Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
02/05/2019
An Giang
3639
Bình Thuận
0011
Tây Ninh
1703
Thứ tư
01/05/2019
Cần Thơ
6686
Đồng Nai
0538
Sóc Trăng
9320
Thứ ba
30/04/2019
Bạc Liêu
0717
Bến Tre
1154
Vũng Tàu
7643
Thứ hai
29/04/2019
Cà Mau
0699
Đồng Tháp
8376
TP Hồ Chí Minh
0896
Chủ nhật
28/04/2019
Đà Lạt
2278
Kiên Giang
9669
Tiền Giang
4446
Thứ bảy
27/04/2019
Bình Phước
4967
Hậu Giang
9987
TP Hồ Chí Minh
1433
Long An
2741
Thứ sáu
26/04/2019
Bình Dương
2001
Trà Vinh
6657
Vĩnh Long
6108
Thứ năm
25/04/2019
An Giang
1490
Bình Thuận
6989
Tây Ninh
7182
Thứ tư
24/04/2019
Cần Thơ
1483
Đồng Nai
4630
Sóc Trăng
8200
Thứ ba
23/04/2019
Bạc Liêu
8287
Bến Tre
6493
Vũng Tàu
9344
Thứ hai
22/04/2019
Cà Mau
2609
Đồng Tháp
7380
TP Hồ Chí Minh
9799
Chủ nhật
21/04/2019
Đà Lạt
4326
Kiên Giang
5573
Tiền Giang
9166
Thứ bảy
20/04/2019
Bình Phước
3500
Hậu Giang
7575
TP Hồ Chí Minh
1866
Long An
6331
Thứ sáu
19/04/2019
Bình Dương
5826
Trà Vinh
7540
Vĩnh Long
9147
Thứ năm
18/04/2019
An Giang
1638
Bình Thuận
3855
Tây Ninh
2325
Thứ tư
17/04/2019
Cần Thơ
3783
Đồng Nai
8026
Sóc Trăng
5667
Thứ ba
16/04/2019
Bạc Liêu
5923
Bến Tre
8720
Vũng Tàu
6219
Thứ hai
15/04/2019
Cà Mau
6478
Đồng Tháp
2709
TP Hồ Chí Minh
7100
Chủ nhật
14/04/2019
Đà Lạt
6809
Kiên Giang
0657
Tiền Giang
5020
Thứ bảy
13/04/2019
Bình Phước
0584
Hậu Giang
9188
TP Hồ Chí Minh
3200
Long An
8674
Thứ sáu
12/04/2019
Bình Dương
2952
Trà Vinh
9400
Vĩnh Long
0719
Thứ năm
11/04/2019
An Giang
6035
Bình Thuận
5859
Tây Ninh
3216
Thứ tư
10/04/2019
Cần Thơ
5284
Đồng Nai
6141
Sóc Trăng
8870
Thứ ba
09/04/2019
Bạc Liêu
6678
Bến Tre
0601
Vũng Tàu
9062
Thứ hai
08/04/2019
Cà Mau
6540
Đồng Tháp
4008
TP Hồ Chí Minh
6805
Chủ nhật
07/04/2019
Đà Lạt
7338
Kiên Giang
0329
Tiền Giang
7614
Thứ bảy
06/04/2019
Bình Phước
9557
Hậu Giang
8311
TP Hồ Chí Minh
1422
Long An
1365
Thứ sáu
05/04/2019
Bình Dương
4050
Trà Vinh
3008
Vĩnh Long
5120
Thứ năm
04/04/2019
An Giang
3454
Bình Thuận
1520
Tây Ninh
0547
Thứ tư
03/04/2019
Cần Thơ
8978
Đồng Nai
8811
Sóc Trăng
2825

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
02/05/2019
An Giang
3639
Bình Thuận
0011
Tây Ninh
1703
Thứ tư
01/05/2019
Cần Thơ
6686
Đồng Nai
0538
Sóc Trăng
9320
Thứ ba
30/04/2019
Bạc Liêu
0717
Bến Tre
1154
Vũng Tàu
7643
Thứ hai
29/04/2019
Cà Mau
0699
Đồng Tháp
8376
TP Hồ Chí Minh
0896
Chủ nhật
28/04/2019
Đà Lạt
2278
Kiên Giang
9669
Tiền Giang
4446
Thứ bảy
27/04/2019
Bình Phước
4967
Hậu Giang
9987
TP Hồ Chí Minh
1433
Long An
2741
Thứ sáu
26/04/2019
Bình Dương
2001
Trà Vinh
6657
Vĩnh Long
6108
Thứ năm
25/04/2019
An Giang
1490
Bình Thuận
6989
Tây Ninh
7182
Thứ tư
24/04/2019
Cần Thơ
1483
Đồng Nai
4630
Sóc Trăng
8200
Thứ ba
23/04/2019
Bạc Liêu
8287
Bến Tre
6493
Vũng Tàu
9344
Thứ hai
22/04/2019
Cà Mau
2609
Đồng Tháp
7380
TP Hồ Chí Minh
9799
Chủ nhật
21/04/2019
Đà Lạt
4326
Kiên Giang
5573
Tiền Giang
9166
Thứ bảy
20/04/2019
Bình Phước
3500
Hậu Giang
7575
TP Hồ Chí Minh
1866
Long An
6331
Thứ sáu
19/04/2019
Bình Dương
5826
Trà Vinh
7540
Vĩnh Long
9147
Thứ năm
18/04/2019
An Giang
1638
Bình Thuận
3855
Tây Ninh
2325
Thứ tư
17/04/2019
Cần Thơ
3783
Đồng Nai
8026
Sóc Trăng
5667
Thứ ba
16/04/2019
Bạc Liêu
5923
Bến Tre
8720
Vũng Tàu
6219
Thứ hai
15/04/2019
Cà Mau
6478
Đồng Tháp
2709
TP Hồ Chí Minh
7100
Chủ nhật
14/04/2019
Đà Lạt
6809
Kiên Giang
0657
Tiền Giang
5020
Thứ bảy
13/04/2019
Bình Phước
0584
Hậu Giang
9188
TP Hồ Chí Minh
3200
Long An
8674
Thứ sáu
12/04/2019
Bình Dương
2952
Trà Vinh
9400
Vĩnh Long
0719
Thứ năm
11/04/2019
An Giang
6035
Bình Thuận
5859
Tây Ninh
3216
Thứ tư
10/04/2019
Cần Thơ
5284
Đồng Nai
6141
Sóc Trăng
8870
Thứ ba
09/04/2019
Bạc Liêu
6678
Bến Tre
0601
Vũng Tàu
9062
Thứ hai
08/04/2019
Cà Mau
6540
Đồng Tháp
4008
TP Hồ Chí Minh
6805
Chủ nhật
07/04/2019
Đà Lạt
7338
Kiên Giang
0329
Tiền Giang
7614
Thứ bảy
06/04/2019
Bình Phước
9557
Hậu Giang
8311
TP Hồ Chí Minh
1422
Long An
1365
Thứ sáu
05/04/2019
Bình Dương
4050
Trà Vinh
3008
Vĩnh Long
5120
Thứ năm
04/04/2019
An Giang
3454
Bình Thuận
1520
Tây Ninh
0547
Thứ tư
03/04/2019
Cần Thơ
8978
Đồng Nai
8811
Sóc Trăng
2825
X