Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
12/12/2015
Long An
0693
TP Hồ Chí Minh
6175
Hậu Giang
1842
Bình Phước
1880
Thứ sáu
11/12/2015
Vĩnh Long
6275
Trà Vinh
2454
Bình Dương
5525
Thứ năm
10/12/2015
Tây Ninh
3154
Bình Thuận
3081
An Giang
3960
Thứ tư
09/12/2015
Sóc Trăng
7447
Đồng Nai
5138
Cần Thơ
1030
Thứ ba
08/12/2015
Vũng Tàu
4174
Bến Tre
3602
Bạc Liêu
7780
Thứ hai
07/12/2015
TP Hồ Chí Minh
8476
Đồng Tháp
8625
Cà Mau
6024
Chủ nhật
06/12/2015
Tiền Giang
9323
Kiên Giang
0406
Đà Lạt
5752
Thứ bảy
05/12/2015
Long An
8267
TP Hồ Chí Minh
6526
Hậu Giang
2409
Bình Phước
6793
Thứ sáu
04/12/2015
Vĩnh Long
6570
Trà Vinh
3483
Bình Dương
1341
Thứ năm
03/12/2015
Tây Ninh
7153
Bình Thuận
5285
An Giang
0906
Thứ tư
02/12/2015
Sóc Trăng
7509
Đồng Nai
1593
Cần Thơ
6935
Thứ ba
01/12/2015
Vũng Tàu
2579
Bến Tre
8009
Bạc Liêu
8524
Thứ hai
30/11/2015
TP Hồ Chí Minh
5919
Đồng Tháp
9979
Cà Mau
7896
Chủ nhật
29/11/2015
Tiền Giang
5081
Kiên Giang
5462
Đà Lạt
2793
Thứ bảy
28/11/2015
Long An
1286
TP Hồ Chí Minh
6038
Hậu Giang
6786
Bình Phước
1535
Thứ sáu
27/11/2015
Vĩnh Long
0541
Trà Vinh
2303
Bình Dương
5063
Thứ năm
26/11/2015
Tây Ninh
0861
Bình Thuận
6272
An Giang
2040
Thứ tư
25/11/2015
Sóc Trăng
3932
Đồng Nai
6604
Cần Thơ
9818
Thứ ba
24/11/2015
Vũng Tàu
0129
Bến Tre
7613
Bạc Liêu
5031
Thứ hai
23/11/2015
TP Hồ Chí Minh
2261
Đồng Tháp
7636
Cà Mau
8897
Chủ nhật
22/11/2015
Tiền Giang
2790
Kiên Giang
9165
Đà Lạt
6152
Thứ bảy
21/11/2015
Long An
0345
TP Hồ Chí Minh
0809
Hậu Giang
8350
Bình Phước
6022
Thứ sáu
20/11/2015
Vĩnh Long
6248
Trà Vinh
9050
Bình Dương
2693
Thứ năm
19/11/2015
Tây Ninh
7065
Bình Thuận
2955
An Giang
9949
Thứ tư
18/11/2015
Sóc Trăng
8561
Đồng Nai
2151
Cần Thơ
2353
Thứ ba
17/11/2015
Vũng Tàu
4270
Bến Tre
0909
Bạc Liêu
2015
Thứ hai
16/11/2015
TP Hồ Chí Minh
6064
Đồng Tháp
3227
Cà Mau
9502
Chủ nhật
15/11/2015
Tiền Giang
8182
Kiên Giang
9630
Đà Lạt
9087
Thứ bảy
14/11/2015
Long An
8405
TP Hồ Chí Minh
0227
Hậu Giang
6790
Bình Phước
1529
Thứ sáu
13/11/2015
Vĩnh Long
3223
Trà Vinh
0126
Bình Dương
1395

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
12/12/2015
Long An
0693
TP Hồ Chí Minh
6175
Hậu Giang
1842
Bình Phước
1880
Thứ sáu
11/12/2015
Vĩnh Long
6275
Trà Vinh
2454
Bình Dương
5525
Thứ năm
10/12/2015
Tây Ninh
3154
Bình Thuận
3081
An Giang
3960
Thứ tư
09/12/2015
Sóc Trăng
7447
Đồng Nai
5138
Cần Thơ
1030
Thứ ba
08/12/2015
Vũng Tàu
4174
Bến Tre
3602
Bạc Liêu
7780
Thứ hai
07/12/2015
TP Hồ Chí Minh
8476
Đồng Tháp
8625
Cà Mau
6024
Chủ nhật
06/12/2015
Tiền Giang
9323
Kiên Giang
0406
Đà Lạt
5752
Thứ bảy
05/12/2015
Long An
8267
TP Hồ Chí Minh
6526
Hậu Giang
2409
Bình Phước
6793
Thứ sáu
04/12/2015
Vĩnh Long
6570
Trà Vinh
3483
Bình Dương
1341
Thứ năm
03/12/2015
Tây Ninh
7153
Bình Thuận
5285
An Giang
0906
Thứ tư
02/12/2015
Sóc Trăng
7509
Đồng Nai
1593
Cần Thơ
6935
Thứ ba
01/12/2015
Vũng Tàu
2579
Bến Tre
8009
Bạc Liêu
8524
Thứ hai
30/11/2015
TP Hồ Chí Minh
5919
Đồng Tháp
9979
Cà Mau
7896
Chủ nhật
29/11/2015
Tiền Giang
5081
Kiên Giang
5462
Đà Lạt
2793
Thứ bảy
28/11/2015
Long An
1286
TP Hồ Chí Minh
6038
Hậu Giang
6786
Bình Phước
1535
Thứ sáu
27/11/2015
Vĩnh Long
0541
Trà Vinh
2303
Bình Dương
5063
Thứ năm
26/11/2015
Tây Ninh
0861
Bình Thuận
6272
An Giang
2040
Thứ tư
25/11/2015
Sóc Trăng
3932
Đồng Nai
6604
Cần Thơ
9818
Thứ ba
24/11/2015
Vũng Tàu
0129
Bến Tre
7613
Bạc Liêu
5031
Thứ hai
23/11/2015
TP Hồ Chí Minh
2261
Đồng Tháp
7636
Cà Mau
8897
Chủ nhật
22/11/2015
Tiền Giang
2790
Kiên Giang
9165
Đà Lạt
6152
Thứ bảy
21/11/2015
Long An
0345
TP Hồ Chí Minh
0809
Hậu Giang
8350
Bình Phước
6022
Thứ sáu
20/11/2015
Vĩnh Long
6248
Trà Vinh
9050
Bình Dương
2693
Thứ năm
19/11/2015
Tây Ninh
7065
Bình Thuận
2955
An Giang
9949
Thứ tư
18/11/2015
Sóc Trăng
8561
Đồng Nai
2151
Cần Thơ
2353
Thứ ba
17/11/2015
Vũng Tàu
4270
Bến Tre
0909
Bạc Liêu
2015
Thứ hai
16/11/2015
TP Hồ Chí Minh
6064
Đồng Tháp
3227
Cà Mau
9502
Chủ nhật
15/11/2015
Tiền Giang
8182
Kiên Giang
9630
Đà Lạt
9087
Thứ bảy
14/11/2015
Long An
8405
TP Hồ Chí Minh
0227
Hậu Giang
6790
Bình Phước
1529
Thứ sáu
13/11/2015
Vĩnh Long
3223
Trà Vinh
0126
Bình Dương
1395