Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
15/06/2018
Vĩnh Long
7050
Bình Dương
1380
Trà Vinh
5177
Thứ năm
14/06/2018
Tây Ninh
2628
An Giang
0641
Bình Thuận
1766
Thứ tư
13/06/2018
Đồng Nai
1449
Cần Thơ
4647
Sóc Trăng
3697
Thứ ba
12/06/2018
Bến Tre
9242
Vũng Tàu
5859
Bạc Liêu
4421
Thứ hai
11/06/2018
TP Hồ Chí Minh
7975
Đồng Tháp
5176
Cà Mau
0664
Chủ nhật
10/06/2018
Tiền Giang
6415
Kiên Giang
2808
Đà Lạt
9055
Thứ bảy
09/06/2018
TP Hồ Chí Minh
7133
Long An
6952
Bình Phước
0687
Hậu Giang
1110
Thứ sáu
08/06/2018
Vĩnh Long
3520
Bình Dương
7640
Trà Vinh
5312
Thứ năm
07/06/2018
Tây Ninh
5666
An Giang
1194
Bình Thuận
4296
Thứ tư
06/06/2018
Đồng Nai
0342
Cần Thơ
4727
Sóc Trăng
8386
Thứ ba
05/06/2018
Bến Tre
1384
Vũng Tàu
4450
Bạc Liêu
3513
Thứ hai
04/06/2018
TP Hồ Chí Minh
3019
Đồng Tháp
1779
Cà Mau
3919
Chủ nhật
03/06/2018
Tiền Giang
0747
Kiên Giang
1060
Đà Lạt
6485
Thứ bảy
02/06/2018
TP Hồ Chí Minh
7191
Long An
1336
Bình Phước
8684
Hậu Giang
0462
Thứ sáu
01/06/2018
Vĩnh Long
7817
Bình Dương
5454
Trà Vinh
7664
Thứ năm
31/05/2018
Tây Ninh
6967
An Giang
6551
Bình Thuận
5712
Thứ tư
30/05/2018
Đồng Nai
6047
Cần Thơ
7573
Sóc Trăng
5241
Thứ ba
29/05/2018
Bến Tre
0425
Vũng Tàu
6974
Bạc Liêu
4804
Thứ hai
28/05/2018
TP Hồ Chí Minh
5031
Đồng Tháp
0638
Cà Mau
7923
Chủ nhật
27/05/2018
Tiền Giang
5397
Kiên Giang
1016
Đà Lạt
6987
Thứ bảy
26/05/2018
TP Hồ Chí Minh
5445
Long An
5556
Bình Phước
2083
Hậu Giang
2056
Thứ sáu
25/05/2018
Vĩnh Long
0728
Bình Dương
0160
Trà Vinh
1584
Thứ năm
24/05/2018
Tây Ninh
6091
An Giang
6987
Bình Thuận
7120
Thứ tư
23/05/2018
Đồng Nai
1392
Cần Thơ
2998
Sóc Trăng
9529
Thứ ba
22/05/2018
Bến Tre
9048
Vũng Tàu
4418
Bạc Liêu
3982
Thứ hai
21/05/2018
TP Hồ Chí Minh
6752
Đồng Tháp
0452
Cà Mau
3631
Chủ nhật
20/05/2018
Tiền Giang
0525
Kiên Giang
3454
Đà Lạt
7263
Thứ bảy
19/05/2018
TP Hồ Chí Minh
1787
Long An
7250
Bình Phước
7343
Hậu Giang
6661
Thứ sáu
18/05/2018
Vĩnh Long
3617
Bình Dương
4537
Trà Vinh
5945
Thứ năm
17/05/2018
Tây Ninh
8878
An Giang
7484
Bình Thuận
5719

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
15/06/2018
Vĩnh Long
7050
Bình Dương
1380
Trà Vinh
5177
Thứ năm
14/06/2018
Tây Ninh
2628
An Giang
0641
Bình Thuận
1766
Thứ tư
13/06/2018
Đồng Nai
1449
Cần Thơ
4647
Sóc Trăng
3697
Thứ ba
12/06/2018
Bến Tre
9242
Vũng Tàu
5859
Bạc Liêu
4421
Thứ hai
11/06/2018
TP Hồ Chí Minh
7975
Đồng Tháp
5176
Cà Mau
0664
Chủ nhật
10/06/2018
Tiền Giang
6415
Kiên Giang
2808
Đà Lạt
9055
Thứ bảy
09/06/2018
TP Hồ Chí Minh
7133
Long An
6952
Bình Phước
0687
Hậu Giang
1110
Thứ sáu
08/06/2018
Vĩnh Long
3520
Bình Dương
7640
Trà Vinh
5312
Thứ năm
07/06/2018
Tây Ninh
5666
An Giang
1194
Bình Thuận
4296
Thứ tư
06/06/2018
Đồng Nai
0342
Cần Thơ
4727
Sóc Trăng
8386
Thứ ba
05/06/2018
Bến Tre
1384
Vũng Tàu
4450
Bạc Liêu
3513
Thứ hai
04/06/2018
TP Hồ Chí Minh
3019
Đồng Tháp
1779
Cà Mau
3919
Chủ nhật
03/06/2018
Tiền Giang
0747
Kiên Giang
1060
Đà Lạt
6485
Thứ bảy
02/06/2018
TP Hồ Chí Minh
7191
Long An
1336
Bình Phước
8684
Hậu Giang
0462
Thứ sáu
01/06/2018
Vĩnh Long
7817
Bình Dương
5454
Trà Vinh
7664
Thứ năm
31/05/2018
Tây Ninh
6967
An Giang
6551
Bình Thuận
5712
Thứ tư
30/05/2018
Đồng Nai
6047
Cần Thơ
7573
Sóc Trăng
5241
Thứ ba
29/05/2018
Bến Tre
0425
Vũng Tàu
6974
Bạc Liêu
4804
Thứ hai
28/05/2018
TP Hồ Chí Minh
5031
Đồng Tháp
0638
Cà Mau
7923
Chủ nhật
27/05/2018
Tiền Giang
5397
Kiên Giang
1016
Đà Lạt
6987
Thứ bảy
26/05/2018
TP Hồ Chí Minh
5445
Long An
5556
Bình Phước
2083
Hậu Giang
2056
Thứ sáu
25/05/2018
Vĩnh Long
0728
Bình Dương
0160
Trà Vinh
1584
Thứ năm
24/05/2018
Tây Ninh
6091
An Giang
6987
Bình Thuận
7120
Thứ tư
23/05/2018
Đồng Nai
1392
Cần Thơ
2998
Sóc Trăng
9529
Thứ ba
22/05/2018
Bến Tre
9048
Vũng Tàu
4418
Bạc Liêu
3982
Thứ hai
21/05/2018
TP Hồ Chí Minh
6752
Đồng Tháp
0452
Cà Mau
3631
Chủ nhật
20/05/2018
Tiền Giang
0525
Kiên Giang
3454
Đà Lạt
7263
Thứ bảy
19/05/2018
TP Hồ Chí Minh
1787
Long An
7250
Bình Phước
7343
Hậu Giang
6661
Thứ sáu
18/05/2018
Vĩnh Long
3617
Bình Dương
4537
Trà Vinh
5945
Thứ năm
17/05/2018
Tây Ninh
8878
An Giang
7484
Bình Thuận
5719
X