Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
22/04/2017
TP Hồ Chí Minh
0091
Long An
5014
Bình Phước
5788
Hậu Giang
6047
Thứ sáu
21/04/2017
Vĩnh Long
8479
Bình Dương
9694
Trà Vinh
3284
Thứ năm
20/04/2017
Tây Ninh
8807
An Giang
9231
Bình Thuận
5366
Thứ tư
19/04/2017
Đồng Nai
6085
Cần Thơ
9689
Sóc Trăng
6910
Thứ ba
18/04/2017
Bến Tre
6989
Vũng Tàu
5534
Bạc Liêu
9467
Thứ hai
17/04/2017
TP Hồ Chí Minh
3780
Đồng Tháp
2849
Cà Mau
5254
Chủ nhật
16/04/2017
Tiền Giang
1099
Kiên Giang
5808
Đà Lạt
6446
Thứ bảy
15/04/2017
TP Hồ Chí Minh
0566
Long An
9687
Bình Phước
0558
Hậu Giang
7082
Thứ sáu
14/04/2017
Vĩnh Long
5681
Bình Dương
5180
Trà Vinh
5505
Thứ năm
13/04/2017
Tây Ninh
3712
An Giang
3687
Bình Thuận
2086
Thứ tư
12/04/2017
Đồng Nai
9350
Cần Thơ
6476
Sóc Trăng
2469
Thứ ba
11/04/2017
Bến Tre
9423
Vũng Tàu
6132
Bạc Liêu
0040
Thứ hai
10/04/2017
TP Hồ Chí Minh
4788
Đồng Tháp
4067
Cà Mau
6098
Chủ nhật
09/04/2017
Tiền Giang
8801
Kiên Giang
8004
Đà Lạt
0595
Thứ bảy
08/04/2017
TP Hồ Chí Minh
8900
Long An
3900
Bình Phước
1954
Hậu Giang
7254
Thứ sáu
07/04/2017
Vĩnh Long
1829
Bình Dương
5919
Trà Vinh
5380
Thứ năm
06/04/2017
Tây Ninh
2443
An Giang
9731
Bình Thuận
4572
Thứ tư
05/04/2017
Đồng Nai
7895
Cần Thơ
7863
Sóc Trăng
8636
Thứ ba
04/04/2017
Bến Tre
2065
Vũng Tàu
4422
Bạc Liêu
5003
Thứ hai
03/04/2017
TP Hồ Chí Minh
1632
Đồng Tháp
8882
Cà Mau
6095
Chủ nhật
02/04/2017
Tiền Giang
4767
Kiên Giang
7600
Đà Lạt
0134
Thứ bảy
01/04/2017
TP Hồ Chí Minh
8460
Long An
0831
Bình Phước
2595
Hậu Giang
0420
Thứ sáu
31/03/2017
Vĩnh Long
4220
Bình Dương
0873
Trà Vinh
4800
Thứ năm
30/03/2017
Tây Ninh
1175
An Giang
8573
Bình Thuận
9970
Thứ tư
29/03/2017
Đồng Nai
0991
Cần Thơ
6254
Sóc Trăng
9125
Thứ ba
28/03/2017
Bến Tre
6714
Vũng Tàu
1023
Bạc Liêu
6168
Thứ hai
27/03/2017
TP Hồ Chí Minh
0077
Đồng Tháp
8091
Cà Mau
7455
Chủ nhật
26/03/2017
Tiền Giang
2633
Kiên Giang
7917
Đà Lạt
5998
Thứ bảy
25/03/2017
TP Hồ Chí Minh
4230
Long An
6177
Bình Phước
0542
Hậu Giang
5488
Thứ sáu
24/03/2017
Vĩnh Long
0358
Bình Dương
5140
Trà Vinh
6670

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
22/04/2017
TP Hồ Chí Minh
0091
Long An
5014
Bình Phước
5788
Hậu Giang
6047
Thứ sáu
21/04/2017
Vĩnh Long
8479
Bình Dương
9694
Trà Vinh
3284
Thứ năm
20/04/2017
Tây Ninh
8807
An Giang
9231
Bình Thuận
5366
Thứ tư
19/04/2017
Đồng Nai
6085
Cần Thơ
9689
Sóc Trăng
6910
Thứ ba
18/04/2017
Bến Tre
6989
Vũng Tàu
5534
Bạc Liêu
9467
Thứ hai
17/04/2017
TP Hồ Chí Minh
3780
Đồng Tháp
2849
Cà Mau
5254
Chủ nhật
16/04/2017
Tiền Giang
1099
Kiên Giang
5808
Đà Lạt
6446
Thứ bảy
15/04/2017
TP Hồ Chí Minh
0566
Long An
9687
Bình Phước
0558
Hậu Giang
7082
Thứ sáu
14/04/2017
Vĩnh Long
5681
Bình Dương
5180
Trà Vinh
5505
Thứ năm
13/04/2017
Tây Ninh
3712
An Giang
3687
Bình Thuận
2086
Thứ tư
12/04/2017
Đồng Nai
9350
Cần Thơ
6476
Sóc Trăng
2469
Thứ ba
11/04/2017
Bến Tre
9423
Vũng Tàu
6132
Bạc Liêu
0040
Thứ hai
10/04/2017
TP Hồ Chí Minh
4788
Đồng Tháp
4067
Cà Mau
6098
Chủ nhật
09/04/2017
Tiền Giang
8801
Kiên Giang
8004
Đà Lạt
0595
Thứ bảy
08/04/2017
TP Hồ Chí Minh
8900
Long An
3900
Bình Phước
1954
Hậu Giang
7254
Thứ sáu
07/04/2017
Vĩnh Long
1829
Bình Dương
5919
Trà Vinh
5380
Thứ năm
06/04/2017
Tây Ninh
2443
An Giang
9731
Bình Thuận
4572
Thứ tư
05/04/2017
Đồng Nai
7895
Cần Thơ
7863
Sóc Trăng
8636
Thứ ba
04/04/2017
Bến Tre
2065
Vũng Tàu
4422
Bạc Liêu
5003
Thứ hai
03/04/2017
TP Hồ Chí Minh
1632
Đồng Tháp
8882
Cà Mau
6095
Chủ nhật
02/04/2017
Tiền Giang
4767
Kiên Giang
7600
Đà Lạt
0134
Thứ bảy
01/04/2017
TP Hồ Chí Minh
8460
Long An
0831
Bình Phước
2595
Hậu Giang
0420
Thứ sáu
31/03/2017
Vĩnh Long
4220
Bình Dương
0873
Trà Vinh
4800
Thứ năm
30/03/2017
Tây Ninh
1175
An Giang
8573
Bình Thuận
9970
Thứ tư
29/03/2017
Đồng Nai
0991
Cần Thơ
6254
Sóc Trăng
9125
Thứ ba
28/03/2017
Bến Tre
6714
Vũng Tàu
1023
Bạc Liêu
6168
Thứ hai
27/03/2017
TP Hồ Chí Minh
0077
Đồng Tháp
8091
Cà Mau
7455
Chủ nhật
26/03/2017
Tiền Giang
2633
Kiên Giang
7917
Đà Lạt
5998
Thứ bảy
25/03/2017
TP Hồ Chí Minh
4230
Long An
6177
Bình Phước
0542
Hậu Giang
5488
Thứ sáu
24/03/2017
Vĩnh Long
0358
Bình Dương
5140
Trà Vinh
6670
X