Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
03/11/2018
TP Hồ Chí Minh
0002
Long An
0880
Bình Phước
2753
Hậu Giang
2114
Thứ sáu
02/11/2018
Vĩnh Long
9318
Bình Dương
0426
Trà Vinh
4125
Thứ năm
01/11/2018
Tây Ninh
8608
An Giang
8960
Bình Thuận
6275
Thứ tư
31/10/2018
Đồng Nai
5966
Cần Thơ
7559
Sóc Trăng
3551
Thứ ba
30/10/2018
Bến Tre
7386
Vũng Tàu
5795
Bạc Liêu
0255
Thứ hai
29/10/2018
TP Hồ Chí Minh
9277
Đồng Tháp
0858
Cà Mau
6026
Chủ nhật
28/10/2018
Tiền Giang
5885
Kiên Giang
9435
Đà Lạt
0536
Thứ bảy
27/10/2018
TP Hồ Chí Minh
8049
Long An
2466
Bình Phước
0429
Hậu Giang
3637
Thứ sáu
26/10/2018
Vĩnh Long
7720
Bình Dương
4402
Trà Vinh
4826
Thứ năm
25/10/2018
Tây Ninh
2168
An Giang
1892
Bình Thuận
3065
Thứ tư
24/10/2018
Đồng Nai
6240
Cần Thơ
9683
Sóc Trăng
3156
Thứ ba
23/10/2018
Bến Tre
3621
Vũng Tàu
1995
Bạc Liêu
8767
Thứ hai
22/10/2018
TP Hồ Chí Minh
0232
Đồng Tháp
8226
Cà Mau
8495
Chủ nhật
21/10/2018
Tiền Giang
0191
Kiên Giang
8374
Đà Lạt
9178
Thứ bảy
20/10/2018
TP Hồ Chí Minh
5566
Long An
6148
Bình Phước
5634
Hậu Giang
7017
Thứ sáu
19/10/2018
Vĩnh Long
7262
Bình Dương
3855
Trà Vinh
7673
Thứ năm
18/10/2018
Tây Ninh
4318
An Giang
7195
Bình Thuận
8780
Thứ tư
17/10/2018
Đồng Nai
8348
Cần Thơ
2081
Sóc Trăng
8189
Thứ ba
16/10/2018
Bến Tre
6758
Vũng Tàu
4525
Bạc Liêu
7597
Thứ hai
15/10/2018
TP Hồ Chí Minh
7504
Đồng Tháp
7669
Cà Mau
3835
Chủ nhật
14/10/2018
Tiền Giang
8488
Kiên Giang
5217
Đà Lạt
5079
Thứ bảy
13/10/2018
TP Hồ Chí Minh
8289
Long An
1496
Bình Phước
8589
Hậu Giang
8521
Thứ sáu
12/10/2018
Vĩnh Long
8973
Bình Dương
1150
Trà Vinh
6268
Thứ năm
11/10/2018
Tây Ninh
4548
An Giang
8841
Bình Thuận
0785
Thứ tư
10/10/2018
Đồng Nai
2345
Cần Thơ
1990
Sóc Trăng
5901
Thứ ba
09/10/2018
Bến Tre
1079
Vũng Tàu
0768
Bạc Liêu
4556
Thứ hai
08/10/2018
TP Hồ Chí Minh
1653
Đồng Tháp
5974
Cà Mau
3337
Chủ nhật
07/10/2018
Tiền Giang
5085
Kiên Giang
0900
Đà Lạt
7962
Thứ bảy
06/10/2018
TP Hồ Chí Minh
3811
Long An
6861
Bình Phước
6249
Hậu Giang
3990
Thứ sáu
05/10/2018
Vĩnh Long
5660
Bình Dương
8684
Trà Vinh
3040

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
03/11/2018
TP Hồ Chí Minh
0002
Long An
0880
Bình Phước
2753
Hậu Giang
2114
Thứ sáu
02/11/2018
Vĩnh Long
9318
Bình Dương
0426
Trà Vinh
4125
Thứ năm
01/11/2018
Tây Ninh
8608
An Giang
8960
Bình Thuận
6275
Thứ tư
31/10/2018
Đồng Nai
5966
Cần Thơ
7559
Sóc Trăng
3551
Thứ ba
30/10/2018
Bến Tre
7386
Vũng Tàu
5795
Bạc Liêu
0255
Thứ hai
29/10/2018
TP Hồ Chí Minh
9277
Đồng Tháp
0858
Cà Mau
6026
Chủ nhật
28/10/2018
Tiền Giang
5885
Kiên Giang
9435
Đà Lạt
0536
Thứ bảy
27/10/2018
TP Hồ Chí Minh
8049
Long An
2466
Bình Phước
0429
Hậu Giang
3637
Thứ sáu
26/10/2018
Vĩnh Long
7720
Bình Dương
4402
Trà Vinh
4826
Thứ năm
25/10/2018
Tây Ninh
2168
An Giang
1892
Bình Thuận
3065
Thứ tư
24/10/2018
Đồng Nai
6240
Cần Thơ
9683
Sóc Trăng
3156
Thứ ba
23/10/2018
Bến Tre
3621
Vũng Tàu
1995
Bạc Liêu
8767
Thứ hai
22/10/2018
TP Hồ Chí Minh
0232
Đồng Tháp
8226
Cà Mau
8495
Chủ nhật
21/10/2018
Tiền Giang
0191
Kiên Giang
8374
Đà Lạt
9178
Thứ bảy
20/10/2018
TP Hồ Chí Minh
5566
Long An
6148
Bình Phước
5634
Hậu Giang
7017
Thứ sáu
19/10/2018
Vĩnh Long
7262
Bình Dương
3855
Trà Vinh
7673
Thứ năm
18/10/2018
Tây Ninh
4318
An Giang
7195
Bình Thuận
8780
Thứ tư
17/10/2018
Đồng Nai
8348
Cần Thơ
2081
Sóc Trăng
8189
Thứ ba
16/10/2018
Bến Tre
6758
Vũng Tàu
4525
Bạc Liêu
7597
Thứ hai
15/10/2018
TP Hồ Chí Minh
7504
Đồng Tháp
7669
Cà Mau
3835
Chủ nhật
14/10/2018
Tiền Giang
8488
Kiên Giang
5217
Đà Lạt
5079
Thứ bảy
13/10/2018
TP Hồ Chí Minh
8289
Long An
1496
Bình Phước
8589
Hậu Giang
8521
Thứ sáu
12/10/2018
Vĩnh Long
8973
Bình Dương
1150
Trà Vinh
6268
Thứ năm
11/10/2018
Tây Ninh
4548
An Giang
8841
Bình Thuận
0785
Thứ tư
10/10/2018
Đồng Nai
2345
Cần Thơ
1990
Sóc Trăng
5901
Thứ ba
09/10/2018
Bến Tre
1079
Vũng Tàu
0768
Bạc Liêu
4556
Thứ hai
08/10/2018
TP Hồ Chí Minh
1653
Đồng Tháp
5974
Cà Mau
3337
Chủ nhật
07/10/2018
Tiền Giang
5085
Kiên Giang
0900
Đà Lạt
7962
Thứ bảy
06/10/2018
TP Hồ Chí Minh
3811
Long An
6861
Bình Phước
6249
Hậu Giang
3990
Thứ sáu
05/10/2018
Vĩnh Long
5660
Bình Dương
8684
Trà Vinh
3040
X