Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
31/07/2019
Cần Thơ
6637
Đồng Nai
9543
Sóc Trăng
1074
Thứ ba
30/07/2019
Bạc Liêu
1621
Bến Tre
9286
Vũng Tàu
4590
Thứ hai
29/07/2019
Cà Mau
8177
Đồng Tháp
8762
TP Hồ Chí Minh
7020
Chủ nhật
28/07/2019
Đà Lạt
4147
Kiên Giang
4274
Tiền Giang
3042
Thứ bảy
27/07/2019
Bình Phước
2131
Hậu Giang
8447
TP Hồ Chí Minh
0797
Long An
4816
Thứ sáu
26/07/2019
Bình Dương
3178
Trà Vinh
2400
Vĩnh Long
0162
Thứ năm
25/07/2019
An Giang
0652
Bình Thuận
9893
Tây Ninh
4607
Thứ tư
24/07/2019
Cần Thơ
1382
Đồng Nai
1464
Sóc Trăng
0110
Thứ ba
23/07/2019
Bạc Liêu
6657
Bến Tre
3459
Vũng Tàu
4548
Thứ hai
22/07/2019
Cà Mau
3894
Đồng Tháp
0229
TP Hồ Chí Minh
5659
Chủ nhật
21/07/2019
Đà Lạt
9973
Kiên Giang
0436
Tiền Giang
0901
Thứ bảy
20/07/2019
Bình Phước
6304
Hậu Giang
1845
TP Hồ Chí Minh
7156
Long An
4872
Thứ sáu
19/07/2019
Bình Dương
4665
Trà Vinh
7414
Vĩnh Long
8078
Thứ năm
18/07/2019
An Giang
6436
Bình Thuận
7034
Tây Ninh
9587
Thứ tư
17/07/2019
Cần Thơ
7177
Đồng Nai
8057
Sóc Trăng
9568
Thứ ba
16/07/2019
Bạc Liêu
1281
Bến Tre
9177
Vũng Tàu
7360
Thứ hai
15/07/2019
Cà Mau
5284
Đồng Tháp
3791
TP Hồ Chí Minh
3471
Chủ nhật
14/07/2019
Đà Lạt
6206
Kiên Giang
6271
Tiền Giang
5618
Thứ bảy
13/07/2019
Bình Phước
8354
Hậu Giang
6445
TP Hồ Chí Minh
3502
Long An
2806
Thứ sáu
12/07/2019
Bình Dương
4528
Trà Vinh
9457
Vĩnh Long
3674
Thứ năm
11/07/2019
An Giang
7618
Bình Thuận
7391
Tây Ninh
0932
Thứ tư
10/07/2019
Cần Thơ
4720
Đồng Nai
7505
Sóc Trăng
1477
Thứ ba
09/07/2019
Bạc Liêu
6299
Bến Tre
7470
Vũng Tàu
8094
Thứ hai
08/07/2019
Cà Mau
0104
Đồng Tháp
0158
TP Hồ Chí Minh
8179
Chủ nhật
07/07/2019
Đà Lạt
8724
Kiên Giang
6649
Tiền Giang
4279
Thứ bảy
06/07/2019
Bình Phước
8095
Hậu Giang
6758
TP Hồ Chí Minh
7107
Long An
9298
Thứ sáu
05/07/2019
Bình Dương
5985
Trà Vinh
9799
Vĩnh Long
1024
Thứ năm
04/07/2019
An Giang
7179
Bình Thuận
3962
Tây Ninh
4916
Thứ tư
03/07/2019
Cần Thơ
9981
Đồng Nai
7336
Sóc Trăng
5621
Thứ ba
02/07/2019
Bạc Liêu
7353
Bến Tre
5108
Vũng Tàu
3924

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
31/07/2019
Cần Thơ
6637
Đồng Nai
9543
Sóc Trăng
1074
Thứ ba
30/07/2019
Bạc Liêu
1621
Bến Tre
9286
Vũng Tàu
4590
Thứ hai
29/07/2019
Cà Mau
8177
Đồng Tháp
8762
TP Hồ Chí Minh
7020
Chủ nhật
28/07/2019
Đà Lạt
4147
Kiên Giang
4274
Tiền Giang
3042
Thứ bảy
27/07/2019
Bình Phước
2131
Hậu Giang
8447
TP Hồ Chí Minh
0797
Long An
4816
Thứ sáu
26/07/2019
Bình Dương
3178
Trà Vinh
2400
Vĩnh Long
0162
Thứ năm
25/07/2019
An Giang
0652
Bình Thuận
9893
Tây Ninh
4607
Thứ tư
24/07/2019
Cần Thơ
1382
Đồng Nai
1464
Sóc Trăng
0110
Thứ ba
23/07/2019
Bạc Liêu
6657
Bến Tre
3459
Vũng Tàu
4548
Thứ hai
22/07/2019
Cà Mau
3894
Đồng Tháp
0229
TP Hồ Chí Minh
5659
Chủ nhật
21/07/2019
Đà Lạt
9973
Kiên Giang
0436
Tiền Giang
0901
Thứ bảy
20/07/2019
Bình Phước
6304
Hậu Giang
1845
TP Hồ Chí Minh
7156
Long An
4872
Thứ sáu
19/07/2019
Bình Dương
4665
Trà Vinh
7414
Vĩnh Long
8078
Thứ năm
18/07/2019
An Giang
6436
Bình Thuận
7034
Tây Ninh
9587
Thứ tư
17/07/2019
Cần Thơ
7177
Đồng Nai
8057
Sóc Trăng
9568
Thứ ba
16/07/2019
Bạc Liêu
1281
Bến Tre
9177
Vũng Tàu
7360
Thứ hai
15/07/2019
Cà Mau
5284
Đồng Tháp
3791
TP Hồ Chí Minh
3471
Chủ nhật
14/07/2019
Đà Lạt
6206
Kiên Giang
6271
Tiền Giang
5618
Thứ bảy
13/07/2019
Bình Phước
8354
Hậu Giang
6445
TP Hồ Chí Minh
3502
Long An
2806
Thứ sáu
12/07/2019
Bình Dương
4528
Trà Vinh
9457
Vĩnh Long
3674
Thứ năm
11/07/2019
An Giang
7618
Bình Thuận
7391
Tây Ninh
0932
Thứ tư
10/07/2019
Cần Thơ
4720
Đồng Nai
7505
Sóc Trăng
1477
Thứ ba
09/07/2019
Bạc Liêu
6299
Bến Tre
7470
Vũng Tàu
8094
Thứ hai
08/07/2019
Cà Mau
0104
Đồng Tháp
0158
TP Hồ Chí Minh
8179
Chủ nhật
07/07/2019
Đà Lạt
8724
Kiên Giang
6649
Tiền Giang
4279
Thứ bảy
06/07/2019
Bình Phước
8095
Hậu Giang
6758
TP Hồ Chí Minh
7107
Long An
9298
Thứ sáu
05/07/2019
Bình Dương
5985
Trà Vinh
9799
Vĩnh Long
1024
Thứ năm
04/07/2019
An Giang
7179
Bình Thuận
3962
Tây Ninh
4916
Thứ tư
03/07/2019
Cần Thơ
9981
Đồng Nai
7336
Sóc Trăng
5621
Thứ ba
02/07/2019
Bạc Liêu
7353
Bến Tre
5108
Vũng Tàu
3924
X