Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
30/05/2018
Sóc Trăng
5241
Đồng Nai
6047
Cần Thơ
7573
Thứ ba
29/05/2018
Vũng Tàu
6974
Bến Tre
0425
Bạc Liêu
4804
Thứ hai
28/05/2018
TP Hồ Chí Minh
5031
Đồng Tháp
0638
Cà Mau
7923
Chủ nhật
27/05/2018
Tiền Giang
5397
Kiên Giang
1016
Đà Lạt
6987
Thứ bảy
26/05/2018
Long An
5556
TP Hồ Chí Minh
5445
Hậu Giang
2056
Bình Phước
2083
Thứ sáu
25/05/2018
Vĩnh Long
0728
Trà Vinh
1584
Bình Dương
0160
Thứ năm
24/05/2018
Tây Ninh
6091
Bình Thuận
7120
An Giang
6987
Thứ tư
23/05/2018
Sóc Trăng
9529
Đồng Nai
1392
Cần Thơ
2998
Thứ ba
22/05/2018
Vũng Tàu
4418
Bến Tre
9048
Bạc Liêu
3982
Thứ hai
21/05/2018
TP Hồ Chí Minh
6752
Đồng Tháp
0452
Cà Mau
3631
Chủ nhật
20/05/2018
Tiền Giang
0525
Kiên Giang
3454
Đà Lạt
7263
Thứ bảy
19/05/2018
Long An
7250
TP Hồ Chí Minh
1787
Hậu Giang
6661
Bình Phước
7343
Thứ sáu
18/05/2018
Vĩnh Long
3617
Trà Vinh
5945
Bình Dương
4537
Thứ năm
17/05/2018
Tây Ninh
8878
Bình Thuận
5719
An Giang
7484
Thứ tư
16/05/2018
Sóc Trăng
6543
Đồng Nai
8580
Cần Thơ
4061
Thứ ba
15/05/2018
Vũng Tàu
9898
Bến Tre
1939
Bạc Liêu
6619
Thứ hai
14/05/2018
TP Hồ Chí Minh
9181
Đồng Tháp
8346
Cà Mau
5030
Chủ nhật
13/05/2018
Tiền Giang
1940
Kiên Giang
8322
Đà Lạt
1403
Thứ bảy
12/05/2018
Long An
8011
TP Hồ Chí Minh
4415
Hậu Giang
5118
Bình Phước
7083
Thứ sáu
11/05/2018
Vĩnh Long
8554
Trà Vinh
5605
Bình Dương
0086
Thứ năm
10/05/2018
Tây Ninh
6419
Bình Thuận
6596
An Giang
5280
Thứ tư
09/05/2018
Sóc Trăng
5409
Đồng Nai
6711
Cần Thơ
4510
Thứ ba
08/05/2018
Vũng Tàu
3308
Bến Tre
0421
Bạc Liêu
4472
Thứ hai
07/05/2018
TP Hồ Chí Minh
6259
Đồng Tháp
8047
Cà Mau
9478
Chủ nhật
06/05/2018
Tiền Giang
3754
Kiên Giang
1438
Đà Lạt
6989
Thứ bảy
05/05/2018
Long An
0603
TP Hồ Chí Minh
1355
Hậu Giang
3374
Bình Phước
6705
Thứ sáu
04/05/2018
Vĩnh Long
8446
Trà Vinh
3826
Bình Dương
6068
Thứ năm
03/05/2018
Tây Ninh
8333
Bình Thuận
2730
An Giang
9462
Thứ tư
02/05/2018
Sóc Trăng
8492
Đồng Nai
6967
Cần Thơ
2949
Thứ ba
01/05/2018
Vũng Tàu
8657
Bến Tre
1523
Bạc Liêu
1660

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
30/05/2018
Sóc Trăng
5241
Đồng Nai
6047
Cần Thơ
7573
Thứ ba
29/05/2018
Vũng Tàu
6974
Bến Tre
0425
Bạc Liêu
4804
Thứ hai
28/05/2018
TP Hồ Chí Minh
5031
Đồng Tháp
0638
Cà Mau
7923
Chủ nhật
27/05/2018
Tiền Giang
5397
Kiên Giang
1016
Đà Lạt
6987
Thứ bảy
26/05/2018
Long An
5556
TP Hồ Chí Minh
5445
Hậu Giang
2056
Bình Phước
2083
Thứ sáu
25/05/2018
Vĩnh Long
0728
Trà Vinh
1584
Bình Dương
0160
Thứ năm
24/05/2018
Tây Ninh
6091
Bình Thuận
7120
An Giang
6987
Thứ tư
23/05/2018
Sóc Trăng
9529
Đồng Nai
1392
Cần Thơ
2998
Thứ ba
22/05/2018
Vũng Tàu
4418
Bến Tre
9048
Bạc Liêu
3982
Thứ hai
21/05/2018
TP Hồ Chí Minh
6752
Đồng Tháp
0452
Cà Mau
3631
Chủ nhật
20/05/2018
Tiền Giang
0525
Kiên Giang
3454
Đà Lạt
7263
Thứ bảy
19/05/2018
Long An
7250
TP Hồ Chí Minh
1787
Hậu Giang
6661
Bình Phước
7343
Thứ sáu
18/05/2018
Vĩnh Long
3617
Trà Vinh
5945
Bình Dương
4537
Thứ năm
17/05/2018
Tây Ninh
8878
Bình Thuận
5719
An Giang
7484
Thứ tư
16/05/2018
Sóc Trăng
6543
Đồng Nai
8580
Cần Thơ
4061
Thứ ba
15/05/2018
Vũng Tàu
9898
Bến Tre
1939
Bạc Liêu
6619
Thứ hai
14/05/2018
TP Hồ Chí Minh
9181
Đồng Tháp
8346
Cà Mau
5030
Chủ nhật
13/05/2018
Tiền Giang
1940
Kiên Giang
8322
Đà Lạt
1403
Thứ bảy
12/05/2018
Long An
8011
TP Hồ Chí Minh
4415
Hậu Giang
5118
Bình Phước
7083
Thứ sáu
11/05/2018
Vĩnh Long
8554
Trà Vinh
5605
Bình Dương
0086
Thứ năm
10/05/2018
Tây Ninh
6419
Bình Thuận
6596
An Giang
5280
Thứ tư
09/05/2018
Sóc Trăng
5409
Đồng Nai
6711
Cần Thơ
4510
Thứ ba
08/05/2018
Vũng Tàu
3308
Bến Tre
0421
Bạc Liêu
4472
Thứ hai
07/05/2018
TP Hồ Chí Minh
6259
Đồng Tháp
8047
Cà Mau
9478
Chủ nhật
06/05/2018
Tiền Giang
3754
Kiên Giang
1438
Đà Lạt
6989
Thứ bảy
05/05/2018
Long An
0603
TP Hồ Chí Minh
1355
Hậu Giang
3374
Bình Phước
6705
Thứ sáu
04/05/2018
Vĩnh Long
8446
Trà Vinh
3826
Bình Dương
6068
Thứ năm
03/05/2018
Tây Ninh
8333
Bình Thuận
2730
An Giang
9462
Thứ tư
02/05/2018
Sóc Trăng
8492
Đồng Nai
6967
Cần Thơ
2949
Thứ ba
01/05/2018
Vũng Tàu
8657
Bến Tre
1523
Bạc Liêu
1660