Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
13/09/2015
Tiền Giang
5345
Kiên Giang
5501
Đà Lạt
5151
Thứ bảy
12/09/2015
TP Hồ Chí Minh
6637
Long An
5175
Bình Phước
9319
Hậu Giang
6664
Thứ sáu
11/09/2015
Vĩnh Long
7878
Bình Dương
3627
Trà Vinh
7912
Thứ năm
10/09/2015
Tây Ninh
4218
An Giang
2572
Bình Thuận
1272
Thứ tư
09/09/2015
Đồng Nai
7509
Cần Thơ
1130
Sóc Trăng
6595
Thứ ba
08/09/2015
Bến Tre
1781
Vũng Tàu
8139
Bạc Liêu
2448
Thứ hai
07/09/2015
TP Hồ Chí Minh
4057
Đồng Tháp
4143
Cà Mau
1430
Chủ nhật
06/09/2015
Tiền Giang
2608
Kiên Giang
5045
Đà Lạt
9719
Thứ bảy
05/09/2015
TP Hồ Chí Minh
9945
Long An
2563
Bình Phước
6071
Hậu Giang
5848
Thứ sáu
04/09/2015
Vĩnh Long
4512
Bình Dương
3134
Trà Vinh
7137
Thứ năm
03/09/2015
Tây Ninh
0602
An Giang
8907
Bình Thuận
7160
Thứ tư
02/09/2015
Đồng Nai
0309
Cần Thơ
9969
Sóc Trăng
7501
Thứ ba
01/09/2015
Bến Tre
8931
Vũng Tàu
9830
Bạc Liêu
1797
Thứ hai
31/08/2015
TP Hồ Chí Minh
4033
Đồng Tháp
5936
Cà Mau
9006
Chủ nhật
30/08/2015
Tiền Giang
9784
Kiên Giang
2143
Đà Lạt
9135
Thứ bảy
29/08/2015
TP Hồ Chí Minh
1246
Long An
1310
Bình Phước
9880
Hậu Giang
2109
Thứ sáu
28/08/2015
Vĩnh Long
2286
Bình Dương
2795
Trà Vinh
8344
Thứ năm
27/08/2015
Tây Ninh
0922
An Giang
0563
Bình Thuận
5728
Thứ tư
26/08/2015
Đồng Nai
9575
Cần Thơ
8414
Sóc Trăng
0649
Thứ ba
25/08/2015
Bến Tre
2070
Vũng Tàu
0921
Bạc Liêu
7819
Thứ hai
24/08/2015
TP Hồ Chí Minh
6928
Đồng Tháp
7191
Cà Mau
2826
Chủ nhật
23/08/2015
Tiền Giang
7688
Kiên Giang
7508
Đà Lạt
1330
Thứ bảy
22/08/2015
TP Hồ Chí Minh
8716
Long An
4145
Bình Phước
2924
Hậu Giang
7793
Thứ sáu
21/08/2015
Vĩnh Long
1312
Bình Dương
6832
Trà Vinh
8372
Thứ năm
20/08/2015
Tây Ninh
4123
An Giang
6522
Bình Thuận
5059
Thứ tư
19/08/2015
Đồng Nai
4882
Cần Thơ
4007
Sóc Trăng
9314
Thứ ba
18/08/2015
Bến Tre
4836
Vũng Tàu
2341
Bạc Liêu
0146
Thứ hai
17/08/2015
TP Hồ Chí Minh
4555
Đồng Tháp
5695
Cà Mau
7918
Chủ nhật
16/08/2015
Tiền Giang
2854
Kiên Giang
9309
Đà Lạt
2554
Thứ bảy
15/08/2015
TP Hồ Chí Minh
0510
Long An
4571
Bình Phước
1678
Hậu Giang
6100

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
13/09/2015
Tiền Giang
5345
Kiên Giang
5501
Đà Lạt
5151
Thứ bảy
12/09/2015
TP Hồ Chí Minh
6637
Long An
5175
Bình Phước
9319
Hậu Giang
6664
Thứ sáu
11/09/2015
Vĩnh Long
7878
Bình Dương
3627
Trà Vinh
7912
Thứ năm
10/09/2015
Tây Ninh
4218
An Giang
2572
Bình Thuận
1272
Thứ tư
09/09/2015
Đồng Nai
7509
Cần Thơ
1130
Sóc Trăng
6595
Thứ ba
08/09/2015
Bến Tre
1781
Vũng Tàu
8139
Bạc Liêu
2448
Thứ hai
07/09/2015
TP Hồ Chí Minh
4057
Đồng Tháp
4143
Cà Mau
1430
Chủ nhật
06/09/2015
Tiền Giang
2608
Kiên Giang
5045
Đà Lạt
9719
Thứ bảy
05/09/2015
TP Hồ Chí Minh
9945
Long An
2563
Bình Phước
6071
Hậu Giang
5848
Thứ sáu
04/09/2015
Vĩnh Long
4512
Bình Dương
3134
Trà Vinh
7137
Thứ năm
03/09/2015
Tây Ninh
0602
An Giang
8907
Bình Thuận
7160
Thứ tư
02/09/2015
Đồng Nai
0309
Cần Thơ
9969
Sóc Trăng
7501
Thứ ba
01/09/2015
Bến Tre
8931
Vũng Tàu
9830
Bạc Liêu
1797
Thứ hai
31/08/2015
TP Hồ Chí Minh
4033
Đồng Tháp
5936
Cà Mau
9006
Chủ nhật
30/08/2015
Tiền Giang
9784
Kiên Giang
2143
Đà Lạt
9135
Thứ bảy
29/08/2015
TP Hồ Chí Minh
1246
Long An
1310
Bình Phước
9880
Hậu Giang
2109
Thứ sáu
28/08/2015
Vĩnh Long
2286
Bình Dương
2795
Trà Vinh
8344
Thứ năm
27/08/2015
Tây Ninh
0922
An Giang
0563
Bình Thuận
5728
Thứ tư
26/08/2015
Đồng Nai
9575
Cần Thơ
8414
Sóc Trăng
0649
Thứ ba
25/08/2015
Bến Tre
2070
Vũng Tàu
0921
Bạc Liêu
7819
Thứ hai
24/08/2015
TP Hồ Chí Minh
6928
Đồng Tháp
7191
Cà Mau
2826
Chủ nhật
23/08/2015
Tiền Giang
7688
Kiên Giang
7508
Đà Lạt
1330
Thứ bảy
22/08/2015
TP Hồ Chí Minh
8716
Long An
4145
Bình Phước
2924
Hậu Giang
7793
Thứ sáu
21/08/2015
Vĩnh Long
1312
Bình Dương
6832
Trà Vinh
8372
Thứ năm
20/08/2015
Tây Ninh
4123
An Giang
6522
Bình Thuận
5059
Thứ tư
19/08/2015
Đồng Nai
4882
Cần Thơ
4007
Sóc Trăng
9314
Thứ ba
18/08/2015
Bến Tre
4836
Vũng Tàu
2341
Bạc Liêu
0146
Thứ hai
17/08/2015
TP Hồ Chí Minh
4555
Đồng Tháp
5695
Cà Mau
7918
Chủ nhật
16/08/2015
Tiền Giang
2854
Kiên Giang
9309
Đà Lạt
2554
Thứ bảy
15/08/2015
TP Hồ Chí Minh
0510
Long An
4571
Bình Phước
1678
Hậu Giang
6100