Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
02/02/2017
Tây Ninh
4469
Bình Thuận
0595
An Giang
1518
Thứ tư
01/02/2017
Sóc Trăng
0083
Đồng Nai
9023
Cần Thơ
2021
Thứ ba
31/01/2017
Vũng Tàu
0265
Bến Tre
9350
Bạc Liêu
4945
Thứ hai
30/01/2017
TP Hồ Chí Minh
9211
Đồng Tháp
1654
Cà Mau
8771
Chủ nhật
29/01/2017
Tiền Giang
6001
Kiên Giang
9480
Đà Lạt
1219
Thứ bảy
28/01/2017
Long An
4878
TP Hồ Chí Minh
0871
Hậu Giang
8152
Bình Phước
6121
Thứ sáu
27/01/2017
Vĩnh Long
7766
Trà Vinh
7808
Bình Dương
6288
Thứ năm
26/01/2017
Tây Ninh
4390
Bình Thuận
6863
An Giang
2048
Thứ tư
25/01/2017
Sóc Trăng
4336
Đồng Nai
9913
Cần Thơ
9632
Thứ ba
24/01/2017
Vũng Tàu
9435
Bến Tre
6135
Bạc Liêu
2822
Thứ hai
23/01/2017
TP Hồ Chí Minh
0790
Đồng Tháp
1327
Cà Mau
8015
Chủ nhật
22/01/2017
Tiền Giang
5741
Kiên Giang
9808
Đà Lạt
0324
Thứ bảy
21/01/2017
Long An
6576
TP Hồ Chí Minh
3385
Hậu Giang
9832
Bình Phước
4279
Thứ sáu
20/01/2017
Vĩnh Long
1296
Trà Vinh
9703
Bình Dương
0744
Thứ năm
19/01/2017
Tây Ninh
7126
Bình Thuận
5397
An Giang
6554
Thứ tư
18/01/2017
Sóc Trăng
7728
Đồng Nai
8523
Cần Thơ
0935
Thứ ba
17/01/2017
Vũng Tàu
1458
Bến Tre
3304
Bạc Liêu
3627
Thứ hai
16/01/2017
TP Hồ Chí Minh
1450
Đồng Tháp
1982
Cà Mau
7320
Chủ nhật
15/01/2017
Tiền Giang
7577
Kiên Giang
6318
Đà Lạt
0046
Thứ bảy
14/01/2017
Long An
7252
TP Hồ Chí Minh
9199
Hậu Giang
1728
Bình Phước
3132
Thứ sáu
13/01/2017
Vĩnh Long
6910
Trà Vinh
5755
Bình Dương
0269
Thứ năm
12/01/2017
Tây Ninh
6790
Bình Thuận
2525
An Giang
4970
Thứ tư
11/01/2017
Sóc Trăng
6894
Đồng Nai
2126
Cần Thơ
1797
Thứ ba
10/01/2017
Vũng Tàu
7796
Bến Tre
5824
Bạc Liêu
1266
Thứ hai
09/01/2017
TP Hồ Chí Minh
8104
Đồng Tháp
7699
Cà Mau
1952
Chủ nhật
08/01/2017
Tiền Giang
1909
Kiên Giang
3123
Đà Lạt
6035
Thứ bảy
07/01/2017
Long An
6944
TP Hồ Chí Minh
9360
Hậu Giang
2319
Bình Phước
8820
Thứ sáu
06/01/2017
Vĩnh Long
9527
Trà Vinh
4922
Bình Dương
1533
Thứ năm
05/01/2017
Tây Ninh
3176
Bình Thuận
9952
An Giang
0412
Thứ tư
04/01/2017
Sóc Trăng
7442
Đồng Nai
7524
Cần Thơ
7876

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
02/02/2017
Tây Ninh
4469
Bình Thuận
0595
An Giang
1518
Thứ tư
01/02/2017
Sóc Trăng
0083
Đồng Nai
9023
Cần Thơ
2021
Thứ ba
31/01/2017
Vũng Tàu
0265
Bến Tre
9350
Bạc Liêu
4945
Thứ hai
30/01/2017
TP Hồ Chí Minh
9211
Đồng Tháp
1654
Cà Mau
8771
Chủ nhật
29/01/2017
Tiền Giang
6001
Kiên Giang
9480
Đà Lạt
1219
Thứ bảy
28/01/2017
Long An
4878
TP Hồ Chí Minh
0871
Hậu Giang
8152
Bình Phước
6121
Thứ sáu
27/01/2017
Vĩnh Long
7766
Trà Vinh
7808
Bình Dương
6288
Thứ năm
26/01/2017
Tây Ninh
4390
Bình Thuận
6863
An Giang
2048
Thứ tư
25/01/2017
Sóc Trăng
4336
Đồng Nai
9913
Cần Thơ
9632
Thứ ba
24/01/2017
Vũng Tàu
9435
Bến Tre
6135
Bạc Liêu
2822
Thứ hai
23/01/2017
TP Hồ Chí Minh
0790
Đồng Tháp
1327
Cà Mau
8015
Chủ nhật
22/01/2017
Tiền Giang
5741
Kiên Giang
9808
Đà Lạt
0324
Thứ bảy
21/01/2017
Long An
6576
TP Hồ Chí Minh
3385
Hậu Giang
9832
Bình Phước
4279
Thứ sáu
20/01/2017
Vĩnh Long
1296
Trà Vinh
9703
Bình Dương
0744
Thứ năm
19/01/2017
Tây Ninh
7126
Bình Thuận
5397
An Giang
6554
Thứ tư
18/01/2017
Sóc Trăng
7728
Đồng Nai
8523
Cần Thơ
0935
Thứ ba
17/01/2017
Vũng Tàu
1458
Bến Tre
3304
Bạc Liêu
3627
Thứ hai
16/01/2017
TP Hồ Chí Minh
1450
Đồng Tháp
1982
Cà Mau
7320
Chủ nhật
15/01/2017
Tiền Giang
7577
Kiên Giang
6318
Đà Lạt
0046
Thứ bảy
14/01/2017
Long An
7252
TP Hồ Chí Minh
9199
Hậu Giang
1728
Bình Phước
3132
Thứ sáu
13/01/2017
Vĩnh Long
6910
Trà Vinh
5755
Bình Dương
0269
Thứ năm
12/01/2017
Tây Ninh
6790
Bình Thuận
2525
An Giang
4970
Thứ tư
11/01/2017
Sóc Trăng
6894
Đồng Nai
2126
Cần Thơ
1797
Thứ ba
10/01/2017
Vũng Tàu
7796
Bến Tre
5824
Bạc Liêu
1266
Thứ hai
09/01/2017
TP Hồ Chí Minh
8104
Đồng Tháp
7699
Cà Mau
1952
Chủ nhật
08/01/2017
Tiền Giang
1909
Kiên Giang
3123
Đà Lạt
6035
Thứ bảy
07/01/2017
Long An
6944
TP Hồ Chí Minh
9360
Hậu Giang
2319
Bình Phước
8820
Thứ sáu
06/01/2017
Vĩnh Long
9527
Trà Vinh
4922
Bình Dương
1533
Thứ năm
05/01/2017
Tây Ninh
3176
Bình Thuận
9952
An Giang
0412
Thứ tư
04/01/2017
Sóc Trăng
7442
Đồng Nai
7524
Cần Thơ
7876