Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
10/04/2016
Tiền Giang
2641
Kiên Giang
5815
Đà Lạt
0978
Thứ bảy
09/04/2016
Long An
7410
TP Hồ Chí Minh
5633
Hậu Giang
5902
Bình Phước
2811
Thứ sáu
08/04/2016
Vĩnh Long
8829
Trà Vinh
8088
Bình Dương
9407
Thứ năm
07/04/2016
Tây Ninh
5925
Bình Thuận
1746
An Giang
4804
Thứ tư
06/04/2016
Sóc Trăng
8451
Đồng Nai
7934
Cần Thơ
2559
Thứ ba
05/04/2016
Vũng Tàu
4069
Bến Tre
4797
Bạc Liêu
7725
Thứ hai
04/04/2016
TP Hồ Chí Minh
6749
Đồng Tháp
7736
Cà Mau
6767
Chủ nhật
03/04/2016
Tiền Giang
6931
Kiên Giang
5738
Đà Lạt
1520
Thứ bảy
02/04/2016
Long An
5017
TP Hồ Chí Minh
9715
Hậu Giang
4568
Bình Phước
9991
Thứ sáu
01/04/2016
Vĩnh Long
4809
Trà Vinh
5078
Bình Dương
4587
Thứ năm
31/03/2016
Tây Ninh
4809
Bình Thuận
0592
An Giang
2121
Thứ tư
30/03/2016
Sóc Trăng
0388
Đồng Nai
6511
Cần Thơ
3433
Thứ ba
29/03/2016
Vũng Tàu
6802
Bến Tre
5669
Bạc Liêu
3165
Thứ hai
28/03/2016
TP Hồ Chí Minh
4241
Đồng Tháp
1793
Cà Mau
9717
Chủ nhật
27/03/2016
Tiền Giang
9722
Kiên Giang
8937
Đà Lạt
9922
Thứ bảy
26/03/2016
Long An
5969
TP Hồ Chí Minh
1767
Hậu Giang
7205
Bình Phước
6215
Thứ sáu
25/03/2016
Vĩnh Long
6246
Trà Vinh
8011
Bình Dương
5818
Thứ năm
24/03/2016
Tây Ninh
8512
Bình Thuận
7863
An Giang
9766
Thứ tư
23/03/2016
Sóc Trăng
8388
Đồng Nai
5483
Cần Thơ
2136
Thứ ba
22/03/2016
Vũng Tàu
0699
Bến Tre
2376
Bạc Liêu
0178
Thứ hai
21/03/2016
TP Hồ Chí Minh
7991
Đồng Tháp
0590
Cà Mau
5539
Chủ nhật
20/03/2016
Tiền Giang
5339
Kiên Giang
3805
Đà Lạt
3768
Thứ bảy
19/03/2016
Long An
1984
TP Hồ Chí Minh
5617
Hậu Giang
6644
Bình Phước
3502
Thứ sáu
18/03/2016
Vĩnh Long
6654
Trà Vinh
6246
Bình Dương
3684
Thứ năm
17/03/2016
Tây Ninh
8104
Bình Thuận
5234
An Giang
2877
Thứ tư
16/03/2016
Sóc Trăng
5844
Đồng Nai
0529
Cần Thơ
7468
Thứ ba
15/03/2016
Vũng Tàu
5104
Bến Tre
4050
Bạc Liêu
8544
Thứ hai
14/03/2016
TP Hồ Chí Minh
2589
Đồng Tháp
9469
Cà Mau
5155
Chủ nhật
13/03/2016
Tiền Giang
8140
Kiên Giang
4416
Đà Lạt
7973
Thứ bảy
12/03/2016
Long An
2789
TP Hồ Chí Minh
3150
Hậu Giang
7097
Bình Phước
5221

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
10/04/2016
Tiền Giang
2641
Kiên Giang
5815
Đà Lạt
0978
Thứ bảy
09/04/2016
Long An
7410
TP Hồ Chí Minh
5633
Hậu Giang
5902
Bình Phước
2811
Thứ sáu
08/04/2016
Vĩnh Long
8829
Trà Vinh
8088
Bình Dương
9407
Thứ năm
07/04/2016
Tây Ninh
5925
Bình Thuận
1746
An Giang
4804
Thứ tư
06/04/2016
Sóc Trăng
8451
Đồng Nai
7934
Cần Thơ
2559
Thứ ba
05/04/2016
Vũng Tàu
4069
Bến Tre
4797
Bạc Liêu
7725
Thứ hai
04/04/2016
TP Hồ Chí Minh
6749
Đồng Tháp
7736
Cà Mau
6767
Chủ nhật
03/04/2016
Tiền Giang
6931
Kiên Giang
5738
Đà Lạt
1520
Thứ bảy
02/04/2016
Long An
5017
TP Hồ Chí Minh
9715
Hậu Giang
4568
Bình Phước
9991
Thứ sáu
01/04/2016
Vĩnh Long
4809
Trà Vinh
5078
Bình Dương
4587
Thứ năm
31/03/2016
Tây Ninh
4809
Bình Thuận
0592
An Giang
2121
Thứ tư
30/03/2016
Sóc Trăng
0388
Đồng Nai
6511
Cần Thơ
3433
Thứ ba
29/03/2016
Vũng Tàu
6802
Bến Tre
5669
Bạc Liêu
3165
Thứ hai
28/03/2016
TP Hồ Chí Minh
4241
Đồng Tháp
1793
Cà Mau
9717
Chủ nhật
27/03/2016
Tiền Giang
9722
Kiên Giang
8937
Đà Lạt
9922
Thứ bảy
26/03/2016
Long An
5969
TP Hồ Chí Minh
1767
Hậu Giang
7205
Bình Phước
6215
Thứ sáu
25/03/2016
Vĩnh Long
6246
Trà Vinh
8011
Bình Dương
5818
Thứ năm
24/03/2016
Tây Ninh
8512
Bình Thuận
7863
An Giang
9766
Thứ tư
23/03/2016
Sóc Trăng
8388
Đồng Nai
5483
Cần Thơ
2136
Thứ ba
22/03/2016
Vũng Tàu
0699
Bến Tre
2376
Bạc Liêu
0178
Thứ hai
21/03/2016
TP Hồ Chí Minh
7991
Đồng Tháp
0590
Cà Mau
5539
Chủ nhật
20/03/2016
Tiền Giang
5339
Kiên Giang
3805
Đà Lạt
3768
Thứ bảy
19/03/2016
Long An
1984
TP Hồ Chí Minh
5617
Hậu Giang
6644
Bình Phước
3502
Thứ sáu
18/03/2016
Vĩnh Long
6654
Trà Vinh
6246
Bình Dương
3684
Thứ năm
17/03/2016
Tây Ninh
8104
Bình Thuận
5234
An Giang
2877
Thứ tư
16/03/2016
Sóc Trăng
5844
Đồng Nai
0529
Cần Thơ
7468
Thứ ba
15/03/2016
Vũng Tàu
5104
Bến Tre
4050
Bạc Liêu
8544
Thứ hai
14/03/2016
TP Hồ Chí Minh
2589
Đồng Tháp
9469
Cà Mau
5155
Chủ nhật
13/03/2016
Tiền Giang
8140
Kiên Giang
4416
Đà Lạt
7973
Thứ bảy
12/03/2016
Long An
2789
TP Hồ Chí Minh
3150
Hậu Giang
7097
Bình Phước
5221