Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
08/08/2016
TP Hồ Chí Minh
9675
Đồng Tháp
4837
Cà Mau
6833
Chủ nhật
07/08/2016
Tiền Giang
2137
Kiên Giang
0883
Đà Lạt
6253
Thứ bảy
06/08/2016
Long An
0818
TP Hồ Chí Minh
2407
Hậu Giang
8056
Bình Phước
8841
Thứ sáu
05/08/2016
Vĩnh Long
6341
Trà Vinh
2414
Bình Dương
0642
Thứ năm
04/08/2016
Tây Ninh
7349
Bình Thuận
4414
An Giang
8416
Thứ tư
03/08/2016
Sóc Trăng
0125
Đồng Nai
6419
Cần Thơ
4385
Thứ ba
02/08/2016
Vũng Tàu
1224
Bến Tre
0645
Bạc Liêu
2664
Thứ hai
01/08/2016
TP Hồ Chí Minh
9774
Đồng Tháp
2513
Cà Mau
2071
Chủ nhật
31/07/2016
Tiền Giang
0933
Kiên Giang
9538
Đà Lạt
9339
Thứ bảy
30/07/2016
Long An
8137
TP Hồ Chí Minh
5569
Hậu Giang
5815
Bình Phước
2217
Thứ sáu
29/07/2016
Vĩnh Long
7697
Trà Vinh
4633
Bình Dương
8559
Thứ năm
28/07/2016
Tây Ninh
1309
Bình Thuận
7369
An Giang
5796
Thứ tư
27/07/2016
Sóc Trăng
3905
Đồng Nai
6847
Cần Thơ
9233
Thứ ba
26/07/2016
Vũng Tàu
9962
Bến Tre
3277
Bạc Liêu
2116
Thứ hai
25/07/2016
TP Hồ Chí Minh
9567
Đồng Tháp
4395
Cà Mau
2131
Chủ nhật
24/07/2016
Tiền Giang
0495
Kiên Giang
0346
Đà Lạt
4484
Thứ bảy
23/07/2016
Long An
5381
TP Hồ Chí Minh
7069
Hậu Giang
0501
Bình Phước
5916
Thứ sáu
22/07/2016
Vĩnh Long
0056
Trà Vinh
0900
Bình Dương
6885
Thứ năm
21/07/2016
Tây Ninh
2975
Bình Thuận
2147
An Giang
9523
Thứ tư
20/07/2016
Sóc Trăng
3661
Đồng Nai
3170
Cần Thơ
2544
Thứ ba
19/07/2016
Vũng Tàu
3768
Bến Tre
9342
Bạc Liêu
7402
Thứ hai
18/07/2016
TP Hồ Chí Minh
7999
Đồng Tháp
0129
Cà Mau
9569
Chủ nhật
17/07/2016
Tiền Giang
3418
Kiên Giang
3180
Đà Lạt
3351
Thứ bảy
16/07/2016
Long An
5557
TP Hồ Chí Minh
3229
Hậu Giang
5214
Bình Phước
2205
Thứ sáu
15/07/2016
Vĩnh Long
1397
Trà Vinh
7070
Bình Dương
1944
Thứ năm
14/07/2016
Tây Ninh
6573
Bình Thuận
7415
An Giang
1857
Thứ tư
13/07/2016
Sóc Trăng
1278
Đồng Nai
1794
Cần Thơ
2956
Thứ ba
12/07/2016
Vũng Tàu
3858
Bến Tre
8665
Bạc Liêu
1436
Thứ hai
11/07/2016
TP Hồ Chí Minh
6325
Đồng Tháp
5008
Cà Mau
6104
Chủ nhật
10/07/2016
Tiền Giang
1939
Kiên Giang
2609
Đà Lạt
5440

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
08/08/2016
TP Hồ Chí Minh
9675
Đồng Tháp
4837
Cà Mau
6833
Chủ nhật
07/08/2016
Tiền Giang
2137
Kiên Giang
0883
Đà Lạt
6253
Thứ bảy
06/08/2016
Long An
0818
TP Hồ Chí Minh
2407
Hậu Giang
8056
Bình Phước
8841
Thứ sáu
05/08/2016
Vĩnh Long
6341
Trà Vinh
2414
Bình Dương
0642
Thứ năm
04/08/2016
Tây Ninh
7349
Bình Thuận
4414
An Giang
8416
Thứ tư
03/08/2016
Sóc Trăng
0125
Đồng Nai
6419
Cần Thơ
4385
Thứ ba
02/08/2016
Vũng Tàu
1224
Bến Tre
0645
Bạc Liêu
2664
Thứ hai
01/08/2016
TP Hồ Chí Minh
9774
Đồng Tháp
2513
Cà Mau
2071
Chủ nhật
31/07/2016
Tiền Giang
0933
Kiên Giang
9538
Đà Lạt
9339
Thứ bảy
30/07/2016
Long An
8137
TP Hồ Chí Minh
5569
Hậu Giang
5815
Bình Phước
2217
Thứ sáu
29/07/2016
Vĩnh Long
7697
Trà Vinh
4633
Bình Dương
8559
Thứ năm
28/07/2016
Tây Ninh
1309
Bình Thuận
7369
An Giang
5796
Thứ tư
27/07/2016
Sóc Trăng
3905
Đồng Nai
6847
Cần Thơ
9233
Thứ ba
26/07/2016
Vũng Tàu
9962
Bến Tre
3277
Bạc Liêu
2116
Thứ hai
25/07/2016
TP Hồ Chí Minh
9567
Đồng Tháp
4395
Cà Mau
2131
Chủ nhật
24/07/2016
Tiền Giang
0495
Kiên Giang
0346
Đà Lạt
4484
Thứ bảy
23/07/2016
Long An
5381
TP Hồ Chí Minh
7069
Hậu Giang
0501
Bình Phước
5916
Thứ sáu
22/07/2016
Vĩnh Long
0056
Trà Vinh
0900
Bình Dương
6885
Thứ năm
21/07/2016
Tây Ninh
2975
Bình Thuận
2147
An Giang
9523
Thứ tư
20/07/2016
Sóc Trăng
3661
Đồng Nai
3170
Cần Thơ
2544
Thứ ba
19/07/2016
Vũng Tàu
3768
Bến Tre
9342
Bạc Liêu
7402
Thứ hai
18/07/2016
TP Hồ Chí Minh
7999
Đồng Tháp
0129
Cà Mau
9569
Chủ nhật
17/07/2016
Tiền Giang
3418
Kiên Giang
3180
Đà Lạt
3351
Thứ bảy
16/07/2016
Long An
5557
TP Hồ Chí Minh
3229
Hậu Giang
5214
Bình Phước
2205
Thứ sáu
15/07/2016
Vĩnh Long
1397
Trà Vinh
7070
Bình Dương
1944
Thứ năm
14/07/2016
Tây Ninh
6573
Bình Thuận
7415
An Giang
1857
Thứ tư
13/07/2016
Sóc Trăng
1278
Đồng Nai
1794
Cần Thơ
2956
Thứ ba
12/07/2016
Vũng Tàu
3858
Bến Tre
8665
Bạc Liêu
1436
Thứ hai
11/07/2016
TP Hồ Chí Minh
6325
Đồng Tháp
5008
Cà Mau
6104
Chủ nhật
10/07/2016
Tiền Giang
1939
Kiên Giang
2609
Đà Lạt
5440