Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
06/12/2016
Vũng Tàu
7013
Bến Tre
6194
Bạc Liêu
6685
Thứ hai
05/12/2016
TP Hồ Chí Minh
1275
Đồng Tháp
4384
Cà Mau
3840
Chủ nhật
04/12/2016
Tiền Giang
6899
Kiên Giang
1440
Đà Lạt
4652
Thứ bảy
03/12/2016
Long An
5595
TP Hồ Chí Minh
5050
Hậu Giang
3142
Bình Phước
6444
Thứ sáu
02/12/2016
Vĩnh Long
1969
Trà Vinh
5578
Bình Dương
8344
Thứ năm
01/12/2016
Tây Ninh
1393
Bình Thuận
7859
An Giang
9942
Thứ tư
30/11/2016
Sóc Trăng
9226
Đồng Nai
6151
Cần Thơ
0409
Thứ ba
29/11/2016
Vũng Tàu
9732
Bến Tre
5116
Bạc Liêu
0115
Thứ hai
28/11/2016
TP Hồ Chí Minh
0261
Đồng Tháp
4902
Cà Mau
7614
Chủ nhật
27/11/2016
Tiền Giang
5323
Kiên Giang
1013
Đà Lạt
1694
Thứ bảy
26/11/2016
Long An
7189
TP Hồ Chí Minh
6964
Hậu Giang
7255
Bình Phước
2331
Thứ sáu
25/11/2016
Vĩnh Long
6841
Trà Vinh
1371
Bình Dương
8870
Thứ năm
24/11/2016
Tây Ninh
0237
Bình Thuận
2388
An Giang
4421
Thứ tư
23/11/2016
Sóc Trăng
4462
Đồng Nai
8067
Cần Thơ
8899
Thứ ba
22/11/2016
Vũng Tàu
5868
Bến Tre
4386
Bạc Liêu
4013
Thứ hai
21/11/2016
TP Hồ Chí Minh
3616
Đồng Tháp
2164
Cà Mau
8724
Chủ nhật
20/11/2016
Tiền Giang
6834
Kiên Giang
9936
Đà Lạt
9362
Thứ bảy
19/11/2016
Long An
7655
TP Hồ Chí Minh
2286
Hậu Giang
7039
Bình Phước
7294
Thứ sáu
18/11/2016
Vĩnh Long
2559
Trà Vinh
2443
Bình Dương
6143
Thứ năm
17/11/2016
Tây Ninh
4211
Bình Thuận
2941
An Giang
9935
Thứ tư
16/11/2016
Sóc Trăng
1370
Đồng Nai
4073
Cần Thơ
4948
Thứ ba
15/11/2016
Vũng Tàu
6857
Bến Tre
0745
Bạc Liêu
4373
Thứ hai
14/11/2016
TP Hồ Chí Minh
3757
Đồng Tháp
6062
Cà Mau
7623
Chủ nhật
13/11/2016
Tiền Giang
3844
Kiên Giang
2091
Đà Lạt
4612
Thứ bảy
12/11/2016
Long An
0476
TP Hồ Chí Minh
7922
Hậu Giang
7192
Bình Phước
1121
Thứ sáu
11/11/2016
Vĩnh Long
4489
Trà Vinh
4437
Bình Dương
3922
Thứ năm
10/11/2016
Tây Ninh
6058
Bình Thuận
2164
An Giang
9509
Thứ tư
09/11/2016
Sóc Trăng
8849
Đồng Nai
3665
Cần Thơ
7503
Thứ ba
08/11/2016
Vũng Tàu
4847
Bến Tre
9268
Bạc Liêu
6785
Thứ hai
07/11/2016
TP Hồ Chí Minh
5199
Đồng Tháp
8413
Cà Mau
9418

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
06/12/2016
Vũng Tàu
7013
Bến Tre
6194
Bạc Liêu
6685
Thứ hai
05/12/2016
TP Hồ Chí Minh
1275
Đồng Tháp
4384
Cà Mau
3840
Chủ nhật
04/12/2016
Tiền Giang
6899
Kiên Giang
1440
Đà Lạt
4652
Thứ bảy
03/12/2016
Long An
5595
TP Hồ Chí Minh
5050
Hậu Giang
3142
Bình Phước
6444
Thứ sáu
02/12/2016
Vĩnh Long
1969
Trà Vinh
5578
Bình Dương
8344
Thứ năm
01/12/2016
Tây Ninh
1393
Bình Thuận
7859
An Giang
9942
Thứ tư
30/11/2016
Sóc Trăng
9226
Đồng Nai
6151
Cần Thơ
0409
Thứ ba
29/11/2016
Vũng Tàu
9732
Bến Tre
5116
Bạc Liêu
0115
Thứ hai
28/11/2016
TP Hồ Chí Minh
0261
Đồng Tháp
4902
Cà Mau
7614
Chủ nhật
27/11/2016
Tiền Giang
5323
Kiên Giang
1013
Đà Lạt
1694
Thứ bảy
26/11/2016
Long An
7189
TP Hồ Chí Minh
6964
Hậu Giang
7255
Bình Phước
2331
Thứ sáu
25/11/2016
Vĩnh Long
6841
Trà Vinh
1371
Bình Dương
8870
Thứ năm
24/11/2016
Tây Ninh
0237
Bình Thuận
2388
An Giang
4421
Thứ tư
23/11/2016
Sóc Trăng
4462
Đồng Nai
8067
Cần Thơ
8899
Thứ ba
22/11/2016
Vũng Tàu
5868
Bến Tre
4386
Bạc Liêu
4013
Thứ hai
21/11/2016
TP Hồ Chí Minh
3616
Đồng Tháp
2164
Cà Mau
8724
Chủ nhật
20/11/2016
Tiền Giang
6834
Kiên Giang
9936
Đà Lạt
9362
Thứ bảy
19/11/2016
Long An
7655
TP Hồ Chí Minh
2286
Hậu Giang
7039
Bình Phước
7294
Thứ sáu
18/11/2016
Vĩnh Long
2559
Trà Vinh
2443
Bình Dương
6143
Thứ năm
17/11/2016
Tây Ninh
4211
Bình Thuận
2941
An Giang
9935
Thứ tư
16/11/2016
Sóc Trăng
1370
Đồng Nai
4073
Cần Thơ
4948
Thứ ba
15/11/2016
Vũng Tàu
6857
Bến Tre
0745
Bạc Liêu
4373
Thứ hai
14/11/2016
TP Hồ Chí Minh
3757
Đồng Tháp
6062
Cà Mau
7623
Chủ nhật
13/11/2016
Tiền Giang
3844
Kiên Giang
2091
Đà Lạt
4612
Thứ bảy
12/11/2016
Long An
0476
TP Hồ Chí Minh
7922
Hậu Giang
7192
Bình Phước
1121
Thứ sáu
11/11/2016
Vĩnh Long
4489
Trà Vinh
4437
Bình Dương
3922
Thứ năm
10/11/2016
Tây Ninh
6058
Bình Thuận
2164
An Giang
9509
Thứ tư
09/11/2016
Sóc Trăng
8849
Đồng Nai
3665
Cần Thơ
7503
Thứ ba
08/11/2016
Vũng Tàu
4847
Bến Tre
9268
Bạc Liêu
6785
Thứ hai
07/11/2016
TP Hồ Chí Minh
5199
Đồng Tháp
8413
Cà Mau
9418