Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
17/04/2018
Bến Tre
3561
Vũng Tàu
1240
Bạc Liêu
1971
Thứ hai
16/04/2018
TP Hồ Chí Minh
3283
Đồng Tháp
1631
Cà Mau
7000
Chủ nhật
15/04/2018
Tiền Giang
9619
Kiên Giang
1841
Đà Lạt
1563
Thứ bảy
14/04/2018
TP Hồ Chí Minh
0316
Long An
0134
Bình Phước
0110
Hậu Giang
6317
Thứ sáu
13/04/2018
Vĩnh Long
1729
Bình Dương
2291
Trà Vinh
2654
Thứ năm
12/04/2018
Tây Ninh
2082
An Giang
8675
Bình Thuận
2535
Thứ tư
11/04/2018
Đồng Nai
4843
Cần Thơ
1861
Sóc Trăng
8109
Thứ ba
10/04/2018
Bến Tre
6920
Vũng Tàu
0844
Bạc Liêu
1977
Thứ hai
09/04/2018
TP Hồ Chí Minh
3500
Đồng Tháp
8069
Cà Mau
1436
Chủ nhật
08/04/2018
Tiền Giang
5382
Kiên Giang
0177
Đà Lạt
1423
Thứ bảy
07/04/2018
TP Hồ Chí Minh
1474
Long An
7043
Bình Phước
9179
Hậu Giang
3062
Thứ sáu
06/04/2018
Vĩnh Long
4525
Bình Dương
3762
Trà Vinh
4911
Thứ năm
05/04/2018
Tây Ninh
7706
An Giang
9291
Bình Thuận
0194
Thứ tư
04/04/2018
Đồng Nai
7851
Cần Thơ
9688
Sóc Trăng
5389
Thứ ba
03/04/2018
Bến Tre
3916
Vũng Tàu
1015
Bạc Liêu
4608
Thứ hai
02/04/2018
TP Hồ Chí Minh
6016
Đồng Tháp
4787
Cà Mau
9125
Chủ nhật
01/04/2018
Tiền Giang
9594
Kiên Giang
5851
Đà Lạt
4723
Thứ bảy
31/03/2018
TP Hồ Chí Minh
7651
Long An
0187
Bình Phước
3591
Hậu Giang
0183
Thứ sáu
30/03/2018
Vĩnh Long
5347
Bình Dương
4141
Trà Vinh
3702
Thứ năm
29/03/2018
Tây Ninh
1115
An Giang
3346
Bình Thuận
1564
Thứ tư
28/03/2018
Đồng Nai
5777
Cần Thơ
3770
Sóc Trăng
6986
Thứ ba
27/03/2018
Bến Tre
1752
Vũng Tàu
7692
Bạc Liêu
5867
Thứ hai
26/03/2018
TP Hồ Chí Minh
6913
Đồng Tháp
8030
Cà Mau
2917
Chủ nhật
25/03/2018
Tiền Giang
1372
Kiên Giang
4021
Đà Lạt
4146
Thứ bảy
24/03/2018
TP Hồ Chí Minh
4946
Long An
6011
Bình Phước
6023
Hậu Giang
1812
Thứ sáu
23/03/2018
Vĩnh Long
9495
Bình Dương
3396
Trà Vinh
8164
Thứ năm
22/03/2018
Tây Ninh
3717
An Giang
6115
Bình Thuận
8052
Thứ tư
21/03/2018
Đồng Nai
4885
Cần Thơ
7696
Sóc Trăng
5414
Thứ ba
20/03/2018
Bến Tre
4040
Vũng Tàu
1865
Bạc Liêu
7720
Thứ hai
19/03/2018
TP Hồ Chí Minh
4067
Đồng Tháp
2471
Cà Mau
9376

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
17/04/2018
Bến Tre
3561
Vũng Tàu
1240
Bạc Liêu
1971
Thứ hai
16/04/2018
TP Hồ Chí Minh
3283
Đồng Tháp
1631
Cà Mau
7000
Chủ nhật
15/04/2018
Tiền Giang
9619
Kiên Giang
1841
Đà Lạt
1563
Thứ bảy
14/04/2018
TP Hồ Chí Minh
0316
Long An
0134
Bình Phước
0110
Hậu Giang
6317
Thứ sáu
13/04/2018
Vĩnh Long
1729
Bình Dương
2291
Trà Vinh
2654
Thứ năm
12/04/2018
Tây Ninh
2082
An Giang
8675
Bình Thuận
2535
Thứ tư
11/04/2018
Đồng Nai
4843
Cần Thơ
1861
Sóc Trăng
8109
Thứ ba
10/04/2018
Bến Tre
6920
Vũng Tàu
0844
Bạc Liêu
1977
Thứ hai
09/04/2018
TP Hồ Chí Minh
3500
Đồng Tháp
8069
Cà Mau
1436
Chủ nhật
08/04/2018
Tiền Giang
5382
Kiên Giang
0177
Đà Lạt
1423
Thứ bảy
07/04/2018
TP Hồ Chí Minh
1474
Long An
7043
Bình Phước
9179
Hậu Giang
3062
Thứ sáu
06/04/2018
Vĩnh Long
4525
Bình Dương
3762
Trà Vinh
4911
Thứ năm
05/04/2018
Tây Ninh
7706
An Giang
9291
Bình Thuận
0194
Thứ tư
04/04/2018
Đồng Nai
7851
Cần Thơ
9688
Sóc Trăng
5389
Thứ ba
03/04/2018
Bến Tre
3916
Vũng Tàu
1015
Bạc Liêu
4608
Thứ hai
02/04/2018
TP Hồ Chí Minh
6016
Đồng Tháp
4787
Cà Mau
9125
Chủ nhật
01/04/2018
Tiền Giang
9594
Kiên Giang
5851
Đà Lạt
4723
Thứ bảy
31/03/2018
TP Hồ Chí Minh
7651
Long An
0187
Bình Phước
3591
Hậu Giang
0183
Thứ sáu
30/03/2018
Vĩnh Long
5347
Bình Dương
4141
Trà Vinh
3702
Thứ năm
29/03/2018
Tây Ninh
1115
An Giang
3346
Bình Thuận
1564
Thứ tư
28/03/2018
Đồng Nai
5777
Cần Thơ
3770
Sóc Trăng
6986
Thứ ba
27/03/2018
Bến Tre
1752
Vũng Tàu
7692
Bạc Liêu
5867
Thứ hai
26/03/2018
TP Hồ Chí Minh
6913
Đồng Tháp
8030
Cà Mau
2917
Chủ nhật
25/03/2018
Tiền Giang
1372
Kiên Giang
4021
Đà Lạt
4146
Thứ bảy
24/03/2018
TP Hồ Chí Minh
4946
Long An
6011
Bình Phước
6023
Hậu Giang
1812
Thứ sáu
23/03/2018
Vĩnh Long
9495
Bình Dương
3396
Trà Vinh
8164
Thứ năm
22/03/2018
Tây Ninh
3717
An Giang
6115
Bình Thuận
8052
Thứ tư
21/03/2018
Đồng Nai
4885
Cần Thơ
7696
Sóc Trăng
5414
Thứ ba
20/03/2018
Bến Tre
4040
Vũng Tàu
1865
Bạc Liêu
7720
Thứ hai
19/03/2018
TP Hồ Chí Minh
4067
Đồng Tháp
2471
Cà Mau
9376
X