Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
01/06/2019
Bình Phước
3488
Hậu Giang
1410
TP Hồ Chí Minh
6149
Long An
4694
Thứ sáu
31/05/2019
Bình Dương
7329
Trà Vinh
5095
Vĩnh Long
7329
Thứ năm
30/05/2019
An Giang
8467
Bình Thuận
5653
Tây Ninh
0693
Thứ tư
29/05/2019
Cần Thơ
5807
Đồng Nai
6253
Sóc Trăng
4930
Thứ ba
28/05/2019
Bạc Liêu
5595
Bến Tre
3968
Vũng Tàu
1697
Thứ hai
27/05/2019
Cà Mau
9228
Đồng Tháp
8522
TP Hồ Chí Minh
1410
Chủ nhật
26/05/2019
Đà Lạt
6378
Kiên Giang
0723
Tiền Giang
8330
Thứ bảy
25/05/2019
Bình Phước
7752
Hậu Giang
9142
TP Hồ Chí Minh
0553
Long An
6004
Thứ sáu
24/05/2019
Bình Dương
4246
Trà Vinh
5176
Vĩnh Long
1717
Thứ năm
23/05/2019
An Giang
6402
Bình Thuận
4395
Tây Ninh
1096
Thứ tư
22/05/2019
Cần Thơ
5645
Đồng Nai
8835
Sóc Trăng
9136
Thứ ba
21/05/2019
Bạc Liêu
4358
Bến Tre
6068
Vũng Tàu
3654
Thứ hai
20/05/2019
Cà Mau
8440
Đồng Tháp
3073
TP Hồ Chí Minh
7512
Chủ nhật
19/05/2019
Đà Lạt
9413
Kiên Giang
0317
Tiền Giang
0692
Thứ bảy
18/05/2019
Bình Phước
4306
Hậu Giang
4578
TP Hồ Chí Minh
6008
Long An
7377
Thứ sáu
17/05/2019
Bình Dương
1767
Trà Vinh
2153
Vĩnh Long
2858
Thứ năm
16/05/2019
An Giang
7573
Bình Thuận
0170
Tây Ninh
0369
Thứ tư
15/05/2019
Cần Thơ
8611
Đồng Nai
6570
Sóc Trăng
5195
Thứ ba
14/05/2019
Bạc Liêu
0667
Bến Tre
6876
Vũng Tàu
7198
Thứ hai
13/05/2019
Cà Mau
0243
Đồng Tháp
0460
TP Hồ Chí Minh
5875
Chủ nhật
12/05/2019
Đà Lạt
0868
Kiên Giang
1268
Tiền Giang
4280
Thứ bảy
11/05/2019
Bình Phước
3533
Hậu Giang
9828
TP Hồ Chí Minh
0677
Long An
3767
Thứ sáu
10/05/2019
Bình Dương
8868
Trà Vinh
5713
Vĩnh Long
3285
Thứ năm
09/05/2019
An Giang
0892
Bình Thuận
3736
Tây Ninh
7310
Thứ tư
08/05/2019
Cần Thơ
4915
Đồng Nai
6370
Sóc Trăng
1930
Thứ ba
07/05/2019
Bạc Liêu
1633
Bến Tre
6799
Vũng Tàu
1710
Thứ hai
06/05/2019
Cà Mau
4626
Đồng Tháp
6819
TP Hồ Chí Minh
6829
Chủ nhật
05/05/2019
Đà Lạt
0387
Kiên Giang
2022
Tiền Giang
0652
Thứ bảy
04/05/2019
Bình Phước
7682
Hậu Giang
2436
TP Hồ Chí Minh
7262
Long An
3314
Thứ sáu
03/05/2019
Bình Dương
5496
Trà Vinh
4732
Vĩnh Long
4341

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
01/06/2019
Bình Phước
3488
Hậu Giang
1410
TP Hồ Chí Minh
6149
Long An
4694
Thứ sáu
31/05/2019
Bình Dương
7329
Trà Vinh
5095
Vĩnh Long
7329
Thứ năm
30/05/2019
An Giang
8467
Bình Thuận
5653
Tây Ninh
0693
Thứ tư
29/05/2019
Cần Thơ
5807
Đồng Nai
6253
Sóc Trăng
4930
Thứ ba
28/05/2019
Bạc Liêu
5595
Bến Tre
3968
Vũng Tàu
1697
Thứ hai
27/05/2019
Cà Mau
9228
Đồng Tháp
8522
TP Hồ Chí Minh
1410
Chủ nhật
26/05/2019
Đà Lạt
6378
Kiên Giang
0723
Tiền Giang
8330
Thứ bảy
25/05/2019
Bình Phước
7752
Hậu Giang
9142
TP Hồ Chí Minh
0553
Long An
6004
Thứ sáu
24/05/2019
Bình Dương
4246
Trà Vinh
5176
Vĩnh Long
1717
Thứ năm
23/05/2019
An Giang
6402
Bình Thuận
4395
Tây Ninh
1096
Thứ tư
22/05/2019
Cần Thơ
5645
Đồng Nai
8835
Sóc Trăng
9136
Thứ ba
21/05/2019
Bạc Liêu
4358
Bến Tre
6068
Vũng Tàu
3654
Thứ hai
20/05/2019
Cà Mau
8440
Đồng Tháp
3073
TP Hồ Chí Minh
7512
Chủ nhật
19/05/2019
Đà Lạt
9413
Kiên Giang
0317
Tiền Giang
0692
Thứ bảy
18/05/2019
Bình Phước
4306
Hậu Giang
4578
TP Hồ Chí Minh
6008
Long An
7377
Thứ sáu
17/05/2019
Bình Dương
1767
Trà Vinh
2153
Vĩnh Long
2858
Thứ năm
16/05/2019
An Giang
7573
Bình Thuận
0170
Tây Ninh
0369
Thứ tư
15/05/2019
Cần Thơ
8611
Đồng Nai
6570
Sóc Trăng
5195
Thứ ba
14/05/2019
Bạc Liêu
0667
Bến Tre
6876
Vũng Tàu
7198
Thứ hai
13/05/2019
Cà Mau
0243
Đồng Tháp
0460
TP Hồ Chí Minh
5875
Chủ nhật
12/05/2019
Đà Lạt
0868
Kiên Giang
1268
Tiền Giang
4280
Thứ bảy
11/05/2019
Bình Phước
3533
Hậu Giang
9828
TP Hồ Chí Minh
0677
Long An
3767
Thứ sáu
10/05/2019
Bình Dương
8868
Trà Vinh
5713
Vĩnh Long
3285
Thứ năm
09/05/2019
An Giang
0892
Bình Thuận
3736
Tây Ninh
7310
Thứ tư
08/05/2019
Cần Thơ
4915
Đồng Nai
6370
Sóc Trăng
1930
Thứ ba
07/05/2019
Bạc Liêu
1633
Bến Tre
6799
Vũng Tàu
1710
Thứ hai
06/05/2019
Cà Mau
4626
Đồng Tháp
6819
TP Hồ Chí Minh
6829
Chủ nhật
05/05/2019
Đà Lạt
0387
Kiên Giang
2022
Tiền Giang
0652
Thứ bảy
04/05/2019
Bình Phước
7682
Hậu Giang
2436
TP Hồ Chí Minh
7262
Long An
3314
Thứ sáu
03/05/2019
Bình Dương
5496
Trà Vinh
4732
Vĩnh Long
4341
X