Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
02/07/2015
An Giang
6551
Bình Thuận
3738
Tây Ninh
6362
Thứ tư
01/07/2015
Cần Thơ
8533
Đồng Nai
8992
Sóc Trăng
8607
Thứ ba
30/06/2015
Bạc Liêu
1585
Bến Tre
4338
Vũng Tàu
3509
Thứ hai
29/06/2015
Cà Mau
4769
Đồng Tháp
9524
TP Hồ Chí Minh
2220
Chủ nhật
28/06/2015
Đà Lạt
5937
Kiên Giang
8678
Tiền Giang
9733
Thứ bảy
27/06/2015
Bình Phước
5174
Hậu Giang
3308
TP Hồ Chí Minh
5717
Long An
6846
Thứ sáu
26/06/2015
Bình Dương
7896
Trà Vinh
1387
Vĩnh Long
0360
Thứ năm
25/06/2015
An Giang
1656
Bình Thuận
9720
Tây Ninh
3196
Thứ tư
24/06/2015
Cần Thơ
3465
Đồng Nai
5475
Sóc Trăng
8671
Thứ ba
23/06/2015
Bạc Liêu
4053
Bến Tre
4879
Vũng Tàu
4299
Thứ hai
22/06/2015
Cà Mau
5203
Đồng Tháp
8210
TP Hồ Chí Minh
1688
Chủ nhật
21/06/2015
Đà Lạt
6498
Kiên Giang
6640
Tiền Giang
9440
Thứ bảy
20/06/2015
Bình Phước
9303
Hậu Giang
6928
TP Hồ Chí Minh
5600
Long An
6008
Thứ sáu
19/06/2015
Bình Dương
9988
Trà Vinh
5316
Vĩnh Long
8234
Thứ năm
18/06/2015
An Giang
1583
Bình Thuận
5593
Tây Ninh
4768
Thứ tư
17/06/2015
Cần Thơ
1851
Đồng Nai
8545
Sóc Trăng
3223
Thứ ba
16/06/2015
Bạc Liêu
4537
Bến Tre
7965
Vũng Tàu
3308
Thứ hai
15/06/2015
Cà Mau
9571
Đồng Tháp
3937
TP Hồ Chí Minh
0741
Chủ nhật
14/06/2015
Đà Lạt
5677
Kiên Giang
0400
Tiền Giang
9068
Thứ bảy
13/06/2015
Bình Phước
1110
Hậu Giang
5236
TP Hồ Chí Minh
7939
Long An
0631
Thứ sáu
12/06/2015
Bình Dương
3993
Trà Vinh
0433
Vĩnh Long
6963
Thứ năm
11/06/2015
An Giang
5796
Bình Thuận
2835
Tây Ninh
0867
Thứ tư
10/06/2015
Cần Thơ
4576
Đồng Nai
7869
Sóc Trăng
6223
Thứ ba
09/06/2015
Bạc Liêu
4198
Bến Tre
1378
Vũng Tàu
1395
Thứ hai
08/06/2015
Cà Mau
8193
Đồng Tháp
7998
TP Hồ Chí Minh
8129
Chủ nhật
07/06/2015
Đà Lạt
0196
Kiên Giang
4234
Tiền Giang
2614
Thứ bảy
06/06/2015
Bình Phước
0071
Hậu Giang
5733
TP Hồ Chí Minh
7636
Long An
6737
Thứ sáu
05/06/2015
Bình Dương
8019
Trà Vinh
8269
Vĩnh Long
8680
Thứ năm
04/06/2015
An Giang
1953
Bình Thuận
0732
Tây Ninh
5988
Thứ tư
03/06/2015
Cần Thơ
9381
Đồng Nai
8031
Sóc Trăng
7450

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
02/07/2015
An Giang
6551
Bình Thuận
3738
Tây Ninh
6362
Thứ tư
01/07/2015
Cần Thơ
8533
Đồng Nai
8992
Sóc Trăng
8607
Thứ ba
30/06/2015
Bạc Liêu
1585
Bến Tre
4338
Vũng Tàu
3509
Thứ hai
29/06/2015
Cà Mau
4769
Đồng Tháp
9524
TP Hồ Chí Minh
2220
Chủ nhật
28/06/2015
Đà Lạt
5937
Kiên Giang
8678
Tiền Giang
9733
Thứ bảy
27/06/2015
Bình Phước
5174
Hậu Giang
3308
TP Hồ Chí Minh
5717
Long An
6846
Thứ sáu
26/06/2015
Bình Dương
7896
Trà Vinh
1387
Vĩnh Long
0360
Thứ năm
25/06/2015
An Giang
1656
Bình Thuận
9720
Tây Ninh
3196
Thứ tư
24/06/2015
Cần Thơ
3465
Đồng Nai
5475
Sóc Trăng
8671
Thứ ba
23/06/2015
Bạc Liêu
4053
Bến Tre
4879
Vũng Tàu
4299
Thứ hai
22/06/2015
Cà Mau
5203
Đồng Tháp
8210
TP Hồ Chí Minh
1688
Chủ nhật
21/06/2015
Đà Lạt
6498
Kiên Giang
6640
Tiền Giang
9440
Thứ bảy
20/06/2015
Bình Phước
9303
Hậu Giang
6928
TP Hồ Chí Minh
5600
Long An
6008
Thứ sáu
19/06/2015
Bình Dương
9988
Trà Vinh
5316
Vĩnh Long
8234
Thứ năm
18/06/2015
An Giang
1583
Bình Thuận
5593
Tây Ninh
4768
Thứ tư
17/06/2015
Cần Thơ
1851
Đồng Nai
8545
Sóc Trăng
3223
Thứ ba
16/06/2015
Bạc Liêu
4537
Bến Tre
7965
Vũng Tàu
3308
Thứ hai
15/06/2015
Cà Mau
9571
Đồng Tháp
3937
TP Hồ Chí Minh
0741
Chủ nhật
14/06/2015
Đà Lạt
5677
Kiên Giang
0400
Tiền Giang
9068
Thứ bảy
13/06/2015
Bình Phước
1110
Hậu Giang
5236
TP Hồ Chí Minh
7939
Long An
0631
Thứ sáu
12/06/2015
Bình Dương
3993
Trà Vinh
0433
Vĩnh Long
6963
Thứ năm
11/06/2015
An Giang
5796
Bình Thuận
2835
Tây Ninh
0867
Thứ tư
10/06/2015
Cần Thơ
4576
Đồng Nai
7869
Sóc Trăng
6223
Thứ ba
09/06/2015
Bạc Liêu
4198
Bến Tre
1378
Vũng Tàu
1395
Thứ hai
08/06/2015
Cà Mau
8193
Đồng Tháp
7998
TP Hồ Chí Minh
8129
Chủ nhật
07/06/2015
Đà Lạt
0196
Kiên Giang
4234
Tiền Giang
2614
Thứ bảy
06/06/2015
Bình Phước
0071
Hậu Giang
5733
TP Hồ Chí Minh
7636
Long An
6737
Thứ sáu
05/06/2015
Bình Dương
8019
Trà Vinh
8269
Vĩnh Long
8680
Thứ năm
04/06/2015
An Giang
1953
Bình Thuận
0732
Tây Ninh
5988
Thứ tư
03/06/2015
Cần Thơ
9381
Đồng Nai
8031
Sóc Trăng
7450
X