Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
25/08/2016
Tây Ninh
8808
An Giang
0681
Bình Thuận
9047
Thứ tư
24/08/2016
Đồng Nai
1795
Cần Thơ
0496
Sóc Trăng
8125
Thứ ba
23/08/2016
Bến Tre
6986
Vũng Tàu
5019
Bạc Liêu
0739
Thứ hai
22/08/2016
TP Hồ Chí Minh
4185
Đồng Tháp
0658
Cà Mau
1618
Chủ nhật
21/08/2016
Tiền Giang
5401
Kiên Giang
2385
Đà Lạt
0051
Thứ bảy
20/08/2016
TP Hồ Chí Minh
3658
Long An
5456
Bình Phước
5303
Hậu Giang
4896
Thứ sáu
19/08/2016
Vĩnh Long
1168
Bình Dương
4663
Trà Vinh
9700
Thứ năm
18/08/2016
Tây Ninh
3724
An Giang
9371
Bình Thuận
4448
Thứ tư
17/08/2016
Đồng Nai
3596
Cần Thơ
7087
Sóc Trăng
0689
Thứ ba
16/08/2016
Bến Tre
8931
Vũng Tàu
8293
Bạc Liêu
2269
Thứ hai
15/08/2016
TP Hồ Chí Minh
1557
Đồng Tháp
6312
Cà Mau
9407
Chủ nhật
14/08/2016
Tiền Giang
3436
Kiên Giang
2578
Đà Lạt
3249
Thứ bảy
13/08/2016
TP Hồ Chí Minh
0353
Long An
4986
Bình Phước
6238
Hậu Giang
4562
Thứ sáu
12/08/2016
Vĩnh Long
8520
Bình Dương
6721
Trà Vinh
1499
Thứ năm
11/08/2016
Tây Ninh
5247
An Giang
5897
Bình Thuận
6507
Thứ tư
10/08/2016
Đồng Nai
2423
Cần Thơ
6219
Sóc Trăng
3476
Thứ ba
09/08/2016
Bến Tre
5534
Vũng Tàu
6973
Bạc Liêu
4170
Thứ hai
08/08/2016
TP Hồ Chí Minh
9675
Đồng Tháp
4837
Cà Mau
6833
Chủ nhật
07/08/2016
Tiền Giang
2137
Kiên Giang
0883
Đà Lạt
6253
Thứ bảy
06/08/2016
TP Hồ Chí Minh
2407
Long An
0818
Bình Phước
8841
Hậu Giang
8056
Thứ sáu
05/08/2016
Vĩnh Long
6341
Bình Dương
0642
Trà Vinh
2414
Thứ năm
04/08/2016
Tây Ninh
7349
An Giang
8416
Bình Thuận
4414
Thứ tư
03/08/2016
Đồng Nai
6419
Cần Thơ
4385
Sóc Trăng
0125
Thứ ba
02/08/2016
Bến Tre
0645
Vũng Tàu
1224
Bạc Liêu
2664
Thứ hai
01/08/2016
TP Hồ Chí Minh
9774
Đồng Tháp
2513
Cà Mau
2071
Chủ nhật
31/07/2016
Tiền Giang
0933
Kiên Giang
9538
Đà Lạt
9339
Thứ bảy
30/07/2016
TP Hồ Chí Minh
5569
Long An
8137
Bình Phước
2217
Hậu Giang
5815
Thứ sáu
29/07/2016
Vĩnh Long
7697
Bình Dương
8559
Trà Vinh
4633
Thứ năm
28/07/2016
Tây Ninh
1309
An Giang
5796
Bình Thuận
7369
Thứ tư
27/07/2016
Đồng Nai
6847
Cần Thơ
9233
Sóc Trăng
3905

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
25/08/2016
Tây Ninh
8808
An Giang
0681
Bình Thuận
9047
Thứ tư
24/08/2016
Đồng Nai
1795
Cần Thơ
0496
Sóc Trăng
8125
Thứ ba
23/08/2016
Bến Tre
6986
Vũng Tàu
5019
Bạc Liêu
0739
Thứ hai
22/08/2016
TP Hồ Chí Minh
4185
Đồng Tháp
0658
Cà Mau
1618
Chủ nhật
21/08/2016
Tiền Giang
5401
Kiên Giang
2385
Đà Lạt
0051
Thứ bảy
20/08/2016
TP Hồ Chí Minh
3658
Long An
5456
Bình Phước
5303
Hậu Giang
4896
Thứ sáu
19/08/2016
Vĩnh Long
1168
Bình Dương
4663
Trà Vinh
9700
Thứ năm
18/08/2016
Tây Ninh
3724
An Giang
9371
Bình Thuận
4448
Thứ tư
17/08/2016
Đồng Nai
3596
Cần Thơ
7087
Sóc Trăng
0689
Thứ ba
16/08/2016
Bến Tre
8931
Vũng Tàu
8293
Bạc Liêu
2269
Thứ hai
15/08/2016
TP Hồ Chí Minh
1557
Đồng Tháp
6312
Cà Mau
9407
Chủ nhật
14/08/2016
Tiền Giang
3436
Kiên Giang
2578
Đà Lạt
3249
Thứ bảy
13/08/2016
TP Hồ Chí Minh
0353
Long An
4986
Bình Phước
6238
Hậu Giang
4562
Thứ sáu
12/08/2016
Vĩnh Long
8520
Bình Dương
6721
Trà Vinh
1499
Thứ năm
11/08/2016
Tây Ninh
5247
An Giang
5897
Bình Thuận
6507
Thứ tư
10/08/2016
Đồng Nai
2423
Cần Thơ
6219
Sóc Trăng
3476
Thứ ba
09/08/2016
Bến Tre
5534
Vũng Tàu
6973
Bạc Liêu
4170
Thứ hai
08/08/2016
TP Hồ Chí Minh
9675
Đồng Tháp
4837
Cà Mau
6833
Chủ nhật
07/08/2016
Tiền Giang
2137
Kiên Giang
0883
Đà Lạt
6253
Thứ bảy
06/08/2016
TP Hồ Chí Minh
2407
Long An
0818
Bình Phước
8841
Hậu Giang
8056
Thứ sáu
05/08/2016
Vĩnh Long
6341
Bình Dương
0642
Trà Vinh
2414
Thứ năm
04/08/2016
Tây Ninh
7349
An Giang
8416
Bình Thuận
4414
Thứ tư
03/08/2016
Đồng Nai
6419
Cần Thơ
4385
Sóc Trăng
0125
Thứ ba
02/08/2016
Bến Tre
0645
Vũng Tàu
1224
Bạc Liêu
2664
Thứ hai
01/08/2016
TP Hồ Chí Minh
9774
Đồng Tháp
2513
Cà Mau
2071
Chủ nhật
31/07/2016
Tiền Giang
0933
Kiên Giang
9538
Đà Lạt
9339
Thứ bảy
30/07/2016
TP Hồ Chí Minh
5569
Long An
8137
Bình Phước
2217
Hậu Giang
5815
Thứ sáu
29/07/2016
Vĩnh Long
7697
Bình Dương
8559
Trà Vinh
4633
Thứ năm
28/07/2016
Tây Ninh
1309
An Giang
5796
Bình Thuận
7369
Thứ tư
27/07/2016
Đồng Nai
6847
Cần Thơ
9233
Sóc Trăng
3905
X