Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
11/07/2015
Bình Phước
9446
Hậu Giang
0780
TP Hồ Chí Minh
2897
Long An
7483
Thứ sáu
10/07/2015
Bình Dương
2748
Trà Vinh
2129
Vĩnh Long
7258
Thứ năm
09/07/2015
An Giang
0095
Bình Thuận
0009
Tây Ninh
0607
Thứ tư
08/07/2015
Cần Thơ
4295
Đồng Nai
4069
Sóc Trăng
9123
Thứ ba
07/07/2015
Bạc Liêu
2092
Bến Tre
5317
Vũng Tàu
2373
Thứ hai
06/07/2015
Cà Mau
0951
Đồng Tháp
9137
TP Hồ Chí Minh
0981
Chủ nhật
05/07/2015
Đà Lạt
7255
Kiên Giang
9773
Tiền Giang
2051
Thứ bảy
04/07/2015
Bình Phước
1244
Hậu Giang
3912
TP Hồ Chí Minh
2487
Long An
5521
Thứ sáu
03/07/2015
Bình Dương
5507
Trà Vinh
0006
Vĩnh Long
6567
Thứ năm
02/07/2015
An Giang
6551
Bình Thuận
3738
Tây Ninh
6362
Thứ tư
01/07/2015
Cần Thơ
8533
Đồng Nai
8992
Sóc Trăng
8607
Thứ ba
30/06/2015
Bạc Liêu
1585
Bến Tre
4338
Vũng Tàu
3509
Thứ hai
29/06/2015
Cà Mau
4769
Đồng Tháp
9524
TP Hồ Chí Minh
2220
Chủ nhật
28/06/2015
Đà Lạt
5937
Kiên Giang
8678
Tiền Giang
9733
Thứ bảy
27/06/2015
Bình Phước
5174
Hậu Giang
3308
TP Hồ Chí Minh
5717
Long An
6846
Thứ sáu
26/06/2015
Bình Dương
7896
Trà Vinh
1387
Vĩnh Long
0360
Thứ năm
25/06/2015
An Giang
1656
Bình Thuận
9720
Tây Ninh
3196
Thứ tư
24/06/2015
Cần Thơ
3465
Đồng Nai
5475
Sóc Trăng
8671
Thứ ba
23/06/2015
Bạc Liêu
4053
Bến Tre
4879
Vũng Tàu
4299
Thứ hai
22/06/2015
Cà Mau
5203
Đồng Tháp
8210
TP Hồ Chí Minh
1688
Chủ nhật
21/06/2015
Đà Lạt
6498
Kiên Giang
6640
Tiền Giang
9440
Thứ bảy
20/06/2015
Bình Phước
9303
Hậu Giang
6928
TP Hồ Chí Minh
5600
Long An
6008
Thứ sáu
19/06/2015
Bình Dương
9988
Trà Vinh
5316
Vĩnh Long
8234
Thứ năm
18/06/2015
An Giang
1583
Bình Thuận
5593
Tây Ninh
4768
Thứ tư
17/06/2015
Cần Thơ
1851
Đồng Nai
8545
Sóc Trăng
3223
Thứ ba
16/06/2015
Bạc Liêu
4537
Bến Tre
7965
Vũng Tàu
3308
Thứ hai
15/06/2015
Cà Mau
9571
Đồng Tháp
3937
TP Hồ Chí Minh
0741
Chủ nhật
14/06/2015
Đà Lạt
5677
Kiên Giang
0400
Tiền Giang
9068
Thứ bảy
13/06/2015
Bình Phước
1110
Hậu Giang
5236
TP Hồ Chí Minh
7939
Long An
0631
Thứ sáu
12/06/2015
Bình Dương
3993
Trà Vinh
0433
Vĩnh Long
6963

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
11/07/2015
Bình Phước
9446
Hậu Giang
0780
TP Hồ Chí Minh
2897
Long An
7483
Thứ sáu
10/07/2015
Bình Dương
2748
Trà Vinh
2129
Vĩnh Long
7258
Thứ năm
09/07/2015
An Giang
0095
Bình Thuận
0009
Tây Ninh
0607
Thứ tư
08/07/2015
Cần Thơ
4295
Đồng Nai
4069
Sóc Trăng
9123
Thứ ba
07/07/2015
Bạc Liêu
2092
Bến Tre
5317
Vũng Tàu
2373
Thứ hai
06/07/2015
Cà Mau
0951
Đồng Tháp
9137
TP Hồ Chí Minh
0981
Chủ nhật
05/07/2015
Đà Lạt
7255
Kiên Giang
9773
Tiền Giang
2051
Thứ bảy
04/07/2015
Bình Phước
1244
Hậu Giang
3912
TP Hồ Chí Minh
2487
Long An
5521
Thứ sáu
03/07/2015
Bình Dương
5507
Trà Vinh
0006
Vĩnh Long
6567
Thứ năm
02/07/2015
An Giang
6551
Bình Thuận
3738
Tây Ninh
6362
Thứ tư
01/07/2015
Cần Thơ
8533
Đồng Nai
8992
Sóc Trăng
8607
Thứ ba
30/06/2015
Bạc Liêu
1585
Bến Tre
4338
Vũng Tàu
3509
Thứ hai
29/06/2015
Cà Mau
4769
Đồng Tháp
9524
TP Hồ Chí Minh
2220
Chủ nhật
28/06/2015
Đà Lạt
5937
Kiên Giang
8678
Tiền Giang
9733
Thứ bảy
27/06/2015
Bình Phước
5174
Hậu Giang
3308
TP Hồ Chí Minh
5717
Long An
6846
Thứ sáu
26/06/2015
Bình Dương
7896
Trà Vinh
1387
Vĩnh Long
0360
Thứ năm
25/06/2015
An Giang
1656
Bình Thuận
9720
Tây Ninh
3196
Thứ tư
24/06/2015
Cần Thơ
3465
Đồng Nai
5475
Sóc Trăng
8671
Thứ ba
23/06/2015
Bạc Liêu
4053
Bến Tre
4879
Vũng Tàu
4299
Thứ hai
22/06/2015
Cà Mau
5203
Đồng Tháp
8210
TP Hồ Chí Minh
1688
Chủ nhật
21/06/2015
Đà Lạt
6498
Kiên Giang
6640
Tiền Giang
9440
Thứ bảy
20/06/2015
Bình Phước
9303
Hậu Giang
6928
TP Hồ Chí Minh
5600
Long An
6008
Thứ sáu
19/06/2015
Bình Dương
9988
Trà Vinh
5316
Vĩnh Long
8234
Thứ năm
18/06/2015
An Giang
1583
Bình Thuận
5593
Tây Ninh
4768
Thứ tư
17/06/2015
Cần Thơ
1851
Đồng Nai
8545
Sóc Trăng
3223
Thứ ba
16/06/2015
Bạc Liêu
4537
Bến Tre
7965
Vũng Tàu
3308
Thứ hai
15/06/2015
Cà Mau
9571
Đồng Tháp
3937
TP Hồ Chí Minh
0741
Chủ nhật
14/06/2015
Đà Lạt
5677
Kiên Giang
0400
Tiền Giang
9068
Thứ bảy
13/06/2015
Bình Phước
1110
Hậu Giang
5236
TP Hồ Chí Minh
7939
Long An
0631
Thứ sáu
12/06/2015
Bình Dương
3993
Trà Vinh
0433
Vĩnh Long
6963
X