Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
24/09/2016
TP Hồ Chí Minh
9940
Long An
5697
Bình Phước
1396
Hậu Giang
3353
Thứ sáu
23/09/2016
Vĩnh Long
9261
Bình Dương
0089
Trà Vinh
8015
Thứ năm
22/09/2016
Tây Ninh
1160
An Giang
6638
Bình Thuận
7491
Thứ tư
21/09/2016
Đồng Nai
0896
Cần Thơ
9639
Sóc Trăng
5718
Thứ ba
20/09/2016
Bến Tre
9983
Vũng Tàu
6924
Bạc Liêu
6185
Thứ hai
19/09/2016
TP Hồ Chí Minh
6858
Đồng Tháp
1229
Cà Mau
9137
Chủ nhật
18/09/2016
Tiền Giang
8175
Kiên Giang
3729
Đà Lạt
4411
Thứ bảy
17/09/2016
TP Hồ Chí Minh
7781
Long An
0527
Bình Phước
2022
Hậu Giang
6583
Thứ sáu
16/09/2016
Vĩnh Long
7678
Bình Dương
3569
Trà Vinh
1297
Thứ năm
15/09/2016
Tây Ninh
6331
An Giang
1474
Bình Thuận
2981
Thứ tư
14/09/2016
Đồng Nai
8825
Cần Thơ
1928
Sóc Trăng
4104
Thứ ba
13/09/2016
Bến Tre
9200
Vũng Tàu
1144
Bạc Liêu
5054
Thứ hai
12/09/2016
TP Hồ Chí Minh
9620
Đồng Tháp
1643
Cà Mau
9842
Chủ nhật
11/09/2016
Tiền Giang
9221
Kiên Giang
2163
Đà Lạt
7056
Thứ bảy
10/09/2016
TP Hồ Chí Minh
7695
Long An
0739
Bình Phước
4500
Hậu Giang
7237
Thứ sáu
09/09/2016
Vĩnh Long
1825
Bình Dương
5462
Trà Vinh
9894
Thứ năm
08/09/2016
Tây Ninh
5708
An Giang
5399
Bình Thuận
7973
Thứ tư
07/09/2016
Đồng Nai
7206
Cần Thơ
5528
Sóc Trăng
8813
Thứ ba
06/09/2016
Bến Tre
5667
Vũng Tàu
6295
Bạc Liêu
5538
Thứ hai
05/09/2016
TP Hồ Chí Minh
1374
Đồng Tháp
1438
Cà Mau
8782
Chủ nhật
04/09/2016
Tiền Giang
4908
Kiên Giang
3805
Đà Lạt
1465
Thứ bảy
03/09/2016
TP Hồ Chí Minh
3241
Long An
8607
Bình Phước
8353
Hậu Giang
2811
Thứ sáu
02/09/2016
Vĩnh Long
5203
Bình Dương
7260
Trà Vinh
7952
Thứ năm
01/09/2016
Tây Ninh
6691
An Giang
9626
Bình Thuận
5961
Thứ tư
31/08/2016
Đồng Nai
1235
Cần Thơ
8051
Sóc Trăng
2681
Thứ ba
30/08/2016
Bến Tre
6198
Vũng Tàu
3073
Bạc Liêu
5623
Thứ hai
29/08/2016
TP Hồ Chí Minh
1055
Đồng Tháp
6008
Cà Mau
2928
Chủ nhật
28/08/2016
Tiền Giang
7651
Kiên Giang
0821
Đà Lạt
3439
Thứ bảy
27/08/2016
TP Hồ Chí Minh
3269
Long An
5314
Bình Phước
1957
Hậu Giang
5427
Thứ sáu
26/08/2016
Vĩnh Long
2253
Bình Dương
1797
Trà Vinh
7675

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
24/09/2016
TP Hồ Chí Minh
9940
Long An
5697
Bình Phước
1396
Hậu Giang
3353
Thứ sáu
23/09/2016
Vĩnh Long
9261
Bình Dương
0089
Trà Vinh
8015
Thứ năm
22/09/2016
Tây Ninh
1160
An Giang
6638
Bình Thuận
7491
Thứ tư
21/09/2016
Đồng Nai
0896
Cần Thơ
9639
Sóc Trăng
5718
Thứ ba
20/09/2016
Bến Tre
9983
Vũng Tàu
6924
Bạc Liêu
6185
Thứ hai
19/09/2016
TP Hồ Chí Minh
6858
Đồng Tháp
1229
Cà Mau
9137
Chủ nhật
18/09/2016
Tiền Giang
8175
Kiên Giang
3729
Đà Lạt
4411
Thứ bảy
17/09/2016
TP Hồ Chí Minh
7781
Long An
0527
Bình Phước
2022
Hậu Giang
6583
Thứ sáu
16/09/2016
Vĩnh Long
7678
Bình Dương
3569
Trà Vinh
1297
Thứ năm
15/09/2016
Tây Ninh
6331
An Giang
1474
Bình Thuận
2981
Thứ tư
14/09/2016
Đồng Nai
8825
Cần Thơ
1928
Sóc Trăng
4104
Thứ ba
13/09/2016
Bến Tre
9200
Vũng Tàu
1144
Bạc Liêu
5054
Thứ hai
12/09/2016
TP Hồ Chí Minh
9620
Đồng Tháp
1643
Cà Mau
9842
Chủ nhật
11/09/2016
Tiền Giang
9221
Kiên Giang
2163
Đà Lạt
7056
Thứ bảy
10/09/2016
TP Hồ Chí Minh
7695
Long An
0739
Bình Phước
4500
Hậu Giang
7237
Thứ sáu
09/09/2016
Vĩnh Long
1825
Bình Dương
5462
Trà Vinh
9894
Thứ năm
08/09/2016
Tây Ninh
5708
An Giang
5399
Bình Thuận
7973
Thứ tư
07/09/2016
Đồng Nai
7206
Cần Thơ
5528
Sóc Trăng
8813
Thứ ba
06/09/2016
Bến Tre
5667
Vũng Tàu
6295
Bạc Liêu
5538
Thứ hai
05/09/2016
TP Hồ Chí Minh
1374
Đồng Tháp
1438
Cà Mau
8782
Chủ nhật
04/09/2016
Tiền Giang
4908
Kiên Giang
3805
Đà Lạt
1465
Thứ bảy
03/09/2016
TP Hồ Chí Minh
3241
Long An
8607
Bình Phước
8353
Hậu Giang
2811
Thứ sáu
02/09/2016
Vĩnh Long
5203
Bình Dương
7260
Trà Vinh
7952
Thứ năm
01/09/2016
Tây Ninh
6691
An Giang
9626
Bình Thuận
5961
Thứ tư
31/08/2016
Đồng Nai
1235
Cần Thơ
8051
Sóc Trăng
2681
Thứ ba
30/08/2016
Bến Tre
6198
Vũng Tàu
3073
Bạc Liêu
5623
Thứ hai
29/08/2016
TP Hồ Chí Minh
1055
Đồng Tháp
6008
Cà Mau
2928
Chủ nhật
28/08/2016
Tiền Giang
7651
Kiên Giang
0821
Đà Lạt
3439
Thứ bảy
27/08/2016
TP Hồ Chí Minh
3269
Long An
5314
Bình Phước
1957
Hậu Giang
5427
Thứ sáu
26/08/2016
Vĩnh Long
2253
Bình Dương
1797
Trà Vinh
7675
X