Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
30/10/2015
Vĩnh Long
3398
Bình Dương
0924
Trà Vinh
3732
Thứ năm
29/10/2015
Tây Ninh
0783
An Giang
7180
Bình Thuận
3966
Thứ tư
28/10/2015
Đồng Nai
8646
Cần Thơ
5010
Sóc Trăng
8824
Thứ ba
27/10/2015
Bến Tre
3939
Vũng Tàu
9933
Bạc Liêu
6696
Thứ hai
26/10/2015
TP Hồ Chí Minh
0322
Đồng Tháp
6832
Cà Mau
5325
Chủ nhật
25/10/2015
Tiền Giang
7961
Kiên Giang
3561
Đà Lạt
9082
Thứ bảy
24/10/2015
TP Hồ Chí Minh
7486
Long An
7237
Bình Phước
1503
Hậu Giang
0333
Thứ sáu
23/10/2015
Vĩnh Long
9054
Bình Dương
9666
Trà Vinh
6583
Thứ năm
22/10/2015
Tây Ninh
6816
An Giang
2788
Bình Thuận
0952
Thứ tư
21/10/2015
Đồng Nai
0975
Cần Thơ
4170
Sóc Trăng
1535
Thứ ba
20/10/2015
Bến Tre
4943
Vũng Tàu
8804
Bạc Liêu
4305
Thứ hai
19/10/2015
TP Hồ Chí Minh
1804
Đồng Tháp
9298
Cà Mau
2233
Chủ nhật
18/10/2015
Tiền Giang
1663
Kiên Giang
3395
Đà Lạt
4255
Thứ bảy
17/10/2015
TP Hồ Chí Minh
7919
Long An
8089
Bình Phước
0692
Hậu Giang
8736
Thứ sáu
16/10/2015
Vĩnh Long
1181
Bình Dương
1639
Trà Vinh
4544
Thứ năm
15/10/2015
Tây Ninh
1462
An Giang
2190
Bình Thuận
1058
Thứ tư
14/10/2015
Đồng Nai
4749
Cần Thơ
8168
Sóc Trăng
8423
Thứ ba
13/10/2015
Bến Tre
4345
Vũng Tàu
2455
Bạc Liêu
8190
Thứ hai
12/10/2015
TP Hồ Chí Minh
0091
Đồng Tháp
6532
Cà Mau
1938
Chủ nhật
11/10/2015
Tiền Giang
8753
Kiên Giang
2660
Đà Lạt
2467
Thứ bảy
10/10/2015
TP Hồ Chí Minh
4146
Long An
3768
Bình Phước
4175
Hậu Giang
9781
Thứ sáu
09/10/2015
Vĩnh Long
7494
Bình Dương
5082
Trà Vinh
6353
Thứ năm
08/10/2015
Tây Ninh
1122
An Giang
5464
Bình Thuận
7032
Thứ tư
07/10/2015
Đồng Nai
8927
Cần Thơ
6744
Sóc Trăng
5097
Thứ ba
06/10/2015
Bến Tre
6095
Vũng Tàu
4147
Bạc Liêu
1692
Thứ hai
05/10/2015
TP Hồ Chí Minh
6109
Đồng Tháp
1376
Cà Mau
3164
Chủ nhật
04/10/2015
Tiền Giang
1500
Kiên Giang
0183
Đà Lạt
3431
Thứ bảy
03/10/2015
TP Hồ Chí Minh
1707
Long An
2425
Bình Phước
2169
Hậu Giang
0313
Thứ sáu
02/10/2015
Vĩnh Long
4386
Bình Dương
5694
Trà Vinh
2673
Thứ năm
01/10/2015
Tây Ninh
1424
An Giang
4988
Bình Thuận
9321

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
30/10/2015
Vĩnh Long
3398
Bình Dương
0924
Trà Vinh
3732
Thứ năm
29/10/2015
Tây Ninh
0783
An Giang
7180
Bình Thuận
3966
Thứ tư
28/10/2015
Đồng Nai
8646
Cần Thơ
5010
Sóc Trăng
8824
Thứ ba
27/10/2015
Bến Tre
3939
Vũng Tàu
9933
Bạc Liêu
6696
Thứ hai
26/10/2015
TP Hồ Chí Minh
0322
Đồng Tháp
6832
Cà Mau
5325
Chủ nhật
25/10/2015
Tiền Giang
7961
Kiên Giang
3561
Đà Lạt
9082
Thứ bảy
24/10/2015
TP Hồ Chí Minh
7486
Long An
7237
Bình Phước
1503
Hậu Giang
0333
Thứ sáu
23/10/2015
Vĩnh Long
9054
Bình Dương
9666
Trà Vinh
6583
Thứ năm
22/10/2015
Tây Ninh
6816
An Giang
2788
Bình Thuận
0952
Thứ tư
21/10/2015
Đồng Nai
0975
Cần Thơ
4170
Sóc Trăng
1535
Thứ ba
20/10/2015
Bến Tre
4943
Vũng Tàu
8804
Bạc Liêu
4305
Thứ hai
19/10/2015
TP Hồ Chí Minh
1804
Đồng Tháp
9298
Cà Mau
2233
Chủ nhật
18/10/2015
Tiền Giang
1663
Kiên Giang
3395
Đà Lạt
4255
Thứ bảy
17/10/2015
TP Hồ Chí Minh
7919
Long An
8089
Bình Phước
0692
Hậu Giang
8736
Thứ sáu
16/10/2015
Vĩnh Long
1181
Bình Dương
1639
Trà Vinh
4544
Thứ năm
15/10/2015
Tây Ninh
1462
An Giang
2190
Bình Thuận
1058
Thứ tư
14/10/2015
Đồng Nai
4749
Cần Thơ
8168
Sóc Trăng
8423
Thứ ba
13/10/2015
Bến Tre
4345
Vũng Tàu
2455
Bạc Liêu
8190
Thứ hai
12/10/2015
TP Hồ Chí Minh
0091
Đồng Tháp
6532
Cà Mau
1938
Chủ nhật
11/10/2015
Tiền Giang
8753
Kiên Giang
2660
Đà Lạt
2467
Thứ bảy
10/10/2015
TP Hồ Chí Minh
4146
Long An
3768
Bình Phước
4175
Hậu Giang
9781
Thứ sáu
09/10/2015
Vĩnh Long
7494
Bình Dương
5082
Trà Vinh
6353
Thứ năm
08/10/2015
Tây Ninh
1122
An Giang
5464
Bình Thuận
7032
Thứ tư
07/10/2015
Đồng Nai
8927
Cần Thơ
6744
Sóc Trăng
5097
Thứ ba
06/10/2015
Bến Tre
6095
Vũng Tàu
4147
Bạc Liêu
1692
Thứ hai
05/10/2015
TP Hồ Chí Minh
6109
Đồng Tháp
1376
Cà Mau
3164
Chủ nhật
04/10/2015
Tiền Giang
1500
Kiên Giang
0183
Đà Lạt
3431
Thứ bảy
03/10/2015
TP Hồ Chí Minh
1707
Long An
2425
Bình Phước
2169
Hậu Giang
0313
Thứ sáu
02/10/2015
Vĩnh Long
4386
Bình Dương
5694
Trà Vinh
2673
Thứ năm
01/10/2015
Tây Ninh
1424
An Giang
4988
Bình Thuận
9321
X