Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
25/10/2018
Tây Ninh
2168
Bình Thuận
3065
An Giang
1892
Thứ tư
24/10/2018
Sóc Trăng
3156
Đồng Nai
6240
Cần Thơ
9683
Thứ ba
23/10/2018
Vũng Tàu
1995
Bến Tre
3621
Bạc Liêu
8767
Thứ hai
22/10/2018
TP Hồ Chí Minh
0232
Đồng Tháp
8226
Cà Mau
8495
Chủ nhật
21/10/2018
Tiền Giang
0191
Kiên Giang
8374
Đà Lạt
9178
Thứ bảy
20/10/2018
Long An
6148
TP Hồ Chí Minh
5566
Hậu Giang
7017
Bình Phước
5634
Thứ sáu
19/10/2018
Vĩnh Long
7262
Trà Vinh
7673
Bình Dương
3855
Thứ năm
18/10/2018
Tây Ninh
4318
Bình Thuận
8780
An Giang
7195
Thứ tư
17/10/2018
Sóc Trăng
8189
Đồng Nai
8348
Cần Thơ
2081
Thứ ba
16/10/2018
Vũng Tàu
4525
Bến Tre
6758
Bạc Liêu
7597
Thứ hai
15/10/2018
TP Hồ Chí Minh
7504
Đồng Tháp
7669
Cà Mau
3835
Chủ nhật
14/10/2018
Tiền Giang
8488
Kiên Giang
5217
Đà Lạt
5079
Thứ bảy
13/10/2018
Long An
1496
TP Hồ Chí Minh
8289
Hậu Giang
8521
Bình Phước
8589
Thứ sáu
12/10/2018
Vĩnh Long
8973
Trà Vinh
6268
Bình Dương
1150
Thứ năm
11/10/2018
Tây Ninh
4548
Bình Thuận
0785
An Giang
8841
Thứ tư
10/10/2018
Sóc Trăng
5901
Đồng Nai
2345
Cần Thơ
1990
Thứ ba
09/10/2018
Vũng Tàu
0768
Bến Tre
1079
Bạc Liêu
4556
Thứ hai
08/10/2018
TP Hồ Chí Minh
1653
Đồng Tháp
5974
Cà Mau
3337
Chủ nhật
07/10/2018
Tiền Giang
5085
Kiên Giang
0900
Đà Lạt
7962
Thứ bảy
06/10/2018
Long An
6861
TP Hồ Chí Minh
3811
Hậu Giang
3990
Bình Phước
6249
Thứ sáu
05/10/2018
Vĩnh Long
5660
Trà Vinh
3040
Bình Dương
8684
Thứ năm
04/10/2018
Tây Ninh
9093
Bình Thuận
2926
An Giang
1008
Thứ tư
03/10/2018
Sóc Trăng
0390
Đồng Nai
9433
Cần Thơ
9604
Thứ ba
02/10/2018
Vũng Tàu
2715
Bến Tre
0058
Bạc Liêu
6096
Thứ hai
01/10/2018
TP Hồ Chí Minh
3207
Đồng Tháp
0305
Cà Mau
7354
Chủ nhật
30/09/2018
Tiền Giang
4916
Kiên Giang
5969
Đà Lạt
0840
Thứ bảy
29/09/2018
Long An
5299
TP Hồ Chí Minh
8313
Hậu Giang
6488
Bình Phước
6310
Thứ sáu
28/09/2018
Vĩnh Long
0195
Trà Vinh
2073
Bình Dương
3672
Thứ năm
27/09/2018
Tây Ninh
4896
Bình Thuận
7903
An Giang
0996
Thứ tư
26/09/2018
Sóc Trăng
4491
Đồng Nai
1000
Cần Thơ
2764

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
25/10/2018
Tây Ninh
2168
Bình Thuận
3065
An Giang
1892
Thứ tư
24/10/2018
Sóc Trăng
3156
Đồng Nai
6240
Cần Thơ
9683
Thứ ba
23/10/2018
Vũng Tàu
1995
Bến Tre
3621
Bạc Liêu
8767
Thứ hai
22/10/2018
TP Hồ Chí Minh
0232
Đồng Tháp
8226
Cà Mau
8495
Chủ nhật
21/10/2018
Tiền Giang
0191
Kiên Giang
8374
Đà Lạt
9178
Thứ bảy
20/10/2018
Long An
6148
TP Hồ Chí Minh
5566
Hậu Giang
7017
Bình Phước
5634
Thứ sáu
19/10/2018
Vĩnh Long
7262
Trà Vinh
7673
Bình Dương
3855
Thứ năm
18/10/2018
Tây Ninh
4318
Bình Thuận
8780
An Giang
7195
Thứ tư
17/10/2018
Sóc Trăng
8189
Đồng Nai
8348
Cần Thơ
2081
Thứ ba
16/10/2018
Vũng Tàu
4525
Bến Tre
6758
Bạc Liêu
7597
Thứ hai
15/10/2018
TP Hồ Chí Minh
7504
Đồng Tháp
7669
Cà Mau
3835
Chủ nhật
14/10/2018
Tiền Giang
8488
Kiên Giang
5217
Đà Lạt
5079
Thứ bảy
13/10/2018
Long An
1496
TP Hồ Chí Minh
8289
Hậu Giang
8521
Bình Phước
8589
Thứ sáu
12/10/2018
Vĩnh Long
8973
Trà Vinh
6268
Bình Dương
1150
Thứ năm
11/10/2018
Tây Ninh
4548
Bình Thuận
0785
An Giang
8841
Thứ tư
10/10/2018
Sóc Trăng
5901
Đồng Nai
2345
Cần Thơ
1990
Thứ ba
09/10/2018
Vũng Tàu
0768
Bến Tre
1079
Bạc Liêu
4556
Thứ hai
08/10/2018
TP Hồ Chí Minh
1653
Đồng Tháp
5974
Cà Mau
3337
Chủ nhật
07/10/2018
Tiền Giang
5085
Kiên Giang
0900
Đà Lạt
7962
Thứ bảy
06/10/2018
Long An
6861
TP Hồ Chí Minh
3811
Hậu Giang
3990
Bình Phước
6249
Thứ sáu
05/10/2018
Vĩnh Long
5660
Trà Vinh
3040
Bình Dương
8684
Thứ năm
04/10/2018
Tây Ninh
9093
Bình Thuận
2926
An Giang
1008
Thứ tư
03/10/2018
Sóc Trăng
0390
Đồng Nai
9433
Cần Thơ
9604
Thứ ba
02/10/2018
Vũng Tàu
2715
Bến Tre
0058
Bạc Liêu
6096
Thứ hai
01/10/2018
TP Hồ Chí Minh
3207
Đồng Tháp
0305
Cà Mau
7354
Chủ nhật
30/09/2018
Tiền Giang
4916
Kiên Giang
5969
Đà Lạt
0840
Thứ bảy
29/09/2018
Long An
5299
TP Hồ Chí Minh
8313
Hậu Giang
6488
Bình Phước
6310
Thứ sáu
28/09/2018
Vĩnh Long
0195
Trà Vinh
2073
Bình Dương
3672
Thứ năm
27/09/2018
Tây Ninh
4896
Bình Thuận
7903
An Giang
0996
Thứ tư
26/09/2018
Sóc Trăng
4491
Đồng Nai
1000
Cần Thơ
2764