Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
07/11/2017
Vũng Tàu
3760
Bến Tre
3996
Bạc Liêu
1433
Thứ hai
06/11/2017
TP Hồ Chí Minh
4023
Đồng Tháp
8057
Cà Mau
7758
Chủ nhật
05/11/2017
Tiền Giang
5431
Kiên Giang
9280
Đà Lạt
0959
Thứ bảy
04/11/2017
Long An
9220
TP Hồ Chí Minh
3306
Hậu Giang
8662
Bình Phước
7078
Thứ sáu
03/11/2017
Vĩnh Long
6466
Trà Vinh
5601
Bình Dương
8354
Thứ năm
02/11/2017
Tây Ninh
3827
Bình Thuận
5998
An Giang
7836
Thứ tư
01/11/2017
Sóc Trăng
6335
Đồng Nai
3099
Cần Thơ
4419
Thứ ba
31/10/2017
Vũng Tàu
1949
Bến Tre
8552
Bạc Liêu
6678
Thứ hai
30/10/2017
TP Hồ Chí Minh
2105
Đồng Tháp
4860
Cà Mau
9753
Chủ nhật
29/10/2017
Tiền Giang
1681
Kiên Giang
1570
Đà Lạt
0859
Thứ bảy
28/10/2017
Long An
7132
TP Hồ Chí Minh
9998
Hậu Giang
6312
Bình Phước
0259
Thứ sáu
27/10/2017
Vĩnh Long
9350
Trà Vinh
7304
Bình Dương
5054
Thứ năm
26/10/2017
Tây Ninh
0619
Bình Thuận
3759
An Giang
1418
Thứ tư
25/10/2017
Sóc Trăng
8762
Đồng Nai
6390
Cần Thơ
4973
Thứ ba
24/10/2017
Vũng Tàu
2319
Bến Tre
6519
Bạc Liêu
8440
Thứ hai
23/10/2017
TP Hồ Chí Minh
1367
Đồng Tháp
9579
Cà Mau
8897
Chủ nhật
22/10/2017
Tiền Giang
7603
Kiên Giang
0970
Đà Lạt
4700
Thứ bảy
21/10/2017
Long An
1626
TP Hồ Chí Minh
1753
Hậu Giang
3014
Bình Phước
9307
Thứ sáu
20/10/2017
Vĩnh Long
5589
Trà Vinh
0877
Bình Dương
6182
Thứ năm
19/10/2017
Tây Ninh
4840
Bình Thuận
5881
An Giang
7241
Thứ tư
18/10/2017
Sóc Trăng
1353
Đồng Nai
4296
Cần Thơ
0973
Thứ ba
17/10/2017
Vũng Tàu
3863
Bến Tre
6537
Bạc Liêu
8364
Thứ hai
16/10/2017
TP Hồ Chí Minh
9797
Đồng Tháp
9622
Cà Mau
3647
Chủ nhật
15/10/2017
Tiền Giang
0806
Kiên Giang
7439
Đà Lạt
1562
Thứ bảy
14/10/2017
Long An
7763
TP Hồ Chí Minh
2018
Hậu Giang
1733
Bình Phước
4902
Thứ sáu
13/10/2017
Vĩnh Long
6551
Trà Vinh
6090
Bình Dương
6686
Thứ năm
12/10/2017
Tây Ninh
3798
Bình Thuận
1278
An Giang
6587
Thứ tư
11/10/2017
Sóc Trăng
1695
Đồng Nai
6115
Cần Thơ
8583
Thứ ba
10/10/2017
Vũng Tàu
2310
Bến Tre
0638
Bạc Liêu
0141
Thứ hai
09/10/2017
TP Hồ Chí Minh
1164
Đồng Tháp
9601
Cà Mau
9643

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
07/11/2017
Vũng Tàu
3760
Bến Tre
3996
Bạc Liêu
1433
Thứ hai
06/11/2017
TP Hồ Chí Minh
4023
Đồng Tháp
8057
Cà Mau
7758
Chủ nhật
05/11/2017
Tiền Giang
5431
Kiên Giang
9280
Đà Lạt
0959
Thứ bảy
04/11/2017
Long An
9220
TP Hồ Chí Minh
3306
Hậu Giang
8662
Bình Phước
7078
Thứ sáu
03/11/2017
Vĩnh Long
6466
Trà Vinh
5601
Bình Dương
8354
Thứ năm
02/11/2017
Tây Ninh
3827
Bình Thuận
5998
An Giang
7836
Thứ tư
01/11/2017
Sóc Trăng
6335
Đồng Nai
3099
Cần Thơ
4419
Thứ ba
31/10/2017
Vũng Tàu
1949
Bến Tre
8552
Bạc Liêu
6678
Thứ hai
30/10/2017
TP Hồ Chí Minh
2105
Đồng Tháp
4860
Cà Mau
9753
Chủ nhật
29/10/2017
Tiền Giang
1681
Kiên Giang
1570
Đà Lạt
0859
Thứ bảy
28/10/2017
Long An
7132
TP Hồ Chí Minh
9998
Hậu Giang
6312
Bình Phước
0259
Thứ sáu
27/10/2017
Vĩnh Long
9350
Trà Vinh
7304
Bình Dương
5054
Thứ năm
26/10/2017
Tây Ninh
0619
Bình Thuận
3759
An Giang
1418
Thứ tư
25/10/2017
Sóc Trăng
8762
Đồng Nai
6390
Cần Thơ
4973
Thứ ba
24/10/2017
Vũng Tàu
2319
Bến Tre
6519
Bạc Liêu
8440
Thứ hai
23/10/2017
TP Hồ Chí Minh
1367
Đồng Tháp
9579
Cà Mau
8897
Chủ nhật
22/10/2017
Tiền Giang
7603
Kiên Giang
0970
Đà Lạt
4700
Thứ bảy
21/10/2017
Long An
1626
TP Hồ Chí Minh
1753
Hậu Giang
3014
Bình Phước
9307
Thứ sáu
20/10/2017
Vĩnh Long
5589
Trà Vinh
0877
Bình Dương
6182
Thứ năm
19/10/2017
Tây Ninh
4840
Bình Thuận
5881
An Giang
7241
Thứ tư
18/10/2017
Sóc Trăng
1353
Đồng Nai
4296
Cần Thơ
0973
Thứ ba
17/10/2017
Vũng Tàu
3863
Bến Tre
6537
Bạc Liêu
8364
Thứ hai
16/10/2017
TP Hồ Chí Minh
9797
Đồng Tháp
9622
Cà Mau
3647
Chủ nhật
15/10/2017
Tiền Giang
0806
Kiên Giang
7439
Đà Lạt
1562
Thứ bảy
14/10/2017
Long An
7763
TP Hồ Chí Minh
2018
Hậu Giang
1733
Bình Phước
4902
Thứ sáu
13/10/2017
Vĩnh Long
6551
Trà Vinh
6090
Bình Dương
6686
Thứ năm
12/10/2017
Tây Ninh
3798
Bình Thuận
1278
An Giang
6587
Thứ tư
11/10/2017
Sóc Trăng
1695
Đồng Nai
6115
Cần Thơ
8583
Thứ ba
10/10/2017
Vũng Tàu
2310
Bến Tre
0638
Bạc Liêu
0141
Thứ hai
09/10/2017
TP Hồ Chí Minh
1164
Đồng Tháp
9601
Cà Mau
9643