Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
20/08/2015
Tây Ninh
4123
Bình Thuận
5059
An Giang
6522
Thứ tư
19/08/2015
Sóc Trăng
9314
Đồng Nai
4882
Cần Thơ
4007
Thứ ba
18/08/2015
Vũng Tàu
2341
Bến Tre
4836
Bạc Liêu
0146
Thứ hai
17/08/2015
TP Hồ Chí Minh
4555
Đồng Tháp
5695
Cà Mau
7918
Chủ nhật
16/08/2015
Tiền Giang
2854
Kiên Giang
9309
Đà Lạt
2554
Thứ bảy
15/08/2015
Long An
4571
TP Hồ Chí Minh
0510
Hậu Giang
6100
Bình Phước
1678
Thứ sáu
14/08/2015
Vĩnh Long
3361
Trà Vinh
2156
Bình Dương
1047
Thứ năm
13/08/2015
Tây Ninh
7630
Bình Thuận
3161
An Giang
0302
Thứ tư
12/08/2015
Sóc Trăng
9008
Đồng Nai
1615
Cần Thơ
3302
Thứ ba
11/08/2015
Vũng Tàu
2026
Bến Tre
3768
Bạc Liêu
4939
Thứ hai
10/08/2015
TP Hồ Chí Minh
7376
Đồng Tháp
0001
Cà Mau
9117
Chủ nhật
09/08/2015
Tiền Giang
6984
Kiên Giang
5293
Đà Lạt
6938
Thứ bảy
08/08/2015
Long An
7855
TP Hồ Chí Minh
2902
Hậu Giang
5316
Bình Phước
8027
Thứ sáu
07/08/2015
Vĩnh Long
0300
Trà Vinh
2539
Bình Dương
9462
Thứ năm
06/08/2015
Tây Ninh
9458
Bình Thuận
3219
An Giang
6404
Thứ tư
05/08/2015
Sóc Trăng
7877
Đồng Nai
3489
Cần Thơ
7845
Thứ ba
04/08/2015
Vũng Tàu
7730
Bến Tre
7345
Bạc Liêu
2604
Thứ hai
03/08/2015
TP Hồ Chí Minh
8761
Đồng Tháp
0626
Cà Mau
4693
Chủ nhật
02/08/2015
Tiền Giang
8552
Kiên Giang
7003
Đà Lạt
2036
Thứ bảy
01/08/2015
Long An
9098
TP Hồ Chí Minh
0297
Hậu Giang
3480
Bình Phước
9664
Thứ sáu
31/07/2015
Vĩnh Long
0113
Trà Vinh
0147
Bình Dương
7389
Thứ năm
30/07/2015
Tây Ninh
8193
Bình Thuận
5877
An Giang
9736
Thứ tư
29/07/2015
Sóc Trăng
9269
Đồng Nai
5868
Cần Thơ
8141
Thứ ba
28/07/2015
Vũng Tàu
3862
Bến Tre
7304
Bạc Liêu
7431
Thứ hai
27/07/2015
TP Hồ Chí Minh
9947
Đồng Tháp
0290
Cà Mau
1814
Chủ nhật
26/07/2015
Tiền Giang
6090
Kiên Giang
2763
Đà Lạt
3407
Thứ bảy
25/07/2015
Long An
3438
TP Hồ Chí Minh
9045
Hậu Giang
8520
Bình Phước
6264
Thứ sáu
24/07/2015
Vĩnh Long
1282
Trà Vinh
4202
Bình Dương
3054
Thứ năm
23/07/2015
Tây Ninh
5075
Bình Thuận
2925
An Giang
3661
Thứ tư
22/07/2015
Sóc Trăng
3400
Đồng Nai
3713
Cần Thơ
8119

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
20/08/2015
Tây Ninh
4123
Bình Thuận
5059
An Giang
6522
Thứ tư
19/08/2015
Sóc Trăng
9314
Đồng Nai
4882
Cần Thơ
4007
Thứ ba
18/08/2015
Vũng Tàu
2341
Bến Tre
4836
Bạc Liêu
0146
Thứ hai
17/08/2015
TP Hồ Chí Minh
4555
Đồng Tháp
5695
Cà Mau
7918
Chủ nhật
16/08/2015
Tiền Giang
2854
Kiên Giang
9309
Đà Lạt
2554
Thứ bảy
15/08/2015
Long An
4571
TP Hồ Chí Minh
0510
Hậu Giang
6100
Bình Phước
1678
Thứ sáu
14/08/2015
Vĩnh Long
3361
Trà Vinh
2156
Bình Dương
1047
Thứ năm
13/08/2015
Tây Ninh
7630
Bình Thuận
3161
An Giang
0302
Thứ tư
12/08/2015
Sóc Trăng
9008
Đồng Nai
1615
Cần Thơ
3302
Thứ ba
11/08/2015
Vũng Tàu
2026
Bến Tre
3768
Bạc Liêu
4939
Thứ hai
10/08/2015
TP Hồ Chí Minh
7376
Đồng Tháp
0001
Cà Mau
9117
Chủ nhật
09/08/2015
Tiền Giang
6984
Kiên Giang
5293
Đà Lạt
6938
Thứ bảy
08/08/2015
Long An
7855
TP Hồ Chí Minh
2902
Hậu Giang
5316
Bình Phước
8027
Thứ sáu
07/08/2015
Vĩnh Long
0300
Trà Vinh
2539
Bình Dương
9462
Thứ năm
06/08/2015
Tây Ninh
9458
Bình Thuận
3219
An Giang
6404
Thứ tư
05/08/2015
Sóc Trăng
7877
Đồng Nai
3489
Cần Thơ
7845
Thứ ba
04/08/2015
Vũng Tàu
7730
Bến Tre
7345
Bạc Liêu
2604
Thứ hai
03/08/2015
TP Hồ Chí Minh
8761
Đồng Tháp
0626
Cà Mau
4693
Chủ nhật
02/08/2015
Tiền Giang
8552
Kiên Giang
7003
Đà Lạt
2036
Thứ bảy
01/08/2015
Long An
9098
TP Hồ Chí Minh
0297
Hậu Giang
3480
Bình Phước
9664
Thứ sáu
31/07/2015
Vĩnh Long
0113
Trà Vinh
0147
Bình Dương
7389
Thứ năm
30/07/2015
Tây Ninh
8193
Bình Thuận
5877
An Giang
9736
Thứ tư
29/07/2015
Sóc Trăng
9269
Đồng Nai
5868
Cần Thơ
8141
Thứ ba
28/07/2015
Vũng Tàu
3862
Bến Tre
7304
Bạc Liêu
7431
Thứ hai
27/07/2015
TP Hồ Chí Minh
9947
Đồng Tháp
0290
Cà Mau
1814
Chủ nhật
26/07/2015
Tiền Giang
6090
Kiên Giang
2763
Đà Lạt
3407
Thứ bảy
25/07/2015
Long An
3438
TP Hồ Chí Minh
9045
Hậu Giang
8520
Bình Phước
6264
Thứ sáu
24/07/2015
Vĩnh Long
1282
Trà Vinh
4202
Bình Dương
3054
Thứ năm
23/07/2015
Tây Ninh
5075
Bình Thuận
2925
An Giang
3661
Thứ tư
22/07/2015
Sóc Trăng
3400
Đồng Nai
3713
Cần Thơ
8119