Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
31/12/2017
Tiền Giang
4356
Kiên Giang
0047
Đà Lạt
0781
Thứ bảy
30/12/2017
Long An
7803
TP Hồ Chí Minh
1770
Hậu Giang
0202
Bình Phước
7572
Thứ sáu
29/12/2017
Vĩnh Long
3690
Trà Vinh
4713
Bình Dương
9939
Thứ năm
28/12/2017
Tây Ninh
7934
Bình Thuận
0863
An Giang
9279
Thứ tư
27/12/2017
Sóc Trăng
6703
Đồng Nai
6249
Cần Thơ
2408
Thứ ba
26/12/2017
Vũng Tàu
4935
Bến Tre
0904
Bạc Liêu
9892
Thứ hai
25/12/2017
TP Hồ Chí Minh
2248
Đồng Tháp
5400
Cà Mau
2853
Chủ nhật
24/12/2017
Tiền Giang
5663
Kiên Giang
2542
Đà Lạt
0517
Thứ bảy
23/12/2017
Long An
7684
TP Hồ Chí Minh
9447
Hậu Giang
5949
Bình Phước
1429
Thứ sáu
22/12/2017
Vĩnh Long
6900
Trà Vinh
8353
Bình Dương
0660
Thứ năm
21/12/2017
Tây Ninh
9164
Bình Thuận
0096
An Giang
4892
Thứ tư
20/12/2017
Sóc Trăng
4198
Đồng Nai
3794
Cần Thơ
9009
Thứ ba
19/12/2017
Vũng Tàu
3477
Bến Tre
8655
Bạc Liêu
2715
Thứ hai
18/12/2017
TP Hồ Chí Minh
8870
Đồng Tháp
3962
Cà Mau
2623
Chủ nhật
17/12/2017
Tiền Giang
4439
Kiên Giang
5194
Đà Lạt
2975
Thứ bảy
16/12/2017
Long An
5647
TP Hồ Chí Minh
5830
Hậu Giang
6487
Bình Phước
2004
Thứ sáu
15/12/2017
Vĩnh Long
1017
Trà Vinh
0186
Bình Dương
8531
Thứ năm
14/12/2017
Tây Ninh
9654
Bình Thuận
8423
An Giang
3152
Thứ tư
13/12/2017
Sóc Trăng
9380
Đồng Nai
7010
Cần Thơ
6802
Thứ ba
12/12/2017
Vũng Tàu
4065
Bến Tre
5772
Bạc Liêu
1961
Thứ hai
11/12/2017
TP Hồ Chí Minh
0321
Đồng Tháp
0773
Cà Mau
0478
Chủ nhật
10/12/2017
Tiền Giang
5061
Kiên Giang
0888
Đà Lạt
6931
Thứ bảy
09/12/2017
Long An
7279
TP Hồ Chí Minh
5503
Hậu Giang
5731
Bình Phước
9340
Thứ sáu
08/12/2017
Vĩnh Long
0888
Trà Vinh
4071
Bình Dương
1219
Thứ năm
07/12/2017
Tây Ninh
9879
Bình Thuận
0313
An Giang
1980
Thứ tư
06/12/2017
Sóc Trăng
9771
Đồng Nai
6148
Cần Thơ
7765
Thứ ba
05/12/2017
Vũng Tàu
0873
Bến Tre
3847
Bạc Liêu
8451
Thứ hai
04/12/2017
TP Hồ Chí Minh
5427
Đồng Tháp
8181
Cà Mau
4718
Chủ nhật
03/12/2017
Tiền Giang
3029
Kiên Giang
2814
Đà Lạt
7642
Thứ bảy
02/12/2017
Long An
2026
TP Hồ Chí Minh
4851
Hậu Giang
3520
Bình Phước
2145

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
31/12/2017
Tiền Giang
4356
Kiên Giang
0047
Đà Lạt
0781
Thứ bảy
30/12/2017
Long An
7803
TP Hồ Chí Minh
1770
Hậu Giang
0202
Bình Phước
7572
Thứ sáu
29/12/2017
Vĩnh Long
3690
Trà Vinh
4713
Bình Dương
9939
Thứ năm
28/12/2017
Tây Ninh
7934
Bình Thuận
0863
An Giang
9279
Thứ tư
27/12/2017
Sóc Trăng
6703
Đồng Nai
6249
Cần Thơ
2408
Thứ ba
26/12/2017
Vũng Tàu
4935
Bến Tre
0904
Bạc Liêu
9892
Thứ hai
25/12/2017
TP Hồ Chí Minh
2248
Đồng Tháp
5400
Cà Mau
2853
Chủ nhật
24/12/2017
Tiền Giang
5663
Kiên Giang
2542
Đà Lạt
0517
Thứ bảy
23/12/2017
Long An
7684
TP Hồ Chí Minh
9447
Hậu Giang
5949
Bình Phước
1429
Thứ sáu
22/12/2017
Vĩnh Long
6900
Trà Vinh
8353
Bình Dương
0660
Thứ năm
21/12/2017
Tây Ninh
9164
Bình Thuận
0096
An Giang
4892
Thứ tư
20/12/2017
Sóc Trăng
4198
Đồng Nai
3794
Cần Thơ
9009
Thứ ba
19/12/2017
Vũng Tàu
3477
Bến Tre
8655
Bạc Liêu
2715
Thứ hai
18/12/2017
TP Hồ Chí Minh
8870
Đồng Tháp
3962
Cà Mau
2623
Chủ nhật
17/12/2017
Tiền Giang
4439
Kiên Giang
5194
Đà Lạt
2975
Thứ bảy
16/12/2017
Long An
5647
TP Hồ Chí Minh
5830
Hậu Giang
6487
Bình Phước
2004
Thứ sáu
15/12/2017
Vĩnh Long
1017
Trà Vinh
0186
Bình Dương
8531
Thứ năm
14/12/2017
Tây Ninh
9654
Bình Thuận
8423
An Giang
3152
Thứ tư
13/12/2017
Sóc Trăng
9380
Đồng Nai
7010
Cần Thơ
6802
Thứ ba
12/12/2017
Vũng Tàu
4065
Bến Tre
5772
Bạc Liêu
1961
Thứ hai
11/12/2017
TP Hồ Chí Minh
0321
Đồng Tháp
0773
Cà Mau
0478
Chủ nhật
10/12/2017
Tiền Giang
5061
Kiên Giang
0888
Đà Lạt
6931
Thứ bảy
09/12/2017
Long An
7279
TP Hồ Chí Minh
5503
Hậu Giang
5731
Bình Phước
9340
Thứ sáu
08/12/2017
Vĩnh Long
0888
Trà Vinh
4071
Bình Dương
1219
Thứ năm
07/12/2017
Tây Ninh
9879
Bình Thuận
0313
An Giang
1980
Thứ tư
06/12/2017
Sóc Trăng
9771
Đồng Nai
6148
Cần Thơ
7765
Thứ ba
05/12/2017
Vũng Tàu
0873
Bến Tre
3847
Bạc Liêu
8451
Thứ hai
04/12/2017
TP Hồ Chí Minh
5427
Đồng Tháp
8181
Cà Mau
4718
Chủ nhật
03/12/2017
Tiền Giang
3029
Kiên Giang
2814
Đà Lạt
7642
Thứ bảy
02/12/2017
Long An
2026
TP Hồ Chí Minh
4851
Hậu Giang
3520
Bình Phước
2145