Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
01/03/2018
Tây Ninh
7402
An Giang
6877
Bình Thuận
3519
Thứ tư
28/02/2018
Đồng Nai
5977
Cần Thơ
2577
Sóc Trăng
1786
Thứ ba
27/02/2018
Bến Tre
0032
Vũng Tàu
9603
Bạc Liêu
7351
Thứ hai
26/02/2018
TP Hồ Chí Minh
7083
Đồng Tháp
7048
Cà Mau
2201
Chủ nhật
25/02/2018
Tiền Giang
8620
Kiên Giang
9008
Đà Lạt
6688
Thứ bảy
24/02/2018
TP Hồ Chí Minh
4661
Long An
9493
Bình Phước
9263
Hậu Giang
5165
Thứ sáu
23/02/2018
Vĩnh Long
9477
Bình Dương
6098
Trà Vinh
6956
Thứ năm
22/02/2018
Tây Ninh
6973
An Giang
7300
Bình Thuận
5312
Thứ tư
21/02/2018
Đồng Nai
9994
Cần Thơ
0265
Sóc Trăng
5146
Thứ ba
20/02/2018
Bến Tre
9260
Vũng Tàu
5850
Bạc Liêu
4047
Thứ hai
19/02/2018
TP Hồ Chí Minh
9201
Đồng Tháp
5830
Cà Mau
7723
Chủ nhật
18/02/2018
Tiền Giang
5826
Kiên Giang
1534
Đà Lạt
6786
Thứ bảy
17/02/2018
TP Hồ Chí Minh
2962
Long An
9786
Bình Phước
4655
Hậu Giang
3138
Thứ sáu
16/02/2018
Vĩnh Long
0738
Bình Dương
9544
Trà Vinh
5583
Thứ năm
15/02/2018
Tây Ninh
3359
An Giang
5815
Bình Thuận
1255
Thứ tư
14/02/2018
Đồng Nai
7519
Cần Thơ
2274
Sóc Trăng
1827
Thứ ba
13/02/2018
Bến Tre
4348
Vũng Tàu
5757
Bạc Liêu
0105
Thứ hai
12/02/2018
TP Hồ Chí Minh
9058
Đồng Tháp
6239
Cà Mau
0127
Chủ nhật
11/02/2018
Tiền Giang
2352
Kiên Giang
9657
Đà Lạt
8869
Thứ bảy
10/02/2018
TP Hồ Chí Minh
4423
Long An
6216
Bình Phước
3252
Hậu Giang
7619
Thứ sáu
09/02/2018
Vĩnh Long
9075
Bình Dương
7812
Trà Vinh
2302
Thứ năm
08/02/2018
Tây Ninh
9230
An Giang
6193
Bình Thuận
9590
Thứ tư
07/02/2018
Đồng Nai
8011
Cần Thơ
3099
Sóc Trăng
6169
Thứ ba
06/02/2018
Bến Tre
8883
Vũng Tàu
6943
Bạc Liêu
3734
Thứ hai
05/02/2018
TP Hồ Chí Minh
2916
Đồng Tháp
3034
Cà Mau
0117
Chủ nhật
04/02/2018
Tiền Giang
4567
Kiên Giang
5688
Đà Lạt
6817
Thứ bảy
03/02/2018
TP Hồ Chí Minh
6416
Long An
8169
Bình Phước
6177
Hậu Giang
0684
Thứ sáu
02/02/2018
Vĩnh Long
1332
Bình Dương
1464
Trà Vinh
8348
Thứ năm
01/02/2018
Tây Ninh
9411
An Giang
1711
Bình Thuận
5419
Thứ tư
31/01/2018
Đồng Nai
5378
Cần Thơ
1935
Sóc Trăng
4338

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
01/03/2018
Tây Ninh
7402
An Giang
6877
Bình Thuận
3519
Thứ tư
28/02/2018
Đồng Nai
5977
Cần Thơ
2577
Sóc Trăng
1786
Thứ ba
27/02/2018
Bến Tre
0032
Vũng Tàu
9603
Bạc Liêu
7351
Thứ hai
26/02/2018
TP Hồ Chí Minh
7083
Đồng Tháp
7048
Cà Mau
2201
Chủ nhật
25/02/2018
Tiền Giang
8620
Kiên Giang
9008
Đà Lạt
6688
Thứ bảy
24/02/2018
TP Hồ Chí Minh
4661
Long An
9493
Bình Phước
9263
Hậu Giang
5165
Thứ sáu
23/02/2018
Vĩnh Long
9477
Bình Dương
6098
Trà Vinh
6956
Thứ năm
22/02/2018
Tây Ninh
6973
An Giang
7300
Bình Thuận
5312
Thứ tư
21/02/2018
Đồng Nai
9994
Cần Thơ
0265
Sóc Trăng
5146
Thứ ba
20/02/2018
Bến Tre
9260
Vũng Tàu
5850
Bạc Liêu
4047
Thứ hai
19/02/2018
TP Hồ Chí Minh
9201
Đồng Tháp
5830
Cà Mau
7723
Chủ nhật
18/02/2018
Tiền Giang
5826
Kiên Giang
1534
Đà Lạt
6786
Thứ bảy
17/02/2018
TP Hồ Chí Minh
2962
Long An
9786
Bình Phước
4655
Hậu Giang
3138
Thứ sáu
16/02/2018
Vĩnh Long
0738
Bình Dương
9544
Trà Vinh
5583
Thứ năm
15/02/2018
Tây Ninh
3359
An Giang
5815
Bình Thuận
1255
Thứ tư
14/02/2018
Đồng Nai
7519
Cần Thơ
2274
Sóc Trăng
1827
Thứ ba
13/02/2018
Bến Tre
4348
Vũng Tàu
5757
Bạc Liêu
0105
Thứ hai
12/02/2018
TP Hồ Chí Minh
9058
Đồng Tháp
6239
Cà Mau
0127
Chủ nhật
11/02/2018
Tiền Giang
2352
Kiên Giang
9657
Đà Lạt
8869
Thứ bảy
10/02/2018
TP Hồ Chí Minh
4423
Long An
6216
Bình Phước
3252
Hậu Giang
7619
Thứ sáu
09/02/2018
Vĩnh Long
9075
Bình Dương
7812
Trà Vinh
2302
Thứ năm
08/02/2018
Tây Ninh
9230
An Giang
6193
Bình Thuận
9590
Thứ tư
07/02/2018
Đồng Nai
8011
Cần Thơ
3099
Sóc Trăng
6169
Thứ ba
06/02/2018
Bến Tre
8883
Vũng Tàu
6943
Bạc Liêu
3734
Thứ hai
05/02/2018
TP Hồ Chí Minh
2916
Đồng Tháp
3034
Cà Mau
0117
Chủ nhật
04/02/2018
Tiền Giang
4567
Kiên Giang
5688
Đà Lạt
6817
Thứ bảy
03/02/2018
TP Hồ Chí Minh
6416
Long An
8169
Bình Phước
6177
Hậu Giang
0684
Thứ sáu
02/02/2018
Vĩnh Long
1332
Bình Dương
1464
Trà Vinh
8348
Thứ năm
01/02/2018
Tây Ninh
9411
An Giang
1711
Bình Thuận
5419
Thứ tư
31/01/2018
Đồng Nai
5378
Cần Thơ
1935
Sóc Trăng
4338