Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
12/04/2015
Đà Lạt
3237
Kiên Giang
0227
Tiền Giang
4087
Thứ bảy
11/04/2015
Bình Phước
6796
Hậu Giang
7713
TP Hồ Chí Minh
6357
Long An
9491
Thứ sáu
10/04/2015
Bình Dương
8098
Trà Vinh
2879
Vĩnh Long
6992
Thứ năm
09/04/2015
An Giang
8755
Bình Thuận
8217
Tây Ninh
3782
Thứ tư
08/04/2015
Cần Thơ
3680
Đồng Nai
2851
Sóc Trăng
0266
Thứ ba
07/04/2015
Bạc Liêu
5397
Bến Tre
0141
Vũng Tàu
5778
Thứ hai
06/04/2015
Cà Mau
1000
Đồng Tháp
6626
TP Hồ Chí Minh
5645
Chủ nhật
05/04/2015
Đà Lạt
9380
Kiên Giang
9294
Tiền Giang
2695
Thứ bảy
04/04/2015
Bình Phước
5402
Hậu Giang
5354
TP Hồ Chí Minh
1253
Long An
1475
Thứ sáu
03/04/2015
Bình Dương
3206
Trà Vinh
1420
Vĩnh Long
0672
Thứ năm
02/04/2015
An Giang
0187
Bình Thuận
5116
Tây Ninh
3291
Thứ tư
01/04/2015
Cần Thơ
5496
Đồng Nai
6156
Sóc Trăng
7760
Thứ ba
31/03/2015
Bạc Liêu
8693
Bến Tre
5092
Vũng Tàu
2023
Thứ hai
30/03/2015
Cà Mau
5079
Đồng Tháp
9668
TP Hồ Chí Minh
3521
Chủ nhật
29/03/2015
Đà Lạt
0826
Kiên Giang
7434
Tiền Giang
1322
Thứ bảy
28/03/2015
Bình Phước
0666
Hậu Giang
6962
TP Hồ Chí Minh
4003
Long An
4816
Thứ sáu
27/03/2015
Bình Dương
9669
Trà Vinh
7595
Vĩnh Long
2946
Thứ năm
26/03/2015
An Giang
4083
Bình Thuận
2270
Tây Ninh
9128
Thứ tư
25/03/2015
Cần Thơ
6612
Đồng Nai
9552
Sóc Trăng
3756
Thứ ba
24/03/2015
Bạc Liêu
1549
Bến Tre
3616
Vũng Tàu
3340
Thứ hai
23/03/2015
Cà Mau
7392
Đồng Tháp
7879
TP Hồ Chí Minh
8774
Chủ nhật
22/03/2015
Đà Lạt
0539
Kiên Giang
4574
Tiền Giang
3304
Thứ bảy
21/03/2015
Bình Phước
7903
Hậu Giang
3856
TP Hồ Chí Minh
2909
Long An
9958
Thứ sáu
20/03/2015
Bình Dương
3425
Trà Vinh
0242
Vĩnh Long
8359
Thứ năm
19/03/2015
An Giang
5175
Bình Thuận
4882
Tây Ninh
6686
Thứ tư
18/03/2015
Cần Thơ
6611
Đồng Nai
4189
Sóc Trăng
4765
Thứ ba
17/03/2015
Bạc Liêu
6291
Bến Tre
1480
Vũng Tàu
6292
Thứ hai
16/03/2015
Cà Mau
2528
Đồng Tháp
2649
TP Hồ Chí Minh
2203
Chủ nhật
15/03/2015
Đà Lạt
5053
Kiên Giang
6780
Tiền Giang
3481
Thứ bảy
14/03/2015
Bình Phước
4622
Hậu Giang
2398
TP Hồ Chí Minh
6599
Long An
7443

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
12/04/2015
Đà Lạt
3237
Kiên Giang
0227
Tiền Giang
4087
Thứ bảy
11/04/2015
Bình Phước
6796
Hậu Giang
7713
TP Hồ Chí Minh
6357
Long An
9491
Thứ sáu
10/04/2015
Bình Dương
8098
Trà Vinh
2879
Vĩnh Long
6992
Thứ năm
09/04/2015
An Giang
8755
Bình Thuận
8217
Tây Ninh
3782
Thứ tư
08/04/2015
Cần Thơ
3680
Đồng Nai
2851
Sóc Trăng
0266
Thứ ba
07/04/2015
Bạc Liêu
5397
Bến Tre
0141
Vũng Tàu
5778
Thứ hai
06/04/2015
Cà Mau
1000
Đồng Tháp
6626
TP Hồ Chí Minh
5645
Chủ nhật
05/04/2015
Đà Lạt
9380
Kiên Giang
9294
Tiền Giang
2695
Thứ bảy
04/04/2015
Bình Phước
5402
Hậu Giang
5354
TP Hồ Chí Minh
1253
Long An
1475
Thứ sáu
03/04/2015
Bình Dương
3206
Trà Vinh
1420
Vĩnh Long
0672
Thứ năm
02/04/2015
An Giang
0187
Bình Thuận
5116
Tây Ninh
3291
Thứ tư
01/04/2015
Cần Thơ
5496
Đồng Nai
6156
Sóc Trăng
7760
Thứ ba
31/03/2015
Bạc Liêu
8693
Bến Tre
5092
Vũng Tàu
2023
Thứ hai
30/03/2015
Cà Mau
5079
Đồng Tháp
9668
TP Hồ Chí Minh
3521
Chủ nhật
29/03/2015
Đà Lạt
0826
Kiên Giang
7434
Tiền Giang
1322
Thứ bảy
28/03/2015
Bình Phước
0666
Hậu Giang
6962
TP Hồ Chí Minh
4003
Long An
4816
Thứ sáu
27/03/2015
Bình Dương
9669
Trà Vinh
7595
Vĩnh Long
2946
Thứ năm
26/03/2015
An Giang
4083
Bình Thuận
2270
Tây Ninh
9128
Thứ tư
25/03/2015
Cần Thơ
6612
Đồng Nai
9552
Sóc Trăng
3756
Thứ ba
24/03/2015
Bạc Liêu
1549
Bến Tre
3616
Vũng Tàu
3340
Thứ hai
23/03/2015
Cà Mau
7392
Đồng Tháp
7879
TP Hồ Chí Minh
8774
Chủ nhật
22/03/2015
Đà Lạt
0539
Kiên Giang
4574
Tiền Giang
3304
Thứ bảy
21/03/2015
Bình Phước
7903
Hậu Giang
3856
TP Hồ Chí Minh
2909
Long An
9958
Thứ sáu
20/03/2015
Bình Dương
3425
Trà Vinh
0242
Vĩnh Long
8359
Thứ năm
19/03/2015
An Giang
5175
Bình Thuận
4882
Tây Ninh
6686
Thứ tư
18/03/2015
Cần Thơ
6611
Đồng Nai
4189
Sóc Trăng
4765
Thứ ba
17/03/2015
Bạc Liêu
6291
Bến Tre
1480
Vũng Tàu
6292
Thứ hai
16/03/2015
Cà Mau
2528
Đồng Tháp
2649
TP Hồ Chí Minh
2203
Chủ nhật
15/03/2015
Đà Lạt
5053
Kiên Giang
6780
Tiền Giang
3481
Thứ bảy
14/03/2015
Bình Phước
4622
Hậu Giang
2398
TP Hồ Chí Minh
6599
Long An
7443
X