Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
14/10/2018
Tiền Giang
8488
Kiên Giang
5217
Đà Lạt
5079
Thứ bảy
13/10/2018
TP Hồ Chí Minh
8289
Long An
1496
Bình Phước
8589
Hậu Giang
8521
Thứ sáu
12/10/2018
Vĩnh Long
8973
Bình Dương
1150
Trà Vinh
6268
Thứ năm
11/10/2018
Tây Ninh
4548
An Giang
8841
Bình Thuận
0785
Thứ tư
10/10/2018
Đồng Nai
2345
Cần Thơ
1990
Sóc Trăng
5901
Thứ ba
09/10/2018
Bến Tre
1079
Vũng Tàu
0768
Bạc Liêu
4556
Thứ hai
08/10/2018
TP Hồ Chí Minh
1653
Đồng Tháp
5974
Cà Mau
3337
Chủ nhật
07/10/2018
Tiền Giang
5085
Kiên Giang
0900
Đà Lạt
7962
Thứ bảy
06/10/2018
TP Hồ Chí Minh
3811
Long An
6861
Bình Phước
6249
Hậu Giang
3990
Thứ sáu
05/10/2018
Vĩnh Long
5660
Bình Dương
8684
Trà Vinh
3040
Thứ năm
04/10/2018
Tây Ninh
9093
An Giang
1008
Bình Thuận
2926
Thứ tư
03/10/2018
Đồng Nai
9433
Cần Thơ
9604
Sóc Trăng
0390
Thứ ba
02/10/2018
Bến Tre
0058
Vũng Tàu
2715
Bạc Liêu
6096
Thứ hai
01/10/2018
TP Hồ Chí Minh
3207
Đồng Tháp
0305
Cà Mau
7354
Chủ nhật
30/09/2018
Tiền Giang
4916
Kiên Giang
5969
Đà Lạt
0840
Thứ bảy
29/09/2018
TP Hồ Chí Minh
8313
Long An
5299
Bình Phước
6310
Hậu Giang
6488
Thứ sáu
28/09/2018
Vĩnh Long
0195
Bình Dương
3672
Trà Vinh
2073
Thứ năm
27/09/2018
Tây Ninh
4896
An Giang
0996
Bình Thuận
7903
Thứ tư
26/09/2018
Đồng Nai
1000
Cần Thơ
2764
Sóc Trăng
4491
Thứ ba
25/09/2018
Bến Tre
7214
Vũng Tàu
1812
Bạc Liêu
7920
Thứ hai
24/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0065
Đồng Tháp
4146
Cà Mau
1449
Chủ nhật
23/09/2018
Tiền Giang
2727
Kiên Giang
5949
Đà Lạt
7840
Thứ bảy
22/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0359
Long An
2793
Bình Phước
8969
Hậu Giang
6442
Thứ sáu
21/09/2018
Vĩnh Long
1795
Bình Dương
1613
Trà Vinh
2694
Thứ năm
20/09/2018
Tây Ninh
6085
An Giang
5916
Bình Thuận
9955
Thứ tư
19/09/2018
Đồng Nai
0777
Cần Thơ
8034
Sóc Trăng
1831
Thứ ba
18/09/2018
Bến Tre
6340
Vũng Tàu
7549
Bạc Liêu
4683
Thứ hai
17/09/2018
TP Hồ Chí Minh
3947
Đồng Tháp
1479
Cà Mau
1117
Chủ nhật
16/09/2018
Tiền Giang
0827
Kiên Giang
6876
Đà Lạt
3807
Thứ bảy
15/09/2018
TP Hồ Chí Minh
2122
Long An
0368
Bình Phước
3573
Hậu Giang
3498

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
14/10/2018
Tiền Giang
8488
Kiên Giang
5217
Đà Lạt
5079
Thứ bảy
13/10/2018
TP Hồ Chí Minh
8289
Long An
1496
Bình Phước
8589
Hậu Giang
8521
Thứ sáu
12/10/2018
Vĩnh Long
8973
Bình Dương
1150
Trà Vinh
6268
Thứ năm
11/10/2018
Tây Ninh
4548
An Giang
8841
Bình Thuận
0785
Thứ tư
10/10/2018
Đồng Nai
2345
Cần Thơ
1990
Sóc Trăng
5901
Thứ ba
09/10/2018
Bến Tre
1079
Vũng Tàu
0768
Bạc Liêu
4556
Thứ hai
08/10/2018
TP Hồ Chí Minh
1653
Đồng Tháp
5974
Cà Mau
3337
Chủ nhật
07/10/2018
Tiền Giang
5085
Kiên Giang
0900
Đà Lạt
7962
Thứ bảy
06/10/2018
TP Hồ Chí Minh
3811
Long An
6861
Bình Phước
6249
Hậu Giang
3990
Thứ sáu
05/10/2018
Vĩnh Long
5660
Bình Dương
8684
Trà Vinh
3040
Thứ năm
04/10/2018
Tây Ninh
9093
An Giang
1008
Bình Thuận
2926
Thứ tư
03/10/2018
Đồng Nai
9433
Cần Thơ
9604
Sóc Trăng
0390
Thứ ba
02/10/2018
Bến Tre
0058
Vũng Tàu
2715
Bạc Liêu
6096
Thứ hai
01/10/2018
TP Hồ Chí Minh
3207
Đồng Tháp
0305
Cà Mau
7354
Chủ nhật
30/09/2018
Tiền Giang
4916
Kiên Giang
5969
Đà Lạt
0840
Thứ bảy
29/09/2018
TP Hồ Chí Minh
8313
Long An
5299
Bình Phước
6310
Hậu Giang
6488
Thứ sáu
28/09/2018
Vĩnh Long
0195
Bình Dương
3672
Trà Vinh
2073
Thứ năm
27/09/2018
Tây Ninh
4896
An Giang
0996
Bình Thuận
7903
Thứ tư
26/09/2018
Đồng Nai
1000
Cần Thơ
2764
Sóc Trăng
4491
Thứ ba
25/09/2018
Bến Tre
7214
Vũng Tàu
1812
Bạc Liêu
7920
Thứ hai
24/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0065
Đồng Tháp
4146
Cà Mau
1449
Chủ nhật
23/09/2018
Tiền Giang
2727
Kiên Giang
5949
Đà Lạt
7840
Thứ bảy
22/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0359
Long An
2793
Bình Phước
8969
Hậu Giang
6442
Thứ sáu
21/09/2018
Vĩnh Long
1795
Bình Dương
1613
Trà Vinh
2694
Thứ năm
20/09/2018
Tây Ninh
6085
An Giang
5916
Bình Thuận
9955
Thứ tư
19/09/2018
Đồng Nai
0777
Cần Thơ
8034
Sóc Trăng
1831
Thứ ba
18/09/2018
Bến Tre
6340
Vũng Tàu
7549
Bạc Liêu
4683
Thứ hai
17/09/2018
TP Hồ Chí Minh
3947
Đồng Tháp
1479
Cà Mau
1117
Chủ nhật
16/09/2018
Tiền Giang
0827
Kiên Giang
6876
Đà Lạt
3807
Thứ bảy
15/09/2018
TP Hồ Chí Minh
2122
Long An
0368
Bình Phước
3573
Hậu Giang
3498
X