Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
27/07/2018
Vĩnh Long
5413
Bình Dương
6776
Trà Vinh
2384
Thứ năm
26/07/2018
Tây Ninh
9214
An Giang
8656
Bình Thuận
7849
Thứ tư
25/07/2018
Đồng Nai
0271
Cần Thơ
1167
Sóc Trăng
8631
Thứ ba
24/07/2018
Bến Tre
7820
Vũng Tàu
0720
Bạc Liêu
9073
Thứ hai
23/07/2018
TP Hồ Chí Minh
3248
Đồng Tháp
4670
Cà Mau
8036
Chủ nhật
22/07/2018
Tiền Giang
9956
Kiên Giang
7536
Đà Lạt
7507
Thứ bảy
21/07/2018
TP Hồ Chí Minh
0539
Long An
4568
Bình Phước
8361
Hậu Giang
1875
Thứ sáu
20/07/2018
Vĩnh Long
6585
Bình Dương
8841
Trà Vinh
7917
Thứ năm
19/07/2018
Tây Ninh
0929
An Giang
1479
Bình Thuận
1694
Thứ tư
18/07/2018
Đồng Nai
9940
Cần Thơ
6408
Sóc Trăng
8726
Thứ ba
17/07/2018
Bến Tre
4551
Vũng Tàu
7655
Bạc Liêu
4538
Thứ hai
16/07/2018
TP Hồ Chí Minh
7912
Đồng Tháp
0925
Cà Mau
6571
Chủ nhật
15/07/2018
Tiền Giang
5586
Kiên Giang
3871
Đà Lạt
9283
Thứ bảy
14/07/2018
TP Hồ Chí Minh
3931
Long An
5722
Bình Phước
0379
Hậu Giang
6830
Thứ sáu
13/07/2018
Vĩnh Long
8951
Bình Dương
7535
Trà Vinh
1392
Thứ năm
12/07/2018
Tây Ninh
4445
An Giang
6429
Bình Thuận
4102
Thứ tư
11/07/2018
Đồng Nai
0541
Cần Thơ
6867
Sóc Trăng
2387
Thứ ba
10/07/2018
Bến Tre
9680
Vũng Tàu
4710
Bạc Liêu
2525
Thứ hai
09/07/2018
TP Hồ Chí Minh
7824
Đồng Tháp
8802
Cà Mau
0911
Chủ nhật
08/07/2018
Tiền Giang
6312
Kiên Giang
8662
Đà Lạt
0288
Thứ bảy
07/07/2018
TP Hồ Chí Minh
4715
Long An
7375
Bình Phước
6104
Hậu Giang
9024
Thứ sáu
06/07/2018
Vĩnh Long
9982
Bình Dương
3049
Trà Vinh
9446
Thứ năm
05/07/2018
Tây Ninh
2338
An Giang
6858
Bình Thuận
2892
Thứ tư
04/07/2018
Đồng Nai
3418
Cần Thơ
8354
Sóc Trăng
5632
Thứ ba
03/07/2018
Bến Tre
6919
Vũng Tàu
9657
Bạc Liêu
3218
Thứ hai
02/07/2018
TP Hồ Chí Minh
5638
Đồng Tháp
6493
Cà Mau
1631
Chủ nhật
01/07/2018
Tiền Giang
4218
Kiên Giang
2667
Đà Lạt
3717
Thứ bảy
30/06/2018
TP Hồ Chí Minh
0643
Long An
8045
Bình Phước
6550
Hậu Giang
3375
Thứ sáu
29/06/2018
Vĩnh Long
7190
Bình Dương
3657
Trà Vinh
3566
Thứ năm
28/06/2018
Tây Ninh
9867
An Giang
1940
Bình Thuận
6829

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
27/07/2018
Vĩnh Long
5413
Bình Dương
6776
Trà Vinh
2384
Thứ năm
26/07/2018
Tây Ninh
9214
An Giang
8656
Bình Thuận
7849
Thứ tư
25/07/2018
Đồng Nai
0271
Cần Thơ
1167
Sóc Trăng
8631
Thứ ba
24/07/2018
Bến Tre
7820
Vũng Tàu
0720
Bạc Liêu
9073
Thứ hai
23/07/2018
TP Hồ Chí Minh
3248
Đồng Tháp
4670
Cà Mau
8036
Chủ nhật
22/07/2018
Tiền Giang
9956
Kiên Giang
7536
Đà Lạt
7507
Thứ bảy
21/07/2018
TP Hồ Chí Minh
0539
Long An
4568
Bình Phước
8361
Hậu Giang
1875
Thứ sáu
20/07/2018
Vĩnh Long
6585
Bình Dương
8841
Trà Vinh
7917
Thứ năm
19/07/2018
Tây Ninh
0929
An Giang
1479
Bình Thuận
1694
Thứ tư
18/07/2018
Đồng Nai
9940
Cần Thơ
6408
Sóc Trăng
8726
Thứ ba
17/07/2018
Bến Tre
4551
Vũng Tàu
7655
Bạc Liêu
4538
Thứ hai
16/07/2018
TP Hồ Chí Minh
7912
Đồng Tháp
0925
Cà Mau
6571
Chủ nhật
15/07/2018
Tiền Giang
5586
Kiên Giang
3871
Đà Lạt
9283
Thứ bảy
14/07/2018
TP Hồ Chí Minh
3931
Long An
5722
Bình Phước
0379
Hậu Giang
6830
Thứ sáu
13/07/2018
Vĩnh Long
8951
Bình Dương
7535
Trà Vinh
1392
Thứ năm
12/07/2018
Tây Ninh
4445
An Giang
6429
Bình Thuận
4102
Thứ tư
11/07/2018
Đồng Nai
0541
Cần Thơ
6867
Sóc Trăng
2387
Thứ ba
10/07/2018
Bến Tre
9680
Vũng Tàu
4710
Bạc Liêu
2525
Thứ hai
09/07/2018
TP Hồ Chí Minh
7824
Đồng Tháp
8802
Cà Mau
0911
Chủ nhật
08/07/2018
Tiền Giang
6312
Kiên Giang
8662
Đà Lạt
0288
Thứ bảy
07/07/2018
TP Hồ Chí Minh
4715
Long An
7375
Bình Phước
6104
Hậu Giang
9024
Thứ sáu
06/07/2018
Vĩnh Long
9982
Bình Dương
3049
Trà Vinh
9446
Thứ năm
05/07/2018
Tây Ninh
2338
An Giang
6858
Bình Thuận
2892
Thứ tư
04/07/2018
Đồng Nai
3418
Cần Thơ
8354
Sóc Trăng
5632
Thứ ba
03/07/2018
Bến Tre
6919
Vũng Tàu
9657
Bạc Liêu
3218
Thứ hai
02/07/2018
TP Hồ Chí Minh
5638
Đồng Tháp
6493
Cà Mau
1631
Chủ nhật
01/07/2018
Tiền Giang
4218
Kiên Giang
2667
Đà Lạt
3717
Thứ bảy
30/06/2018
TP Hồ Chí Minh
0643
Long An
8045
Bình Phước
6550
Hậu Giang
3375
Thứ sáu
29/06/2018
Vĩnh Long
7190
Bình Dương
3657
Trà Vinh
3566
Thứ năm
28/06/2018
Tây Ninh
9867
An Giang
1940
Bình Thuận
6829