Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
12/11/2015
Tây Ninh
0182
Bình Thuận
9132
An Giang
5602
Thứ tư
11/11/2015
Sóc Trăng
9624
Đồng Nai
4056
Cần Thơ
8368
Thứ ba
10/11/2015
Vũng Tàu
7185
Bến Tre
0148
Bạc Liêu
2458
Thứ hai
09/11/2015
TP Hồ Chí Minh
2861
Đồng Tháp
6511
Cà Mau
7691
Chủ nhật
08/11/2015
Tiền Giang
6342
Kiên Giang
7437
Đà Lạt
5301
Thứ bảy
07/11/2015
Long An
0306
TP Hồ Chí Minh
3769
Hậu Giang
2916
Bình Phước
9878
Thứ sáu
06/11/2015
Vĩnh Long
3798
Trà Vinh
1032
Bình Dương
8621
Thứ năm
05/11/2015
Tây Ninh
2272
Bình Thuận
5565
An Giang
4192
Thứ tư
04/11/2015
Sóc Trăng
2256
Đồng Nai
7715
Cần Thơ
9686
Thứ ba
03/11/2015
Vũng Tàu
6866
Bến Tre
7193
Bạc Liêu
2337
Thứ hai
02/11/2015
TP Hồ Chí Minh
7425
Đồng Tháp
0081
Cà Mau
4303
Chủ nhật
01/11/2015
Tiền Giang
9324
Kiên Giang
6646
Đà Lạt
0734
Thứ bảy
31/10/2015
Long An
8243
TP Hồ Chí Minh
8229
Hậu Giang
4262
Bình Phước
9728
Thứ sáu
30/10/2015
Vĩnh Long
3398
Trà Vinh
3732
Bình Dương
0924
Thứ năm
29/10/2015
Tây Ninh
0783
Bình Thuận
3966
An Giang
7180
Thứ tư
28/10/2015
Sóc Trăng
8824
Đồng Nai
8646
Cần Thơ
5010
Thứ ba
27/10/2015
Vũng Tàu
9933
Bến Tre
3939
Bạc Liêu
6696
Thứ hai
26/10/2015
TP Hồ Chí Minh
0322
Đồng Tháp
6832
Cà Mau
5325
Chủ nhật
25/10/2015
Tiền Giang
7961
Kiên Giang
3561
Đà Lạt
9082
Thứ bảy
24/10/2015
Long An
7237
TP Hồ Chí Minh
7486
Hậu Giang
0333
Bình Phước
1503
Thứ sáu
23/10/2015
Vĩnh Long
9054
Trà Vinh
6583
Bình Dương
9666
Thứ năm
22/10/2015
Tây Ninh
6816
Bình Thuận
0952
An Giang
2788
Thứ tư
21/10/2015
Sóc Trăng
1535
Đồng Nai
0975
Cần Thơ
4170
Thứ ba
20/10/2015
Vũng Tàu
8804
Bến Tre
4943
Bạc Liêu
4305
Thứ hai
19/10/2015
TP Hồ Chí Minh
1804
Đồng Tháp
9298
Cà Mau
2233
Chủ nhật
18/10/2015
Tiền Giang
1663
Kiên Giang
3395
Đà Lạt
4255
Thứ bảy
17/10/2015
Long An
8089
TP Hồ Chí Minh
7919
Hậu Giang
8736
Bình Phước
0692
Thứ sáu
16/10/2015
Vĩnh Long
1181
Trà Vinh
4544
Bình Dương
1639
Thứ năm
15/10/2015
Tây Ninh
1462
Bình Thuận
1058
An Giang
2190
Thứ tư
14/10/2015
Sóc Trăng
8423
Đồng Nai
4749
Cần Thơ
8168

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
12/11/2015
Tây Ninh
0182
Bình Thuận
9132
An Giang
5602
Thứ tư
11/11/2015
Sóc Trăng
9624
Đồng Nai
4056
Cần Thơ
8368
Thứ ba
10/11/2015
Vũng Tàu
7185
Bến Tre
0148
Bạc Liêu
2458
Thứ hai
09/11/2015
TP Hồ Chí Minh
2861
Đồng Tháp
6511
Cà Mau
7691
Chủ nhật
08/11/2015
Tiền Giang
6342
Kiên Giang
7437
Đà Lạt
5301
Thứ bảy
07/11/2015
Long An
0306
TP Hồ Chí Minh
3769
Hậu Giang
2916
Bình Phước
9878
Thứ sáu
06/11/2015
Vĩnh Long
3798
Trà Vinh
1032
Bình Dương
8621
Thứ năm
05/11/2015
Tây Ninh
2272
Bình Thuận
5565
An Giang
4192
Thứ tư
04/11/2015
Sóc Trăng
2256
Đồng Nai
7715
Cần Thơ
9686
Thứ ba
03/11/2015
Vũng Tàu
6866
Bến Tre
7193
Bạc Liêu
2337
Thứ hai
02/11/2015
TP Hồ Chí Minh
7425
Đồng Tháp
0081
Cà Mau
4303
Chủ nhật
01/11/2015
Tiền Giang
9324
Kiên Giang
6646
Đà Lạt
0734
Thứ bảy
31/10/2015
Long An
8243
TP Hồ Chí Minh
8229
Hậu Giang
4262
Bình Phước
9728
Thứ sáu
30/10/2015
Vĩnh Long
3398
Trà Vinh
3732
Bình Dương
0924
Thứ năm
29/10/2015
Tây Ninh
0783
Bình Thuận
3966
An Giang
7180
Thứ tư
28/10/2015
Sóc Trăng
8824
Đồng Nai
8646
Cần Thơ
5010
Thứ ba
27/10/2015
Vũng Tàu
9933
Bến Tre
3939
Bạc Liêu
6696
Thứ hai
26/10/2015
TP Hồ Chí Minh
0322
Đồng Tháp
6832
Cà Mau
5325
Chủ nhật
25/10/2015
Tiền Giang
7961
Kiên Giang
3561
Đà Lạt
9082
Thứ bảy
24/10/2015
Long An
7237
TP Hồ Chí Minh
7486
Hậu Giang
0333
Bình Phước
1503
Thứ sáu
23/10/2015
Vĩnh Long
9054
Trà Vinh
6583
Bình Dương
9666
Thứ năm
22/10/2015
Tây Ninh
6816
Bình Thuận
0952
An Giang
2788
Thứ tư
21/10/2015
Sóc Trăng
1535
Đồng Nai
0975
Cần Thơ
4170
Thứ ba
20/10/2015
Vũng Tàu
8804
Bến Tre
4943
Bạc Liêu
4305
Thứ hai
19/10/2015
TP Hồ Chí Minh
1804
Đồng Tháp
9298
Cà Mau
2233
Chủ nhật
18/10/2015
Tiền Giang
1663
Kiên Giang
3395
Đà Lạt
4255
Thứ bảy
17/10/2015
Long An
8089
TP Hồ Chí Minh
7919
Hậu Giang
8736
Bình Phước
0692
Thứ sáu
16/10/2015
Vĩnh Long
1181
Trà Vinh
4544
Bình Dương
1639
Thứ năm
15/10/2015
Tây Ninh
1462
Bình Thuận
1058
An Giang
2190
Thứ tư
14/10/2015
Sóc Trăng
8423
Đồng Nai
4749
Cần Thơ
8168