Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
11/02/2017
TP Hồ Chí Minh
0762
Long An
7749
Bình Phước
1433
Hậu Giang
8000
Thứ sáu
10/02/2017
Vĩnh Long
8967
Bình Dương
1141
Trà Vinh
8042
Thứ năm
09/02/2017
Tây Ninh
5072
An Giang
4649
Bình Thuận
5435
Thứ tư
08/02/2017
Đồng Nai
0814
Cần Thơ
2135
Sóc Trăng
6923
Thứ ba
07/02/2017
Bến Tre
7940
Vũng Tàu
4388
Bạc Liêu
1177
Thứ hai
06/02/2017
TP Hồ Chí Minh
7151
Đồng Tháp
0594
Cà Mau
0355
Chủ nhật
05/02/2017
Tiền Giang
3965
Kiên Giang
6199
Đà Lạt
2322
Thứ bảy
04/02/2017
TP Hồ Chí Minh
3264
Long An
8516
Bình Phước
7322
Hậu Giang
6214
Thứ sáu
03/02/2017
Vĩnh Long
4749
Bình Dương
7852
Trà Vinh
6539
Thứ năm
02/02/2017
Tây Ninh
4469
An Giang
1518
Bình Thuận
0595
Thứ tư
01/02/2017
Đồng Nai
9023
Cần Thơ
2021
Sóc Trăng
0083
Thứ ba
31/01/2017
Bến Tre
9350
Vũng Tàu
0265
Bạc Liêu
4945
Thứ hai
30/01/2017
TP Hồ Chí Minh
9211
Đồng Tháp
1654
Cà Mau
8771
Chủ nhật
29/01/2017
Tiền Giang
6001
Kiên Giang
9480
Đà Lạt
1219
Thứ bảy
28/01/2017
TP Hồ Chí Minh
0871
Long An
4878
Bình Phước
6121
Hậu Giang
8152
Thứ sáu
27/01/2017
Vĩnh Long
7766
Bình Dương
6288
Trà Vinh
7808
Thứ năm
26/01/2017
Tây Ninh
4390
An Giang
2048
Bình Thuận
6863
Thứ tư
25/01/2017
Đồng Nai
9913
Cần Thơ
9632
Sóc Trăng
4336
Thứ ba
24/01/2017
Bến Tre
6135
Vũng Tàu
9435
Bạc Liêu
2822
Thứ hai
23/01/2017
TP Hồ Chí Minh
0790
Đồng Tháp
1327
Cà Mau
8015
Chủ nhật
22/01/2017
Tiền Giang
5741
Kiên Giang
9808
Đà Lạt
0324
Thứ bảy
21/01/2017
TP Hồ Chí Minh
3385
Long An
6576
Bình Phước
4279
Hậu Giang
9832
Thứ sáu
20/01/2017
Vĩnh Long
1296
Bình Dương
0744
Trà Vinh
9703
Thứ năm
19/01/2017
Tây Ninh
7126
An Giang
6554
Bình Thuận
5397
Thứ tư
18/01/2017
Đồng Nai
8523
Cần Thơ
0935
Sóc Trăng
7728
Thứ ba
17/01/2017
Bến Tre
3304
Vũng Tàu
1458
Bạc Liêu
3627
Thứ hai
16/01/2017
TP Hồ Chí Minh
1450
Đồng Tháp
1982
Cà Mau
7320
Chủ nhật
15/01/2017
Tiền Giang
7577
Kiên Giang
6318
Đà Lạt
0046
Thứ bảy
14/01/2017
TP Hồ Chí Minh
9199
Long An
7252
Bình Phước
3132
Hậu Giang
1728
Thứ sáu
13/01/2017
Vĩnh Long
6910
Bình Dương
0269
Trà Vinh
5755

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
11/02/2017
TP Hồ Chí Minh
0762
Long An
7749
Bình Phước
1433
Hậu Giang
8000
Thứ sáu
10/02/2017
Vĩnh Long
8967
Bình Dương
1141
Trà Vinh
8042
Thứ năm
09/02/2017
Tây Ninh
5072
An Giang
4649
Bình Thuận
5435
Thứ tư
08/02/2017
Đồng Nai
0814
Cần Thơ
2135
Sóc Trăng
6923
Thứ ba
07/02/2017
Bến Tre
7940
Vũng Tàu
4388
Bạc Liêu
1177
Thứ hai
06/02/2017
TP Hồ Chí Minh
7151
Đồng Tháp
0594
Cà Mau
0355
Chủ nhật
05/02/2017
Tiền Giang
3965
Kiên Giang
6199
Đà Lạt
2322
Thứ bảy
04/02/2017
TP Hồ Chí Minh
3264
Long An
8516
Bình Phước
7322
Hậu Giang
6214
Thứ sáu
03/02/2017
Vĩnh Long
4749
Bình Dương
7852
Trà Vinh
6539
Thứ năm
02/02/2017
Tây Ninh
4469
An Giang
1518
Bình Thuận
0595
Thứ tư
01/02/2017
Đồng Nai
9023
Cần Thơ
2021
Sóc Trăng
0083
Thứ ba
31/01/2017
Bến Tre
9350
Vũng Tàu
0265
Bạc Liêu
4945
Thứ hai
30/01/2017
TP Hồ Chí Minh
9211
Đồng Tháp
1654
Cà Mau
8771
Chủ nhật
29/01/2017
Tiền Giang
6001
Kiên Giang
9480
Đà Lạt
1219
Thứ bảy
28/01/2017
TP Hồ Chí Minh
0871
Long An
4878
Bình Phước
6121
Hậu Giang
8152
Thứ sáu
27/01/2017
Vĩnh Long
7766
Bình Dương
6288
Trà Vinh
7808
Thứ năm
26/01/2017
Tây Ninh
4390
An Giang
2048
Bình Thuận
6863
Thứ tư
25/01/2017
Đồng Nai
9913
Cần Thơ
9632
Sóc Trăng
4336
Thứ ba
24/01/2017
Bến Tre
6135
Vũng Tàu
9435
Bạc Liêu
2822
Thứ hai
23/01/2017
TP Hồ Chí Minh
0790
Đồng Tháp
1327
Cà Mau
8015
Chủ nhật
22/01/2017
Tiền Giang
5741
Kiên Giang
9808
Đà Lạt
0324
Thứ bảy
21/01/2017
TP Hồ Chí Minh
3385
Long An
6576
Bình Phước
4279
Hậu Giang
9832
Thứ sáu
20/01/2017
Vĩnh Long
1296
Bình Dương
0744
Trà Vinh
9703
Thứ năm
19/01/2017
Tây Ninh
7126
An Giang
6554
Bình Thuận
5397
Thứ tư
18/01/2017
Đồng Nai
8523
Cần Thơ
0935
Sóc Trăng
7728
Thứ ba
17/01/2017
Bến Tre
3304
Vũng Tàu
1458
Bạc Liêu
3627
Thứ hai
16/01/2017
TP Hồ Chí Minh
1450
Đồng Tháp
1982
Cà Mau
7320
Chủ nhật
15/01/2017
Tiền Giang
7577
Kiên Giang
6318
Đà Lạt
0046
Thứ bảy
14/01/2017
TP Hồ Chí Minh
9199
Long An
7252
Bình Phước
3132
Hậu Giang
1728
Thứ sáu
13/01/2017
Vĩnh Long
6910
Bình Dương
0269
Trà Vinh
5755
X