Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
01/07/2019
Cà Mau
5975
Đồng Tháp
3905
TP Hồ Chí Minh
1134
Chủ nhật
30/06/2019
Đà Lạt
6558
Kiên Giang
7740
Tiền Giang
8396
Thứ bảy
29/06/2019
Bình Phước
4839
Hậu Giang
2193
TP Hồ Chí Minh
2096
Long An
4419
Thứ sáu
28/06/2019
Bình Dương
5703
Trà Vinh
9750
Vĩnh Long
1721
Thứ năm
27/06/2019
An Giang
7273
Bình Thuận
1372
Tây Ninh
3567
Thứ tư
26/06/2019
Cần Thơ
4767
Đồng Nai
3204
Sóc Trăng
2818
Thứ ba
25/06/2019
Bạc Liêu
2379
Bến Tre
0942
Vũng Tàu
1195
Thứ hai
24/06/2019
Cà Mau
9593
Đồng Tháp
2048
TP Hồ Chí Minh
7790
Chủ nhật
23/06/2019
Đà Lạt
0973
Kiên Giang
4497
Tiền Giang
0566
Thứ bảy
22/06/2019
Bình Phước
1592
Hậu Giang
1626
TP Hồ Chí Minh
2863
Long An
0316
Thứ sáu
21/06/2019
Bình Dương
4408
Trà Vinh
2006
Vĩnh Long
3859
Thứ năm
20/06/2019
An Giang
5352
Bình Thuận
3117
Tây Ninh
9382
Thứ tư
19/06/2019
Cần Thơ
9379
Đồng Nai
7706
Sóc Trăng
6196
Thứ ba
18/06/2019
Bạc Liêu
1512
Bến Tre
4270
Vũng Tàu
1062
Thứ hai
17/06/2019
Cà Mau
3885
Đồng Tháp
0531
TP Hồ Chí Minh
8886
Chủ nhật
16/06/2019
Đà Lạt
7729
Kiên Giang
7620
Tiền Giang
7276
Thứ bảy
15/06/2019
Bình Phước
9153
Hậu Giang
7360
TP Hồ Chí Minh
9081
Long An
7550
Thứ sáu
14/06/2019
Bình Dương
3057
Trà Vinh
5591
Vĩnh Long
8487
Thứ năm
13/06/2019
An Giang
9559
Bình Thuận
3479
Tây Ninh
5488
Thứ tư
12/06/2019
Cần Thơ
2686
Đồng Nai
2944
Sóc Trăng
6040
Thứ ba
11/06/2019
Bạc Liêu
1732
Bến Tre
4563
Vũng Tàu
8299
Thứ hai
10/06/2019
Cà Mau
4147
Đồng Tháp
9711
TP Hồ Chí Minh
6106
Chủ nhật
09/06/2019
Đà Lạt
1308
Kiên Giang
8289
Tiền Giang
1232
Thứ bảy
08/06/2019
Bình Phước
8729
Hậu Giang
4455
TP Hồ Chí Minh
2479
Long An
1491
Thứ sáu
07/06/2019
Bình Dương
7431
Trà Vinh
8908
Vĩnh Long
7303
Thứ năm
06/06/2019
An Giang
6702
Bình Thuận
4340
Tây Ninh
7037
Thứ tư
05/06/2019
Cần Thơ
9363
Đồng Nai
6991
Sóc Trăng
8504
Thứ ba
04/06/2019
Bạc Liêu
3529
Bến Tre
0391
Vũng Tàu
1938
Thứ hai
03/06/2019
Cà Mau
9312
Đồng Tháp
3185
TP Hồ Chí Minh
6219
Chủ nhật
02/06/2019
Đà Lạt
6181
Kiên Giang
9956
Tiền Giang
2925

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
01/07/2019
Cà Mau
5975
Đồng Tháp
3905
TP Hồ Chí Minh
1134
Chủ nhật
30/06/2019
Đà Lạt
6558
Kiên Giang
7740
Tiền Giang
8396
Thứ bảy
29/06/2019
Bình Phước
4839
Hậu Giang
2193
TP Hồ Chí Minh
2096
Long An
4419
Thứ sáu
28/06/2019
Bình Dương
5703
Trà Vinh
9750
Vĩnh Long
1721
Thứ năm
27/06/2019
An Giang
7273
Bình Thuận
1372
Tây Ninh
3567
Thứ tư
26/06/2019
Cần Thơ
4767
Đồng Nai
3204
Sóc Trăng
2818
Thứ ba
25/06/2019
Bạc Liêu
2379
Bến Tre
0942
Vũng Tàu
1195
Thứ hai
24/06/2019
Cà Mau
9593
Đồng Tháp
2048
TP Hồ Chí Minh
7790
Chủ nhật
23/06/2019
Đà Lạt
0973
Kiên Giang
4497
Tiền Giang
0566
Thứ bảy
22/06/2019
Bình Phước
1592
Hậu Giang
1626
TP Hồ Chí Minh
2863
Long An
0316
Thứ sáu
21/06/2019
Bình Dương
4408
Trà Vinh
2006
Vĩnh Long
3859
Thứ năm
20/06/2019
An Giang
5352
Bình Thuận
3117
Tây Ninh
9382
Thứ tư
19/06/2019
Cần Thơ
9379
Đồng Nai
7706
Sóc Trăng
6196
Thứ ba
18/06/2019
Bạc Liêu
1512
Bến Tre
4270
Vũng Tàu
1062
Thứ hai
17/06/2019
Cà Mau
3885
Đồng Tháp
0531
TP Hồ Chí Minh
8886
Chủ nhật
16/06/2019
Đà Lạt
7729
Kiên Giang
7620
Tiền Giang
7276
Thứ bảy
15/06/2019
Bình Phước
9153
Hậu Giang
7360
TP Hồ Chí Minh
9081
Long An
7550
Thứ sáu
14/06/2019
Bình Dương
3057
Trà Vinh
5591
Vĩnh Long
8487
Thứ năm
13/06/2019
An Giang
9559
Bình Thuận
3479
Tây Ninh
5488
Thứ tư
12/06/2019
Cần Thơ
2686
Đồng Nai
2944
Sóc Trăng
6040
Thứ ba
11/06/2019
Bạc Liêu
1732
Bến Tre
4563
Vũng Tàu
8299
Thứ hai
10/06/2019
Cà Mau
4147
Đồng Tháp
9711
TP Hồ Chí Minh
6106
Chủ nhật
09/06/2019
Đà Lạt
1308
Kiên Giang
8289
Tiền Giang
1232
Thứ bảy
08/06/2019
Bình Phước
8729
Hậu Giang
4455
TP Hồ Chí Minh
2479
Long An
1491
Thứ sáu
07/06/2019
Bình Dương
7431
Trà Vinh
8908
Vĩnh Long
7303
Thứ năm
06/06/2019
An Giang
6702
Bình Thuận
4340
Tây Ninh
7037
Thứ tư
05/06/2019
Cần Thơ
9363
Đồng Nai
6991
Sóc Trăng
8504
Thứ ba
04/06/2019
Bạc Liêu
3529
Bến Tre
0391
Vũng Tàu
1938
Thứ hai
03/06/2019
Cà Mau
9312
Đồng Tháp
3185
TP Hồ Chí Minh
6219
Chủ nhật
02/06/2019
Đà Lạt
6181
Kiên Giang
9956
Tiền Giang
2925
X