Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
27/05/2016
Vĩnh Long
3030
Bình Dương
5392
Trà Vinh
9432
Thứ năm
26/05/2016
Tây Ninh
8793
An Giang
4359
Bình Thuận
0194
Thứ tư
25/05/2016
Đồng Nai
5068
Cần Thơ
8268
Sóc Trăng
6226
Thứ ba
24/05/2016
Bến Tre
1448
Vũng Tàu
4834
Bạc Liêu
5201
Thứ hai
23/05/2016
TP Hồ Chí Minh
5023
Đồng Tháp
4194
Cà Mau
6096
Chủ nhật
22/05/2016
Tiền Giang
2643
Kiên Giang
8955
Đà Lạt
2776
Thứ bảy
21/05/2016
TP Hồ Chí Minh
8062
Long An
0423
Bình Phước
8577
Hậu Giang
2832
Thứ sáu
20/05/2016
Vĩnh Long
3643
Bình Dương
6337
Trà Vinh
0473
Thứ năm
19/05/2016
Tây Ninh
9410
An Giang
6897
Bình Thuận
9929
Thứ tư
18/05/2016
Đồng Nai
4632
Cần Thơ
8286
Sóc Trăng
3194
Thứ ba
17/05/2016
Bến Tre
8547
Vũng Tàu
3521
Bạc Liêu
5310
Thứ hai
16/05/2016
TP Hồ Chí Minh
0173
Đồng Tháp
3771
Cà Mau
8149
Chủ nhật
15/05/2016
Tiền Giang
7748
Kiên Giang
1000
Đà Lạt
5503
Thứ bảy
14/05/2016
TP Hồ Chí Minh
4391
Long An
2125
Bình Phước
1152
Hậu Giang
4500
Thứ sáu
13/05/2016
Vĩnh Long
5329
Bình Dương
7955
Trà Vinh
4089
Thứ năm
12/05/2016
Tây Ninh
8440
An Giang
5098
Bình Thuận
3724
Thứ tư
11/05/2016
Đồng Nai
9319
Cần Thơ
2724
Sóc Trăng
1699
Thứ ba
10/05/2016
Bến Tre
6304
Vũng Tàu
1846
Bạc Liêu
3876
Thứ hai
09/05/2016
TP Hồ Chí Minh
5844
Đồng Tháp
9695
Cà Mau
7697
Chủ nhật
08/05/2016
Tiền Giang
3977
Kiên Giang
1778
Đà Lạt
1248
Thứ bảy
07/05/2016
TP Hồ Chí Minh
9738
Long An
9228
Bình Phước
9321
Hậu Giang
1555
Thứ sáu
06/05/2016
Vĩnh Long
4780
Bình Dương
4838
Trà Vinh
5646
Thứ năm
05/05/2016
Tây Ninh
6864
An Giang
5896
Bình Thuận
4917
Thứ tư
04/05/2016
Đồng Nai
0786
Cần Thơ
5858
Sóc Trăng
2751
Thứ ba
03/05/2016
Bến Tre
6654
Vũng Tàu
0934
Bạc Liêu
0470
Thứ hai
02/05/2016
TP Hồ Chí Minh
8972
Đồng Tháp
7126
Cà Mau
5457
Chủ nhật
01/05/2016
Tiền Giang
0812
Kiên Giang
6604
Đà Lạt
4940
Thứ bảy
30/04/2016
TP Hồ Chí Minh
8917
Long An
8306
Bình Phước
0825
Hậu Giang
7767
Thứ sáu
29/04/2016
Vĩnh Long
1418
Bình Dương
7444
Trà Vinh
9415
Thứ năm
28/04/2016
Tây Ninh
8825
An Giang
2692
Bình Thuận
9154

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
27/05/2016
Vĩnh Long
3030
Bình Dương
5392
Trà Vinh
9432
Thứ năm
26/05/2016
Tây Ninh
8793
An Giang
4359
Bình Thuận
0194
Thứ tư
25/05/2016
Đồng Nai
5068
Cần Thơ
8268
Sóc Trăng
6226
Thứ ba
24/05/2016
Bến Tre
1448
Vũng Tàu
4834
Bạc Liêu
5201
Thứ hai
23/05/2016
TP Hồ Chí Minh
5023
Đồng Tháp
4194
Cà Mau
6096
Chủ nhật
22/05/2016
Tiền Giang
2643
Kiên Giang
8955
Đà Lạt
2776
Thứ bảy
21/05/2016
TP Hồ Chí Minh
8062
Long An
0423
Bình Phước
8577
Hậu Giang
2832
Thứ sáu
20/05/2016
Vĩnh Long
3643
Bình Dương
6337
Trà Vinh
0473
Thứ năm
19/05/2016
Tây Ninh
9410
An Giang
6897
Bình Thuận
9929
Thứ tư
18/05/2016
Đồng Nai
4632
Cần Thơ
8286
Sóc Trăng
3194
Thứ ba
17/05/2016
Bến Tre
8547
Vũng Tàu
3521
Bạc Liêu
5310
Thứ hai
16/05/2016
TP Hồ Chí Minh
0173
Đồng Tháp
3771
Cà Mau
8149
Chủ nhật
15/05/2016
Tiền Giang
7748
Kiên Giang
1000
Đà Lạt
5503
Thứ bảy
14/05/2016
TP Hồ Chí Minh
4391
Long An
2125
Bình Phước
1152
Hậu Giang
4500
Thứ sáu
13/05/2016
Vĩnh Long
5329
Bình Dương
7955
Trà Vinh
4089
Thứ năm
12/05/2016
Tây Ninh
8440
An Giang
5098
Bình Thuận
3724
Thứ tư
11/05/2016
Đồng Nai
9319
Cần Thơ
2724
Sóc Trăng
1699
Thứ ba
10/05/2016
Bến Tre
6304
Vũng Tàu
1846
Bạc Liêu
3876
Thứ hai
09/05/2016
TP Hồ Chí Minh
5844
Đồng Tháp
9695
Cà Mau
7697
Chủ nhật
08/05/2016
Tiền Giang
3977
Kiên Giang
1778
Đà Lạt
1248
Thứ bảy
07/05/2016
TP Hồ Chí Minh
9738
Long An
9228
Bình Phước
9321
Hậu Giang
1555
Thứ sáu
06/05/2016
Vĩnh Long
4780
Bình Dương
4838
Trà Vinh
5646
Thứ năm
05/05/2016
Tây Ninh
6864
An Giang
5896
Bình Thuận
4917
Thứ tư
04/05/2016
Đồng Nai
0786
Cần Thơ
5858
Sóc Trăng
2751
Thứ ba
03/05/2016
Bến Tre
6654
Vũng Tàu
0934
Bạc Liêu
0470
Thứ hai
02/05/2016
TP Hồ Chí Minh
8972
Đồng Tháp
7126
Cà Mau
5457
Chủ nhật
01/05/2016
Tiền Giang
0812
Kiên Giang
6604
Đà Lạt
4940
Thứ bảy
30/04/2016
TP Hồ Chí Minh
8917
Long An
8306
Bình Phước
0825
Hậu Giang
7767
Thứ sáu
29/04/2016
Vĩnh Long
1418
Bình Dương
7444
Trà Vinh
9415
Thứ năm
28/04/2016
Tây Ninh
8825
An Giang
2692
Bình Thuận
9154
X