Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
24/12/2018
TP Hồ Chí Minh
1300
Đồng Tháp
0231
Cà Mau
3073
Chủ nhật
23/12/2018
Tiền Giang
0038
Kiên Giang
7192
Đà Lạt
7253
Thứ bảy
22/12/2018
TP Hồ Chí Minh
6869
Long An
3214
Bình Phước
2461
Hậu Giang
1068
Thứ sáu
21/12/2018
Vĩnh Long
9706
Bình Dương
0540
Trà Vinh
8288
Thứ năm
20/12/2018
Tây Ninh
9918
An Giang
7680
Bình Thuận
1749
Thứ tư
19/12/2018
Đồng Nai
6496
Cần Thơ
0086
Sóc Trăng
7879
Thứ ba
18/12/2018
Bến Tre
6994
Vũng Tàu
1935
Bạc Liêu
7145
Thứ hai
17/12/2018
TP Hồ Chí Minh
0996
Đồng Tháp
4565
Cà Mau
3981
Chủ nhật
16/12/2018
Tiền Giang
9524
Kiên Giang
4415
Đà Lạt
7325
Thứ bảy
15/12/2018
TP Hồ Chí Minh
4959
Long An
6655
Bình Phước
5319
Hậu Giang
5841
Thứ sáu
14/12/2018
Vĩnh Long
2125
Bình Dương
0334
Trà Vinh
1990
Thứ năm
13/12/2018
Tây Ninh
3428
An Giang
9739
Bình Thuận
9046
Thứ tư
12/12/2018
Đồng Nai
4964
Cần Thơ
9139
Sóc Trăng
9705
Thứ ba
11/12/2018
Bến Tre
3364
Vũng Tàu
3591
Bạc Liêu
2537
Thứ hai
10/12/2018
TP Hồ Chí Minh
3579
Đồng Tháp
4877
Cà Mau
6005
Chủ nhật
09/12/2018
Tiền Giang
5563
Kiên Giang
4057
Đà Lạt
2156
Thứ bảy
08/12/2018
TP Hồ Chí Minh
8681
Long An
0405
Bình Phước
3400
Hậu Giang
6826
Thứ sáu
07/12/2018
Vĩnh Long
0267
Bình Dương
3709
Trà Vinh
6030
Thứ năm
06/12/2018
Tây Ninh
3238
An Giang
5412
Bình Thuận
5902
Thứ tư
05/12/2018
Đồng Nai
5425
Cần Thơ
0735
Sóc Trăng
2296
Thứ ba
04/12/2018
Bến Tre
2992
Vũng Tàu
0964
Bạc Liêu
4212
Thứ hai
03/12/2018
TP Hồ Chí Minh
3850
Đồng Tháp
5874
Cà Mau
6813
Chủ nhật
02/12/2018
Tiền Giang
9972
Kiên Giang
3181
Đà Lạt
1098
Thứ bảy
01/12/2018
TP Hồ Chí Minh
1229
Long An
3192
Bình Phước
8841
Hậu Giang
4458
Thứ sáu
30/11/2018
Vĩnh Long
8377
Bình Dương
1820
Trà Vinh
0658
Thứ năm
29/11/2018
Tây Ninh
7090
An Giang
1723
Bình Thuận
9666
Thứ tư
28/11/2018
Đồng Nai
2360
Cần Thơ
6936
Sóc Trăng
7645
Thứ ba
27/11/2018
Bến Tre
0509
Vũng Tàu
9734
Bạc Liêu
8298
Thứ hai
26/11/2018
TP Hồ Chí Minh
0324
Đồng Tháp
4832
Cà Mau
0275
Chủ nhật
25/11/2018
Tiền Giang
6498
Kiên Giang
4932
Đà Lạt
8938

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
24/12/2018
TP Hồ Chí Minh
1300
Đồng Tháp
0231
Cà Mau
3073
Chủ nhật
23/12/2018
Tiền Giang
0038
Kiên Giang
7192
Đà Lạt
7253
Thứ bảy
22/12/2018
TP Hồ Chí Minh
6869
Long An
3214
Bình Phước
2461
Hậu Giang
1068
Thứ sáu
21/12/2018
Vĩnh Long
9706
Bình Dương
0540
Trà Vinh
8288
Thứ năm
20/12/2018
Tây Ninh
9918
An Giang
7680
Bình Thuận
1749
Thứ tư
19/12/2018
Đồng Nai
6496
Cần Thơ
0086
Sóc Trăng
7879
Thứ ba
18/12/2018
Bến Tre
6994
Vũng Tàu
1935
Bạc Liêu
7145
Thứ hai
17/12/2018
TP Hồ Chí Minh
0996
Đồng Tháp
4565
Cà Mau
3981
Chủ nhật
16/12/2018
Tiền Giang
9524
Kiên Giang
4415
Đà Lạt
7325
Thứ bảy
15/12/2018
TP Hồ Chí Minh
4959
Long An
6655
Bình Phước
5319
Hậu Giang
5841
Thứ sáu
14/12/2018
Vĩnh Long
2125
Bình Dương
0334
Trà Vinh
1990
Thứ năm
13/12/2018
Tây Ninh
3428
An Giang
9739
Bình Thuận
9046
Thứ tư
12/12/2018
Đồng Nai
4964
Cần Thơ
9139
Sóc Trăng
9705
Thứ ba
11/12/2018
Bến Tre
3364
Vũng Tàu
3591
Bạc Liêu
2537
Thứ hai
10/12/2018
TP Hồ Chí Minh
3579
Đồng Tháp
4877
Cà Mau
6005
Chủ nhật
09/12/2018
Tiền Giang
5563
Kiên Giang
4057
Đà Lạt
2156
Thứ bảy
08/12/2018
TP Hồ Chí Minh
8681
Long An
0405
Bình Phước
3400
Hậu Giang
6826
Thứ sáu
07/12/2018
Vĩnh Long
0267
Bình Dương
3709
Trà Vinh
6030
Thứ năm
06/12/2018
Tây Ninh
3238
An Giang
5412
Bình Thuận
5902
Thứ tư
05/12/2018
Đồng Nai
5425
Cần Thơ
0735
Sóc Trăng
2296
Thứ ba
04/12/2018
Bến Tre
2992
Vũng Tàu
0964
Bạc Liêu
4212
Thứ hai
03/12/2018
TP Hồ Chí Minh
3850
Đồng Tháp
5874
Cà Mau
6813
Chủ nhật
02/12/2018
Tiền Giang
9972
Kiên Giang
3181
Đà Lạt
1098
Thứ bảy
01/12/2018
TP Hồ Chí Minh
1229
Long An
3192
Bình Phước
8841
Hậu Giang
4458
Thứ sáu
30/11/2018
Vĩnh Long
8377
Bình Dương
1820
Trà Vinh
0658
Thứ năm
29/11/2018
Tây Ninh
7090
An Giang
1723
Bình Thuận
9666
Thứ tư
28/11/2018
Đồng Nai
2360
Cần Thơ
6936
Sóc Trăng
7645
Thứ ba
27/11/2018
Bến Tre
0509
Vũng Tàu
9734
Bạc Liêu
8298
Thứ hai
26/11/2018
TP Hồ Chí Minh
0324
Đồng Tháp
4832
Cà Mau
0275
Chủ nhật
25/11/2018
Tiền Giang
6498
Kiên Giang
4932
Đà Lạt
8938