Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
10/07/2017
TP Hồ Chí Minh
1786
Đồng Tháp
6426
Cà Mau
5570
Chủ nhật
09/07/2017
Tiền Giang
7181
Kiên Giang
8734
Đà Lạt
2834
Thứ bảy
08/07/2017
Long An
5143
TP Hồ Chí Minh
4152
Hậu Giang
6397
Bình Phước
6625
Thứ sáu
07/07/2017
Vĩnh Long
9193
Trà Vinh
2695
Bình Dương
2770
Thứ năm
06/07/2017
Tây Ninh
7908
Bình Thuận
5356
An Giang
9222
Thứ tư
05/07/2017
Sóc Trăng
6614
Đồng Nai
1208
Cần Thơ
6753
Thứ ba
04/07/2017
Vũng Tàu
2770
Bến Tre
5352
Bạc Liêu
2086
Thứ hai
03/07/2017
TP Hồ Chí Minh
0537
Đồng Tháp
6147
Cà Mau
5667
Chủ nhật
02/07/2017
Tiền Giang
6994
Kiên Giang
1585
Đà Lạt
2019
Thứ bảy
01/07/2017
Long An
3418
TP Hồ Chí Minh
0201
Hậu Giang
4244
Bình Phước
4488
Thứ sáu
30/06/2017
Vĩnh Long
7817
Trà Vinh
7149
Bình Dương
8094
Thứ năm
29/06/2017
Tây Ninh
2877
Bình Thuận
0579
An Giang
6402
Thứ tư
28/06/2017
Sóc Trăng
1490
Đồng Nai
2817
Cần Thơ
4008
Thứ ba
27/06/2017
Vũng Tàu
1363
Bến Tre
6095
Bạc Liêu
4054
Thứ hai
26/06/2017
TP Hồ Chí Minh
3376
Đồng Tháp
8000
Cà Mau
3346
Chủ nhật
25/06/2017
Tiền Giang
8359
Kiên Giang
1909
Đà Lạt
8275
Thứ bảy
24/06/2017
Long An
2160
TP Hồ Chí Minh
1845
Hậu Giang
4130
Bình Phước
6952
Thứ sáu
23/06/2017
Vĩnh Long
9328
Trà Vinh
1733
Bình Dương
5687
Thứ năm
22/06/2017
Tây Ninh
2201
Bình Thuận
4660
An Giang
7506
Thứ tư
21/06/2017
Sóc Trăng
9064
Đồng Nai
6786
Cần Thơ
8346
Thứ ba
20/06/2017
Vũng Tàu
7332
Bến Tre
5450
Bạc Liêu
3244
Thứ hai
19/06/2017
TP Hồ Chí Minh
8785
Đồng Tháp
5481
Cà Mau
2035
Chủ nhật
18/06/2017
Tiền Giang
4718
Kiên Giang
5772
Đà Lạt
9533
Thứ bảy
17/06/2017
Long An
5013
TP Hồ Chí Minh
4256
Hậu Giang
5209
Bình Phước
0082
Thứ sáu
16/06/2017
Vĩnh Long
0906
Trà Vinh
2631
Bình Dương
6713
Thứ năm
15/06/2017
Tây Ninh
2695
Bình Thuận
0568
An Giang
9848
Thứ tư
14/06/2017
Sóc Trăng
4158
Đồng Nai
1151
Cần Thơ
0713
Thứ ba
13/06/2017
Vũng Tàu
2518
Bến Tre
0409
Bạc Liêu
3226
Thứ hai
12/06/2017
TP Hồ Chí Minh
1972
Đồng Tháp
2521
Cà Mau
7542
Chủ nhật
11/06/2017
Tiền Giang
7531
Kiên Giang
5273
Đà Lạt
6566

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
10/07/2017
TP Hồ Chí Minh
1786
Đồng Tháp
6426
Cà Mau
5570
Chủ nhật
09/07/2017
Tiền Giang
7181
Kiên Giang
8734
Đà Lạt
2834
Thứ bảy
08/07/2017
Long An
5143
TP Hồ Chí Minh
4152
Hậu Giang
6397
Bình Phước
6625
Thứ sáu
07/07/2017
Vĩnh Long
9193
Trà Vinh
2695
Bình Dương
2770
Thứ năm
06/07/2017
Tây Ninh
7908
Bình Thuận
5356
An Giang
9222
Thứ tư
05/07/2017
Sóc Trăng
6614
Đồng Nai
1208
Cần Thơ
6753
Thứ ba
04/07/2017
Vũng Tàu
2770
Bến Tre
5352
Bạc Liêu
2086
Thứ hai
03/07/2017
TP Hồ Chí Minh
0537
Đồng Tháp
6147
Cà Mau
5667
Chủ nhật
02/07/2017
Tiền Giang
6994
Kiên Giang
1585
Đà Lạt
2019
Thứ bảy
01/07/2017
Long An
3418
TP Hồ Chí Minh
0201
Hậu Giang
4244
Bình Phước
4488
Thứ sáu
30/06/2017
Vĩnh Long
7817
Trà Vinh
7149
Bình Dương
8094
Thứ năm
29/06/2017
Tây Ninh
2877
Bình Thuận
0579
An Giang
6402
Thứ tư
28/06/2017
Sóc Trăng
1490
Đồng Nai
2817
Cần Thơ
4008
Thứ ba
27/06/2017
Vũng Tàu
1363
Bến Tre
6095
Bạc Liêu
4054
Thứ hai
26/06/2017
TP Hồ Chí Minh
3376
Đồng Tháp
8000
Cà Mau
3346
Chủ nhật
25/06/2017
Tiền Giang
8359
Kiên Giang
1909
Đà Lạt
8275
Thứ bảy
24/06/2017
Long An
2160
TP Hồ Chí Minh
1845
Hậu Giang
4130
Bình Phước
6952
Thứ sáu
23/06/2017
Vĩnh Long
9328
Trà Vinh
1733
Bình Dương
5687
Thứ năm
22/06/2017
Tây Ninh
2201
Bình Thuận
4660
An Giang
7506
Thứ tư
21/06/2017
Sóc Trăng
9064
Đồng Nai
6786
Cần Thơ
8346
Thứ ba
20/06/2017
Vũng Tàu
7332
Bến Tre
5450
Bạc Liêu
3244
Thứ hai
19/06/2017
TP Hồ Chí Minh
8785
Đồng Tháp
5481
Cà Mau
2035
Chủ nhật
18/06/2017
Tiền Giang
4718
Kiên Giang
5772
Đà Lạt
9533
Thứ bảy
17/06/2017
Long An
5013
TP Hồ Chí Minh
4256
Hậu Giang
5209
Bình Phước
0082
Thứ sáu
16/06/2017
Vĩnh Long
0906
Trà Vinh
2631
Bình Dương
6713
Thứ năm
15/06/2017
Tây Ninh
2695
Bình Thuận
0568
An Giang
9848
Thứ tư
14/06/2017
Sóc Trăng
4158
Đồng Nai
1151
Cần Thơ
0713
Thứ ba
13/06/2017
Vũng Tàu
2518
Bến Tre
0409
Bạc Liêu
3226
Thứ hai
12/06/2017
TP Hồ Chí Minh
1972
Đồng Tháp
2521
Cà Mau
7542
Chủ nhật
11/06/2017
Tiền Giang
7531
Kiên Giang
5273
Đà Lạt
6566