Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
07/01/2016
An Giang
2309
Bình Thuận
9511
Tây Ninh
3928
Thứ tư
06/01/2016
Cần Thơ
4251
Đồng Nai
6594
Sóc Trăng
3686
Thứ ba
05/01/2016
Bến Tre
6365
Vũng Tàu
3073
Bạc Liêu
3774
Thứ hai
04/01/2016
TP Hồ Chí Minh
5442
Đồng Tháp
3947
Cà Mau
0567
Chủ nhật
03/01/2016
Tiền Giang
8644
Kiên Giang
5140
Đà Lạt
3356
Thứ bảy
02/01/2016
TP Hồ Chí Minh
5728
Long An
3188
Bình Phước
6002
Hậu Giang
8587
Thứ sáu
01/01/2016
Vĩnh Long
2621
Bình Dương
6650
Trà Vinh
2278
Thứ năm
31/12/2015
Tây Ninh
7435
An Giang
8191
Bình Thuận
0452
Thứ tư
30/12/2015
Đồng Nai
7877
Cần Thơ
2043
Sóc Trăng
4223
Thứ ba
29/12/2015
Bến Tre
8177
Vũng Tàu
3593
Bạc Liêu
8608
Thứ hai
28/12/2015
TP Hồ Chí Minh
1081
Đồng Tháp
4627
Cà Mau
8369
Chủ nhật
27/12/2015
Tiền Giang
3710
Kiên Giang
3632
Đà Lạt
2082
Thứ bảy
26/12/2015
TP Hồ Chí Minh
3545
Long An
8460
Bình Phước
5811
Hậu Giang
0098
Thứ sáu
25/12/2015
Vĩnh Long
1197
Bình Dương
9386
Trà Vinh
3636
Thứ năm
24/12/2015
Tây Ninh
9056
An Giang
1403
Bình Thuận
7424
Thứ tư
23/12/2015
Đồng Nai
1818
Cần Thơ
4047
Sóc Trăng
9586
Thứ ba
22/12/2015
Bến Tre
5831
Vũng Tàu
8476
Bạc Liêu
3878
Thứ hai
21/12/2015
TP Hồ Chí Minh
9152
Đồng Tháp
1611
Cà Mau
7529
Chủ nhật
20/12/2015
Tiền Giang
5827
Kiên Giang
5552
Đà Lạt
8052
Thứ bảy
19/12/2015
TP Hồ Chí Minh
0327
Long An
4967
Bình Phước
7791
Hậu Giang
4993
Thứ sáu
18/12/2015
Vĩnh Long
0355
Bình Dương
8215
Trà Vinh
0982
Thứ năm
17/12/2015
Tây Ninh
6900
An Giang
4886
Bình Thuận
9670
Thứ tư
16/12/2015
Đồng Nai
8277
Cần Thơ
1122
Sóc Trăng
7453
Thứ ba
15/12/2015
Bến Tre
0515
Vũng Tàu
2536
Bạc Liêu
7728
Thứ hai
14/12/2015
TP Hồ Chí Minh
4320
Đồng Tháp
7655
Cà Mau
8322
Chủ nhật
13/12/2015
Tiền Giang
4791
Kiên Giang
7690
Đà Lạt
1636
Thứ bảy
12/12/2015
TP Hồ Chí Minh
6175
Long An
0693
Bình Phước
1880
Hậu Giang
1842
Thứ sáu
11/12/2015
Vĩnh Long
6275
Bình Dương
5525
Trà Vinh
2454
Thứ năm
10/12/2015
Tây Ninh
3154
An Giang
3960
Bình Thuận
3081
Thứ tư
09/12/2015
Đồng Nai
5138
Cần Thơ
1030
Sóc Trăng
7447

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
07/01/2016
An Giang
2309
Bình Thuận
9511
Tây Ninh
3928
Thứ tư
06/01/2016
Cần Thơ
4251
Đồng Nai
6594
Sóc Trăng
3686
Thứ ba
05/01/2016
Bến Tre
6365
Vũng Tàu
3073
Bạc Liêu
3774
Thứ hai
04/01/2016
TP Hồ Chí Minh
5442
Đồng Tháp
3947
Cà Mau
0567
Chủ nhật
03/01/2016
Tiền Giang
8644
Kiên Giang
5140
Đà Lạt
3356
Thứ bảy
02/01/2016
TP Hồ Chí Minh
5728
Long An
3188
Bình Phước
6002
Hậu Giang
8587
Thứ sáu
01/01/2016
Vĩnh Long
2621
Bình Dương
6650
Trà Vinh
2278
Thứ năm
31/12/2015
Tây Ninh
7435
An Giang
8191
Bình Thuận
0452
Thứ tư
30/12/2015
Đồng Nai
7877
Cần Thơ
2043
Sóc Trăng
4223
Thứ ba
29/12/2015
Bến Tre
8177
Vũng Tàu
3593
Bạc Liêu
8608
Thứ hai
28/12/2015
TP Hồ Chí Minh
1081
Đồng Tháp
4627
Cà Mau
8369
Chủ nhật
27/12/2015
Tiền Giang
3710
Kiên Giang
3632
Đà Lạt
2082
Thứ bảy
26/12/2015
TP Hồ Chí Minh
3545
Long An
8460
Bình Phước
5811
Hậu Giang
0098
Thứ sáu
25/12/2015
Vĩnh Long
1197
Bình Dương
9386
Trà Vinh
3636
Thứ năm
24/12/2015
Tây Ninh
9056
An Giang
1403
Bình Thuận
7424
Thứ tư
23/12/2015
Đồng Nai
1818
Cần Thơ
4047
Sóc Trăng
9586
Thứ ba
22/12/2015
Bến Tre
5831
Vũng Tàu
8476
Bạc Liêu
3878
Thứ hai
21/12/2015
TP Hồ Chí Minh
9152
Đồng Tháp
1611
Cà Mau
7529
Chủ nhật
20/12/2015
Tiền Giang
5827
Kiên Giang
5552
Đà Lạt
8052
Thứ bảy
19/12/2015
TP Hồ Chí Minh
0327
Long An
4967
Bình Phước
7791
Hậu Giang
4993
Thứ sáu
18/12/2015
Vĩnh Long
0355
Bình Dương
8215
Trà Vinh
0982
Thứ năm
17/12/2015
Tây Ninh
6900
An Giang
4886
Bình Thuận
9670
Thứ tư
16/12/2015
Đồng Nai
8277
Cần Thơ
1122
Sóc Trăng
7453
Thứ ba
15/12/2015
Bến Tre
0515
Vũng Tàu
2536
Bạc Liêu
7728
Thứ hai
14/12/2015
TP Hồ Chí Minh
4320
Đồng Tháp
7655
Cà Mau
8322
Chủ nhật
13/12/2015
Tiền Giang
4791
Kiên Giang
7690
Đà Lạt
1636
Thứ bảy
12/12/2015
TP Hồ Chí Minh
6175
Long An
0693
Bình Phước
1880
Hậu Giang
1842
Thứ sáu
11/12/2015
Vĩnh Long
6275
Bình Dương
5525
Trà Vinh
2454
Thứ năm
10/12/2015
Tây Ninh
3154
An Giang
3960
Bình Thuận
3081
Thứ tư
09/12/2015
Đồng Nai
5138
Cần Thơ
1030
Sóc Trăng
7447
X