Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
04/06/2017
Tiền Giang
0717
Kiên Giang
6733
Đà Lạt
7176
Thứ bảy
03/06/2017
Long An
4788
TP Hồ Chí Minh
6983
Hậu Giang
7942
Bình Phước
7554
Thứ sáu
02/06/2017
Vĩnh Long
2337
Trà Vinh
0527
Bình Dương
0548
Thứ năm
01/06/2017
Tây Ninh
8758
Bình Thuận
5946
An Giang
2845
Thứ tư
31/05/2017
Sóc Trăng
1410
Đồng Nai
2850
Cần Thơ
9281
Thứ ba
30/05/2017
Vũng Tàu
6992
Bến Tre
3020
Bạc Liêu
0594
Thứ hai
29/05/2017
TP Hồ Chí Minh
5083
Đồng Tháp
8705
Cà Mau
2573
Chủ nhật
28/05/2017
Tiền Giang
0710
Kiên Giang
9799
Đà Lạt
9365
Thứ bảy
27/05/2017
Long An
4092
TP Hồ Chí Minh
9537
Hậu Giang
5476
Bình Phước
0065
Thứ sáu
26/05/2017
Vĩnh Long
5475
Trà Vinh
1037
Bình Dương
9648
Thứ năm
25/05/2017
Tây Ninh
3403
Bình Thuận
1959
An Giang
0308
Thứ tư
24/05/2017
Sóc Trăng
8819
Đồng Nai
7748
Cần Thơ
7619
Thứ ba
23/05/2017
Vũng Tàu
3842
Bến Tre
3549
Bạc Liêu
4268
Thứ hai
22/05/2017
TP Hồ Chí Minh
4190
Đồng Tháp
6991
Cà Mau
4815
Chủ nhật
21/05/2017
Tiền Giang
9334
Kiên Giang
6910
Đà Lạt
5446
Thứ bảy
20/05/2017
Long An
4714
TP Hồ Chí Minh
5668
Hậu Giang
4281
Bình Phước
4986
Thứ sáu
19/05/2017
Vĩnh Long
7858
Trà Vinh
0991
Bình Dương
0894
Thứ năm
18/05/2017
Tây Ninh
9748
Bình Thuận
8557
An Giang
3924
Thứ tư
17/05/2017
Sóc Trăng
6125
Đồng Nai
2210
Cần Thơ
7735
Thứ ba
16/05/2017
Vũng Tàu
6341
Bến Tre
0777
Bạc Liêu
2279
Thứ hai
15/05/2017
TP Hồ Chí Minh
5936
Đồng Tháp
5464
Cà Mau
1684
Chủ nhật
14/05/2017
Tiền Giang
3845
Kiên Giang
4303
Đà Lạt
3942
Thứ bảy
13/05/2017
Long An
6379
TP Hồ Chí Minh
1379
Hậu Giang
5371
Bình Phước
4426
Thứ sáu
12/05/2017
Vĩnh Long
2706
Trà Vinh
4227
Bình Dương
3099
Thứ năm
11/05/2017
Tây Ninh
2494
Bình Thuận
3278
An Giang
7022
Thứ tư
10/05/2017
Sóc Trăng
9587
Đồng Nai
0324
Cần Thơ
7765
Thứ ba
09/05/2017
Vũng Tàu
0872
Bến Tre
1280
Bạc Liêu
6047
Thứ hai
08/05/2017
TP Hồ Chí Minh
1994
Đồng Tháp
5196
Cà Mau
0119
Chủ nhật
07/05/2017
Tiền Giang
3045
Kiên Giang
6205
Đà Lạt
8284
Thứ bảy
06/05/2017
Long An
0867
TP Hồ Chí Minh
2051
Hậu Giang
8276
Bình Phước
1340

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
04/06/2017
Tiền Giang
0717
Kiên Giang
6733
Đà Lạt
7176
Thứ bảy
03/06/2017
Long An
4788
TP Hồ Chí Minh
6983
Hậu Giang
7942
Bình Phước
7554
Thứ sáu
02/06/2017
Vĩnh Long
2337
Trà Vinh
0527
Bình Dương
0548
Thứ năm
01/06/2017
Tây Ninh
8758
Bình Thuận
5946
An Giang
2845
Thứ tư
31/05/2017
Sóc Trăng
1410
Đồng Nai
2850
Cần Thơ
9281
Thứ ba
30/05/2017
Vũng Tàu
6992
Bến Tre
3020
Bạc Liêu
0594
Thứ hai
29/05/2017
TP Hồ Chí Minh
5083
Đồng Tháp
8705
Cà Mau
2573
Chủ nhật
28/05/2017
Tiền Giang
0710
Kiên Giang
9799
Đà Lạt
9365
Thứ bảy
27/05/2017
Long An
4092
TP Hồ Chí Minh
9537
Hậu Giang
5476
Bình Phước
0065
Thứ sáu
26/05/2017
Vĩnh Long
5475
Trà Vinh
1037
Bình Dương
9648
Thứ năm
25/05/2017
Tây Ninh
3403
Bình Thuận
1959
An Giang
0308
Thứ tư
24/05/2017
Sóc Trăng
8819
Đồng Nai
7748
Cần Thơ
7619
Thứ ba
23/05/2017
Vũng Tàu
3842
Bến Tre
3549
Bạc Liêu
4268
Thứ hai
22/05/2017
TP Hồ Chí Minh
4190
Đồng Tháp
6991
Cà Mau
4815
Chủ nhật
21/05/2017
Tiền Giang
9334
Kiên Giang
6910
Đà Lạt
5446
Thứ bảy
20/05/2017
Long An
4714
TP Hồ Chí Minh
5668
Hậu Giang
4281
Bình Phước
4986
Thứ sáu
19/05/2017
Vĩnh Long
7858
Trà Vinh
0991
Bình Dương
0894
Thứ năm
18/05/2017
Tây Ninh
9748
Bình Thuận
8557
An Giang
3924
Thứ tư
17/05/2017
Sóc Trăng
6125
Đồng Nai
2210
Cần Thơ
7735
Thứ ba
16/05/2017
Vũng Tàu
6341
Bến Tre
0777
Bạc Liêu
2279
Thứ hai
15/05/2017
TP Hồ Chí Minh
5936
Đồng Tháp
5464
Cà Mau
1684
Chủ nhật
14/05/2017
Tiền Giang
3845
Kiên Giang
4303
Đà Lạt
3942
Thứ bảy
13/05/2017
Long An
6379
TP Hồ Chí Minh
1379
Hậu Giang
5371
Bình Phước
4426
Thứ sáu
12/05/2017
Vĩnh Long
2706
Trà Vinh
4227
Bình Dương
3099
Thứ năm
11/05/2017
Tây Ninh
2494
Bình Thuận
3278
An Giang
7022
Thứ tư
10/05/2017
Sóc Trăng
9587
Đồng Nai
0324
Cần Thơ
7765
Thứ ba
09/05/2017
Vũng Tàu
0872
Bến Tre
1280
Bạc Liêu
6047
Thứ hai
08/05/2017
TP Hồ Chí Minh
1994
Đồng Tháp
5196
Cà Mau
0119
Chủ nhật
07/05/2017
Tiền Giang
3045
Kiên Giang
6205
Đà Lạt
8284
Thứ bảy
06/05/2017
Long An
0867
TP Hồ Chí Minh
2051
Hậu Giang
8276
Bình Phước
1340