Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
11/01/2016
TP Hồ Chí Minh
2330
Đồng Tháp
5190
Cà Mau
0687
Chủ nhật
10/01/2016
Tiền Giang
7949
Kiên Giang
8035
Đà Lạt
8587
Thứ bảy
09/01/2016
Long An
7449
TP Hồ Chí Minh
5642
Hậu Giang
4824
Bình Phước
1885
Thứ sáu
08/01/2016
Vĩnh Long
8209
Trà Vinh
8094
Bình Dương
0911
Thứ năm
07/01/2016
Tây Ninh
3928
Bình Thuận
9511
An Giang
2309
Thứ tư
06/01/2016
Sóc Trăng
3686
Đồng Nai
6594
Cần Thơ
4251
Thứ ba
05/01/2016
Vũng Tàu
3073
Bến Tre
6365
Bạc Liêu
3774
Thứ hai
04/01/2016
TP Hồ Chí Minh
5442
Đồng Tháp
3947
Cà Mau
0567
Chủ nhật
03/01/2016
Tiền Giang
8644
Kiên Giang
5140
Đà Lạt
3356
Thứ bảy
02/01/2016
Long An
3188
TP Hồ Chí Minh
5728
Hậu Giang
8587
Bình Phước
6002
Thứ sáu
01/01/2016
Vĩnh Long
2621
Trà Vinh
2278
Bình Dương
6650
Thứ năm
31/12/2015
Tây Ninh
7435
Bình Thuận
0452
An Giang
8191
Thứ tư
30/12/2015
Sóc Trăng
4223
Đồng Nai
7877
Cần Thơ
2043
Thứ ba
29/12/2015
Vũng Tàu
3593
Bến Tre
8177
Bạc Liêu
8608
Thứ hai
28/12/2015
TP Hồ Chí Minh
1081
Đồng Tháp
4627
Cà Mau
8369
Chủ nhật
27/12/2015
Tiền Giang
3710
Kiên Giang
3632
Đà Lạt
2082
Thứ bảy
26/12/2015
Long An
8460
TP Hồ Chí Minh
3545
Hậu Giang
0098
Bình Phước
5811
Thứ sáu
25/12/2015
Vĩnh Long
1197
Trà Vinh
3636
Bình Dương
9386
Thứ năm
24/12/2015
Tây Ninh
9056
Bình Thuận
7424
An Giang
1403
Thứ tư
23/12/2015
Sóc Trăng
9586
Đồng Nai
1818
Cần Thơ
4047
Thứ ba
22/12/2015
Vũng Tàu
8476
Bến Tre
5831
Bạc Liêu
3878
Thứ hai
21/12/2015
TP Hồ Chí Minh
9152
Đồng Tháp
1611
Cà Mau
7529
Chủ nhật
20/12/2015
Tiền Giang
5827
Kiên Giang
5552
Đà Lạt
8052
Thứ bảy
19/12/2015
Long An
4967
TP Hồ Chí Minh
0327
Hậu Giang
4993
Bình Phước
7791
Thứ sáu
18/12/2015
Vĩnh Long
0355
Trà Vinh
0982
Bình Dương
8215
Thứ năm
17/12/2015
Tây Ninh
6900
Bình Thuận
9670
An Giang
4886
Thứ tư
16/12/2015
Sóc Trăng
7453
Đồng Nai
8277
Cần Thơ
1122
Thứ ba
15/12/2015
Vũng Tàu
2536
Bến Tre
0515
Bạc Liêu
7728
Thứ hai
14/12/2015
TP Hồ Chí Minh
4320
Đồng Tháp
7655
Cà Mau
8322
Chủ nhật
13/12/2015
Tiền Giang
4791
Kiên Giang
7690
Đà Lạt
1636

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
11/01/2016
TP Hồ Chí Minh
2330
Đồng Tháp
5190
Cà Mau
0687
Chủ nhật
10/01/2016
Tiền Giang
7949
Kiên Giang
8035
Đà Lạt
8587
Thứ bảy
09/01/2016
Long An
7449
TP Hồ Chí Minh
5642
Hậu Giang
4824
Bình Phước
1885
Thứ sáu
08/01/2016
Vĩnh Long
8209
Trà Vinh
8094
Bình Dương
0911
Thứ năm
07/01/2016
Tây Ninh
3928
Bình Thuận
9511
An Giang
2309
Thứ tư
06/01/2016
Sóc Trăng
3686
Đồng Nai
6594
Cần Thơ
4251
Thứ ba
05/01/2016
Vũng Tàu
3073
Bến Tre
6365
Bạc Liêu
3774
Thứ hai
04/01/2016
TP Hồ Chí Minh
5442
Đồng Tháp
3947
Cà Mau
0567
Chủ nhật
03/01/2016
Tiền Giang
8644
Kiên Giang
5140
Đà Lạt
3356
Thứ bảy
02/01/2016
Long An
3188
TP Hồ Chí Minh
5728
Hậu Giang
8587
Bình Phước
6002
Thứ sáu
01/01/2016
Vĩnh Long
2621
Trà Vinh
2278
Bình Dương
6650
Thứ năm
31/12/2015
Tây Ninh
7435
Bình Thuận
0452
An Giang
8191
Thứ tư
30/12/2015
Sóc Trăng
4223
Đồng Nai
7877
Cần Thơ
2043
Thứ ba
29/12/2015
Vũng Tàu
3593
Bến Tre
8177
Bạc Liêu
8608
Thứ hai
28/12/2015
TP Hồ Chí Minh
1081
Đồng Tháp
4627
Cà Mau
8369
Chủ nhật
27/12/2015
Tiền Giang
3710
Kiên Giang
3632
Đà Lạt
2082
Thứ bảy
26/12/2015
Long An
8460
TP Hồ Chí Minh
3545
Hậu Giang
0098
Bình Phước
5811
Thứ sáu
25/12/2015
Vĩnh Long
1197
Trà Vinh
3636
Bình Dương
9386
Thứ năm
24/12/2015
Tây Ninh
9056
Bình Thuận
7424
An Giang
1403
Thứ tư
23/12/2015
Sóc Trăng
9586
Đồng Nai
1818
Cần Thơ
4047
Thứ ba
22/12/2015
Vũng Tàu
8476
Bến Tre
5831
Bạc Liêu
3878
Thứ hai
21/12/2015
TP Hồ Chí Minh
9152
Đồng Tháp
1611
Cà Mau
7529
Chủ nhật
20/12/2015
Tiền Giang
5827
Kiên Giang
5552
Đà Lạt
8052
Thứ bảy
19/12/2015
Long An
4967
TP Hồ Chí Minh
0327
Hậu Giang
4993
Bình Phước
7791
Thứ sáu
18/12/2015
Vĩnh Long
0355
Trà Vinh
0982
Bình Dương
8215
Thứ năm
17/12/2015
Tây Ninh
6900
Bình Thuận
9670
An Giang
4886
Thứ tư
16/12/2015
Sóc Trăng
7453
Đồng Nai
8277
Cần Thơ
1122
Thứ ba
15/12/2015
Vũng Tàu
2536
Bến Tre
0515
Bạc Liêu
7728
Thứ hai
14/12/2015
TP Hồ Chí Minh
4320
Đồng Tháp
7655
Cà Mau
8322
Chủ nhật
13/12/2015
Tiền Giang
4791
Kiên Giang
7690
Đà Lạt
1636