Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
27/04/2016
Đồng Nai
0248
Cần Thơ
5004
Sóc Trăng
1181
Thứ ba
26/04/2016
Bến Tre
6773
Vũng Tàu
7466
Bạc Liêu
2313
Thứ hai
25/04/2016
TP Hồ Chí Minh
9644
Đồng Tháp
9528
Cà Mau
3520
Chủ nhật
24/04/2016
Đà Lạt
5011
Kiên Giang
2388
Tiền Giang
9715
Thứ bảy
23/04/2016
TP Hồ Chí Minh
9678
Long An
3834
Bình Phước
3524
Hậu Giang
7648
Thứ sáu
22/04/2016
Vĩnh Long
0163
Bình Dương
5182
Trà Vinh
8989
Thứ năm
21/04/2016
Tây Ninh
1867
An Giang
6821
Bình Thuận
9644
Thứ tư
20/04/2016
Đồng Nai
1738
Cần Thơ
4271
Sóc Trăng
6246
Thứ ba
19/04/2016
Bến Tre
0809
Vũng Tàu
4533
Bạc Liêu
3561
Thứ hai
18/04/2016
TP Hồ Chí Minh
0295
Đồng Tháp
4735
Cà Mau
6294
Chủ nhật
17/04/2016
Tiền Giang
8641
Kiên Giang
8847
Đà Lạt
7526
Thứ bảy
16/04/2016
TP Hồ Chí Minh
5163
Long An
1832
Bình Phước
4082
Hậu Giang
1878
Thứ sáu
15/04/2016
Vĩnh Long
5532
Bình Dương
1746
Trà Vinh
9897
Thứ năm
14/04/2016
Tây Ninh
1423
An Giang
3009
Bình Thuận
6058
Thứ tư
13/04/2016
Đồng Nai
2351
Cần Thơ
5802
Sóc Trăng
3951
Thứ ba
12/04/2016
Bến Tre
1216
Vũng Tàu
7812
Bạc Liêu
6590
Thứ hai
11/04/2016
TP Hồ Chí Minh
1203
Đồng Tháp
2898
Cà Mau
9969
Chủ nhật
10/04/2016
Tiền Giang
2641
Kiên Giang
5815
Đà Lạt
0978
Thứ bảy
09/04/2016
TP Hồ Chí Minh
5633
Long An
7410
Bình Phước
2811
Hậu Giang
5902
Thứ sáu
08/04/2016
Vĩnh Long
8829
Bình Dương
9407
Trà Vinh
8088
Thứ năm
07/04/2016
Tây Ninh
5925
An Giang
4804
Bình Thuận
1746
Thứ tư
06/04/2016
Đồng Nai
7934
Cần Thơ
2559
Sóc Trăng
8451
Thứ ba
05/04/2016
Bến Tre
4797
Vũng Tàu
4069
Bạc Liêu
7725
Thứ hai
04/04/2016
TP Hồ Chí Minh
6749
Đồng Tháp
7736
Cà Mau
6767
Chủ nhật
03/04/2016
Tiền Giang
6931
Kiên Giang
5738
Đà Lạt
1520
Thứ bảy
02/04/2016
TP Hồ Chí Minh
9715
Long An
5017
Bình Phước
9991
Hậu Giang
4568
Thứ sáu
01/04/2016
Vĩnh Long
4809
Bình Dương
4587
Trà Vinh
5078
Thứ năm
31/03/2016
Tây Ninh
4809
An Giang
2121
Bình Thuận
0592
Thứ tư
30/03/2016
Đồng Nai
6511
Cần Thơ
3433
Sóc Trăng
0388
Thứ ba
29/03/2016
Bến Tre
5669
Vũng Tàu
6802
Bạc Liêu
3165

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
27/04/2016
Đồng Nai
0248
Cần Thơ
5004
Sóc Trăng
1181
Thứ ba
26/04/2016
Bến Tre
6773
Vũng Tàu
7466
Bạc Liêu
2313
Thứ hai
25/04/2016
TP Hồ Chí Minh
9644
Đồng Tháp
9528
Cà Mau
3520
Chủ nhật
24/04/2016
Đà Lạt
5011
Kiên Giang
2388
Tiền Giang
9715
Thứ bảy
23/04/2016
TP Hồ Chí Minh
9678
Long An
3834
Bình Phước
3524
Hậu Giang
7648
Thứ sáu
22/04/2016
Vĩnh Long
0163
Bình Dương
5182
Trà Vinh
8989
Thứ năm
21/04/2016
Tây Ninh
1867
An Giang
6821
Bình Thuận
9644
Thứ tư
20/04/2016
Đồng Nai
1738
Cần Thơ
4271
Sóc Trăng
6246
Thứ ba
19/04/2016
Bến Tre
0809
Vũng Tàu
4533
Bạc Liêu
3561
Thứ hai
18/04/2016
TP Hồ Chí Minh
0295
Đồng Tháp
4735
Cà Mau
6294
Chủ nhật
17/04/2016
Tiền Giang
8641
Kiên Giang
8847
Đà Lạt
7526
Thứ bảy
16/04/2016
TP Hồ Chí Minh
5163
Long An
1832
Bình Phước
4082
Hậu Giang
1878
Thứ sáu
15/04/2016
Vĩnh Long
5532
Bình Dương
1746
Trà Vinh
9897
Thứ năm
14/04/2016
Tây Ninh
1423
An Giang
3009
Bình Thuận
6058
Thứ tư
13/04/2016
Đồng Nai
2351
Cần Thơ
5802
Sóc Trăng
3951
Thứ ba
12/04/2016
Bến Tre
1216
Vũng Tàu
7812
Bạc Liêu
6590
Thứ hai
11/04/2016
TP Hồ Chí Minh
1203
Đồng Tháp
2898
Cà Mau
9969
Chủ nhật
10/04/2016
Tiền Giang
2641
Kiên Giang
5815
Đà Lạt
0978
Thứ bảy
09/04/2016
TP Hồ Chí Minh
5633
Long An
7410
Bình Phước
2811
Hậu Giang
5902
Thứ sáu
08/04/2016
Vĩnh Long
8829
Bình Dương
9407
Trà Vinh
8088
Thứ năm
07/04/2016
Tây Ninh
5925
An Giang
4804
Bình Thuận
1746
Thứ tư
06/04/2016
Đồng Nai
7934
Cần Thơ
2559
Sóc Trăng
8451
Thứ ba
05/04/2016
Bến Tre
4797
Vũng Tàu
4069
Bạc Liêu
7725
Thứ hai
04/04/2016
TP Hồ Chí Minh
6749
Đồng Tháp
7736
Cà Mau
6767
Chủ nhật
03/04/2016
Tiền Giang
6931
Kiên Giang
5738
Đà Lạt
1520
Thứ bảy
02/04/2016
TP Hồ Chí Minh
9715
Long An
5017
Bình Phước
9991
Hậu Giang
4568
Thứ sáu
01/04/2016
Vĩnh Long
4809
Bình Dương
4587
Trà Vinh
5078
Thứ năm
31/03/2016
Tây Ninh
4809
An Giang
2121
Bình Thuận
0592
Thứ tư
30/03/2016
Đồng Nai
6511
Cần Thơ
3433
Sóc Trăng
0388
Thứ ba
29/03/2016
Bến Tre
5669
Vũng Tàu
6802
Bạc Liêu
3165
X