Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
30/07/2017
Tiền Giang
2222
Kiên Giang
2246
Đà Lạt
9343
Thứ bảy
29/07/2017
TP Hồ Chí Minh
4848
Long An
3876
Bình Phước
5080
Hậu Giang
5504
Thứ sáu
28/07/2017
Vĩnh Long
9594
Bình Dương
6840
Trà Vinh
5541
Thứ năm
27/07/2017
Tây Ninh
8326
An Giang
8749
Bình Thuận
1982
Thứ tư
26/07/2017
Đồng Nai
4713
Cần Thơ
7014
Sóc Trăng
3219
Thứ ba
25/07/2017
Bến Tre
5483
Vũng Tàu
1816
Bạc Liêu
6176
Thứ hai
24/07/2017
TP Hồ Chí Minh
5456
Đồng Tháp
1070
Cà Mau
9745
Chủ nhật
23/07/2017
Tiền Giang
0423
Kiên Giang
9517
Đà Lạt
8120
Thứ bảy
22/07/2017
TP Hồ Chí Minh
6322
Long An
2758
Bình Phước
5096
Hậu Giang
7083
Thứ sáu
21/07/2017
Vĩnh Long
9480
Bình Dương
6286
Trà Vinh
1491
Thứ năm
20/07/2017
Tây Ninh
8653
An Giang
5544
Bình Thuận
8019
Thứ tư
19/07/2017
Đồng Nai
3009
Cần Thơ
5970
Sóc Trăng
7288
Thứ ba
18/07/2017
Bến Tre
6038
Vũng Tàu
2759
Bạc Liêu
6559
Thứ hai
17/07/2017
TP Hồ Chí Minh
3190
Đồng Tháp
5332
Cà Mau
3588
Chủ nhật
16/07/2017
Tiền Giang
9271
Kiên Giang
0261
Đà Lạt
9749
Thứ bảy
15/07/2017
TP Hồ Chí Minh
2313
Long An
9003
Bình Phước
6792
Hậu Giang
9646
Thứ sáu
14/07/2017
Vĩnh Long
3060
Bình Dương
9009
Trà Vinh
1663
Thứ năm
13/07/2017
Tây Ninh
9445
An Giang
6534
Bình Thuận
4388
Thứ tư
12/07/2017
Đồng Nai
4897
Cần Thơ
1737
Sóc Trăng
4457
Thứ ba
11/07/2017
Bến Tre
6159
Vũng Tàu
2628
Bạc Liêu
5066
Thứ hai
10/07/2017
TP Hồ Chí Minh
1786
Đồng Tháp
6426
Cà Mau
5570
Chủ nhật
09/07/2017
Tiền Giang
7181
Kiên Giang
8734
Đà Lạt
2834
Thứ bảy
08/07/2017
TP Hồ Chí Minh
4152
Long An
5143
Bình Phước
6625
Hậu Giang
6397
Thứ sáu
07/07/2017
Vĩnh Long
9193
Bình Dương
2770
Trà Vinh
2695
Thứ năm
06/07/2017
Tây Ninh
7908
An Giang
9222
Bình Thuận
5356
Thứ tư
05/07/2017
Đồng Nai
1208
Cần Thơ
6753
Sóc Trăng
6614
Thứ ba
04/07/2017
Bến Tre
5352
Vũng Tàu
2770
Bạc Liêu
2086
Thứ hai
03/07/2017
TP Hồ Chí Minh
0537
Đồng Tháp
6147
Cà Mau
5667
Chủ nhật
02/07/2017
Tiền Giang
6994
Kiên Giang
1585
Đà Lạt
2019
Thứ bảy
01/07/2017
TP Hồ Chí Minh
0201
Long An
3418
Bình Phước
4488
Hậu Giang
4244

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
30/07/2017
Tiền Giang
2222
Kiên Giang
2246
Đà Lạt
9343
Thứ bảy
29/07/2017
TP Hồ Chí Minh
4848
Long An
3876
Bình Phước
5080
Hậu Giang
5504
Thứ sáu
28/07/2017
Vĩnh Long
9594
Bình Dương
6840
Trà Vinh
5541
Thứ năm
27/07/2017
Tây Ninh
8326
An Giang
8749
Bình Thuận
1982
Thứ tư
26/07/2017
Đồng Nai
4713
Cần Thơ
7014
Sóc Trăng
3219
Thứ ba
25/07/2017
Bến Tre
5483
Vũng Tàu
1816
Bạc Liêu
6176
Thứ hai
24/07/2017
TP Hồ Chí Minh
5456
Đồng Tháp
1070
Cà Mau
9745
Chủ nhật
23/07/2017
Tiền Giang
0423
Kiên Giang
9517
Đà Lạt
8120
Thứ bảy
22/07/2017
TP Hồ Chí Minh
6322
Long An
2758
Bình Phước
5096
Hậu Giang
7083
Thứ sáu
21/07/2017
Vĩnh Long
9480
Bình Dương
6286
Trà Vinh
1491
Thứ năm
20/07/2017
Tây Ninh
8653
An Giang
5544
Bình Thuận
8019
Thứ tư
19/07/2017
Đồng Nai
3009
Cần Thơ
5970
Sóc Trăng
7288
Thứ ba
18/07/2017
Bến Tre
6038
Vũng Tàu
2759
Bạc Liêu
6559
Thứ hai
17/07/2017
TP Hồ Chí Minh
3190
Đồng Tháp
5332
Cà Mau
3588
Chủ nhật
16/07/2017
Tiền Giang
9271
Kiên Giang
0261
Đà Lạt
9749
Thứ bảy
15/07/2017
TP Hồ Chí Minh
2313
Long An
9003
Bình Phước
6792
Hậu Giang
9646
Thứ sáu
14/07/2017
Vĩnh Long
3060
Bình Dương
9009
Trà Vinh
1663
Thứ năm
13/07/2017
Tây Ninh
9445
An Giang
6534
Bình Thuận
4388
Thứ tư
12/07/2017
Đồng Nai
4897
Cần Thơ
1737
Sóc Trăng
4457
Thứ ba
11/07/2017
Bến Tre
6159
Vũng Tàu
2628
Bạc Liêu
5066
Thứ hai
10/07/2017
TP Hồ Chí Minh
1786
Đồng Tháp
6426
Cà Mau
5570
Chủ nhật
09/07/2017
Tiền Giang
7181
Kiên Giang
8734
Đà Lạt
2834
Thứ bảy
08/07/2017
TP Hồ Chí Minh
4152
Long An
5143
Bình Phước
6625
Hậu Giang
6397
Thứ sáu
07/07/2017
Vĩnh Long
9193
Bình Dương
2770
Trà Vinh
2695
Thứ năm
06/07/2017
Tây Ninh
7908
An Giang
9222
Bình Thuận
5356
Thứ tư
05/07/2017
Đồng Nai
1208
Cần Thơ
6753
Sóc Trăng
6614
Thứ ba
04/07/2017
Bến Tre
5352
Vũng Tàu
2770
Bạc Liêu
2086
Thứ hai
03/07/2017
TP Hồ Chí Minh
0537
Đồng Tháp
6147
Cà Mau
5667
Chủ nhật
02/07/2017
Tiền Giang
6994
Kiên Giang
1585
Đà Lạt
2019
Thứ bảy
01/07/2017
TP Hồ Chí Minh
0201
Long An
3418
Bình Phước
4488
Hậu Giang
4244
X