Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
02/04/2019
Bạc Liêu
1154
Bến Tre
8219
Vũng Tàu
6667
Thứ hai
01/04/2019
Cà Mau
3519
Đồng Tháp
1853
TP Hồ Chí Minh
6703
Chủ nhật
31/03/2019
Đà Lạt
1177
Kiên Giang
8529
Tiền Giang
8268
Thứ bảy
30/03/2019
Bình Phước
2334
Hậu Giang
6063
TP Hồ Chí Minh
7367
Long An
6853
Thứ sáu
29/03/2019
Bình Dương
1458
Trà Vinh
5774
Vĩnh Long
2195
Thứ năm
28/03/2019
An Giang
8159
Bình Thuận
7602
Tây Ninh
0955
Thứ tư
27/03/2019
Cần Thơ
2065
Đồng Nai
6525
Sóc Trăng
1680
Thứ ba
26/03/2019
Bạc Liêu
4461
Bến Tre
9692
Vũng Tàu
1485
Thứ hai
25/03/2019
TP Hồ Chí Minh
2528
Đồng Tháp
2623
Cà Mau
7323
Chủ nhật
24/03/2019
Tiền Giang
6946
Kiên Giang
4594
Đà Lạt
7876
Thứ bảy
23/03/2019
TP Hồ Chí Minh
6807
Long An
9074
Bình Phước
1866
Hậu Giang
7227
Thứ sáu
22/03/2019
Vĩnh Long
8967
Bình Dương
8584
Trà Vinh
1382
Thứ năm
21/03/2019
Tây Ninh
1048
An Giang
3199
Bình Thuận
9571
Thứ tư
20/03/2019
Đồng Nai
4493
Cần Thơ
7727
Sóc Trăng
3856
Thứ ba
19/03/2019
Bến Tre
3423
Vũng Tàu
3515
Bạc Liêu
2528
Thứ hai
18/03/2019
TP Hồ Chí Minh
6160
Đồng Tháp
5620
Cà Mau
0510
Chủ nhật
17/03/2019
Tiền Giang
2742
Kiên Giang
5038
Đà Lạt
9152
Thứ bảy
16/03/2019
TP Hồ Chí Minh
1939
Long An
1620
Bình Phước
8957
Hậu Giang
4226
Thứ sáu
15/03/2019
Vĩnh Long
4835
Bình Dương
9600
Trà Vinh
8220
Thứ năm
14/03/2019
Tây Ninh
1843
An Giang
7861
Bình Thuận
7987
Thứ tư
13/03/2019
Đồng Nai
6634
Cần Thơ
6128
Sóc Trăng
7380
Thứ ba
12/03/2019
Bến Tre
3731
Vũng Tàu
8785
Bạc Liêu
6597
Thứ hai
11/03/2019
TP Hồ Chí Minh
8785
Đồng Tháp
6243
Cà Mau
4532
Chủ nhật
10/03/2019
Tiền Giang
9334
Kiên Giang
6587
Đà Lạt
0684
Thứ bảy
09/03/2019
TP Hồ Chí Minh
9700
Long An
0808
Bình Phước
7235
Hậu Giang
0257
Thứ sáu
08/03/2019
Vĩnh Long
2813
Bình Dương
1182
Trà Vinh
3455
Thứ năm
07/03/2019
Tây Ninh
0841
An Giang
3629
Bình Thuận
8735
Thứ tư
06/03/2019
Đồng Nai
8330
Cần Thơ
8791
Sóc Trăng
5064
Thứ ba
05/03/2019
Bến Tre
4721
Vũng Tàu
9520
Bạc Liêu
9026
Thứ hai
04/03/2019
TP Hồ Chí Minh
6810
Đồng Tháp
7057
Cà Mau
0770

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
02/04/2019
Bạc Liêu
1154
Bến Tre
8219
Vũng Tàu
6667
Thứ hai
01/04/2019
Cà Mau
3519
Đồng Tháp
1853
TP Hồ Chí Minh
6703
Chủ nhật
31/03/2019
Đà Lạt
1177
Kiên Giang
8529
Tiền Giang
8268
Thứ bảy
30/03/2019
Bình Phước
2334
Hậu Giang
6063
TP Hồ Chí Minh
7367
Long An
6853
Thứ sáu
29/03/2019
Bình Dương
1458
Trà Vinh
5774
Vĩnh Long
2195
Thứ năm
28/03/2019
An Giang
8159
Bình Thuận
7602
Tây Ninh
0955
Thứ tư
27/03/2019
Cần Thơ
2065
Đồng Nai
6525
Sóc Trăng
1680
Thứ ba
26/03/2019
Bạc Liêu
4461
Bến Tre
9692
Vũng Tàu
1485
Thứ hai
25/03/2019
TP Hồ Chí Minh
2528
Đồng Tháp
2623
Cà Mau
7323
Chủ nhật
24/03/2019
Tiền Giang
6946
Kiên Giang
4594
Đà Lạt
7876
Thứ bảy
23/03/2019
TP Hồ Chí Minh
6807
Long An
9074
Bình Phước
1866
Hậu Giang
7227
Thứ sáu
22/03/2019
Vĩnh Long
8967
Bình Dương
8584
Trà Vinh
1382
Thứ năm
21/03/2019
Tây Ninh
1048
An Giang
3199
Bình Thuận
9571
Thứ tư
20/03/2019
Đồng Nai
4493
Cần Thơ
7727
Sóc Trăng
3856
Thứ ba
19/03/2019
Bến Tre
3423
Vũng Tàu
3515
Bạc Liêu
2528
Thứ hai
18/03/2019
TP Hồ Chí Minh
6160
Đồng Tháp
5620
Cà Mau
0510
Chủ nhật
17/03/2019
Tiền Giang
2742
Kiên Giang
5038
Đà Lạt
9152
Thứ bảy
16/03/2019
TP Hồ Chí Minh
1939
Long An
1620
Bình Phước
8957
Hậu Giang
4226
Thứ sáu
15/03/2019
Vĩnh Long
4835
Bình Dương
9600
Trà Vinh
8220
Thứ năm
14/03/2019
Tây Ninh
1843
An Giang
7861
Bình Thuận
7987
Thứ tư
13/03/2019
Đồng Nai
6634
Cần Thơ
6128
Sóc Trăng
7380
Thứ ba
12/03/2019
Bến Tre
3731
Vũng Tàu
8785
Bạc Liêu
6597
Thứ hai
11/03/2019
TP Hồ Chí Minh
8785
Đồng Tháp
6243
Cà Mau
4532
Chủ nhật
10/03/2019
Tiền Giang
9334
Kiên Giang
6587
Đà Lạt
0684
Thứ bảy
09/03/2019
TP Hồ Chí Minh
9700
Long An
0808
Bình Phước
7235
Hậu Giang
0257
Thứ sáu
08/03/2019
Vĩnh Long
2813
Bình Dương
1182
Trà Vinh
3455
Thứ năm
07/03/2019
Tây Ninh
0841
An Giang
3629
Bình Thuận
8735
Thứ tư
06/03/2019
Đồng Nai
8330
Cần Thơ
8791
Sóc Trăng
5064
Thứ ba
05/03/2019
Bến Tre
4721
Vũng Tàu
9520
Bạc Liêu
9026
Thứ hai
04/03/2019
TP Hồ Chí Minh
6810
Đồng Tháp
7057
Cà Mau
0770
X