Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
22/02/2019
Vĩnh Long
0999
Bình Dương
5623
Trà Vinh
8880
Thứ năm
21/02/2019
Tây Ninh
9626
An Giang
3618
Bình Thuận
9227
Thứ tư
20/02/2019
Đồng Nai
4467
Cần Thơ
3854
Sóc Trăng
0313
Thứ ba
19/02/2019
Bến Tre
3440
Vũng Tàu
5731
Bạc Liêu
9030
Thứ hai
18/02/2019
TP Hồ Chí Minh
1019
Đồng Tháp
8153
Cà Mau
5111
Chủ nhật
17/02/2019
Tiền Giang
9548
Kiên Giang
5268
Đà Lạt
0573
Thứ bảy
16/02/2019
TP Hồ Chí Minh
3431
Long An
5959
Bình Phước
4809
Hậu Giang
5506
Thứ sáu
15/02/2019
Vĩnh Long
6367
Bình Dương
5382
Trà Vinh
2249
Thứ năm
14/02/2019
Tây Ninh
3760
An Giang
1513
Bình Thuận
1714
Thứ tư
13/02/2019
Đồng Nai
8504
Cần Thơ
8868
Sóc Trăng
2585
Thứ ba
12/02/2019
Bến Tre
3936
Vũng Tàu
8735
Bạc Liêu
0660
Thứ hai
11/02/2019
TP Hồ Chí Minh
3845
Đồng Tháp
9765
Cà Mau
6711
Chủ nhật
10/02/2019
Tiền Giang
4407
Kiên Giang
6355
Đà Lạt
1677
Thứ bảy
09/02/2019
TP Hồ Chí Minh
0835
Long An
1452
Bình Phước
0566
Hậu Giang
6711
Thứ sáu
08/02/2019
Vĩnh Long
7432
Bình Dương
2223
Trà Vinh
0821
Thứ năm
07/02/2019
Tây Ninh
3929
An Giang
1994
Bình Thuận
3259
Thứ tư
06/02/2019
Đồng Nai
9737
Cần Thơ
8013
Sóc Trăng
3541
Thứ ba
05/02/2019
Bến Tre
6618
Vũng Tàu
3264
Bạc Liêu
6732
Thứ hai
04/02/2019
TP Hồ Chí Minh
4718
Đồng Tháp
6791
Cà Mau
5134
Chủ nhật
03/02/2019
Tiền Giang
8104
Kiên Giang
7402
Đà Lạt
4458
Thứ bảy
02/02/2019
TP Hồ Chí Minh
3455
Long An
6538
Bình Phước
4104
Hậu Giang
5792
Thứ sáu
01/02/2019
Vĩnh Long
2648
Bình Dương
1711
Trà Vinh
7827
Thứ năm
31/01/2019
Tây Ninh
5944
An Giang
2306
Bình Thuận
8663
Thứ tư
30/01/2019
Đồng Nai
8468
Cần Thơ
0243
Sóc Trăng
7863
Thứ ba
29/01/2019
Bến Tre
2831
Vũng Tàu
7231
Bạc Liêu
3746
Thứ hai
28/01/2019
TP Hồ Chí Minh
2907
Đồng Tháp
2040
Cà Mau
0010
Chủ nhật
27/01/2019
Tiền Giang
8610
Kiên Giang
7000
Đà Lạt
9322
Thứ bảy
26/01/2019
TP Hồ Chí Minh
6144
Long An
6104
Bình Phước
0659
Hậu Giang
6321
Thứ sáu
25/01/2019
Vĩnh Long
6284
Bình Dương
0535
Trà Vinh
9915
Thứ năm
24/01/2019
Tây Ninh
2794
An Giang
1439
Bình Thuận
5120

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
22/02/2019
Vĩnh Long
0999
Bình Dương
5623
Trà Vinh
8880
Thứ năm
21/02/2019
Tây Ninh
9626
An Giang
3618
Bình Thuận
9227
Thứ tư
20/02/2019
Đồng Nai
4467
Cần Thơ
3854
Sóc Trăng
0313
Thứ ba
19/02/2019
Bến Tre
3440
Vũng Tàu
5731
Bạc Liêu
9030
Thứ hai
18/02/2019
TP Hồ Chí Minh
1019
Đồng Tháp
8153
Cà Mau
5111
Chủ nhật
17/02/2019
Tiền Giang
9548
Kiên Giang
5268
Đà Lạt
0573
Thứ bảy
16/02/2019
TP Hồ Chí Minh
3431
Long An
5959
Bình Phước
4809
Hậu Giang
5506
Thứ sáu
15/02/2019
Vĩnh Long
6367
Bình Dương
5382
Trà Vinh
2249
Thứ năm
14/02/2019
Tây Ninh
3760
An Giang
1513
Bình Thuận
1714
Thứ tư
13/02/2019
Đồng Nai
8504
Cần Thơ
8868
Sóc Trăng
2585
Thứ ba
12/02/2019
Bến Tre
3936
Vũng Tàu
8735
Bạc Liêu
0660
Thứ hai
11/02/2019
TP Hồ Chí Minh
3845
Đồng Tháp
9765
Cà Mau
6711
Chủ nhật
10/02/2019
Tiền Giang
4407
Kiên Giang
6355
Đà Lạt
1677
Thứ bảy
09/02/2019
TP Hồ Chí Minh
0835
Long An
1452
Bình Phước
0566
Hậu Giang
6711
Thứ sáu
08/02/2019
Vĩnh Long
7432
Bình Dương
2223
Trà Vinh
0821
Thứ năm
07/02/2019
Tây Ninh
3929
An Giang
1994
Bình Thuận
3259
Thứ tư
06/02/2019
Đồng Nai
9737
Cần Thơ
8013
Sóc Trăng
3541
Thứ ba
05/02/2019
Bến Tre
6618
Vũng Tàu
3264
Bạc Liêu
6732
Thứ hai
04/02/2019
TP Hồ Chí Minh
4718
Đồng Tháp
6791
Cà Mau
5134
Chủ nhật
03/02/2019
Tiền Giang
8104
Kiên Giang
7402
Đà Lạt
4458
Thứ bảy
02/02/2019
TP Hồ Chí Minh
3455
Long An
6538
Bình Phước
4104
Hậu Giang
5792
Thứ sáu
01/02/2019
Vĩnh Long
2648
Bình Dương
1711
Trà Vinh
7827
Thứ năm
31/01/2019
Tây Ninh
5944
An Giang
2306
Bình Thuận
8663
Thứ tư
30/01/2019
Đồng Nai
8468
Cần Thơ
0243
Sóc Trăng
7863
Thứ ba
29/01/2019
Bến Tre
2831
Vũng Tàu
7231
Bạc Liêu
3746
Thứ hai
28/01/2019
TP Hồ Chí Minh
2907
Đồng Tháp
2040
Cà Mau
0010
Chủ nhật
27/01/2019
Tiền Giang
8610
Kiên Giang
7000
Đà Lạt
9322
Thứ bảy
26/01/2019
TP Hồ Chí Minh
6144
Long An
6104
Bình Phước
0659
Hậu Giang
6321
Thứ sáu
25/01/2019
Vĩnh Long
6284
Bình Dương
0535
Trà Vinh
9915
Thứ năm
24/01/2019
Tây Ninh
2794
An Giang
1439
Bình Thuận
5120