt
3523
Thứ bảy
02/03/2019
Long An
6744
TP Hồ Chí Minh
9238
Hậu Giang
7146
Bình Phước
2717
Thứ sáu
01/03/2019
Vĩnh Long
5757
Trà Vinh
9139
Bình Dương
6280
Thứ năm
28/02/2019
Tây Ninh
3011
Bình Thuận
5911
An Giang
1641
Thứ tư
27/02/2019
Sóc Trăng
6157
Đồng Nai
8718
Cần Thơ
2536
Thứ ba
26/02/2019
Vũng Tàu
5857
Bến Tre
2419
Bạc Liêu
5473
Thứ hai
25/02/2019
TP Hồ Chí Minh
4156
Đồng Tháp
9412
Cà Mau
7480
Chủ nhật
24/02/2019
Tiền Giang
4947
Kiên Giang
5485
Đà Lạt
3375
Thứ bảy
23/02/2019
Long An
0005
TP Hồ Chí Minh
3448
Hậu Giang
0879
Bình Phước
4021