Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
04/11/2016
Vĩnh Long
1086
Trà Vinh
8323
Bình Dương
9583
Thứ năm
03/11/2016
Tây Ninh
6242
Bình Thuận
9927
An Giang
4251
Thứ tư
02/11/2016
Sóc Trăng
9430
Đồng Nai
8316
Cần Thơ
2417
Thứ ba
01/11/2016
Vũng Tàu
8506
Bến Tre
0580
Bạc Liêu
1117
Thứ hai
31/10/2016
TP Hồ Chí Minh
8049
Đồng Tháp
1106
Cà Mau
5777
Chủ nhật
30/10/2016
Tiền Giang
4281
Kiên Giang
4312
Đà Lạt
9692
Thứ bảy
29/10/2016
Long An
0322
TP Hồ Chí Minh
3925
Hậu Giang
9462
Bình Phước
3750
Thứ sáu
28/10/2016
Vĩnh Long
5630
Trà Vinh
9000
Bình Dương
9012
Thứ năm
27/10/2016
Tây Ninh
8434
Bình Thuận
9887
An Giang
5999
Thứ tư
26/10/2016
Sóc Trăng
6956
Đồng Nai
7284
Cần Thơ
9821
Thứ ba
25/10/2016
Vũng Tàu
8123
Bến Tre
9837
Bạc Liêu
9580
Thứ hai
24/10/2016
TP Hồ Chí Minh
0035
Đồng Tháp
6056
Cà Mau
6590
Chủ nhật
23/10/2016
Tiền Giang
7199
Kiên Giang
7188
Đà Lạt
6828
Thứ bảy
22/10/2016
Long An
5606
TP Hồ Chí Minh
3243
Hậu Giang
4610
Bình Phước
4812
Thứ sáu
21/10/2016
Vĩnh Long
5598
Trà Vinh
2461
Bình Dương
5635
Thứ năm
20/10/2016
Tây Ninh
1358
Bình Thuận
5801
An Giang
4061
Thứ tư
19/10/2016
Sóc Trăng
8074
Đồng Nai
6966
Cần Thơ
1109
Thứ ba
18/10/2016
Vũng Tàu
7313
Bến Tre
8619
Bạc Liêu
5080
Thứ hai
17/10/2016
TP Hồ Chí Minh
2824
Đồng Tháp
9911
Cà Mau
6275
Chủ nhật
16/10/2016
Tiền Giang
9477
Kiên Giang
5321
Đà Lạt
4058
Thứ bảy
15/10/2016
Long An
1958
TP Hồ Chí Minh
1598
Hậu Giang
8565
Bình Phước
2368
Thứ sáu
14/10/2016
Vĩnh Long
9485
Trà Vinh
6954
Bình Dương
5823
Thứ năm
13/10/2016
Tây Ninh
3040
Bình Thuận
5505
An Giang
0219
Thứ tư
12/10/2016
Sóc Trăng
1510
Đồng Nai
3627
Cần Thơ
3298
Thứ ba
11/10/2016
Vũng Tàu
4302
Bến Tre
1699
Bạc Liêu
1681
Thứ hai
10/10/2016
TP Hồ Chí Minh
6381
Đồng Tháp
1165
Cà Mau
8446
Chủ nhật
09/10/2016
Tiền Giang
3020
Kiên Giang
3179
Đà Lạt
8894
Thứ bảy
08/10/2016
Long An
8772
TP Hồ Chí Minh
3555
Hậu Giang
2161
Bình Phước
9920
Thứ sáu
07/10/2016
Vĩnh Long
8010
Trà Vinh
8158
Bình Dương
5796
Thứ năm
06/10/2016
Tây Ninh
1503
Bình Thuận
4403
An Giang
2357

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
04/11/2016
Vĩnh Long
1086
Trà Vinh
8323
Bình Dương
9583
Thứ năm
03/11/2016
Tây Ninh
6242
Bình Thuận
9927
An Giang
4251
Thứ tư
02/11/2016
Sóc Trăng
9430
Đồng Nai
8316
Cần Thơ
2417
Thứ ba
01/11/2016
Vũng Tàu
8506
Bến Tre
0580
Bạc Liêu
1117
Thứ hai
31/10/2016
TP Hồ Chí Minh
8049
Đồng Tháp
1106
Cà Mau
5777
Chủ nhật
30/10/2016
Tiền Giang
4281
Kiên Giang
4312
Đà Lạt
9692
Thứ bảy
29/10/2016
Long An
0322
TP Hồ Chí Minh
3925
Hậu Giang
9462
Bình Phước
3750
Thứ sáu
28/10/2016
Vĩnh Long
5630
Trà Vinh
9000
Bình Dương
9012
Thứ năm
27/10/2016
Tây Ninh
8434
Bình Thuận
9887
An Giang
5999
Thứ tư
26/10/2016
Sóc Trăng
6956
Đồng Nai
7284
Cần Thơ
9821
Thứ ba
25/10/2016
Vũng Tàu
8123
Bến Tre
9837
Bạc Liêu
9580
Thứ hai
24/10/2016
TP Hồ Chí Minh
0035
Đồng Tháp
6056
Cà Mau
6590
Chủ nhật
23/10/2016
Tiền Giang
7199
Kiên Giang
7188
Đà Lạt
6828
Thứ bảy
22/10/2016
Long An
5606
TP Hồ Chí Minh
3243
Hậu Giang
4610
Bình Phước
4812
Thứ sáu
21/10/2016
Vĩnh Long
5598
Trà Vinh
2461
Bình Dương
5635
Thứ năm
20/10/2016
Tây Ninh
1358
Bình Thuận
5801
An Giang
4061
Thứ tư
19/10/2016
Sóc Trăng
8074
Đồng Nai
6966
Cần Thơ
1109
Thứ ba
18/10/2016
Vũng Tàu
7313
Bến Tre
8619
Bạc Liêu
5080
Thứ hai
17/10/2016
TP Hồ Chí Minh
2824
Đồng Tháp
9911
Cà Mau
6275
Chủ nhật
16/10/2016
Tiền Giang
9477
Kiên Giang
5321
Đà Lạt
4058
Thứ bảy
15/10/2016
Long An
1958
TP Hồ Chí Minh
1598
Hậu Giang
8565
Bình Phước
2368
Thứ sáu
14/10/2016
Vĩnh Long
9485
Trà Vinh
6954
Bình Dương
5823
Thứ năm
13/10/2016
Tây Ninh
3040
Bình Thuận
5505
An Giang
0219
Thứ tư
12/10/2016
Sóc Trăng
1510
Đồng Nai
3627
Cần Thơ
3298
Thứ ba
11/10/2016
Vũng Tàu
4302
Bến Tre
1699
Bạc Liêu
1681
Thứ hai
10/10/2016
TP Hồ Chí Minh
6381
Đồng Tháp
1165
Cà Mau
8446
Chủ nhật
09/10/2016
Tiền Giang
3020
Kiên Giang
3179
Đà Lạt
8894
Thứ bảy
08/10/2016
Long An
8772
TP Hồ Chí Minh
3555
Hậu Giang
2161
Bình Phước
9920
Thứ sáu
07/10/2016
Vĩnh Long
8010
Trà Vinh
8158
Bình Dương
5796
Thứ năm
06/10/2016
Tây Ninh
1503
Bình Thuận
4403
An Giang
2357