Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
21/07/2017
Vĩnh Long
9480
Bình Dương
6286
Trà Vinh
1491
Thứ năm
20/07/2017
Tây Ninh
8653
An Giang
5544
Bình Thuận
8019
Thứ tư
19/07/2017
Đồng Nai
3009
Cần Thơ
5970
Sóc Trăng
7288
Thứ ba
18/07/2017
Bến Tre
6038
Vũng Tàu
2759
Bạc Liêu
6559
Thứ hai
17/07/2017
TP Hồ Chí Minh
3190
Đồng Tháp
5332
Cà Mau
3588
Chủ nhật
16/07/2017
Tiền Giang
9271
Kiên Giang
0261
Đà Lạt
9749
Thứ bảy
15/07/2017
TP Hồ Chí Minh
2313
Long An
9003
Bình Phước
6792
Hậu Giang
9646
Thứ sáu
14/07/2017
Vĩnh Long
3060
Bình Dương
9009
Trà Vinh
1663
Thứ năm
13/07/2017
Tây Ninh
9445
An Giang
6534
Bình Thuận
4388
Thứ tư
12/07/2017
Đồng Nai
4897
Cần Thơ
1737
Sóc Trăng
4457
Thứ ba
11/07/2017
Bến Tre
6159
Vũng Tàu
2628
Bạc Liêu
5066
Thứ hai
10/07/2017
TP Hồ Chí Minh
1786
Đồng Tháp
6426
Cà Mau
5570
Chủ nhật
09/07/2017
Tiền Giang
7181
Kiên Giang
8734
Đà Lạt
2834
Thứ bảy
08/07/2017
TP Hồ Chí Minh
4152
Long An
5143
Bình Phước
6625
Hậu Giang
6397
Thứ sáu
07/07/2017
Vĩnh Long
9193
Bình Dương
2770
Trà Vinh
2695
Thứ năm
06/07/2017
Tây Ninh
7908
An Giang
9222
Bình Thuận
5356
Thứ tư
05/07/2017
Đồng Nai
1208
Cần Thơ
6753
Sóc Trăng
6614
Thứ ba
04/07/2017
Bến Tre
5352
Vũng Tàu
2770
Bạc Liêu
2086
Thứ hai
03/07/2017
TP Hồ Chí Minh
0537
Đồng Tháp
6147
Cà Mau
5667
Chủ nhật
02/07/2017
Tiền Giang
6994
Kiên Giang
1585
Đà Lạt
2019
Thứ bảy
01/07/2017
TP Hồ Chí Minh
0201
Long An
3418
Bình Phước
4488
Hậu Giang
4244
Thứ sáu
30/06/2017
Vĩnh Long
7817
Bình Dương
8094
Trà Vinh
7149
Thứ năm
29/06/2017
Tây Ninh
2877
An Giang
6402
Bình Thuận
0579
Thứ tư
28/06/2017
Đồng Nai
2817
Cần Thơ
4008
Sóc Trăng
1490
Thứ ba
27/06/2017
Bến Tre
6095
Vũng Tàu
1363
Bạc Liêu
4054
Thứ hai
26/06/2017
TP Hồ Chí Minh
3376
Đồng Tháp
8000
Cà Mau
3346
Chủ nhật
25/06/2017
Tiền Giang
8359
Kiên Giang
1909
Đà Lạt
8275
Thứ bảy
24/06/2017
TP Hồ Chí Minh
1845
Long An
2160
Bình Phước
6952
Hậu Giang
4130
Thứ sáu
23/06/2017
Vĩnh Long
9328
Bình Dương
5687
Trà Vinh
1733
Thứ năm
22/06/2017
Tây Ninh
2201
An Giang
7506
Bình Thuận
4660

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
21/07/2017
Vĩnh Long
9480
Bình Dương
6286
Trà Vinh
1491
Thứ năm
20/07/2017
Tây Ninh
8653
An Giang
5544
Bình Thuận
8019
Thứ tư
19/07/2017
Đồng Nai
3009
Cần Thơ
5970
Sóc Trăng
7288
Thứ ba
18/07/2017
Bến Tre
6038
Vũng Tàu
2759
Bạc Liêu
6559
Thứ hai
17/07/2017
TP Hồ Chí Minh
3190
Đồng Tháp
5332
Cà Mau
3588
Chủ nhật
16/07/2017
Tiền Giang
9271
Kiên Giang
0261
Đà Lạt
9749
Thứ bảy
15/07/2017
TP Hồ Chí Minh
2313
Long An
9003
Bình Phước
6792
Hậu Giang
9646
Thứ sáu
14/07/2017
Vĩnh Long
3060
Bình Dương
9009
Trà Vinh
1663
Thứ năm
13/07/2017
Tây Ninh
9445
An Giang
6534
Bình Thuận
4388
Thứ tư
12/07/2017
Đồng Nai
4897
Cần Thơ
1737
Sóc Trăng
4457
Thứ ba
11/07/2017
Bến Tre
6159
Vũng Tàu
2628
Bạc Liêu
5066
Thứ hai
10/07/2017
TP Hồ Chí Minh
1786
Đồng Tháp
6426
Cà Mau
5570
Chủ nhật
09/07/2017
Tiền Giang
7181
Kiên Giang
8734
Đà Lạt
2834
Thứ bảy
08/07/2017
TP Hồ Chí Minh
4152
Long An
5143
Bình Phước
6625
Hậu Giang
6397
Thứ sáu
07/07/2017
Vĩnh Long
9193
Bình Dương
2770
Trà Vinh
2695
Thứ năm
06/07/2017
Tây Ninh
7908
An Giang
9222
Bình Thuận
5356
Thứ tư
05/07/2017
Đồng Nai
1208
Cần Thơ
6753
Sóc Trăng
6614
Thứ ba
04/07/2017
Bến Tre
5352
Vũng Tàu
2770
Bạc Liêu
2086
Thứ hai
03/07/2017
TP Hồ Chí Minh
0537
Đồng Tháp
6147
Cà Mau
5667
Chủ nhật
02/07/2017
Tiền Giang
6994
Kiên Giang
1585
Đà Lạt
2019
Thứ bảy
01/07/2017
TP Hồ Chí Minh
0201
Long An
3418
Bình Phước
4488
Hậu Giang
4244
Thứ sáu
30/06/2017
Vĩnh Long
7817
Bình Dương
8094
Trà Vinh
7149
Thứ năm
29/06/2017
Tây Ninh
2877
An Giang
6402
Bình Thuận
0579
Thứ tư
28/06/2017
Đồng Nai
2817
Cần Thơ
4008
Sóc Trăng
1490
Thứ ba
27/06/2017
Bến Tre
6095
Vũng Tàu
1363
Bạc Liêu
4054
Thứ hai
26/06/2017
TP Hồ Chí Minh
3376
Đồng Tháp
8000
Cà Mau
3346
Chủ nhật
25/06/2017
Tiền Giang
8359
Kiên Giang
1909
Đà Lạt
8275
Thứ bảy
24/06/2017
TP Hồ Chí Minh
1845
Long An
2160
Bình Phước
6952
Hậu Giang
4130
Thứ sáu
23/06/2017
Vĩnh Long
9328
Bình Dương
5687
Trà Vinh
1733
Thứ năm
22/06/2017
Tây Ninh
2201
An Giang
7506
Bình Thuận
4660
X