Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
24/11/2018
Long An
4155
TP Hồ Chí Minh
8654
Hậu Giang
5650
Bình Phước
8353
Thứ sáu
23/11/2018
Vĩnh Long
9192
Trà Vinh
0206
Bình Dương
3603
Thứ năm
22/11/2018
Tây Ninh
5672
Bình Thuận
3257
An Giang
6942
Thứ tư
21/11/2018
Sóc Trăng
5496
Đồng Nai
7548
Cần Thơ
5349
Thứ ba
20/11/2018
Vũng Tàu
2934
Bến Tre
8534
Bạc Liêu
2811
Thứ hai
19/11/2018
TP Hồ Chí Minh
4603
Đồng Tháp
8618
Cà Mau
9444
Chủ nhật
18/11/2018
Tiền Giang
4353
Kiên Giang
9283
Đà Lạt
9249
Thứ bảy
17/11/2018
Long An
7310
TP Hồ Chí Minh
3713
Hậu Giang
1308
Bình Phước
4292
Thứ sáu
16/11/2018
Vĩnh Long
0736
Trà Vinh
8381
Bình Dương
8506
Thứ năm
15/11/2018
Tây Ninh
7269
Bình Thuận
9418
An Giang
9880
Thứ tư
14/11/2018
Sóc Trăng
5309
Đồng Nai
4470
Cần Thơ
2235
Thứ ba
13/11/2018
Vũng Tàu
0095
Bến Tre
0472
Bạc Liêu
1226
Thứ hai
12/11/2018
TP Hồ Chí Minh
3954
Đồng Tháp
0330
Cà Mau
0700
Chủ nhật
11/11/2018
Tiền Giang
3639
Kiên Giang
3388
Đà Lạt
6371
Thứ bảy
10/11/2018
Long An
7113
TP Hồ Chí Minh
3980
Hậu Giang
5587
Bình Phước
6699
Thứ sáu
09/11/2018
Vĩnh Long
8560
Trà Vinh
3106
Bình Dương
8975
Thứ năm
08/11/2018
Tây Ninh
3001
Bình Thuận
7315
An Giang
9728
Thứ tư
07/11/2018
Sóc Trăng
0946
Đồng Nai
9138
Cần Thơ
1652
Thứ ba
06/11/2018
Vũng Tàu
3337
Bến Tre
1293
Bạc Liêu
5988
Thứ hai
05/11/2018
TP Hồ Chí Minh
8944
Đồng Tháp
7440
Cà Mau
8803
Chủ nhật
04/11/2018
Tiền Giang
7316
Kiên Giang
7165
Đà Lạt
8744
Thứ bảy
03/11/2018
Long An
0880
TP Hồ Chí Minh
0002
Hậu Giang
2114
Bình Phước
2753
Thứ sáu
02/11/2018
Vĩnh Long
9318
Trà Vinh
4125
Bình Dương
0426
Thứ năm
01/11/2018
Tây Ninh
8608
Bình Thuận
6275
An Giang
8960
Thứ tư
31/10/2018
Sóc Trăng
3551
Đồng Nai
5966
Cần Thơ
7559
Thứ ba
30/10/2018
Vũng Tàu
5795
Bến Tre
7386
Bạc Liêu
0255
Thứ hai
29/10/2018
TP Hồ Chí Minh
9277
Đồng Tháp
0858
Cà Mau
6026
Chủ nhật
28/10/2018
Tiền Giang
5885
Kiên Giang
9435
Đà Lạt
0536
Thứ bảy
27/10/2018
Long An
2466
TP Hồ Chí Minh
8049
Hậu Giang
3637
Bình Phước
0429
Thứ sáu
26/10/2018
Vĩnh Long
7720
Trà Vinh
4826
Bình Dương
4402

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
24/11/2018
Long An
4155
TP Hồ Chí Minh
8654
Hậu Giang
5650
Bình Phước
8353
Thứ sáu
23/11/2018
Vĩnh Long
9192
Trà Vinh
0206
Bình Dương
3603
Thứ năm
22/11/2018
Tây Ninh
5672
Bình Thuận
3257
An Giang
6942
Thứ tư
21/11/2018
Sóc Trăng
5496
Đồng Nai
7548
Cần Thơ
5349
Thứ ba
20/11/2018
Vũng Tàu
2934
Bến Tre
8534
Bạc Liêu
2811
Thứ hai
19/11/2018
TP Hồ Chí Minh
4603
Đồng Tháp
8618
Cà Mau
9444
Chủ nhật
18/11/2018
Tiền Giang
4353
Kiên Giang
9283
Đà Lạt
9249
Thứ bảy
17/11/2018
Long An
7310
TP Hồ Chí Minh
3713
Hậu Giang
1308
Bình Phước
4292
Thứ sáu
16/11/2018
Vĩnh Long
0736
Trà Vinh
8381
Bình Dương
8506
Thứ năm
15/11/2018
Tây Ninh
7269
Bình Thuận
9418
An Giang
9880
Thứ tư
14/11/2018
Sóc Trăng
5309
Đồng Nai
4470
Cần Thơ
2235
Thứ ba
13/11/2018
Vũng Tàu
0095
Bến Tre
0472
Bạc Liêu
1226
Thứ hai
12/11/2018
TP Hồ Chí Minh
3954
Đồng Tháp
0330
Cà Mau
0700
Chủ nhật
11/11/2018
Tiền Giang
3639
Kiên Giang
3388
Đà Lạt
6371
Thứ bảy
10/11/2018
Long An
7113
TP Hồ Chí Minh
3980
Hậu Giang
5587
Bình Phước
6699
Thứ sáu
09/11/2018
Vĩnh Long
8560
Trà Vinh
3106
Bình Dương
8975
Thứ năm
08/11/2018
Tây Ninh
3001
Bình Thuận
7315
An Giang
9728
Thứ tư
07/11/2018
Sóc Trăng
0946
Đồng Nai
9138
Cần Thơ
1652
Thứ ba
06/11/2018
Vũng Tàu
3337
Bến Tre
1293
Bạc Liêu
5988
Thứ hai
05/11/2018
TP Hồ Chí Minh
8944
Đồng Tháp
7440
Cà Mau
8803
Chủ nhật
04/11/2018
Tiền Giang
7316
Kiên Giang
7165
Đà Lạt
8744
Thứ bảy
03/11/2018
Long An
0880
TP Hồ Chí Minh
0002
Hậu Giang
2114
Bình Phước
2753
Thứ sáu
02/11/2018
Vĩnh Long
9318
Trà Vinh
4125
Bình Dương
0426
Thứ năm
01/11/2018
Tây Ninh
8608
Bình Thuận
6275
An Giang
8960
Thứ tư
31/10/2018
Sóc Trăng
3551
Đồng Nai
5966
Cần Thơ
7559
Thứ ba
30/10/2018
Vũng Tàu
5795
Bến Tre
7386
Bạc Liêu
0255
Thứ hai
29/10/2018
TP Hồ Chí Minh
9277
Đồng Tháp
0858
Cà Mau
6026
Chủ nhật
28/10/2018
Tiền Giang
5885
Kiên Giang
9435
Đà Lạt
0536
Thứ bảy
27/10/2018
Long An
2466
TP Hồ Chí Minh
8049
Hậu Giang
3637
Bình Phước
0429
Thứ sáu
26/10/2018
Vĩnh Long
7720
Trà Vinh
4826
Bình Dương
4402