Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
26/07/2016
Bến Tre
3277
Vũng Tàu
9962
Bạc Liêu
2116
Thứ hai
25/07/2016
TP Hồ Chí Minh
9567
Đồng Tháp
4395
Cà Mau
2131
Chủ nhật
24/07/2016
Tiền Giang
0495
Kiên Giang
0346
Đà Lạt
4484
Thứ bảy
23/07/2016
TP Hồ Chí Minh
7069
Long An
5381
Bình Phước
5916
Hậu Giang
0501
Thứ sáu
22/07/2016
Vĩnh Long
0056
Bình Dương
6885
Trà Vinh
0900
Thứ năm
21/07/2016
Tây Ninh
2975
An Giang
9523
Bình Thuận
2147
Thứ tư
20/07/2016
Đồng Nai
3170
Cần Thơ
2544
Sóc Trăng
3661
Thứ ba
19/07/2016
Bến Tre
9342
Vũng Tàu
3768
Bạc Liêu
7402
Thứ hai
18/07/2016
TP Hồ Chí Minh
7999
Đồng Tháp
0129
Cà Mau
9569
Chủ nhật
17/07/2016
Tiền Giang
3418
Kiên Giang
3180
Đà Lạt
3351
Thứ bảy
16/07/2016
TP Hồ Chí Minh
3229
Long An
5557
Bình Phước
2205
Hậu Giang
5214
Thứ sáu
15/07/2016
Vĩnh Long
1397
Bình Dương
1944
Trà Vinh
7070
Thứ năm
14/07/2016
Tây Ninh
6573
An Giang
1857
Bình Thuận
7415
Thứ tư
13/07/2016
Đồng Nai
1794
Cần Thơ
2956
Sóc Trăng
1278
Thứ ba
12/07/2016
Bến Tre
8665
Vũng Tàu
3858
Bạc Liêu
1436
Thứ hai
11/07/2016
TP Hồ Chí Minh
6325
Đồng Tháp
5008
Cà Mau
6104
Chủ nhật
10/07/2016
Tiền Giang
1939
Kiên Giang
2609
Đà Lạt
5440
Thứ bảy
09/07/2016
TP Hồ Chí Minh
5627
Long An
7218
Bình Phước
1113
Hậu Giang
6497
Thứ sáu
08/07/2016
Vĩnh Long
6014
Bình Dương
4553
Trà Vinh
9543
Thứ năm
07/07/2016
Tây Ninh
9394
An Giang
5252
Bình Thuận
6459
Thứ tư
06/07/2016
Đồng Nai
0087
Cần Thơ
7159
Sóc Trăng
1194
Thứ ba
05/07/2016
Bến Tre
4727
Vũng Tàu
1638
Bạc Liêu
7864
Thứ hai
04/07/2016
TP Hồ Chí Minh
0740
Đồng Tháp
7768
Cà Mau
4005
Chủ nhật
03/07/2016
Tiền Giang
2351
Kiên Giang
6460
Đà Lạt
5752
Thứ bảy
02/07/2016
TP Hồ Chí Minh
0803
Long An
0300
Bình Phước
5254
Hậu Giang
1109
Thứ sáu
01/07/2016
Vĩnh Long
7020
Bình Dương
1368
Trà Vinh
1266
Thứ năm
30/06/2016
Tây Ninh
8252
An Giang
6927
Bình Thuận
2550
Thứ tư
29/06/2016
Đồng Nai
7674
Cần Thơ
9529
Sóc Trăng
3189
Thứ ba
28/06/2016
Bến Tre
2330
Vũng Tàu
4090
Bạc Liêu
7150
Thứ hai
27/06/2016
TP Hồ Chí Minh
5663
Đồng Tháp
8311
Cà Mau
2727

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
26/07/2016
Bến Tre
3277
Vũng Tàu
9962
Bạc Liêu
2116
Thứ hai
25/07/2016
TP Hồ Chí Minh
9567
Đồng Tháp
4395
Cà Mau
2131
Chủ nhật
24/07/2016
Tiền Giang
0495
Kiên Giang
0346
Đà Lạt
4484
Thứ bảy
23/07/2016
TP Hồ Chí Minh
7069
Long An
5381
Bình Phước
5916
Hậu Giang
0501
Thứ sáu
22/07/2016
Vĩnh Long
0056
Bình Dương
6885
Trà Vinh
0900
Thứ năm
21/07/2016
Tây Ninh
2975
An Giang
9523
Bình Thuận
2147
Thứ tư
20/07/2016
Đồng Nai
3170
Cần Thơ
2544
Sóc Trăng
3661
Thứ ba
19/07/2016
Bến Tre
9342
Vũng Tàu
3768
Bạc Liêu
7402
Thứ hai
18/07/2016
TP Hồ Chí Minh
7999
Đồng Tháp
0129
Cà Mau
9569
Chủ nhật
17/07/2016
Tiền Giang
3418
Kiên Giang
3180
Đà Lạt
3351
Thứ bảy
16/07/2016
TP Hồ Chí Minh
3229
Long An
5557
Bình Phước
2205
Hậu Giang
5214
Thứ sáu
15/07/2016
Vĩnh Long
1397
Bình Dương
1944
Trà Vinh
7070
Thứ năm
14/07/2016
Tây Ninh
6573
An Giang
1857
Bình Thuận
7415
Thứ tư
13/07/2016
Đồng Nai
1794
Cần Thơ
2956
Sóc Trăng
1278
Thứ ba
12/07/2016
Bến Tre
8665
Vũng Tàu
3858
Bạc Liêu
1436
Thứ hai
11/07/2016
TP Hồ Chí Minh
6325
Đồng Tháp
5008
Cà Mau
6104
Chủ nhật
10/07/2016
Tiền Giang
1939
Kiên Giang
2609
Đà Lạt
5440
Thứ bảy
09/07/2016
TP Hồ Chí Minh
5627
Long An
7218
Bình Phước
1113
Hậu Giang
6497
Thứ sáu
08/07/2016
Vĩnh Long
6014
Bình Dương
4553
Trà Vinh
9543
Thứ năm
07/07/2016
Tây Ninh
9394
An Giang
5252
Bình Thuận
6459
Thứ tư
06/07/2016
Đồng Nai
0087
Cần Thơ
7159
Sóc Trăng
1194
Thứ ba
05/07/2016
Bến Tre
4727
Vũng Tàu
1638
Bạc Liêu
7864
Thứ hai
04/07/2016
TP Hồ Chí Minh
0740
Đồng Tháp
7768
Cà Mau
4005
Chủ nhật
03/07/2016
Tiền Giang
2351
Kiên Giang
6460
Đà Lạt
5752
Thứ bảy
02/07/2016
TP Hồ Chí Minh
0803
Long An
0300
Bình Phước
5254
Hậu Giang
1109
Thứ sáu
01/07/2016
Vĩnh Long
7020
Bình Dương
1368
Trà Vinh
1266
Thứ năm
30/06/2016
Tây Ninh
8252
An Giang
6927
Bình Thuận
2550
Thứ tư
29/06/2016
Đồng Nai
7674
Cần Thơ
9529
Sóc Trăng
3189
Thứ ba
28/06/2016
Bến Tre
2330
Vũng Tàu
4090
Bạc Liêu
7150
Thứ hai
27/06/2016
TP Hồ Chí Minh
5663
Đồng Tháp
8311
Cà Mau
2727
X