Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
05/09/2016
TP Hồ Chí Minh
1374
Đồng Tháp
1438
Cà Mau
8782
Chủ nhật
04/09/2016
Tiền Giang
4908
Kiên Giang
3805
Đà Lạt
1465
Thứ bảy
03/09/2016
Long An
8607
TP Hồ Chí Minh
3241
Hậu Giang
2811
Bình Phước
8353
Thứ sáu
02/09/2016
Vĩnh Long
5203
Trà Vinh
7952
Bình Dương
7260
Thứ năm
01/09/2016
Tây Ninh
6691
Bình Thuận
5961
An Giang
9626
Thứ tư
31/08/2016
Sóc Trăng
2681
Đồng Nai
1235
Cần Thơ
8051
Thứ ba
30/08/2016
Vũng Tàu
3073
Bến Tre
6198
Bạc Liêu
5623
Thứ hai
29/08/2016
TP Hồ Chí Minh
1055
Đồng Tháp
6008
Cà Mau
2928
Chủ nhật
28/08/2016
Tiền Giang
7651
Kiên Giang
0821
Đà Lạt
3439
Thứ bảy
27/08/2016
Long An
5314
TP Hồ Chí Minh
3269
Hậu Giang
5427
Bình Phước
1957
Thứ sáu
26/08/2016
Vĩnh Long
2253
Trà Vinh
7675
Bình Dương
1797
Thứ năm
25/08/2016
Tây Ninh
8808
Bình Thuận
9047
An Giang
0681
Thứ tư
24/08/2016
Sóc Trăng
8125
Đồng Nai
1795
Cần Thơ
0496
Thứ ba
23/08/2016
Vũng Tàu
5019
Bến Tre
6986
Bạc Liêu
0739
Thứ hai
22/08/2016
TP Hồ Chí Minh
4185
Đồng Tháp
0658
Cà Mau
1618
Chủ nhật
21/08/2016
Tiền Giang
5401
Kiên Giang
2385
Đà Lạt
0051
Thứ bảy
20/08/2016
Long An
5456
TP Hồ Chí Minh
3658
Hậu Giang
4896
Bình Phước
5303
Thứ sáu
19/08/2016
Vĩnh Long
1168
Trà Vinh
9700
Bình Dương
4663
Thứ năm
18/08/2016
Tây Ninh
3724
Bình Thuận
4448
An Giang
9371
Thứ tư
17/08/2016
Sóc Trăng
0689
Đồng Nai
3596
Cần Thơ
7087
Thứ ba
16/08/2016
Vũng Tàu
8293
Bến Tre
8931
Bạc Liêu
2269
Thứ hai
15/08/2016
TP Hồ Chí Minh
1557
Đồng Tháp
6312
Cà Mau
9407
Chủ nhật
14/08/2016
Tiền Giang
3436
Kiên Giang
2578
Đà Lạt
3249
Thứ bảy
13/08/2016
Long An
4986
TP Hồ Chí Minh
0353
Hậu Giang
4562
Bình Phước
6238
Thứ sáu
12/08/2016
Vĩnh Long
8520
Trà Vinh
1499
Bình Dương
6721
Thứ năm
11/08/2016
Tây Ninh
5247
Bình Thuận
6507
An Giang
5897
Thứ tư
10/08/2016
Sóc Trăng
3476
Đồng Nai
2423
Cần Thơ
6219
Thứ ba
09/08/2016
Vũng Tàu
6973
Bến Tre
5534
Bạc Liêu
4170
Thứ hai
08/08/2016
TP Hồ Chí Minh
9675
Đồng Tháp
4837
Cà Mau
6833
Chủ nhật
07/08/2016
Tiền Giang
2137
Kiên Giang
0883
Đà Lạt
6253

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
05/09/2016
TP Hồ Chí Minh
1374
Đồng Tháp
1438
Cà Mau
8782
Chủ nhật
04/09/2016
Tiền Giang
4908
Kiên Giang
3805
Đà Lạt
1465
Thứ bảy
03/09/2016
Long An
8607
TP Hồ Chí Minh
3241
Hậu Giang
2811
Bình Phước
8353
Thứ sáu
02/09/2016
Vĩnh Long
5203
Trà Vinh
7952
Bình Dương
7260
Thứ năm
01/09/2016
Tây Ninh
6691
Bình Thuận
5961
An Giang
9626
Thứ tư
31/08/2016
Sóc Trăng
2681
Đồng Nai
1235
Cần Thơ
8051
Thứ ba
30/08/2016
Vũng Tàu
3073
Bến Tre
6198
Bạc Liêu
5623
Thứ hai
29/08/2016
TP Hồ Chí Minh
1055
Đồng Tháp
6008
Cà Mau
2928
Chủ nhật
28/08/2016
Tiền Giang
7651
Kiên Giang
0821
Đà Lạt
3439
Thứ bảy
27/08/2016
Long An
5314
TP Hồ Chí Minh
3269
Hậu Giang
5427
Bình Phước
1957
Thứ sáu
26/08/2016
Vĩnh Long
2253
Trà Vinh
7675
Bình Dương
1797
Thứ năm
25/08/2016
Tây Ninh
8808
Bình Thuận
9047
An Giang
0681
Thứ tư
24/08/2016
Sóc Trăng
8125
Đồng Nai
1795
Cần Thơ
0496
Thứ ba
23/08/2016
Vũng Tàu
5019
Bến Tre
6986
Bạc Liêu
0739
Thứ hai
22/08/2016
TP Hồ Chí Minh
4185
Đồng Tháp
0658
Cà Mau
1618
Chủ nhật
21/08/2016
Tiền Giang
5401
Kiên Giang
2385
Đà Lạt
0051
Thứ bảy
20/08/2016
Long An
5456
TP Hồ Chí Minh
3658
Hậu Giang
4896
Bình Phước
5303
Thứ sáu
19/08/2016
Vĩnh Long
1168
Trà Vinh
9700
Bình Dương
4663
Thứ năm
18/08/2016
Tây Ninh
3724
Bình Thuận
4448
An Giang
9371
Thứ tư
17/08/2016
Sóc Trăng
0689
Đồng Nai
3596
Cần Thơ
7087
Thứ ba
16/08/2016
Vũng Tàu
8293
Bến Tre
8931
Bạc Liêu
2269
Thứ hai
15/08/2016
TP Hồ Chí Minh
1557
Đồng Tháp
6312
Cà Mau
9407
Chủ nhật
14/08/2016
Tiền Giang
3436
Kiên Giang
2578
Đà Lạt
3249
Thứ bảy
13/08/2016
Long An
4986
TP Hồ Chí Minh
0353
Hậu Giang
4562
Bình Phước
6238
Thứ sáu
12/08/2016
Vĩnh Long
8520
Trà Vinh
1499
Bình Dương
6721
Thứ năm
11/08/2016
Tây Ninh
5247
Bình Thuận
6507
An Giang
5897
Thứ tư
10/08/2016
Sóc Trăng
3476
Đồng Nai
2423
Cần Thơ
6219
Thứ ba
09/08/2016
Vũng Tàu
6973
Bến Tre
5534
Bạc Liêu
4170
Thứ hai
08/08/2016
TP Hồ Chí Minh
9675
Đồng Tháp
4837
Cà Mau
6833
Chủ nhật
07/08/2016
Tiền Giang
2137
Kiên Giang
0883
Đà Lạt
6253