Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
05/01/2017
Tây Ninh
3176
Bình Thuận
9952
An Giang
0412
Thứ tư
04/01/2017
Sóc Trăng
7442
Đồng Nai
7524
Cần Thơ
7876
Thứ ba
03/01/2017
Vũng Tàu
9706
Bến Tre
4152
Bạc Liêu
3502
Thứ hai
02/01/2017
TP Hồ Chí Minh
1103
Đồng Tháp
9540
Cà Mau
3778
Chủ nhật
01/01/2017
Tiền Giang
3146
Kiên Giang
2928
Đà Lạt
7885
Thứ bảy
31/12/2016
Long An
3651
TP Hồ Chí Minh
9377
Hậu Giang
1578
Bình Phước
2361
Thứ sáu
30/12/2016
Vĩnh Long
3430
Trà Vinh
9192
Bình Dương
8436
Thứ năm
29/12/2016
Tây Ninh
8560
Bình Thuận
5990
An Giang
0855
Thứ tư
28/12/2016
Sóc Trăng
3649
Đồng Nai
0922
Cần Thơ
3447
Thứ ba
27/12/2016
Vũng Tàu
1308
Bến Tre
8191
Bạc Liêu
0762
Thứ hai
26/12/2016
TP Hồ Chí Minh
3133
Đồng Tháp
1233
Cà Mau
6723
Chủ nhật
25/12/2016
Tiền Giang
1221
Kiên Giang
1347
Đà Lạt
6797
Thứ bảy
24/12/2016
Long An
4343
TP Hồ Chí Minh
2703
Hậu Giang
4210
Bình Phước
7360
Thứ sáu
23/12/2016
Vĩnh Long
7727
Trà Vinh
5261
Bình Dương
6255
Thứ năm
22/12/2016
Tây Ninh
0831
Bình Thuận
3408
An Giang
5986
Thứ tư
21/12/2016
Sóc Trăng
9519
Đồng Nai
2453
Cần Thơ
1205
Thứ ba
20/12/2016
Vũng Tàu
3764
Bến Tre
5260
Bạc Liêu
1872
Thứ hai
19/12/2016
TP Hồ Chí Minh
6633
Đồng Tháp
1355
Cà Mau
1838
Chủ nhật
18/12/2016
Tiền Giang
4724
Kiên Giang
7714
Đà Lạt
9736
Thứ bảy
17/12/2016
Long An
0807
TP Hồ Chí Minh
8132
Hậu Giang
3696
Bình Phước
8978
Thứ sáu
16/12/2016
Vĩnh Long
5465
Trà Vinh
1924
Bình Dương
3347
Thứ năm
15/12/2016
Tây Ninh
5517
Bình Thuận
5089
An Giang
5346
Thứ tư
14/12/2016
Sóc Trăng
9988
Đồng Nai
3420
Cần Thơ
2525
Thứ ba
13/12/2016
Vũng Tàu
5169
Bến Tre
8329
Bạc Liêu
1932
Thứ hai
12/12/2016
TP Hồ Chí Minh
1238
Đồng Tháp
6369
Cà Mau
2125
Chủ nhật
11/12/2016
Tiền Giang
2513
Kiên Giang
0869
Đà Lạt
9660
Thứ bảy
10/12/2016
Long An
4053
TP Hồ Chí Minh
9624
Hậu Giang
4040
Bình Phước
3288
Thứ sáu
09/12/2016
Vĩnh Long
0788
Trà Vinh
2881
Bình Dương
2345
Thứ năm
08/12/2016
Tây Ninh
7780
Bình Thuận
2024
An Giang
6262
Thứ tư
07/12/2016
Sóc Trăng
8448
Đồng Nai
9867
Cần Thơ
8720

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
05/01/2017
Tây Ninh
3176
Bình Thuận
9952
An Giang
0412
Thứ tư
04/01/2017
Sóc Trăng
7442
Đồng Nai
7524
Cần Thơ
7876
Thứ ba
03/01/2017
Vũng Tàu
9706
Bến Tre
4152
Bạc Liêu
3502
Thứ hai
02/01/2017
TP Hồ Chí Minh
1103
Đồng Tháp
9540
Cà Mau
3778
Chủ nhật
01/01/2017
Tiền Giang
3146
Kiên Giang
2928
Đà Lạt
7885
Thứ bảy
31/12/2016
Long An
3651
TP Hồ Chí Minh
9377
Hậu Giang
1578
Bình Phước
2361
Thứ sáu
30/12/2016
Vĩnh Long
3430
Trà Vinh
9192
Bình Dương
8436
Thứ năm
29/12/2016
Tây Ninh
8560
Bình Thuận
5990
An Giang
0855
Thứ tư
28/12/2016
Sóc Trăng
3649
Đồng Nai
0922
Cần Thơ
3447
Thứ ba
27/12/2016
Vũng Tàu
1308
Bến Tre
8191
Bạc Liêu
0762
Thứ hai
26/12/2016
TP Hồ Chí Minh
3133
Đồng Tháp
1233
Cà Mau
6723
Chủ nhật
25/12/2016
Tiền Giang
1221
Kiên Giang
1347
Đà Lạt
6797
Thứ bảy
24/12/2016
Long An
4343
TP Hồ Chí Minh
2703
Hậu Giang
4210
Bình Phước
7360
Thứ sáu
23/12/2016
Vĩnh Long
7727
Trà Vinh
5261
Bình Dương
6255
Thứ năm
22/12/2016
Tây Ninh
0831
Bình Thuận
3408
An Giang
5986
Thứ tư
21/12/2016
Sóc Trăng
9519
Đồng Nai
2453
Cần Thơ
1205
Thứ ba
20/12/2016
Vũng Tàu
3764
Bến Tre
5260
Bạc Liêu
1872
Thứ hai
19/12/2016
TP Hồ Chí Minh
6633
Đồng Tháp
1355
Cà Mau
1838
Chủ nhật
18/12/2016
Tiền Giang
4724
Kiên Giang
7714
Đà Lạt
9736
Thứ bảy
17/12/2016
Long An
0807
TP Hồ Chí Minh
8132
Hậu Giang
3696
Bình Phước
8978
Thứ sáu
16/12/2016
Vĩnh Long
5465
Trà Vinh
1924
Bình Dương
3347
Thứ năm
15/12/2016
Tây Ninh
5517
Bình Thuận
5089
An Giang
5346
Thứ tư
14/12/2016
Sóc Trăng
9988
Đồng Nai
3420
Cần Thơ
2525
Thứ ba
13/12/2016
Vũng Tàu
5169
Bến Tre
8329
Bạc Liêu
1932
Thứ hai
12/12/2016
TP Hồ Chí Minh
1238
Đồng Tháp
6369
Cà Mau
2125
Chủ nhật
11/12/2016
Tiền Giang
2513
Kiên Giang
0869
Đà Lạt
9660
Thứ bảy
10/12/2016
Long An
4053
TP Hồ Chí Minh
9624
Hậu Giang
4040
Bình Phước
3288
Thứ sáu
09/12/2016
Vĩnh Long
0788
Trà Vinh
2881
Bình Dương
2345
Thứ năm
08/12/2016
Tây Ninh
7780
Bình Thuận
2024
An Giang
6262
Thứ tư
07/12/2016
Sóc Trăng
8448
Đồng Nai
9867
Cần Thơ
8720