Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
17/12/2017
Tiền Giang
4439
Kiên Giang
5194
Đà Lạt
2975
Thứ bảy
16/12/2017
TP Hồ Chí Minh
5830
Long An
5647
Bình Phước
2004
Hậu Giang
6487
Thứ sáu
15/12/2017
Vĩnh Long
1017
Bình Dương
8531
Trà Vinh
0186
Thứ năm
14/12/2017
Tây Ninh
9654
An Giang
3152
Bình Thuận
8423
Thứ tư
13/12/2017
Đồng Nai
7010
Cần Thơ
6802
Sóc Trăng
9380
Thứ ba
12/12/2017
Bến Tre
5772
Vũng Tàu
4065
Bạc Liêu
1961
Thứ hai
11/12/2017
TP Hồ Chí Minh
0321
Đồng Tháp
0773
Cà Mau
0478
Chủ nhật
10/12/2017
Tiền Giang
5061
Kiên Giang
0888
Đà Lạt
6931
Thứ bảy
09/12/2017
TP Hồ Chí Minh
5503
Long An
7279
Bình Phước
9340
Hậu Giang
5731
Thứ sáu
08/12/2017
Vĩnh Long
0888
Bình Dương
1219
Trà Vinh
4071
Thứ năm
07/12/2017
Tây Ninh
9879
An Giang
1980
Bình Thuận
0313
Thứ tư
06/12/2017
Đồng Nai
6148
Cần Thơ
7765
Sóc Trăng
9771
Thứ ba
05/12/2017
Bến Tre
3847
Vũng Tàu
0873
Bạc Liêu
8451
Thứ hai
04/12/2017
TP Hồ Chí Minh
5427
Đồng Tháp
8181
Cà Mau
4718
Chủ nhật
03/12/2017
Tiền Giang
3029
Kiên Giang
2814
Đà Lạt
7642
Thứ bảy
02/12/2017
TP Hồ Chí Minh
4851
Long An
2026
Bình Phước
2145
Hậu Giang
3520
Thứ sáu
01/12/2017
Vĩnh Long
7395
Bình Dương
4829
Trà Vinh
6944
Thứ năm
30/11/2017
Tây Ninh
6810
An Giang
8369
Bình Thuận
6550
Thứ tư
29/11/2017
Đồng Nai
1407
Cần Thơ
0006
Sóc Trăng
4722
Thứ ba
28/11/2017
Bến Tre
4251
Vũng Tàu
6453
Bạc Liêu
0271
Thứ hai
27/11/2017
TP Hồ Chí Minh
1884
Đồng Tháp
4218
Cà Mau
5343
Chủ nhật
26/11/2017
Tiền Giang
5302
Kiên Giang
3221
Đà Lạt
5945
Thứ bảy
25/11/2017
TP Hồ Chí Minh
9881
Long An
5077
Bình Phước
1935
Hậu Giang
6628
Thứ sáu
24/11/2017
Vĩnh Long
2917
Bình Dương
1812
Trà Vinh
5425
Thứ năm
23/11/2017
Tây Ninh
8342
An Giang
9574
Bình Thuận
4213
Thứ tư
22/11/2017
Đồng Nai
2370
Cần Thơ
2412
Sóc Trăng
2701
Thứ ba
21/11/2017
Bến Tre
6384
Vũng Tàu
2050
Bạc Liêu
7815
Thứ hai
20/11/2017
TP Hồ Chí Minh
9309
Đồng Tháp
7658
Cà Mau
4739
Chủ nhật
19/11/2017
Tiền Giang
2043
Kiên Giang
0842
Đà Lạt
2474
Thứ bảy
18/11/2017
TP Hồ Chí Minh
9371
Long An
2889
Bình Phước
8261
Hậu Giang
7199

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
17/12/2017
Tiền Giang
4439
Kiên Giang
5194
Đà Lạt
2975
Thứ bảy
16/12/2017
TP Hồ Chí Minh
5830
Long An
5647
Bình Phước
2004
Hậu Giang
6487
Thứ sáu
15/12/2017
Vĩnh Long
1017
Bình Dương
8531
Trà Vinh
0186
Thứ năm
14/12/2017
Tây Ninh
9654
An Giang
3152
Bình Thuận
8423
Thứ tư
13/12/2017
Đồng Nai
7010
Cần Thơ
6802
Sóc Trăng
9380
Thứ ba
12/12/2017
Bến Tre
5772
Vũng Tàu
4065
Bạc Liêu
1961
Thứ hai
11/12/2017
TP Hồ Chí Minh
0321
Đồng Tháp
0773
Cà Mau
0478
Chủ nhật
10/12/2017
Tiền Giang
5061
Kiên Giang
0888
Đà Lạt
6931
Thứ bảy
09/12/2017
TP Hồ Chí Minh
5503
Long An
7279
Bình Phước
9340
Hậu Giang
5731
Thứ sáu
08/12/2017
Vĩnh Long
0888
Bình Dương
1219
Trà Vinh
4071
Thứ năm
07/12/2017
Tây Ninh
9879
An Giang
1980
Bình Thuận
0313
Thứ tư
06/12/2017
Đồng Nai
6148
Cần Thơ
7765
Sóc Trăng
9771
Thứ ba
05/12/2017
Bến Tre
3847
Vũng Tàu
0873
Bạc Liêu
8451
Thứ hai
04/12/2017
TP Hồ Chí Minh
5427
Đồng Tháp
8181
Cà Mau
4718
Chủ nhật
03/12/2017
Tiền Giang
3029
Kiên Giang
2814
Đà Lạt
7642
Thứ bảy
02/12/2017
TP Hồ Chí Minh
4851
Long An
2026
Bình Phước
2145
Hậu Giang
3520
Thứ sáu
01/12/2017
Vĩnh Long
7395
Bình Dương
4829
Trà Vinh
6944
Thứ năm
30/11/2017
Tây Ninh
6810
An Giang
8369
Bình Thuận
6550
Thứ tư
29/11/2017
Đồng Nai
1407
Cần Thơ
0006
Sóc Trăng
4722
Thứ ba
28/11/2017
Bến Tre
4251
Vũng Tàu
6453
Bạc Liêu
0271
Thứ hai
27/11/2017
TP Hồ Chí Minh
1884
Đồng Tháp
4218
Cà Mau
5343
Chủ nhật
26/11/2017
Tiền Giang
5302
Kiên Giang
3221
Đà Lạt
5945
Thứ bảy
25/11/2017
TP Hồ Chí Minh
9881
Long An
5077
Bình Phước
1935
Hậu Giang
6628
Thứ sáu
24/11/2017
Vĩnh Long
2917
Bình Dương
1812
Trà Vinh
5425
Thứ năm
23/11/2017
Tây Ninh
8342
An Giang
9574
Bình Thuận
4213
Thứ tư
22/11/2017
Đồng Nai
2370
Cần Thơ
2412
Sóc Trăng
2701
Thứ ba
21/11/2017
Bến Tre
6384
Vũng Tàu
2050
Bạc Liêu
7815
Thứ hai
20/11/2017
TP Hồ Chí Minh
9309
Đồng Tháp
7658
Cà Mau
4739
Chủ nhật
19/11/2017
Tiền Giang
2043
Kiên Giang
0842
Đà Lạt
2474
Thứ bảy
18/11/2017
TP Hồ Chí Minh
9371
Long An
2889
Bình Phước
8261
Hậu Giang
7199
X