Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
25/09/2018
Bến Tre
7214
Vũng Tàu
1812
Bạc Liêu
7920
Thứ hai
24/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0065
Đồng Tháp
4146
Cà Mau
1449
Chủ nhật
23/09/2018
Tiền Giang
2727
Kiên Giang
5949
Đà Lạt
7840
Thứ bảy
22/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0359
Long An
2793
Bình Phước
8969
Hậu Giang
6442
Thứ sáu
21/09/2018
Vĩnh Long
1795
Bình Dương
1613
Trà Vinh
2694
Thứ năm
20/09/2018
Tây Ninh
6085
An Giang
5916
Bình Thuận
9955
Thứ tư
19/09/2018
Đồng Nai
0777
Cần Thơ
8034
Sóc Trăng
1831
Thứ ba
18/09/2018
Bến Tre
6340
Vũng Tàu
7549
Bạc Liêu
4683
Thứ hai
17/09/2018
TP Hồ Chí Minh
3947
Đồng Tháp
1479
Cà Mau
1117
Chủ nhật
16/09/2018
Tiền Giang
0827
Kiên Giang
6876
Đà Lạt
3807
Thứ bảy
15/09/2018
TP Hồ Chí Minh
2122
Long An
0368
Bình Phước
3573
Hậu Giang
3498
Thứ sáu
14/09/2018
Vĩnh Long
3533
Bình Dương
5912
Trà Vinh
0352
Thứ năm
13/09/2018
Tây Ninh
2699
An Giang
8897
Bình Thuận
3672
Thứ tư
12/09/2018
Đồng Nai
0494
Cần Thơ
9787
Sóc Trăng
5369
Thứ ba
11/09/2018
Bến Tre
1587
Vũng Tàu
0194
Bạc Liêu
5798
Thứ hai
10/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0967
Đồng Tháp
5723
Cà Mau
2339
Chủ nhật
09/09/2018
Tiền Giang
2223
Kiên Giang
9046
Đà Lạt
8836
Thứ bảy
08/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0067
Long An
7069
Bình Phước
0153
Hậu Giang
8412
Thứ sáu
07/09/2018
Vĩnh Long
3003
Bình Dương
1925
Trà Vinh
6258
Thứ năm
06/09/2018
Tây Ninh
6816
An Giang
5860
Bình Thuận
8153
Thứ tư
05/09/2018
Đồng Nai
7651
Cần Thơ
8817
Sóc Trăng
3418
Thứ ba
04/09/2018
Bến Tre
0617
Vũng Tàu
0039
Bạc Liêu
8353
Thứ hai
03/09/2018
TP Hồ Chí Minh
5290
Đồng Tháp
9557
Cà Mau
1817
Chủ nhật
02/09/2018
Tiền Giang
2065
Kiên Giang
9514
Đà Lạt
9949
Thứ bảy
01/09/2018
TP Hồ Chí Minh
8622
Long An
6892
Bình Phước
5718
Hậu Giang
2672
Thứ sáu
31/08/2018
Vĩnh Long
9954
Bình Dương
6335
Trà Vinh
8676
Thứ năm
30/08/2018
Tây Ninh
7023
An Giang
9225
Bình Thuận
2362
Thứ tư
29/08/2018
Đồng Nai
0465
Cần Thơ
3615
Sóc Trăng
6443
Thứ ba
28/08/2018
Bến Tre
7533
Vũng Tàu
4961
Bạc Liêu
0569
Thứ hai
27/08/2018
TP Hồ Chí Minh
7600
Đồng Tháp
7412
Cà Mau
2738

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
25/09/2018
Bến Tre
7214
Vũng Tàu
1812
Bạc Liêu
7920
Thứ hai
24/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0065
Đồng Tháp
4146
Cà Mau
1449
Chủ nhật
23/09/2018
Tiền Giang
2727
Kiên Giang
5949
Đà Lạt
7840
Thứ bảy
22/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0359
Long An
2793
Bình Phước
8969
Hậu Giang
6442
Thứ sáu
21/09/2018
Vĩnh Long
1795
Bình Dương
1613
Trà Vinh
2694
Thứ năm
20/09/2018
Tây Ninh
6085
An Giang
5916
Bình Thuận
9955
Thứ tư
19/09/2018
Đồng Nai
0777
Cần Thơ
8034
Sóc Trăng
1831
Thứ ba
18/09/2018
Bến Tre
6340
Vũng Tàu
7549
Bạc Liêu
4683
Thứ hai
17/09/2018
TP Hồ Chí Minh
3947
Đồng Tháp
1479
Cà Mau
1117
Chủ nhật
16/09/2018
Tiền Giang
0827
Kiên Giang
6876
Đà Lạt
3807
Thứ bảy
15/09/2018
TP Hồ Chí Minh
2122
Long An
0368
Bình Phước
3573
Hậu Giang
3498
Thứ sáu
14/09/2018
Vĩnh Long
3533
Bình Dương
5912
Trà Vinh
0352
Thứ năm
13/09/2018
Tây Ninh
2699
An Giang
8897
Bình Thuận
3672
Thứ tư
12/09/2018
Đồng Nai
0494
Cần Thơ
9787
Sóc Trăng
5369
Thứ ba
11/09/2018
Bến Tre
1587
Vũng Tàu
0194
Bạc Liêu
5798
Thứ hai
10/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0967
Đồng Tháp
5723
Cà Mau
2339
Chủ nhật
09/09/2018
Tiền Giang
2223
Kiên Giang
9046
Đà Lạt
8836
Thứ bảy
08/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0067
Long An
7069
Bình Phước
0153
Hậu Giang
8412
Thứ sáu
07/09/2018
Vĩnh Long
3003
Bình Dương
1925
Trà Vinh
6258
Thứ năm
06/09/2018
Tây Ninh
6816
An Giang
5860
Bình Thuận
8153
Thứ tư
05/09/2018
Đồng Nai
7651
Cần Thơ
8817
Sóc Trăng
3418
Thứ ba
04/09/2018
Bến Tre
0617
Vũng Tàu
0039
Bạc Liêu
8353
Thứ hai
03/09/2018
TP Hồ Chí Minh
5290
Đồng Tháp
9557
Cà Mau
1817
Chủ nhật
02/09/2018
Tiền Giang
2065
Kiên Giang
9514
Đà Lạt
9949
Thứ bảy
01/09/2018
TP Hồ Chí Minh
8622
Long An
6892
Bình Phước
5718
Hậu Giang
2672
Thứ sáu
31/08/2018
Vĩnh Long
9954
Bình Dương
6335
Trà Vinh
8676
Thứ năm
30/08/2018
Tây Ninh
7023
An Giang
9225
Bình Thuận
2362
Thứ tư
29/08/2018
Đồng Nai
0465
Cần Thơ
3615
Sóc Trăng
6443
Thứ ba
28/08/2018
Bến Tre
7533
Vũng Tàu
4961
Bạc Liêu
0569
Thứ hai
27/08/2018
TP Hồ Chí Minh
7600
Đồng Tháp
7412
Cà Mau
2738