Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
12/01/2019
TP Hồ Chí Minh
3558
Long An
7490
Bình Phước
8959
Hậu Giang
3131
Thứ sáu
11/01/2019
Vĩnh Long
1499
Bình Dương
0353
Trà Vinh
6050
Thứ năm
10/01/2019
Tây Ninh
9039
An Giang
8573
Bình Thuận
9142
Thứ tư
09/01/2019
Đồng Nai
4451
Cần Thơ
7781
Sóc Trăng
1775
Thứ ba
08/01/2019
Bến Tre
8576
Vũng Tàu
7822
Bạc Liêu
3375
Thứ hai
07/01/2019
TP Hồ Chí Minh
3581
Đồng Tháp
0676
Cà Mau
9543
Chủ nhật
06/01/2019
Tiền Giang
9783
Kiên Giang
4699
Đà Lạt
7653
Thứ bảy
05/01/2019
TP Hồ Chí Minh
5707
Long An
2423
Bình Phước
2495
Hậu Giang
7611
Thứ sáu
04/01/2019
Vĩnh Long
6860
Bình Dương
9402
Trà Vinh
3247
Thứ năm
03/01/2019
Tây Ninh
8518
An Giang
6253
Bình Thuận
7604
Thứ tư
02/01/2019
Đồng Nai
2963
Cần Thơ
4868
Sóc Trăng
9646
Thứ ba
01/01/2019
Bến Tre
9799
Vũng Tàu
5923
Bạc Liêu
9428
Thứ hai
31/12/2018
TP Hồ Chí Minh
2666
Đồng Tháp
0506
Cà Mau
5760
Chủ nhật
30/12/2018
Tiền Giang
9570
Kiên Giang
6416
Đà Lạt
0023
Thứ bảy
29/12/2018
TP Hồ Chí Minh
5496
Long An
0775
Bình Phước
4882
Hậu Giang
9831
Thứ sáu
28/12/2018
Vĩnh Long
0403
Bình Dương
5390
Trà Vinh
8834
Thứ năm
27/12/2018
Tây Ninh
5656
An Giang
0034
Bình Thuận
2629
Thứ tư
26/12/2018
Đồng Nai
7127
Cần Thơ
7925
Sóc Trăng
1505
Thứ ba
25/12/2018
Bến Tre
8229
Vũng Tàu
2905
Bạc Liêu
6436
Thứ hai
24/12/2018
TP Hồ Chí Minh
1300
Đồng Tháp
0231
Cà Mau
3073
Chủ nhật
23/12/2018
Tiền Giang
0038
Kiên Giang
7192
Đà Lạt
7253
Thứ bảy
22/12/2018
TP Hồ Chí Minh
6869
Long An
3214
Bình Phước
2461
Hậu Giang
1068
Thứ sáu
21/12/2018
Vĩnh Long
9706
Bình Dương
0540
Trà Vinh
8288
Thứ năm
20/12/2018
Tây Ninh
9918
An Giang
7680
Bình Thuận
1749
Thứ tư
19/12/2018
Đồng Nai
6496
Cần Thơ
0086
Sóc Trăng
7879
Thứ ba
18/12/2018
Bến Tre
6994
Vũng Tàu
1935
Bạc Liêu
7145
Thứ hai
17/12/2018
TP Hồ Chí Minh
0996
Đồng Tháp
4565
Cà Mau
3981
Chủ nhật
16/12/2018
Tiền Giang
9524
Kiên Giang
4415
Đà Lạt
7325
Thứ bảy
15/12/2018
TP Hồ Chí Minh
4959
Long An
6655
Bình Phước
5319
Hậu Giang
5841
Thứ sáu
14/12/2018
Vĩnh Long
2125
Bình Dương
0334
Trà Vinh
1990

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
12/01/2019
TP Hồ Chí Minh
3558
Long An
7490
Bình Phước
8959
Hậu Giang
3131
Thứ sáu
11/01/2019
Vĩnh Long
1499
Bình Dương
0353
Trà Vinh
6050
Thứ năm
10/01/2019
Tây Ninh
9039
An Giang
8573
Bình Thuận
9142
Thứ tư
09/01/2019
Đồng Nai
4451
Cần Thơ
7781
Sóc Trăng
1775
Thứ ba
08/01/2019
Bến Tre
8576
Vũng Tàu
7822
Bạc Liêu
3375
Thứ hai
07/01/2019
TP Hồ Chí Minh
3581
Đồng Tháp
0676
Cà Mau
9543
Chủ nhật
06/01/2019
Tiền Giang
9783
Kiên Giang
4699
Đà Lạt
7653
Thứ bảy
05/01/2019
TP Hồ Chí Minh
5707
Long An
2423
Bình Phước
2495
Hậu Giang
7611
Thứ sáu
04/01/2019
Vĩnh Long
6860
Bình Dương
9402
Trà Vinh
3247
Thứ năm
03/01/2019
Tây Ninh
8518
An Giang
6253
Bình Thuận
7604
Thứ tư
02/01/2019
Đồng Nai
2963
Cần Thơ
4868
Sóc Trăng
9646
Thứ ba
01/01/2019
Bến Tre
9799
Vũng Tàu
5923
Bạc Liêu
9428
Thứ hai
31/12/2018
TP Hồ Chí Minh
2666
Đồng Tháp
0506
Cà Mau
5760
Chủ nhật
30/12/2018
Tiền Giang
9570
Kiên Giang
6416
Đà Lạt
0023
Thứ bảy
29/12/2018
TP Hồ Chí Minh
5496
Long An
0775
Bình Phước
4882
Hậu Giang
9831
Thứ sáu
28/12/2018
Vĩnh Long
0403
Bình Dương
5390
Trà Vinh
8834
Thứ năm
27/12/2018
Tây Ninh
5656
An Giang
0034
Bình Thuận
2629
Thứ tư
26/12/2018
Đồng Nai
7127
Cần Thơ
7925
Sóc Trăng
1505
Thứ ba
25/12/2018
Bến Tre
8229
Vũng Tàu
2905
Bạc Liêu
6436
Thứ hai
24/12/2018
TP Hồ Chí Minh
1300
Đồng Tháp
0231
Cà Mau
3073
Chủ nhật
23/12/2018
Tiền Giang
0038
Kiên Giang
7192
Đà Lạt
7253
Thứ bảy
22/12/2018
TP Hồ Chí Minh
6869
Long An
3214
Bình Phước
2461
Hậu Giang
1068
Thứ sáu
21/12/2018
Vĩnh Long
9706
Bình Dương
0540
Trà Vinh
8288
Thứ năm
20/12/2018
Tây Ninh
9918
An Giang
7680
Bình Thuận
1749
Thứ tư
19/12/2018
Đồng Nai
6496
Cần Thơ
0086
Sóc Trăng
7879
Thứ ba
18/12/2018
Bến Tre
6994
Vũng Tàu
1935
Bạc Liêu
7145
Thứ hai
17/12/2018
TP Hồ Chí Minh
0996
Đồng Tháp
4565
Cà Mau
3981
Chủ nhật
16/12/2018
Tiền Giang
9524
Kiên Giang
4415
Đà Lạt
7325
Thứ bảy
15/12/2018
TP Hồ Chí Minh
4959
Long An
6655
Bình Phước
5319
Hậu Giang
5841
Thứ sáu
14/12/2018
Vĩnh Long
2125
Bình Dương
0334
Trà Vinh
1990
X