Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
27/12/2017
Đồng Nai
6249
Cần Thơ
2408
Sóc Trăng
6703
Thứ ba
26/12/2017
Bến Tre
0904
Vũng Tàu
4935
Bạc Liêu
9892
Thứ hai
25/12/2017
TP Hồ Chí Minh
2248
Đồng Tháp
5400
Cà Mau
2853
Chủ nhật
24/12/2017
Tiền Giang
5663
Kiên Giang
2542
Đà Lạt
0517
Thứ bảy
23/12/2017
TP Hồ Chí Minh
9447
Long An
7684
Bình Phước
1429
Hậu Giang
5949
Thứ sáu
22/12/2017
Vĩnh Long
6900
Bình Dương
0660
Trà Vinh
8353
Thứ năm
21/12/2017
Tây Ninh
9164
An Giang
4892
Bình Thuận
0096
Thứ tư
20/12/2017
Đồng Nai
3794
Cần Thơ
9009
Sóc Trăng
4198
Thứ ba
19/12/2017
Bến Tre
8655
Vũng Tàu
3477
Bạc Liêu
2715
Thứ hai
18/12/2017
TP Hồ Chí Minh
8870
Đồng Tháp
3962
Cà Mau
2623
Chủ nhật
17/12/2017
Tiền Giang
4439
Kiên Giang
5194
Đà Lạt
2975
Thứ bảy
16/12/2017
TP Hồ Chí Minh
5830
Long An
5647
Bình Phước
2004
Hậu Giang
6487
Thứ sáu
15/12/2017
Vĩnh Long
1017
Bình Dương
8531
Trà Vinh
0186
Thứ năm
14/12/2017
Tây Ninh
9654
An Giang
3152
Bình Thuận
8423
Thứ tư
13/12/2017
Đồng Nai
7010
Cần Thơ
6802
Sóc Trăng
9380
Thứ ba
12/12/2017
Bến Tre
5772
Vũng Tàu
4065
Bạc Liêu
1961
Thứ hai
11/12/2017
TP Hồ Chí Minh
0321
Đồng Tháp
0773
Cà Mau
0478
Chủ nhật
10/12/2017
Tiền Giang
5061
Kiên Giang
0888
Đà Lạt
6931
Thứ bảy
09/12/2017
TP Hồ Chí Minh
5503
Long An
7279
Bình Phước
9340
Hậu Giang
5731
Thứ sáu
08/12/2017
Vĩnh Long
0888
Bình Dương
1219
Trà Vinh
4071
Thứ năm
07/12/2017
Tây Ninh
9879
An Giang
1980
Bình Thuận
0313
Thứ tư
06/12/2017
Đồng Nai
6148
Cần Thơ
7765
Sóc Trăng
9771
Thứ ba
05/12/2017
Bến Tre
3847
Vũng Tàu
0873
Bạc Liêu
8451
Thứ hai
04/12/2017
TP Hồ Chí Minh
5427
Đồng Tháp
8181
Cà Mau
4718
Chủ nhật
03/12/2017
Tiền Giang
3029
Kiên Giang
2814
Đà Lạt
7642
Thứ bảy
02/12/2017
TP Hồ Chí Minh
4851
Long An
2026
Bình Phước
2145
Hậu Giang
3520
Thứ sáu
01/12/2017
Vĩnh Long
7395
Bình Dương
4829
Trà Vinh
6944
Thứ năm
30/11/2017
Tây Ninh
6810
An Giang
8369
Bình Thuận
6550
Thứ tư
29/11/2017
Đồng Nai
1407
Cần Thơ
0006
Sóc Trăng
4722
Thứ ba
28/11/2017
Bến Tre
4251
Vũng Tàu
6453
Bạc Liêu
0271

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
27/12/2017
Đồng Nai
6249
Cần Thơ
2408
Sóc Trăng
6703
Thứ ba
26/12/2017
Bến Tre
0904
Vũng Tàu
4935
Bạc Liêu
9892
Thứ hai
25/12/2017
TP Hồ Chí Minh
2248
Đồng Tháp
5400
Cà Mau
2853
Chủ nhật
24/12/2017
Tiền Giang
5663
Kiên Giang
2542
Đà Lạt
0517
Thứ bảy
23/12/2017
TP Hồ Chí Minh
9447
Long An
7684
Bình Phước
1429
Hậu Giang
5949
Thứ sáu
22/12/2017
Vĩnh Long
6900
Bình Dương
0660
Trà Vinh
8353
Thứ năm
21/12/2017
Tây Ninh
9164
An Giang
4892
Bình Thuận
0096
Thứ tư
20/12/2017
Đồng Nai
3794
Cần Thơ
9009
Sóc Trăng
4198
Thứ ba
19/12/2017
Bến Tre
8655
Vũng Tàu
3477
Bạc Liêu
2715
Thứ hai
18/12/2017
TP Hồ Chí Minh
8870
Đồng Tháp
3962
Cà Mau
2623
Chủ nhật
17/12/2017
Tiền Giang
4439
Kiên Giang
5194
Đà Lạt
2975
Thứ bảy
16/12/2017
TP Hồ Chí Minh
5830
Long An
5647
Bình Phước
2004
Hậu Giang
6487
Thứ sáu
15/12/2017
Vĩnh Long
1017
Bình Dương
8531
Trà Vinh
0186
Thứ năm
14/12/2017
Tây Ninh
9654
An Giang
3152
Bình Thuận
8423
Thứ tư
13/12/2017
Đồng Nai
7010
Cần Thơ
6802
Sóc Trăng
9380
Thứ ba
12/12/2017
Bến Tre
5772
Vũng Tàu
4065
Bạc Liêu
1961
Thứ hai
11/12/2017
TP Hồ Chí Minh
0321
Đồng Tháp
0773
Cà Mau
0478
Chủ nhật
10/12/2017
Tiền Giang
5061
Kiên Giang
0888
Đà Lạt
6931
Thứ bảy
09/12/2017
TP Hồ Chí Minh
5503
Long An
7279
Bình Phước
9340
Hậu Giang
5731
Thứ sáu
08/12/2017
Vĩnh Long
0888
Bình Dương
1219
Trà Vinh
4071
Thứ năm
07/12/2017
Tây Ninh
9879
An Giang
1980
Bình Thuận
0313
Thứ tư
06/12/2017
Đồng Nai
6148
Cần Thơ
7765
Sóc Trăng
9771
Thứ ba
05/12/2017
Bến Tre
3847
Vũng Tàu
0873
Bạc Liêu
8451
Thứ hai
04/12/2017
TP Hồ Chí Minh
5427
Đồng Tháp
8181
Cà Mau
4718
Chủ nhật
03/12/2017
Tiền Giang
3029
Kiên Giang
2814
Đà Lạt
7642
Thứ bảy
02/12/2017
TP Hồ Chí Minh
4851
Long An
2026
Bình Phước
2145
Hậu Giang
3520
Thứ sáu
01/12/2017
Vĩnh Long
7395
Bình Dương
4829
Trà Vinh
6944
Thứ năm
30/11/2017
Tây Ninh
6810
An Giang
8369
Bình Thuận
6550
Thứ tư
29/11/2017
Đồng Nai
1407
Cần Thơ
0006
Sóc Trăng
4722
Thứ ba
28/11/2017
Bến Tre
4251
Vũng Tàu
6453
Bạc Liêu
0271
X