Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
13/03/2017
TP Hồ Chí Minh
8800
Đồng Tháp
1839
Cà Mau
1712
Chủ nhật
12/03/2017
Tiền Giang
2820
Kiên Giang
5615
Đà Lạt
5561
Thứ bảy
11/03/2017
TP Hồ Chí Minh
3535
Long An
8937
Bình Phước
3765
Hậu Giang
4913
Thứ sáu
10/03/2017
Vĩnh Long
7359
Bình Dương
8805
Trà Vinh
7495
Thứ năm
09/03/2017
Tây Ninh
6415
An Giang
0347
Bình Thuận
6392
Thứ tư
08/03/2017
Đồng Nai
4349
Cần Thơ
8826
Sóc Trăng
3737
Thứ ba
07/03/2017
Bến Tre
8550
Vũng Tàu
3189
Bạc Liêu
7573
Thứ hai
06/03/2017
TP Hồ Chí Minh
8395
Đồng Tháp
3522
Cà Mau
2573
Chủ nhật
05/03/2017
Tiền Giang
1576
Kiên Giang
8373
Đà Lạt
8546
Thứ bảy
04/03/2017
TP Hồ Chí Minh
4146
Long An
1964
Bình Phước
8785
Hậu Giang
4197
Thứ sáu
03/03/2017
Vĩnh Long
8739
Bình Dương
3963
Trà Vinh
4885
Thứ năm
02/03/2017
Tây Ninh
6029
An Giang
5410
Bình Thuận
4435
Thứ tư
01/03/2017
Đồng Nai
0523
Cần Thơ
3287
Sóc Trăng
8584
Thứ ba
28/02/2017
Bến Tre
9580
Vũng Tàu
5638
Bạc Liêu
6592
Thứ hai
27/02/2017
TP Hồ Chí Minh
9908
Đồng Tháp
8051
Cà Mau
6648
Chủ nhật
26/02/2017
Tiền Giang
7399
Kiên Giang
0008
Đà Lạt
5330
Thứ bảy
25/02/2017
TP Hồ Chí Minh
0153
Long An
1414
Bình Phước
2594
Hậu Giang
9687
Thứ sáu
24/02/2017
Vĩnh Long
0061
Bình Dương
6311
Trà Vinh
6886
Thứ năm
23/02/2017
Tây Ninh
6036
An Giang
5015
Bình Thuận
5446
Thứ tư
22/02/2017
Đồng Nai
3351
Cần Thơ
1260
Sóc Trăng
5353
Thứ ba
21/02/2017
Bến Tre
4525
Vũng Tàu
0648
Bạc Liêu
0476
Thứ hai
20/02/2017
TP Hồ Chí Minh
3027
Đồng Tháp
2258
Cà Mau
6184
Chủ nhật
19/02/2017
Tiền Giang
6816
Kiên Giang
2814
Đà Lạt
7752
Thứ bảy
18/02/2017
TP Hồ Chí Minh
6408
Long An
3976
Bình Phước
6445
Hậu Giang
1808
Thứ sáu
17/02/2017
Vĩnh Long
5111
Bình Dương
2909
Trà Vinh
0592
Thứ năm
16/02/2017
Tây Ninh
0915
An Giang
2639
Bình Thuận
3967
Thứ tư
15/02/2017
Đồng Nai
2729
Cần Thơ
2990
Sóc Trăng
3092
Thứ ba
14/02/2017
Bến Tre
5437
Vũng Tàu
4286
Bạc Liêu
2530
Thứ hai
13/02/2017
TP Hồ Chí Minh
4434
Đồng Tháp
5914
Cà Mau
0465
Chủ nhật
12/02/2017
Tiền Giang
9004
Kiên Giang
6808
Đà Lạt
7993

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
13/03/2017
TP Hồ Chí Minh
8800
Đồng Tháp
1839
Cà Mau
1712
Chủ nhật
12/03/2017
Tiền Giang
2820
Kiên Giang
5615
Đà Lạt
5561
Thứ bảy
11/03/2017
TP Hồ Chí Minh
3535
Long An
8937
Bình Phước
3765
Hậu Giang
4913
Thứ sáu
10/03/2017
Vĩnh Long
7359
Bình Dương
8805
Trà Vinh
7495
Thứ năm
09/03/2017
Tây Ninh
6415
An Giang
0347
Bình Thuận
6392
Thứ tư
08/03/2017
Đồng Nai
4349
Cần Thơ
8826
Sóc Trăng
3737
Thứ ba
07/03/2017
Bến Tre
8550
Vũng Tàu
3189
Bạc Liêu
7573
Thứ hai
06/03/2017
TP Hồ Chí Minh
8395
Đồng Tháp
3522
Cà Mau
2573
Chủ nhật
05/03/2017
Tiền Giang
1576
Kiên Giang
8373
Đà Lạt
8546
Thứ bảy
04/03/2017
TP Hồ Chí Minh
4146
Long An
1964
Bình Phước
8785
Hậu Giang
4197
Thứ sáu
03/03/2017
Vĩnh Long
8739
Bình Dương
3963
Trà Vinh
4885
Thứ năm
02/03/2017
Tây Ninh
6029
An Giang
5410
Bình Thuận
4435
Thứ tư
01/03/2017
Đồng Nai
0523
Cần Thơ
3287
Sóc Trăng
8584
Thứ ba
28/02/2017
Bến Tre
9580
Vũng Tàu
5638
Bạc Liêu
6592
Thứ hai
27/02/2017
TP Hồ Chí Minh
9908
Đồng Tháp
8051
Cà Mau
6648
Chủ nhật
26/02/2017
Tiền Giang
7399
Kiên Giang
0008
Đà Lạt
5330
Thứ bảy
25/02/2017
TP Hồ Chí Minh
0153
Long An
1414
Bình Phước
2594
Hậu Giang
9687
Thứ sáu
24/02/2017
Vĩnh Long
0061
Bình Dương
6311
Trà Vinh
6886
Thứ năm
23/02/2017
Tây Ninh
6036
An Giang
5015
Bình Thuận
5446
Thứ tư
22/02/2017
Đồng Nai
3351
Cần Thơ
1260
Sóc Trăng
5353
Thứ ba
21/02/2017
Bến Tre
4525
Vũng Tàu
0648
Bạc Liêu
0476
Thứ hai
20/02/2017
TP Hồ Chí Minh
3027
Đồng Tháp
2258
Cà Mau
6184
Chủ nhật
19/02/2017
Tiền Giang
6816
Kiên Giang
2814
Đà Lạt
7752
Thứ bảy
18/02/2017
TP Hồ Chí Minh
6408
Long An
3976
Bình Phước
6445
Hậu Giang
1808
Thứ sáu
17/02/2017
Vĩnh Long
5111
Bình Dương
2909
Trà Vinh
0592
Thứ năm
16/02/2017
Tây Ninh
0915
An Giang
2639
Bình Thuận
3967
Thứ tư
15/02/2017
Đồng Nai
2729
Cần Thơ
2990
Sóc Trăng
3092
Thứ ba
14/02/2017
Bến Tre
5437
Vũng Tàu
4286
Bạc Liêu
2530
Thứ hai
13/02/2017
TP Hồ Chí Minh
4434
Đồng Tháp
5914
Cà Mau
0465
Chủ nhật
12/02/2017
Tiền Giang
9004
Kiên Giang
6808
Đà Lạt
7993
X