Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
05/10/2016
Sóc Trăng
3630
Đồng Nai
7283
Cần Thơ
3339
Thứ ba
04/10/2016
Vũng Tàu
7096
Bến Tre
7501
Bạc Liêu
3463
Thứ hai
03/10/2016
TP Hồ Chí Minh
1119
Đồng Tháp
3913
Cà Mau
5452
Chủ nhật
02/10/2016
Tiền Giang
6910
Kiên Giang
4356
Đà Lạt
0071
Thứ bảy
01/10/2016
Long An
3067
TP Hồ Chí Minh
9614
Hậu Giang
2697
Bình Phước
9240
Thứ sáu
30/09/2016
Vĩnh Long
9910
Trà Vinh
9347
Bình Dương
9935
Thứ năm
29/09/2016
Tây Ninh
9375
Bình Thuận
4812
An Giang
7706
Thứ tư
28/09/2016
Sóc Trăng
8212
Đồng Nai
8918
Cần Thơ
0869
Thứ ba
27/09/2016
Vũng Tàu
5034
Bến Tre
1940
Bạc Liêu
5576
Thứ hai
26/09/2016
TP Hồ Chí Minh
2843
Đồng Tháp
0755
Cà Mau
2898
Chủ nhật
25/09/2016
Tiền Giang
1828
Kiên Giang
2249
Đà Lạt
2239
Thứ bảy
24/09/2016
Long An
5697
TP Hồ Chí Minh
9940
Hậu Giang
3353
Bình Phước
1396
Thứ sáu
23/09/2016
Vĩnh Long
9261
Trà Vinh
8015
Bình Dương
0089
Thứ năm
22/09/2016
Tây Ninh
1160
Bình Thuận
7491
An Giang
6638
Thứ tư
21/09/2016
Sóc Trăng
5718
Đồng Nai
0896
Cần Thơ
9639
Thứ ba
20/09/2016
Vũng Tàu
6924
Bến Tre
9983
Bạc Liêu
6185
Thứ hai
19/09/2016
TP Hồ Chí Minh
6858
Đồng Tháp
1229
Cà Mau
9137
Chủ nhật
18/09/2016
Tiền Giang
8175
Kiên Giang
3729
Đà Lạt
4411
Thứ bảy
17/09/2016
Long An
0527
TP Hồ Chí Minh
7781
Hậu Giang
6583
Bình Phước
2022
Thứ sáu
16/09/2016
Vĩnh Long
7678
Trà Vinh
1297
Bình Dương
3569
Thứ năm
15/09/2016
Tây Ninh
6331
Bình Thuận
2981
An Giang
1474
Thứ tư
14/09/2016
Sóc Trăng
4104
Đồng Nai
8825
Cần Thơ
1928
Thứ ba
13/09/2016
Vũng Tàu
1144
Bến Tre
9200
Bạc Liêu
5054
Thứ hai
12/09/2016
TP Hồ Chí Minh
9620
Đồng Tháp
1643
Cà Mau
9842
Chủ nhật
11/09/2016
Tiền Giang
9221
Kiên Giang
2163
Đà Lạt
7056
Thứ bảy
10/09/2016
Long An
0739
TP Hồ Chí Minh
7695
Hậu Giang
7237
Bình Phước
4500
Thứ sáu
09/09/2016
Vĩnh Long
1825
Trà Vinh
9894
Bình Dương
5462
Thứ năm
08/09/2016
Tây Ninh
5708
Bình Thuận
7973
An Giang
5399
Thứ tư
07/09/2016
Sóc Trăng
8813
Đồng Nai
7206
Cần Thơ
5528
Thứ ba
06/09/2016
Vũng Tàu
6295
Bến Tre
5667
Bạc Liêu
5538

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
05/10/2016
Sóc Trăng
3630
Đồng Nai
7283
Cần Thơ
3339
Thứ ba
04/10/2016
Vũng Tàu
7096
Bến Tre
7501
Bạc Liêu
3463
Thứ hai
03/10/2016
TP Hồ Chí Minh
1119
Đồng Tháp
3913
Cà Mau
5452
Chủ nhật
02/10/2016
Tiền Giang
6910
Kiên Giang
4356
Đà Lạt
0071
Thứ bảy
01/10/2016
Long An
3067
TP Hồ Chí Minh
9614
Hậu Giang
2697
Bình Phước
9240
Thứ sáu
30/09/2016
Vĩnh Long
9910
Trà Vinh
9347
Bình Dương
9935
Thứ năm
29/09/2016
Tây Ninh
9375
Bình Thuận
4812
An Giang
7706
Thứ tư
28/09/2016
Sóc Trăng
8212
Đồng Nai
8918
Cần Thơ
0869
Thứ ba
27/09/2016
Vũng Tàu
5034
Bến Tre
1940
Bạc Liêu
5576
Thứ hai
26/09/2016
TP Hồ Chí Minh
2843
Đồng Tháp
0755
Cà Mau
2898
Chủ nhật
25/09/2016
Tiền Giang
1828
Kiên Giang
2249
Đà Lạt
2239
Thứ bảy
24/09/2016
Long An
5697
TP Hồ Chí Minh
9940
Hậu Giang
3353
Bình Phước
1396
Thứ sáu
23/09/2016
Vĩnh Long
9261
Trà Vinh
8015
Bình Dương
0089
Thứ năm
22/09/2016
Tây Ninh
1160
Bình Thuận
7491
An Giang
6638
Thứ tư
21/09/2016
Sóc Trăng
5718
Đồng Nai
0896
Cần Thơ
9639
Thứ ba
20/09/2016
Vũng Tàu
6924
Bến Tre
9983
Bạc Liêu
6185
Thứ hai
19/09/2016
TP Hồ Chí Minh
6858
Đồng Tháp
1229
Cà Mau
9137
Chủ nhật
18/09/2016
Tiền Giang
8175
Kiên Giang
3729
Đà Lạt
4411
Thứ bảy
17/09/2016
Long An
0527
TP Hồ Chí Minh
7781
Hậu Giang
6583
Bình Phước
2022
Thứ sáu
16/09/2016
Vĩnh Long
7678
Trà Vinh
1297
Bình Dương
3569
Thứ năm
15/09/2016
Tây Ninh
6331
Bình Thuận
2981
An Giang
1474
Thứ tư
14/09/2016
Sóc Trăng
4104
Đồng Nai
8825
Cần Thơ
1928
Thứ ba
13/09/2016
Vũng Tàu
1144
Bến Tre
9200
Bạc Liêu
5054
Thứ hai
12/09/2016
TP Hồ Chí Minh
9620
Đồng Tháp
1643
Cà Mau
9842
Chủ nhật
11/09/2016
Tiền Giang
9221
Kiên Giang
2163
Đà Lạt
7056
Thứ bảy
10/09/2016
Long An
0739
TP Hồ Chí Minh
7695
Hậu Giang
7237
Bình Phước
4500
Thứ sáu
09/09/2016
Vĩnh Long
1825
Trà Vinh
9894
Bình Dương
5462
Thứ năm
08/09/2016
Tây Ninh
5708
Bình Thuận
7973
An Giang
5399
Thứ tư
07/09/2016
Sóc Trăng
8813
Đồng Nai
7206
Cần Thơ
5528
Thứ ba
06/09/2016
Vũng Tàu
6295
Bến Tre
5667
Bạc Liêu
5538