Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
09/08/2017
Sóc Trăng
7587
Đồng Nai
7748
Cần Thơ
4915
Thứ ba
08/08/2017
Vũng Tàu
3112
Bến Tre
8531
Bạc Liêu
2912
Thứ hai
07/08/2017
TP Hồ Chí Minh
9269
Đồng Tháp
8258
Cà Mau
9224
Chủ nhật
06/08/2017
Tiền Giang
1244
Kiên Giang
0968
Đà Lạt
9282
Thứ bảy
05/08/2017
Long An
5383
TP Hồ Chí Minh
4901
Hậu Giang
3811
Bình Phước
3635
Thứ sáu
04/08/2017
Vĩnh Long
1467
Trà Vinh
6996
Bình Dương
0175
Thứ năm
03/08/2017
Tây Ninh
3871
Bình Thuận
0813
An Giang
2808
Thứ tư
02/08/2017
Sóc Trăng
2737
Đồng Nai
4208
Cần Thơ
4707
Thứ ba
01/08/2017
Vũng Tàu
9176
Bến Tre
4063
Bạc Liêu
6730
Thứ hai
31/07/2017
TP Hồ Chí Minh
6105
Đồng Tháp
5918
Cà Mau
9866
Chủ nhật
30/07/2017
Tiền Giang
2222
Kiên Giang
2246
Đà Lạt
9343
Thứ bảy
29/07/2017
Long An
3876
TP Hồ Chí Minh
4848
Hậu Giang
5504
Bình Phước
5080
Thứ sáu
28/07/2017
Vĩnh Long
9594
Trà Vinh
5541
Bình Dương
6840
Thứ năm
27/07/2017
Tây Ninh
8326
Bình Thuận
1982
An Giang
8749
Thứ tư
26/07/2017
Sóc Trăng
3219
Đồng Nai
4713
Cần Thơ
7014
Thứ ba
25/07/2017
Vũng Tàu
1816
Bến Tre
5483
Bạc Liêu
6176
Thứ hai
24/07/2017
TP Hồ Chí Minh
5456
Đồng Tháp
1070
Cà Mau
9745
Chủ nhật
23/07/2017
Tiền Giang
0423
Kiên Giang
9517
Đà Lạt
8120
Thứ bảy
22/07/2017
Long An
2758
TP Hồ Chí Minh
6322
Hậu Giang
7083
Bình Phước
5096
Thứ sáu
21/07/2017
Vĩnh Long
9480
Trà Vinh
1491
Bình Dương
6286
Thứ năm
20/07/2017
Tây Ninh
8653
Bình Thuận
8019
An Giang
5544
Thứ tư
19/07/2017
Sóc Trăng
7288
Đồng Nai
3009
Cần Thơ
5970
Thứ ba
18/07/2017
Vũng Tàu
2759
Bến Tre
6038
Bạc Liêu
6559
Thứ hai
17/07/2017
TP Hồ Chí Minh
3190
Đồng Tháp
5332
Cà Mau
3588
Chủ nhật
16/07/2017
Tiền Giang
9271
Kiên Giang
0261
Đà Lạt
9749
Thứ bảy
15/07/2017
Long An
9003
TP Hồ Chí Minh
2313
Hậu Giang
9646
Bình Phước
6792
Thứ sáu
14/07/2017
Vĩnh Long
3060
Trà Vinh
1663
Bình Dương
9009
Thứ năm
13/07/2017
Tây Ninh
9445
Bình Thuận
4388
An Giang
6534
Thứ tư
12/07/2017
Sóc Trăng
4457
Đồng Nai
4897
Cần Thơ
1737
Thứ ba
11/07/2017
Vũng Tàu
2628
Bến Tre
6159
Bạc Liêu
5066

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
09/08/2017
Sóc Trăng
7587
Đồng Nai
7748
Cần Thơ
4915
Thứ ba
08/08/2017
Vũng Tàu
3112
Bến Tre
8531
Bạc Liêu
2912
Thứ hai
07/08/2017
TP Hồ Chí Minh
9269
Đồng Tháp
8258
Cà Mau
9224
Chủ nhật
06/08/2017
Tiền Giang
1244
Kiên Giang
0968
Đà Lạt
9282
Thứ bảy
05/08/2017
Long An
5383
TP Hồ Chí Minh
4901
Hậu Giang
3811
Bình Phước
3635
Thứ sáu
04/08/2017
Vĩnh Long
1467
Trà Vinh
6996
Bình Dương
0175
Thứ năm
03/08/2017
Tây Ninh
3871
Bình Thuận
0813
An Giang
2808
Thứ tư
02/08/2017
Sóc Trăng
2737
Đồng Nai
4208
Cần Thơ
4707
Thứ ba
01/08/2017
Vũng Tàu
9176
Bến Tre
4063
Bạc Liêu
6730
Thứ hai
31/07/2017
TP Hồ Chí Minh
6105
Đồng Tháp
5918
Cà Mau
9866
Chủ nhật
30/07/2017
Tiền Giang
2222
Kiên Giang
2246
Đà Lạt
9343
Thứ bảy
29/07/2017
Long An
3876
TP Hồ Chí Minh
4848
Hậu Giang
5504
Bình Phước
5080
Thứ sáu
28/07/2017
Vĩnh Long
9594
Trà Vinh
5541
Bình Dương
6840
Thứ năm
27/07/2017
Tây Ninh
8326
Bình Thuận
1982
An Giang
8749
Thứ tư
26/07/2017
Sóc Trăng
3219
Đồng Nai
4713
Cần Thơ
7014
Thứ ba
25/07/2017
Vũng Tàu
1816
Bến Tre
5483
Bạc Liêu
6176
Thứ hai
24/07/2017
TP Hồ Chí Minh
5456
Đồng Tháp
1070
Cà Mau
9745
Chủ nhật
23/07/2017
Tiền Giang
0423
Kiên Giang
9517
Đà Lạt
8120
Thứ bảy
22/07/2017
Long An
2758
TP Hồ Chí Minh
6322
Hậu Giang
7083
Bình Phước
5096
Thứ sáu
21/07/2017
Vĩnh Long
9480
Trà Vinh
1491
Bình Dương
6286
Thứ năm
20/07/2017
Tây Ninh
8653
Bình Thuận
8019
An Giang
5544
Thứ tư
19/07/2017
Sóc Trăng
7288
Đồng Nai
3009
Cần Thơ
5970
Thứ ba
18/07/2017
Vũng Tàu
2759
Bến Tre
6038
Bạc Liêu
6559
Thứ hai
17/07/2017
TP Hồ Chí Minh
3190
Đồng Tháp
5332
Cà Mau
3588
Chủ nhật
16/07/2017
Tiền Giang
9271
Kiên Giang
0261
Đà Lạt
9749
Thứ bảy
15/07/2017
Long An
9003
TP Hồ Chí Minh
2313
Hậu Giang
9646
Bình Phước
6792
Thứ sáu
14/07/2017
Vĩnh Long
3060
Trà Vinh
1663
Bình Dương
9009
Thứ năm
13/07/2017
Tây Ninh
9445
Bình Thuận
4388
An Giang
6534
Thứ tư
12/07/2017
Sóc Trăng
4457
Đồng Nai
4897
Cần Thơ
1737
Thứ ba
11/07/2017
Vũng Tàu
2628
Bến Tre
6159
Bạc Liêu
5066