Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
14/09/2018
Vĩnh Long
3533
Bình Dương
5912
Trà Vinh
0352
Thứ năm
13/09/2018
Tây Ninh
2699
An Giang
8897
Bình Thuận
3672
Thứ tư
12/09/2018
Đồng Nai
0494
Cần Thơ
9787
Sóc Trăng
5369
Thứ ba
11/09/2018
Bến Tre
1587
Vũng Tàu
0194
Bạc Liêu
5798
Thứ hai
10/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0967
Đồng Tháp
5723
Cà Mau
2339
Chủ nhật
09/09/2018
Tiền Giang
2223
Kiên Giang
9046
Đà Lạt
8836
Thứ bảy
08/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0067
Long An
7069
Bình Phước
0153
Hậu Giang
8412
Thứ sáu
07/09/2018
Vĩnh Long
3003
Bình Dương
1925
Trà Vinh
6258
Thứ năm
06/09/2018
Tây Ninh
6816
An Giang
5860
Bình Thuận
8153
Thứ tư
05/09/2018
Đồng Nai
7651
Cần Thơ
8817
Sóc Trăng
3418
Thứ ba
04/09/2018
Bến Tre
0617
Vũng Tàu
0039
Bạc Liêu
8353
Thứ hai
03/09/2018
TP Hồ Chí Minh
5290
Đồng Tháp
9557
Cà Mau
1817
Chủ nhật
02/09/2018
Tiền Giang
2065
Kiên Giang
9514
Đà Lạt
9949
Thứ bảy
01/09/2018
TP Hồ Chí Minh
8622
Long An
6892
Bình Phước
5718
Hậu Giang
2672
Thứ sáu
31/08/2018
Vĩnh Long
9954
Bình Dương
6335
Trà Vinh
8676
Thứ năm
30/08/2018
Tây Ninh
7023
An Giang
9225
Bình Thuận
2362
Thứ tư
29/08/2018
Đồng Nai
0465
Cần Thơ
3615
Sóc Trăng
6443
Thứ ba
28/08/2018
Bến Tre
7533
Vũng Tàu
4961
Bạc Liêu
0569
Thứ hai
27/08/2018
TP Hồ Chí Minh
7600
Đồng Tháp
7412
Cà Mau
2738
Chủ nhật
26/08/2018
Tiền Giang
8369
Kiên Giang
3843
Đà Lạt
7263
Thứ bảy
25/08/2018
TP Hồ Chí Minh
5286
Long An
0726
Bình Phước
8032
Hậu Giang
7584
Thứ sáu
24/08/2018
Vĩnh Long
9557
Bình Dương
5237
Trà Vinh
5360
Thứ năm
23/08/2018
Tây Ninh
6063
An Giang
5438
Bình Thuận
2474
Thứ tư
22/08/2018
Đồng Nai
9284
Cần Thơ
9601
Sóc Trăng
2599
Thứ ba
21/08/2018
Bến Tre
9235
Vũng Tàu
3250
Bạc Liêu
1926
Thứ hai
20/08/2018
TP Hồ Chí Minh
3710
Đồng Tháp
9523
Cà Mau
3621
Chủ nhật
19/08/2018
Tiền Giang
5413
Kiên Giang
6108
Đà Lạt
4412
Thứ bảy
18/08/2018
TP Hồ Chí Minh
9044
Long An
0889
Bình Phước
9380
Hậu Giang
5341
Thứ sáu
17/08/2018
Vĩnh Long
7053
Bình Dương
3075
Trà Vinh
2456
Thứ năm
16/08/2018
Tây Ninh
6317
An Giang
0074
Bình Thuận
4536

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
14/09/2018
Vĩnh Long
3533
Bình Dương
5912
Trà Vinh
0352
Thứ năm
13/09/2018
Tây Ninh
2699
An Giang
8897
Bình Thuận
3672
Thứ tư
12/09/2018
Đồng Nai
0494
Cần Thơ
9787
Sóc Trăng
5369
Thứ ba
11/09/2018
Bến Tre
1587
Vũng Tàu
0194
Bạc Liêu
5798
Thứ hai
10/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0967
Đồng Tháp
5723
Cà Mau
2339
Chủ nhật
09/09/2018
Tiền Giang
2223
Kiên Giang
9046
Đà Lạt
8836
Thứ bảy
08/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0067
Long An
7069
Bình Phước
0153
Hậu Giang
8412
Thứ sáu
07/09/2018
Vĩnh Long
3003
Bình Dương
1925
Trà Vinh
6258
Thứ năm
06/09/2018
Tây Ninh
6816
An Giang
5860
Bình Thuận
8153
Thứ tư
05/09/2018
Đồng Nai
7651
Cần Thơ
8817
Sóc Trăng
3418
Thứ ba
04/09/2018
Bến Tre
0617
Vũng Tàu
0039
Bạc Liêu
8353
Thứ hai
03/09/2018
TP Hồ Chí Minh
5290
Đồng Tháp
9557
Cà Mau
1817
Chủ nhật
02/09/2018
Tiền Giang
2065
Kiên Giang
9514
Đà Lạt
9949
Thứ bảy
01/09/2018
TP Hồ Chí Minh
8622
Long An
6892
Bình Phước
5718
Hậu Giang
2672
Thứ sáu
31/08/2018
Vĩnh Long
9954
Bình Dương
6335
Trà Vinh
8676
Thứ năm
30/08/2018
Tây Ninh
7023
An Giang
9225
Bình Thuận
2362
Thứ tư
29/08/2018
Đồng Nai
0465
Cần Thơ
3615
Sóc Trăng
6443
Thứ ba
28/08/2018
Bến Tre
7533
Vũng Tàu
4961
Bạc Liêu
0569
Thứ hai
27/08/2018
TP Hồ Chí Minh
7600
Đồng Tháp
7412
Cà Mau
2738
Chủ nhật
26/08/2018
Tiền Giang
8369
Kiên Giang
3843
Đà Lạt
7263
Thứ bảy
25/08/2018
TP Hồ Chí Minh
5286
Long An
0726
Bình Phước
8032
Hậu Giang
7584
Thứ sáu
24/08/2018
Vĩnh Long
9557
Bình Dương
5237
Trà Vinh
5360
Thứ năm
23/08/2018
Tây Ninh
6063
An Giang
5438
Bình Thuận
2474
Thứ tư
22/08/2018
Đồng Nai
9284
Cần Thơ
9601
Sóc Trăng
2599
Thứ ba
21/08/2018
Bến Tre
9235
Vũng Tàu
3250
Bạc Liêu
1926
Thứ hai
20/08/2018
TP Hồ Chí Minh
3710
Đồng Tháp
9523
Cà Mau
3621
Chủ nhật
19/08/2018
Tiền Giang
5413
Kiên Giang
6108
Đà Lạt
4412
Thứ bảy
18/08/2018
TP Hồ Chí Minh
9044
Long An
0889
Bình Phước
9380
Hậu Giang
5341
Thứ sáu
17/08/2018
Vĩnh Long
7053
Bình Dương
3075
Trà Vinh
2456
Thứ năm
16/08/2018
Tây Ninh
6317
An Giang
0074
Bình Thuận
4536
X