Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
14/10/2016
Vĩnh Long
9485
Bình Dương
5823
Trà Vinh
6954
Thứ năm
13/10/2016
Tây Ninh
3040
An Giang
0219
Bình Thuận
5505
Thứ tư
12/10/2016
Đồng Nai
3627
Cần Thơ
3298
Sóc Trăng
1510
Thứ ba
11/10/2016
Bến Tre
1699
Vũng Tàu
4302
Bạc Liêu
1681
Thứ hai
10/10/2016
TP Hồ Chí Minh
6381
Đồng Tháp
1165
Cà Mau
8446
Chủ nhật
09/10/2016
Tiền Giang
3020
Kiên Giang
3179
Đà Lạt
8894
Thứ bảy
08/10/2016
TP Hồ Chí Minh
3555
Long An
8772
Bình Phước
9920
Hậu Giang
2161
Thứ sáu
07/10/2016
Vĩnh Long
8010
Bình Dương
5796
Trà Vinh
8158
Thứ năm
06/10/2016
Tây Ninh
1503
An Giang
2357
Bình Thuận
4403
Thứ tư
05/10/2016
Đồng Nai
7283
Cần Thơ
3339
Sóc Trăng
3630
Thứ ba
04/10/2016
Bến Tre
7501
Vũng Tàu
7096
Bạc Liêu
3463
Thứ hai
03/10/2016
TP Hồ Chí Minh
1119
Đồng Tháp
3913
Cà Mau
5452
Chủ nhật
02/10/2016
Tiền Giang
6910
Kiên Giang
4356
Đà Lạt
0071
Thứ bảy
01/10/2016
TP Hồ Chí Minh
9614
Long An
3067
Bình Phước
9240
Hậu Giang
2697
Thứ sáu
30/09/2016
Vĩnh Long
9910
Bình Dương
9935
Trà Vinh
9347
Thứ năm
29/09/2016
Tây Ninh
9375
An Giang
7706
Bình Thuận
4812
Thứ tư
28/09/2016
Đồng Nai
8918
Cần Thơ
0869
Sóc Trăng
8212
Thứ ba
27/09/2016
Bến Tre
1940
Vũng Tàu
5034
Bạc Liêu
5576
Thứ hai
26/09/2016
TP Hồ Chí Minh
2843
Đồng Tháp
0755
Cà Mau
2898
Chủ nhật
25/09/2016
Tiền Giang
1828
Kiên Giang
2249
Đà Lạt
2239
Thứ bảy
24/09/2016
TP Hồ Chí Minh
9940
Long An
5697
Bình Phước
1396
Hậu Giang
3353
Thứ sáu
23/09/2016
Vĩnh Long
9261
Bình Dương
0089
Trà Vinh
8015
Thứ năm
22/09/2016
Tây Ninh
1160
An Giang
6638
Bình Thuận
7491
Thứ tư
21/09/2016
Đồng Nai
0896
Cần Thơ
9639
Sóc Trăng
5718
Thứ ba
20/09/2016
Bến Tre
9983
Vũng Tàu
6924
Bạc Liêu
6185
Thứ hai
19/09/2016
TP Hồ Chí Minh
6858
Đồng Tháp
1229
Cà Mau
9137
Chủ nhật
18/09/2016
Tiền Giang
8175
Kiên Giang
3729
Đà Lạt
4411
Thứ bảy
17/09/2016
TP Hồ Chí Minh
7781
Long An
0527
Bình Phước
2022
Hậu Giang
6583
Thứ sáu
16/09/2016
Vĩnh Long
7678
Bình Dương
3569
Trà Vinh
1297
Thứ năm
15/09/2016
Tây Ninh
6331
An Giang
1474
Bình Thuận
2981

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
14/10/2016
Vĩnh Long
9485
Bình Dương
5823
Trà Vinh
6954
Thứ năm
13/10/2016
Tây Ninh
3040
An Giang
0219
Bình Thuận
5505
Thứ tư
12/10/2016
Đồng Nai
3627
Cần Thơ
3298
Sóc Trăng
1510
Thứ ba
11/10/2016
Bến Tre
1699
Vũng Tàu
4302
Bạc Liêu
1681
Thứ hai
10/10/2016
TP Hồ Chí Minh
6381
Đồng Tháp
1165
Cà Mau
8446
Chủ nhật
09/10/2016
Tiền Giang
3020
Kiên Giang
3179
Đà Lạt
8894
Thứ bảy
08/10/2016
TP Hồ Chí Minh
3555
Long An
8772
Bình Phước
9920
Hậu Giang
2161
Thứ sáu
07/10/2016
Vĩnh Long
8010
Bình Dương
5796
Trà Vinh
8158
Thứ năm
06/10/2016
Tây Ninh
1503
An Giang
2357
Bình Thuận
4403
Thứ tư
05/10/2016
Đồng Nai
7283
Cần Thơ
3339
Sóc Trăng
3630
Thứ ba
04/10/2016
Bến Tre
7501
Vũng Tàu
7096
Bạc Liêu
3463
Thứ hai
03/10/2016
TP Hồ Chí Minh
1119
Đồng Tháp
3913
Cà Mau
5452
Chủ nhật
02/10/2016
Tiền Giang
6910
Kiên Giang
4356
Đà Lạt
0071
Thứ bảy
01/10/2016
TP Hồ Chí Minh
9614
Long An
3067
Bình Phước
9240
Hậu Giang
2697
Thứ sáu
30/09/2016
Vĩnh Long
9910
Bình Dương
9935
Trà Vinh
9347
Thứ năm
29/09/2016
Tây Ninh
9375
An Giang
7706
Bình Thuận
4812
Thứ tư
28/09/2016
Đồng Nai
8918
Cần Thơ
0869
Sóc Trăng
8212
Thứ ba
27/09/2016
Bến Tre
1940
Vũng Tàu
5034
Bạc Liêu
5576
Thứ hai
26/09/2016
TP Hồ Chí Minh
2843
Đồng Tháp
0755
Cà Mau
2898
Chủ nhật
25/09/2016
Tiền Giang
1828
Kiên Giang
2249
Đà Lạt
2239
Thứ bảy
24/09/2016
TP Hồ Chí Minh
9940
Long An
5697
Bình Phước
1396
Hậu Giang
3353
Thứ sáu
23/09/2016
Vĩnh Long
9261
Bình Dương
0089
Trà Vinh
8015
Thứ năm
22/09/2016
Tây Ninh
1160
An Giang
6638
Bình Thuận
7491
Thứ tư
21/09/2016
Đồng Nai
0896
Cần Thơ
9639
Sóc Trăng
5718
Thứ ba
20/09/2016
Bến Tre
9983
Vũng Tàu
6924
Bạc Liêu
6185
Thứ hai
19/09/2016
TP Hồ Chí Minh
6858
Đồng Tháp
1229
Cà Mau
9137
Chủ nhật
18/09/2016
Tiền Giang
8175
Kiên Giang
3729
Đà Lạt
4411
Thứ bảy
17/09/2016
TP Hồ Chí Minh
7781
Long An
0527
Bình Phước
2022
Hậu Giang
6583
Thứ sáu
16/09/2016
Vĩnh Long
7678
Bình Dương
3569
Trà Vinh
1297
Thứ năm
15/09/2016
Tây Ninh
6331
An Giang
1474
Bình Thuận
2981
X