Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
15/06/2016
Sóc Trăng
0387
Đồng Nai
3853
Cần Thơ
1305
Thứ ba
14/06/2016
Vũng Tàu
6799
Bến Tre
5375
Bạc Liêu
6331
Thứ hai
13/06/2016
TP Hồ Chí Minh
2763
Đồng Tháp
0602
Cà Mau
1643
Chủ nhật
12/06/2016
Tiền Giang
0875
Kiên Giang
7888
Đà Lạt
4788
Thứ bảy
11/06/2016
Long An
1973
TP Hồ Chí Minh
5272
Hậu Giang
9669
Bình Phước
8108
Thứ sáu
10/06/2016
Vĩnh Long
6903
Trà Vinh
8541
Bình Dương
1411
Thứ năm
09/06/2016
Tây Ninh
0453
Bình Thuận
3854
An Giang
9107
Thứ tư
08/06/2016
Sóc Trăng
2511
Đồng Nai
5349
Cần Thơ
2383
Thứ ba
07/06/2016
Vũng Tàu
6312
Bến Tre
1983
Bạc Liêu
6585
Thứ hai
06/06/2016
TP Hồ Chí Minh
9886
Đồng Tháp
5518
Cà Mau
3593
Chủ nhật
05/06/2016
Tiền Giang
1348
Kiên Giang
0629
Đà Lạt
0024
Thứ bảy
04/06/2016
Long An
5689
TP Hồ Chí Minh
4127
Hậu Giang
3452
Bình Phước
0555
Thứ sáu
03/06/2016
Vĩnh Long
1337
Trà Vinh
0506
Bình Dương
0239
Thứ năm
02/06/2016
Tây Ninh
4906
Bình Thuận
6678
An Giang
6496
Thứ tư
01/06/2016
Sóc Trăng
3812
Đồng Nai
1842
Cần Thơ
5308
Thứ ba
31/05/2016
Vũng Tàu
7076
Bến Tre
8158
Bạc Liêu
8349
Thứ hai
30/05/2016
TP Hồ Chí Minh
2526
Đồng Tháp
8163
Cà Mau
5361
Chủ nhật
29/05/2016
Tiền Giang
9394
Kiên Giang
0487
Đà Lạt
4652
Thứ bảy
28/05/2016
Long An
8132
TP Hồ Chí Minh
7694
Hậu Giang
8105
Bình Phước
0513
Thứ sáu
27/05/2016
Vĩnh Long
3030
Trà Vinh
9432
Bình Dương
5392
Thứ năm
26/05/2016
Tây Ninh
8793
Bình Thuận
0194
An Giang
4359
Thứ tư
25/05/2016
Sóc Trăng
6226
Đồng Nai
5068
Cần Thơ
8268
Thứ ba
24/05/2016
Vũng Tàu
4834
Bến Tre
1448
Bạc Liêu
5201
Thứ hai
23/05/2016
TP Hồ Chí Minh
5023
Đồng Tháp
4194
Cà Mau
6096
Chủ nhật
22/05/2016
Tiền Giang
2643
Kiên Giang
8955
Đà Lạt
2776
Thứ bảy
21/05/2016
Long An
0423
TP Hồ Chí Minh
8062
Hậu Giang
2832
Bình Phước
8577
Thứ sáu
20/05/2016
Vĩnh Long
3643
Trà Vinh
0473
Bình Dương
6337
Thứ năm
19/05/2016
Tây Ninh
9410
Bình Thuận
9929
An Giang
6897
Thứ tư
18/05/2016
Sóc Trăng
3194
Đồng Nai
4632
Cần Thơ
8286
Thứ ba
17/05/2016
Vũng Tàu
3521
Bến Tre
8547
Bạc Liêu
5310

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
15/06/2016
Sóc Trăng
0387
Đồng Nai
3853
Cần Thơ
1305
Thứ ba
14/06/2016
Vũng Tàu
6799
Bến Tre
5375
Bạc Liêu
6331
Thứ hai
13/06/2016
TP Hồ Chí Minh
2763
Đồng Tháp
0602
Cà Mau
1643
Chủ nhật
12/06/2016
Tiền Giang
0875
Kiên Giang
7888
Đà Lạt
4788
Thứ bảy
11/06/2016
Long An
1973
TP Hồ Chí Minh
5272
Hậu Giang
9669
Bình Phước
8108
Thứ sáu
10/06/2016
Vĩnh Long
6903
Trà Vinh
8541
Bình Dương
1411
Thứ năm
09/06/2016
Tây Ninh
0453
Bình Thuận
3854
An Giang
9107
Thứ tư
08/06/2016
Sóc Trăng
2511
Đồng Nai
5349
Cần Thơ
2383
Thứ ba
07/06/2016
Vũng Tàu
6312
Bến Tre
1983
Bạc Liêu
6585
Thứ hai
06/06/2016
TP Hồ Chí Minh
9886
Đồng Tháp
5518
Cà Mau
3593
Chủ nhật
05/06/2016
Tiền Giang
1348
Kiên Giang
0629
Đà Lạt
0024
Thứ bảy
04/06/2016
Long An
5689
TP Hồ Chí Minh
4127
Hậu Giang
3452
Bình Phước
0555
Thứ sáu
03/06/2016
Vĩnh Long
1337
Trà Vinh
0506
Bình Dương
0239
Thứ năm
02/06/2016
Tây Ninh
4906
Bình Thuận
6678
An Giang
6496
Thứ tư
01/06/2016
Sóc Trăng
3812
Đồng Nai
1842
Cần Thơ
5308
Thứ ba
31/05/2016
Vũng Tàu
7076
Bến Tre
8158
Bạc Liêu
8349
Thứ hai
30/05/2016
TP Hồ Chí Minh
2526
Đồng Tháp
8163
Cà Mau
5361
Chủ nhật
29/05/2016
Tiền Giang
9394
Kiên Giang
0487
Đà Lạt
4652
Thứ bảy
28/05/2016
Long An
8132
TP Hồ Chí Minh
7694
Hậu Giang
8105
Bình Phước
0513
Thứ sáu
27/05/2016
Vĩnh Long
3030
Trà Vinh
9432
Bình Dương
5392
Thứ năm
26/05/2016
Tây Ninh
8793
Bình Thuận
0194
An Giang
4359
Thứ tư
25/05/2016
Sóc Trăng
6226
Đồng Nai
5068
Cần Thơ
8268
Thứ ba
24/05/2016
Vũng Tàu
4834
Bến Tre
1448
Bạc Liêu
5201
Thứ hai
23/05/2016
TP Hồ Chí Minh
5023
Đồng Tháp
4194
Cà Mau
6096
Chủ nhật
22/05/2016
Tiền Giang
2643
Kiên Giang
8955
Đà Lạt
2776
Thứ bảy
21/05/2016
Long An
0423
TP Hồ Chí Minh
8062
Hậu Giang
2832
Bình Phước
8577
Thứ sáu
20/05/2016
Vĩnh Long
3643
Trà Vinh
0473
Bình Dương
6337
Thứ năm
19/05/2016
Tây Ninh
9410
Bình Thuận
9929
An Giang
6897
Thứ tư
18/05/2016
Sóc Trăng
3194
Đồng Nai
4632
Cần Thơ
8286
Thứ ba
17/05/2016
Vũng Tàu
3521
Bến Tre
8547
Bạc Liêu
5310